Klimaendringene skjer – og de må tas på alvor

I uka som kommer har Stormberg fokus på klimanøytralisering. Vi vil blant annet presentere vårt klimaregnskap, men vi ønsker også å bidra til mer opplysning om klimaendringene og hvorfor vi bruker så mye ressurser på å være en mest mulig grønn og bærekraftig virksomhet.

Kun et fåtall av menneskene på jorda merker at klimaendringene allerede skjer, men vi kan fastslå med 99,999% sikkerhet at klimaendringene er menneskeskapte. Det betyr at sjansen for at endringene er naturlige er 1 til 100.000. Er det en sjanse vi bør ta?

brevandring

Menneskeskapte klimaendringer blir ofte omtalt som noe som skjer om flere tiår. Det er dessverre feil. Endringene skjer allerede, og over hele verden kan man allerede se dem med det blotte øye.

I Nord-Amerika er idyllene i Det karibiske hav allerede truet av stigende havnivå, mengden snø synker kraftig  og hetebølgene i byene blir mer intense og varer lengre. I Afrika opplever man ekstrem tørke i noen områder og ekstremt regn i andre. I Europa smelter  isbreer både på fastlandet og på Grønland, og det er også økende hyppighet av flom.

Heldigvis vet vi at vi at det er mulig å redusere utslipp og få kontroll over endringene. Vi trenger politisk lederskap for å vise vei og få til et internasjonalt, forpliktende samarbeid, vi trenger et næringsliv som ser at grønne valg er det mest lønnsomme i et lengre perspektiv – og selvsagt må hver og en av oss ta ansvar og ta fornuftige valg i hverdagen.

I Stormberg er vi opptatt av å tenke langsiktig. Vi har sagt at Stormberg skal overleve hundreårsdagen i 2098, og da er vi opptatt av mer enn neste års overskudd. Vi skal være en del av løsningen, og vi har derfor klimanøytralisert alle produktene våre. Klimaeffekten av alle Stormbergs aktiviteter blir dermed den samme som om aktivitetene ikke hadde funnet sted, og Stormbergs klimafotavtrykk blir redusert til null.

Klimakvoter har fått urettferdig mye kritikk, for det er faktisk et godt virkemiddel for å kompensere for CO2-utslippene. Et av prosjektene som er realisert gjennom klimakvotene er et vindkraftanlegg i Nord-Kina. I dette området brukes som regel svært miljøskadelige kullkraftverk for å produsere energi, og vindkraftprosjektet er ment å ersatte kullkraften med vindkraft.

Vindmølleparken består av 32 vindmøller, og de produserer det samme som forbruket til 5.000 norske husholdninger – eller 100 000 kinesiske husholdninger. Prosjektet har potensiale til å redusere utslipp på 92.000 tonn CO2 årlig, og det tilsvarer utslipper fra ca 30.000 privatbiler årlig.

Vi er fullstendig klar over at vår virksomhet bare er en dråpe i havet, men vi vil i alle fall være med på å bidra i en klimadugnad. Vi må hele tiden skjerpe oss og finne nye forbedringstiltak, men vi har lært noe med målbevisst arbeid: Små tiltak kan i sum bli ganske store.

Petter – Stormberger

pnt_square

 

Kommentarer

Kommentarer