Gjesteblogg: Gjør deg synlig

Vi skriver september, og på søndag er det høstjevndøgn. Fra og med den dagen blir kveldene merkbart lengre, og dagen ditto kortere. Det er reflekstid.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet har som mål at 40 prosent skal bruke refleks i byer og tettsteder i 2014. Fjorårets landsdekkende tellinger viser at kun 29 prosent av den voksne befolkningen bruker refleks.

Høstmørket er farligst
Statens vegvesen Region sør har gransket alle dødsulykker i vegtrafikken siden 2005. I perioden 2005-2013 har 16 fotgjengere mistet livet i mørkeulykker i Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Ingen av de drepte brukte refleks.

refleks

Refleks er avgjørende for å bli sett i høstmørket.

Det skjer langt fler fotgjengerulykker i høst-/vinterhalvåret enn i vår-/sommerhalvåret. Om høsten og vinteren skjer 65 prosent av alle fotgjengerulykkene, mens de øvrige 35 prosentene skjer i den lyse årstiden.

Falsk trygghet
Ulykkesstatistikken viser at gatelys ofte gir falsk trygghet. Flere av mørkeulykkene skjer i tettbebygde strøk med gatelys. Fotgjengeroverganger er særlig utsatt. 4i prosent av fotgjengerulykkene i de fem fylkene skjedde i mørket.  Bruker du refleks reduserer du risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent.

Det er ikke bare fotgjengere som får utfordringer når høstmørket kommer. Også bilførere må være mer på vakt.

Det er utrolig krevende å være bilist å få øye på mørkkledde fotgjengere uten refleks. Med nærlys ser du en gående med refleks på 140 meters avstand. Uten refleks oppdager du ikke at det er folk i gata på 25-30 meter. Da rekker du ofte ikke å stoppe. Kjører du med nærlys i 50 km/t har du to sekunder på å oppdage en fotgjenger uten refleks. Med refleks øker tiden til 10 sekunder.

Lyst og fargerikt tøy
Ingen førere av motorkjøretøy vil frasi seg sitt ansvar i trafikken, men ved bruk av refleks kan de gående gi førerne en avgjørende mulighet til å overholde sitt ansvar. Fotgjengere kan krysse hvor som helst på vegnettet, og det er derfor ikke alltid like lett å være oppmerksom på dem. Derfor er det en stor fordel å krysse i fotgjengeroverganger der disse finnes.

Folk bør være flinkere til å bruke lyse og fargerike klær for å gjøre seg mer synlige i vintermørket. Det gjelder særlig eldre. Aldersgruppen er særlig utsatt for fotgjengerulykker i mørket.

Bruker du ikke refleks i høst- og vintermørket gambler du med eget og andres liv og helse.

Derfor er det så viktig at det brukes refleks og at den brukes riktig. Her er noen viktige refleksråd:

  • Refleksen bør plasseres så langt ned mot bakken som mulig
  • Bruk to reflekser for å bli sett fra begge sider
  • Små barn bør alltid bruke refleksvest når de ferdes ute i trafikken
  • Riper og skraper svekker reflekteringen
  • Refleksbånd mister sin reflektering ved gjentatt vasking.
  • Bruk refleks selv om vegen har gatebelysning
  • Bruk alltid refleksvest når du er ute og sykler eller trener i mørket

God og reflekterende trafikkhøst.

Gjesteblogger Lars Helge Rasch – Statens vegvesen

Lars Helge Rasch 0041

Kommentarer

Kommentarer