Ikke alltid lett å lykkes

I 2000 ble vi i Stormberg enige om at 25 % av vår arbeidsstyrke skal rekrutteres fra personer som har vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet. Uansett grunnen til oppholdet fra arbeidslivet, skulle vi være villige til å gi nye sjanser.

Etter denne beslutningen fikk vi en telefon fra Kristiansand Kretsfengsel med spørsmål om vi kunne tilby jobb til en innsatt som snart hadde sonet ferdig dommen sin. Vi var litt skeptisk til om vi skulle si ja til dette, men tok sjansen. Vi innså raskt at vår skeptisk ble snudd til begeistring, da det viste seg at denne personen var en dyktig og lojal medarbeider. Medarbeideren fikk tilbud om fast jobb, han jobber fortsatt hos oss og har gjort en glimrende jobb i mange år.

Driver Lyngdal

Noen, men ikke alle, finner seg til rette hos Stormberg. Håpet er at flere bedrifter åpnere dørene for mennesker med hull i CVen.

Dessverre går det ikke slik med alle kandidatene som vi har gitt en sjanse i Stormberg.

I årenes løp har vi hatt inn en rekke personer som ønsker en ny start i arbeidslivet. Av de som har fått fast jobb hos oss, så er det motivasjonen og innstillingen til arbeidet som avgjør om en person lykkes eller ikke. De som allerede på intervjuet viser og gir utrykk for at dette er noe man virkelig vil gi alt for å lykkes med, gjør som regel det.

Noen av de som har fått sjansen til å jobbe hos oss faller utenfor og finner seg ikke helt til rette. Det kan være mange årsaker til dette. Det kan være fysiske utfordringer med jobben, sykdom, manglende motivasjon eller vansker med å innrette seg etter arbeidstidene som gjør at de ikke lykkes.

Heldigvis så har vi i Norge et bra system for å hjelpe disse videre til å finne andre jobber. I tillegg til dette skulle vi gjerne sett at flere bedrifter kunne tilby denne gruppen med arbeidssøkere nye sjanser. Oppmerksomheten omkring Stormbergs rekrutteringspolitikk tyder på at vi gjør noe som mange er opptatt av og flere ønsker å utveksle erfaringer. Vi vet at flere av de som faller utenfor hos oss, dessverre har problemer med å få seg en ny jobb.

Vår oppfordring til alle bedrifter som har mulighet til det, er å se på mulighetene for inkluderende arbeidsliv neste gang de skal rekruttere. Sår man muligheter, høster man ofte uventede frukter!

Les også bloggen Ja, til enklere inkludering.

Jens Christian – Stormberger
JC_blogg

Kommentarer

Kommentarer