Fire verktøy for flere i arbeid

I Stormberg har vi gode erfaringer med å tenke utradisjonelt når det gjelder rekruttering. Vi har siden starten i 1998 hatt som policy at 25 % av Stormbergs medarbeidere skal være rekruttert blant mennesker som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet. Vi har samarbeidet nært med det offentlige virkemiddelapparatet i dette arbeidet, og NAV har vært en meget god samarbeidspartner.

Et viktig kriterium for at vi har lykkes med vårt inkluderende arbeid skyldes at vi har klart å ha to tanker i hodet på en gang. Vi har bygget opp en kultur som innebærer at vi på den ene siden stiller klare krav, og på den andre siden er fleksible, legger til rette og viser omsorg. Begge deler krever en aktiv ledelse som evner å kommunisere og spille på lag med sine medarbeidere.

Under vårt besøk av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson presenterte vi det vi mener er de fire viktigste tiltakene for å få enda flere virksomheter til å inkludere folk som av en eller annen grunn har problemer med å få seg jobb. Vi trenger enkle, forutsigbare og ubyråkratiske løsninger som fører til at flere arbeidsgivere ansetter på en inkluderende måte.

Sykelønnsordningen. Automatisk fritak fra sykepenger i arbeidsgiverperioden når IA-arbeidsgivere ansetter mennesker med kronisk sykdom eller nedsatt arbeidsevne. Blir de ikke ansatt, så må likevel det offentlige ta regningen via NAV. Med dette forslag har ikke staten noe å tape.

Nedsatt arbeidsevne. Gi IA-virksomheter fritak for arbeidsgiveravgiften for de arbeidstakerne det gjelder når de ansetter mennesker med nedsatt arbeidsevne.

2+2 modell. Det innføres et nytt inkluderingsverktøy, en 2+2 modell som går ut på at arbeidsgivere med IA-avtale får to års fritak fra arbeidsgiveravgiften for den arbeidstakeren det gjelder, når de ansetter en som har vært utenfor arbeidslivet i minst to år.

Midlertidige ansettelser. Arbeidsgivere bør få lov til å foreta midlertidige ansettelser av de under 30 år i en maksimumsperiode på 12 måneder. Dette vil gi flere innpass i arbeidslivet, spesielt unge mennesker uten arbeidserfaring. Et mer fleksibelt arbeidsliv vil gi flere muligheten til å bevise hvilke evner de faktisk besitter. Målet er ikke å ha flest mulig midlertidig ansatt, men gi fast ansettelse etter utprøving i arbeidslivet.  En endring i lovverket må selvsagt hindre at arbeidsgivere utnytter regelverket, for hovedhensikten er at flere skal få en sjanse til å prøve seg – og sørge for at folk med «hull i CV-en» ikke havner nederst i søkerbunken. Midlertidig ansettelse skal være unntaket – ikke hovedregelen.

20140814-2

Steinar J. Olsen ga boken «Stormberger» til statsråden, og den forteller om hvorfor Stormberg inkluderer som vi gjør og om våre erfaringer knyttet til rekrutteringspolicyen vår.

Arbeidsgivers holdninger er det klart viktigste for inkludering i arbeidslivet. Har arbeidsgiver fordomsfrie og sunne holdninger overfor mennesker med hull i CVen, så blir resultatet mer inkludering, uavhengig av hvilke økonomiske incentiver som måtte foreligge. Bakgrunnen for mine fire forslag, er at jeg har erfart at det overfor mange arbeidsgivere dessverre ikke er nok å appellere til de gode holdningene. Mange trenger også økonomiske incentiver for å ta steget ut.

Disse forslagene vil bidra til at flere bedrifter blir IA-virksomheter. Vi må gå fra ord til handling, og da trenger vi konkrete tiltak som bidrar til at mennesker som nå står utenfor arbeidslivet, får den sjansen de fortjener. Det er masse sterk arbeidsevne der ute som ikke benyttes! Tiden er inne for enkle og forutsigbare inkluderingsverktøy – ikke vage løfter og flere utredninger.

Les også:
Verktøykassa trenger påfyll
 Ja til enklere inkludering

Steinar – Stormberger

steinarblogg

Kommentarer

Kommentarer