Homofile må inkluderes – også på Sørlandet

Å vokse opp med annen seksuell identitet enn den «alle andre har» er ikke lett. Spesielt ikke på Sørlandet. Unge mennesker trenger gode rollemodeller, og landsdelen trenger politikere som tør å ta tak i de vanskelige sakene.

Samme dagen som EuroPride 2014 åpnet i Oslo, den mest tolerante av alle norske byer, ble det kjent at ledende politikere på Sørlandet trekker delene om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) ut av Likestillingsplanen. Årsaken var at planen var for «venstreorientert» for enkelte politikere. Dette vitner om kunnskapsløshet og manglende forståelse for hvorfor dette arbeidet er viktig – for de enkelte gruppene og for landsdelen som helhet.

Ungdom_blogg

Alt som kan bidra til en bedre oppvekst er bra. All ungdom trenger gode forbilder.

Vi kan alle settes oss inn et ungt menneskes sinn og huske hvor vanskelig det var å skille oss ut på noen som helst slags måte. Mange unge med LHBT-orientering strever med å godta sin identitet, og noen ender dessverre med å ende livet sitt før det har begynt skikkelig. På Sørlandet har vi få åpne og tydelige rollemodeller, fordi de fleste velger å flytte til større byer. Derfor er det spesielt viktig med gode undervisningsopplegg i skolen, slik at unge med LHBT-orientering har noen å spørre, slik at de ser at det er flere enn dem selv med en annen seksuell orientering – og slik at temaet kan ufarliggjøres blant de andre elevene.

Vi vet også at unge homofile utsettes for mer mobbing, mer vold og mer diskriminering. På mange steder og i mange miljøer på Sørlandet er seksuelle minoriteter en usynlig gruppe, og derfor er det viktig at storsamfunnet går sammen og jobber målrettet for større aksept, større toleranse og bedre likestilling. Det er ikke venstreorientert, det er fullt ut moderne verdier som er godt forankret i menneskerettighetene.

Men å nappe ut LHBT-avsnittene i Likestillingsplanen handler ikke bare om enkeltmennesker, men om omdømmet og fremtiden til en hel landsdel. For seks år siden ga BI-professor Torger Reve klare råd om hvordan vi sørlendinger best skal klare oss i kampen om de beste hodene: Vi må bli dyktigere på toleranse og vi må få et større sosialt mangfold. Reaksjonære innfall fra enkelte fylkespolitikere i Vest-Agder er ikke med på å bygge opp under dette.

Vi er stolt samarbeidspartner med EuroPride 2014 i Oslo og vi er stolt sponsor av Skeive Dager på Sørlandet. Vi trenger å vise at vi er mange som bryr oss om unge med tunge tanker, at vi er mange som aksepterer seksuelle minoriteter og at vi er mange som vil ha en landsdel hvor det er plass til alle – uansett hvilken minoritet du tilhører.

Se også bloggposten: Jeg blir kvalm av dere

Steinar – Stormberger

steinarblogg

 

Kommentarer

Kommentarer

2 Comments
  1. Signalet som sendes ut når denne gruppen trekkes ut fra planen er ikke inkludering. Å utvide til at alle grupper av minoriteter skal inkluderes, betyr det samme som å helt miste fokus på bestemte grupper. Vi trenger å vise toleranse, respekt og åpenhet, og ikke stemple noen som «avvikere» som du skriver. Hva er det som provoserer? Steinar -Stormberger

  2. Steinar, jeg tror du har rett! – Og jeg tror gjerne landet-, og landsdelen vil inkludere LHBT gruppen. Det er ikke her problemet ligger. Det ligger nok snarere hos gruppen selv; Grupperingen isolerer seg ved å overfokusere på egen seksualitet!
    Sett i sammenheng er gruppen en minoritet på linje med andre, både etniske- og religiøse. Det verste en minoritet kan gjøre i forhold til aksept og forståelse er å fokusere på de klare ulikheter fra majoriteten. – For etnisitet går det på opphav, som kan oppfattes som nasjonalistisk evt. rasistisk, religiøst kan oppfattes ekstremt og overfokus på seksualitet oppfattes gjerne som et avvik…

    Når oppfattet du sist at et heterofilt par anstrengte seg for å fremprovosere reaksjoner på SIN seksualitet offentlig?

    Fremfor å skyve sine ulikheter fremfor seg, vil gruppen nå langt lenger i graden av aksept og toleranse om de, som de fleste andre, lar seksualiteten bli hjemme og agerer som personer- ikke en seksuell legning, i det offentlige rom.

    Bare slik kan de fundamentere sitt ego som selvstendige personer, og ikke deltakere i en avvikende minoritet!

Comments are closed.