Vær en ekte venn

På den internasjonale dagen for vennskap er det ekstra viktig for oss å sette fokus på ekte vennskap. Vi har alle mulighet til å være en viktig venn og bør være bevisste på hvem man er i forhold til mennesker rundt oss. Vær den som ser, den som støtter og den som blir når det trengs.

Stormbergs samarbeid med Krisesenteret er et av våre eldste og viktigste samarbeid. Vi er utrolig imponert over den jobben som blir gjort år etter år.

Hvert år kommer ca.100 kvinner for å søke tilflukt hos oss på Vest-Agder Krisesenter. Vi har også et tilbud for menn (geografisk atskilt), og der har det bodd 4 menn hvert år siden 2011. Hvis kvinnene eller mennene har barn, er de som regel med til oss. Felles for alle som søker tilflukt hos oss, er at de på grunn av vold fra en som står dem nær, ikke kan bo i eget hjem.

Før de kommer til oss, har de som regel levd med vold over lang tid, kanskje mange år. Og som regel har ingen utenom den lille familien visst hva som foregår. Volden foregår bak lukkede dører. Fysiske skader på kroppen blir skjult bak klær og sminke, de bortforklares, eller kanskje lukkes omverden helt ute, slik at ingen kan se. Psykiske skader er i utgangspunktet kun synlige for den som bærer dem, men de kan komme til uttrykk på mange måter – endring i personlighet, tilbaketrekking, unnskyldninger for å unngå kontakt, atferdsvansker osv.

venner

Så lenge omverden ikke spør, er det enda vanskeligere å fortelle og dermed få hjelp. Vi har hørt mange historier om den ene vennen som spurte «Hvordan har du det egentlig?» og som hadde mot og tid til å lytte. Og som ikke fordømte, men som trodde på det som ble sagt. Disse vennene har hjulpet mange til å våge og orke å se sin egen situasjon og til å søke hjelp. Noen følger våre brukere hit, andre hjelper dem med praktiske arrangementer. Og de støtter beslutningene til den som trenger å komme seg ut fra volden.

Vi som jobber på et krisesenter, gjør jobben vår når vi bistår voldsutsatte. Det kan ofte være lettere å prate med oss, fordi våre liv ikke blir berørt av det som fortelles. Men vennene er viktige. De som tar en med på en kopp kaffe, kino eller en handletur, kanskje kan passe barna eller invitere på middag. Som ikke går lei, og som kommer til å være der videre. Og som gjør at livet uten vold kan synes oppnåelig. Og at den som trenger det, kan føle seg som en helt vanlig person.

Har du en venn som du bekymrer deg for? Spør, gi åpning for å fortelle. Og lytt uten å fordømme eller diagnostisere problemene. Og venner kan også ringe til oss for råd og hjelp.

Gjesteblogger Guri Wold -Krisesenteret

Kommentarer

Kommentarer