Samfunnsansvar krever hardt arbeid

Det er snakket mye om forbedringer i leverandørkjeden. Det være seg levelønn, organisasjonsfrihet, barnearbeid eller andre store og viktige temaer. Dette jobbes det kontinuerlig med av mange parter og vi ser resultatene komme over tid. Mens dette ofte er lange lerreter å bleke og som ofte krever større strukturelle endringer så ligger det et stort potensiale i de enkle tiltakene. Og små tiltak kan også være store.

Et nylig eksempel er en fabrikk i Hebei-provinsen i Kina som vi startet et samarbeid med for ikke lenge siden. Nivået på fabrikkene i dette området av Kina er ikke kjent for å være det beste når det kommer til momentene rundt etisk handel. Etter de obligatoriske, innledende undersøkelsene viste dette seg å være tilfelle med denne fabrikken også. Heldigvis er dette gjennom en leverandør som vi har samarbeidet med i mange år og som vet at om Stormberg går inn så er det for å bli.

DSC00450

Fra en av våre fabrikker i Kina

Etter en tilbakemelding til leverandøren på hvordan vi vurderte tingenes tilstand gikk han umiddelbart tilbake til fabrikken og satte i gang en rekke enkle tiltak som var påpekt; ryddighet, merking av nødutganger, røykeforbud i produksjonslokalene, manglende lys for arbeiderne, enkle policyer og rutiner m.m. Sammen med vår egen stormberger bosatt i Kina tok de for seg mange punkter, og i løpet at noen få måneder kunne det rapporteres tilbake en betydelig forbedret score på tilstandsrapporten.

Helse og sikkerhet var ett av områdene som virket forsømt på den aktuelle fabrikken. Mest på grunn av mangel på kunnskap. Når mangler og forslag til tiltak ble presentert var vilje til forbedring til stede. Policyer, rutiner for ettersyn, HMS-komite og andre gode systemverktøy kom på plass for å ivareta arbeiderne og gjøre det lettere for ledelsen å gjøre nettopp det. Senere oppfølging vil vise om det er spill for galleriet, eller om det har fått grobunn for videre utvikling.

For å slite litt i en kjent floskel så er det fort å ikke se skogen for bare trær. De store utfordringene skygger ofte for de mindre, lettere gjennomførbare og virkningsfulle tiltakene som er der på gulvet. Mens det er viktig å heve blikket fra tid til annen er det også viktig å titte litt ned å se hvor det enkelt kan ryddes opp og gjøre grobunnen bedre for de store tiltakene.

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer