Du og geit og vi to

Selv om målet med enkelte av mine vandreturer er å nyte naturen på egenhånd med tid til refleksjon og avkobling, er det jo hyggelig med litt selskap. Noe av det herligste med den norske fjellheimen er å møte på gjenger som dette:

Flaam4

En ivrig gjeng geiter ble turfølge et stykke på min vandring langs Flåmselva.

Det er ikke så sjeldent man møter slike artige gjenger. Det er heller sjeldent at man møte geiter eller sauer alene. Slik som oss mennesker er disse dyrene flokkdyr. De holder sammen og følger gjerne etter deg hvis du møter dem på tur. Ikke fordi de vil skremme eller plage, men de er jo vant til at mennesker er «ålreite dyr» som kommer med mat eller vann.

Dyremangfoldet i Norge er stort og bredt. I følge wikipedia har vi til sammen omlag 15 rovdyr, 7 klovdyr og 7 insektetere som lever fritt i naturen. I tillegg har vi også hval og flaggermus, samt insekter, fisk og fulg. Resten er definert som husdyr og tas vare på av mennesker. Både geit og sau er definert som sistnevnte.

Når man ferdes i naturen er det viktig å huske på at vi er «på besøk hjemme hos» disse dyrene. Så på samme måte som man ikke ville søplet til stua til noen, bør vi holde oss for gode til å legge fra oss avfall i naturen. Vi må alltid behandle både natur og dyr på en respektfull og forsvarlig måte. Alle deler av det økologiske mangfoldet har sin oppgave.

For oss i Stormberg er det like viktig å ta vare på dyrene som det er å ta vare på naturen. Så lenge vi spille på lage med økosystemet, vil vi kunne fortsette å nyte lange turer og nye turvenner.

Og har du gått glipp av tidligere turkamerater? Sjekk ut bloggen om krølltoppene på Hovden og mitt møte med skogens konge da jeg gikk Sørlandet på tvers.

Steinar -Stormberger
steinarblogg

Kommentarer

Kommentarer