Ny gullstandard

Som første norske selskap kjøper Stormberg nå klimakvoter som direkte berører samfunn og enkeltmennesker i mye større grad enn før. Stormbergs klimagassutslipp blir kompensert ved å tilby lokalbefolkningen i Mali langt mer effektive og rentbrennende kjøkkenovner enn de som tradisjonelt har blitt brukt.

Dette fører til en rekke positive effekter for både klima og miljø lokalt og globalt. Både direkte og indirekte. Når vi først forårsaker et klimagassutslipp er vi stolte av å kunne kompensere for det på en måte som ikke bare hjelper klimaet, men også enkeltmennesker og lokalsamfunn.

IMG_3165

En glad kunde med et knippe rentbrennende ovner i Mali.

Matlaging og vannkoking er en vesentlig del av hverdagen til enhver afrikansk husholdning. I dag foregår dette som oftest inne i små rom med dårlig ventilasjon, over åpne flammer og ved bruk av trekull eller ved (90 % av alle husholdninger i Mali benytter enten trekull eller ved som brensel). Konsekvensen av dette er i første rekke store helseplager og tidlig død for hundretusenvis av mennesker hvert år. Fordi man fyrer med trekull eller ved fører dette også til avskoging som har dramatiske miljømessige konsekvenser lokalt og for verdens klima. En følge av avskoging er at karbondioksid (CO2) frigjøres når man produserer og brenner trekull. Siden denne skogen ikke erstattes skjer det et nettoutslipp av klimagasser og klimabalansen i verden forverres.

I videoen under kan du se en god forklaring på hvordan dette prosjektet virker.

Klimagevinsten ved ovnprosjektet oppstår ved at man bremser denne utviklingen og med tiden helst klarer å stoppe avskogingen i disse landene. Siden oppstarten i 2009 er det blitt solgt 120 000 ovner, noe som har resultert i en betydelig reduksjon av klimagassutslipp, redusert avskoging, forbedret helse og sparte utgifter til brensel for tusenvis av familier. Dette bidrar selvfølgelig også til å skape lokal sysselsetting. Man antar i dag at omkring 400 personer får sitt daglige levebrød gjennom dette prosjektet, og det er knyttet til produksjon, distribusjon og salg av ovnene.

Når en familie i Mali bruker 20% av sin disponible inntekt til kjøp av tre eller kull til matlaging så betyr det noe for familien at den nye typen ovn kan redusere dette med 40%. Med en pris på ca 30 kroner er dette overkommelig for mange, selv om det antas at ca 70% av befolkningen lever på under 1 USD om dagen. Dette prosjektet hadde ikke vært levedyktig hvis ikke Stormberg og andre hadde kjøpt klimakvoter for å kompensere for sine klimagassutslipp.

Prosjektet er godkjent av den anerkjente stiftelsen Gold Standard Foundation (GS) i henhold til FNs klimakonvensjon og er verifisert av Det Norske Veritas (DNV). Stormberg kjøper kvoter til dette prosjektet gjennom vår samarbeidspartner CO2 focus AS.

Les mer om prosjektet her.

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer