Hele folket i arbeid?

På torsdag får vi besøk av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Vi skal snakke om hvordan det er å jobbe med inkluderende arbeidsliv i praksis, og vi har noen konkrete utfordringer å gi ham. Vi håper at vi sammen gjøre det enda enklere for flere virksomheter å jobbe mot det samme målet.

Som HR-leder i Stormberg bruker jeg mye tid og ressurser på inkluderende arbeidsliv. Stormberg har inngått en avtale med NAV om å være en en Inkluderende Arbeidslivsbedrift (IA), og dette forplikter oss til å arbeide målrettet for å holde sykefraværet på et lavt nivå og å bidra til at mennesker som har problemer med å komme ut i arbeidslivet får jobb.

lager

Helt siden starten i 1998 har vi rekruttert en fast andel av våre medarbeidere blant mennesker som har hatt vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet, blant annet mennesker med rusproblemer, tidligere straffedømte, unge menneskers om ikke har trives på skolen og mennesker med psykiske- eller fysiske helseplager. 25% av de som rekrutteres til Stormberg skal være mennesker som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet.

Stormberg har hatt et mangeårig samarbeid med NAV, arbeidsmarkedsbedrifter og fengsler når det gjelder rekruttering av medarbeidere, og mange av våre medarbeidere har blitt rekruttert gjennom dette samarbeidet. Vår måte å tenke inkluderende på når det gjelder rekruttering, har gitt oss dyktige, lojale og stabile medarbeidere. Alle har bidratt sterkt til at Stormberg har klart seg godt i konkurransen med sterke, internasjonale merkevarer.

Det er gøy, krevende og meningsfylt å jobbe i Stormberg. Sykefraværet har variert en del fra år til år. I snitt har det totale kort- og langtidsfraværet de siste fem årene vært på 6,4% (5,6% i 2009, 7,7% i 2010, 8% i 2011, 5,4% i 2012 og 5,3% i 2013).

Vi tror at byråkratiet kan forenkles ytterligere, og vi tror blant annet at en redusert arbeidsgiveravgift de første årene kan få enda flere virksomheter til å ta sjansen på å inkludere flere. Hva mener du må til for at flere virksomheter skal ansette mennesker som ofte faller utenfor arbeidsmarkedet? Hva ville du spurt arbeids- og sosialministeren om?

Margrete – Stormberger

margrete

Kommentarer

Kommentarer

2 Comments
  1. Først og fremst vil jeg gi en applaus til Stormberg for den innsatsen dere gjør for inkluderende arbeidsliv og for de mange som får muligheter til arbeid gjennom dere. Jeg vil også gi en applaus til alle medarbeiderne som har tatt vare på arbeidsmulighetene de har fått gjennom Stormberg. Tallenes tale burde være argument godt nok for andre virksomheter til å gi personer med ulike utfordringer og/eller behov for tilrettelegging en sjanse. For de aller fleste som havner utenfor arbeidslivet handler det ikke om manglende vilje til å arbeide, men andre og ofte sammensatte årsaker. Jeg er sikker på at man kan lykkes enda bedre om man tilrettelegger arbeidsplassen ut fra den enkeltes behov, forutsetninger, kompetanse og interessefelt, samtidig som at det for mange vil være et stort behov for fleksibilitet. Jeg mener det kan være hensiktsmessig for både arbeidstakerne, bedriftene og staten at NAV overtar utbetalingsansvar fra første fraværsdag (lik ordningen for personer med kronisk sydom). Om ikke for all tid, så i alle fall for en lengre overgangsperiode. Dette gir mindre risiko for alle parter, og større sannsynlighet for at flere virksomheter legger seg mer i selen for å bidra til et bedre og mer inkluderende arbeidsliv. Jeg har også tanker om hvordan man helt eller delvis kan få økt deltakelse i arbeidslivet for de som blir ufør i yrkesaktiv alder. Det blir derimot for omfattende å skrive om her. Lykke til med møtet med Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson på torsdag.

    Mvh, Marte Stene, (som på grunn av helsemessige utfordringer står utenfor arbeidslivet på fjerde året. Drømmer likefullt fortsatt om den dagen da jeg atter kan si at jeg skal på jobb 🙂 )

Comments are closed.