Klimaregnskap: Energibruk i fokus

Klimaregnskapet viser at energibruken øker, og vi må jobbe videre med tiltak for å få det ned. Heldigvis har vi flere prosjekter gående, og vi ser blant annet på muligheten for å benytte solcelleanlegg på hovedlageret vårt.

Med 20 nye butikker i fjor så lå det i kortene at strømforbruket ville få seg en kraftig økning. Selv om det gjennomsnittlige forbruket per kvadratmeter var forholdsvis lavt (10.9 kWh/kvm/måned + fellesmåling) fikk vi en økning i det totale utslippet på 75 % på den delen som er knyttet til driften i Norge og Sverige. Vår mangeårige satsing på energieffektive løsninger har heldigvis bidratt til et vi i dag bruker mindre energi og slipper ut mindre klimagasser enn det som ville vært situasjonen dersom vi ikke hadde hatt et aktivt klima- og miljøarbeid.

20140523-_JRE6111

I mai hadde vi klima- og miljøminister Tine Sundtoft på besøk for å vise frem potensialet som ligger i solcelleanlegg på takene i norske næringsparker.

Siden vi har vært klar over at forbruket av elektrisitet er den største belastningen for driften vår i Norge (85 %) har vi tatt noen grep for å bøte på dette. LED-belysning på alle nye butikker og gradvis overgang til LED-belysning på eldre butikker er et viktig tiltak i butikkene. Planleggingen av solcelleanlegg ved vårt hovedlager i Kristiansand er et annet viktig tiltak som både vil redusere behovet for strøm fra nettet, men også være et signalbygg for egen og andre virksomheter på muligheter knyttet til fornybar energi.

For den delen som gjelder selve produksjonen har det skjedd en positiv utvikling på datagrunnlaget og vår samarbeidspartner har utviklet bedre beregninger som tar inn flere og bedre faktorer som spiller inn på karbonavtrykket. Utslippet per kilo klær ble på 15,64 kilo CO2. Det er opp 8 % fra foregående år, men inkluderer da flere og bedre faktorer enn tidligere. Det viser likevel at det er en riktig satsing når vi nå skal bruke mer resirkulert polyester for å redusere karbonavtrykket på det som utgjør brorparten av klimaregnskapet vårt. Det utfordrer oss til å tenke mer alternativt. Mer grønt.

Klimaregnskapet for klærne våre tar høyde for hele livsløpet fra råvareproduksjonen, via klesproduksjonen og transporten til Norge, til vask og avhending av klærne når du er ferdig med dem. Ja, Stormberg betaler klimakvoter for det utslippet som er forbundet med at du vasker Stormbergplagget ditt og det som avgis når du kaster eller brenner det. Vi har produsert det så vi ønsker å ta ansvar for hele livsløpet og kompensere for den CO2 belastninger det forårsaker. Den som forurenser skal betale.

Kos deg med klimanøytrale turklær fra Stormberg!

Hele klimarapporten kan du lese her.

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer