Frisk i viljen

Vi stiller strenge krav til fabrikkene som produserer for oss, men det er ikke gjort over natta å endre etablerte tankesett. Så lenge viljen til åpenhet og forbedringer er tilstede, så kan vi sammen få til forbedringer for fabrikkarbeiderne.

Flere av våre største leverandører har vært med oss i mange år. Noen helt fra jeg startet Stormberg i 1998. Andre er ganske ferske i porteføljen, men om en lovnad fra oss om et langsiktig forhold om ting utvikler seg riktig for begge parter. Og da tenkes det ikke utelukkende på kvalitet, pris og flere ordre. Det dreier seg om utviklingen som samarbeidspartner. Vi er avhengige av leverandører som spiller på lag med oss over tid, og som jobber aktivt for å tilfredsstille de kravene vi stiller i våre etiske retningslinjer, blant annet knyttet til levelønn og bedrede arbeidsforhold. Et samarbeid der begge parter kan gi og ta litt når det trengs. For vinterdager kommer, uavhengig av om en driver forretning i Norge, Kina, Bangladesh eller Myanmar.

DSC03419

Undersøkelsene i forkant av inngåelse av et samarbeid er ikke veldig dyptgående på spesifikke kriterier for etisk handel. Fabrikkene skal kjenne til hvilke retningslinjer som gjelder, hva Stormberg er opptatt av og hvordan vi jobber. Det er også viktig å se på om det er en fabrikk som står godt til Stormberg når det gjelder størrelse og kapasitet. Ikke for stor og ikke for liten.

Så sant undersøkelsene ikke avdekker helt grunnleggende mangler, så er vi innstilt på å vurdere etablering av et produksjonssamarbeid. Kjernen ligger i hvordan utfordringene på fabrikken blir møtt og at det er vilje til åpenhet rundt både forholdene og forbedringene.

Hvorfor kan vi akseptere at fabrikker som ikke oppfyller våre etiske retningslinjer produserer produkter for oss? Ganske enkelt fordi vi ønsker å gjøre verden til et litt bedre sted. I internasjonal sammenheng er vi en liten aktør, men vi kan utgjøre en forskjell, og det gjør vi best i et samarbeid med en fabrikk som kan og vil gjøre forbedringer. Starter vi samarbeid med en fabrikk som allerede oppfyller våre etiske retningslinjer, er det begrenset hvor mye forbedringer vi kan bidra med. En fabrikk som derimot har et klart forbedringspotensial, vil vi kunne utgjøre en forskjell såfremt fabrikkledelsen viser vilje til forbedring. Er den forutsetningen til stede kan Stormberg gi noe av det mest verdifulle en fabrikk kan ønske seg; et langsiktig og åpent samarbeid basert på tillit. For å oppnå forbedringer og utnytte det potensiale som ligger i fabrikken må denne forutsigbarheten og tilliten være på plass.

For forbedringer handler ikke om «gavepakker» til fabrikkene for å få på plass nytt utstyr eller godt foreningsarbeid. Vi bidrar gjerne med kunnskap og kontakter der vi kan det. Og legger gjerne til rette for kurs gjennom eksempelvis Initiativ for Etisk Handel der det er aktuelt. Men det handler først og om å betale en fair pris for et bra produkt i et langsiktig samarbeid med en leverandør som vil noe. Bare slik får vi en bærekraftig utvikling som de selv eier. Vi kan ikke tillate oss å shoppe rundt fra fabrikk etter fabrikk for den til enhver tid beste prisen. I bakspeilet ser vi at det heller ikke ville vært like lønnsomt. Det er et langsiktig samfunnsansvar som gir resultater.

Steinar – Stormberger

steinarblogg

Kommentarer

Kommentarer

3 Comments
 1. Takk for kommentar og for gode ord, Lars Jacob og Hans Vidar!
  Vi lover å gjøre vårt beste også fremover. Dette dreier seg om et kontinuerlig forbedringsarbeid. Noen ganger skulle vi ønske at vi så endringer raskere, men så lenge retningen er riktig, så vet vi at vi er på rett vei 🙂

 2. Hei Steinar,

  Takk for mer informasjon om det imponerende arbeidet dere gjør med verdikjeden deres. Jeg sitter og forbereder forelesning til masterkurset mitt «Sustainable Business Models» på NHH, og på onsdag er Stormberg gjennomgangscase for forelesningen (basert på boken vår, «Ansvarlig og lønnsom», hvor dere også er hovedcase for et kapittel). Arbeidet deres med å gjøre verdikjeden grønnere, mer gjennomsiktig og mer rettferdig er den type stoff masterstudentene våre på NHH er veldig interesserte i, så infoen fra denne bloggposten vil jeg bruke aktivt i forelesningen. Lykke til videre med det viktige arbeidet deres. Mvh, Lars Jacob. (PS! Håper du kan tenke deg å komme til NHH og fortelle om arbeidet deres en gang)

 3. Flott at dere ønsker å utgjøre en forskjell, bare mange nok tenker slik vil forskjellene komme i stor skala. De som eier fabrikker har ofte et annet menneskesyn enn det vi er noe mer vant med her i Norge i våre dager, men vi skal ikke veldig langt tilbake i vår egen historie for å finne lignende menneskesyn også her. Det er lett å kritisere noen som ligger noen år bak oss i utvikling av så mangt, deriblant synet på sine egne arbeidere.
  Her tror jeg det er viktig å legge inn støtet.
  Det å sørge for økonomiske rammebetingelser er viktig, men dersom menneskesynet ikke endres vil de som eier og leder fabrikker ta gevinsten selv. Jeg har sett fabrikker i Kina som samarbeider med leketøyskjeder i norden, og som signerer på alle tenkelige krav, men som har dobbelt sett med timelister slik at kontroller går greit, og ingen får se de virkelige timelistene. Feil menneskesyn kan ikke møtes med krav, så kursing av fabrikk-eiere, samt å forklare den gode langsiktige virkning av rett menneskesyn blir dermed sentralt.

  Ønsker dere lykke til videre i dette viktige arbeidet!

Comments are closed.