Godt klima for miljø?

Å velge det mer miljø- og klimavennlige alternativet burde være en enkel sak. Dessverre er det noen ganger både dyrere og mer komplisert å velge miljøvennlig, og resultatet blir da ofte at andre forhold enn miljø blir vektlagt når avgjørelsen skal tas.

Det kan skje både når man skal handle ny jakke eller ny bil på privaten, eller ta tunge investeringer i næringslivet. Vi vil gjøre det enklere for alle å gjøre gode miljøvalg, så vi utfordret klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og Steinar J. Olsen

Klima- og miljøministeren på besøk hos Stormberg.

Vi Stormberg har alltid prøvd å ta nye steg i retning av mindre miljø- og klimabelastning. Mens det er et relativt enkelt miljøvalg å installere LED-belysning i nye lokaler, så kan det være vanskeligere å gjøre gode energitiltak i eksisterende bygg. Med bedre tilrettelegging trenger ikke dette være vanskelig. Vi ser på mulig installasjon av solceller på taket av kontorbygget vårt i Sørlandsparken. Klima- og miljøgevinsten er innlysende, men valget blir unødig vanskelig når investeringen er stor og støtteordningene fraværende.

I Norge går utbyggingen av solceller svært sakte. Til tross for at Norge leverer varer i verdensklasse til solcelleindustrien så er det i hovedsak hytter og fyrlykter som benytter seg av solceller i Norge. Dette til tross for at vi har tilnærmet like gode solforhold som Tyskland, et land som har bygget ut solceller i mange år og produserer mange ganger mer enn Norge – godt hjulpet av god tilrettelegging. Her har Norge noe å lære, både nasjonalt og globalt sett.

20140523-_JRE6192

Det er viktig å se strøm og miljø i et globalt perspektiv. Og nettopp derfor bør klima- og miljøministeren legge bedre til rette for fornybar energi, også utover vannkraft. I motsetning til demninger og store vindmøller kan solceller monteres på tak av allerede eksisterende bygg. Næringsparker er bedre egnet for kraftproduksjon enn naturparker.

Solceller på eksisterende bygg vil i tillegg til små inngrep, også innebære en betydelig energieffekt dersom volumet øker. Det kan gjøre oss i stand til å eksportere vår grønne strøm ut til Europa og erstatte sort kullkraft.

For å få volumet opp må prisene ned. Støtte fra Enova kan være med å trigge markedet nok til at dette blir et lønnsomt og bærekraftig alternativ. Enova er et statlig selskap etablert for å drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Det er derfor et tankekors at de ikke ønsker å støtte etablering av solcelleanlegg på eksisterende bygg.

Møtet med klima- og miljøministeren gav positive signaler om at den neste revideringen av Enovas støtteordninger i 2015 vil være i noe mer solcellevennlig retning. Det vil gjøre det enklere for oss å ta gode miljøvalg, og det vil gjøre det lettere for Kunden å ta gode miljøvalg.

For det handler om å skape et godt klima mellom det offentlige, næringslivet og forbrukeren om vi skal oppnå bedre resultater fortest mulig. Det er ingen tid å miste. Klimaendringene skjer nå. Vi i Stormberg vil uansett fortsette å gjøre små og store tiltak, men vet vi blir bedre om vi spiller på lag med andre. Vi ønsker muligheten for både å ta og å tilby gode miljøvalg.

Steinar – Stormberger

blogg_SJO

Kommentarer

Kommentarer

One comment to “Godt klima for miljø?”
  1. VELDIG BRA INITIATIV! Endelig en bedrift som har en strategi om å gjøre en forskjell – og GJØR NOE ved å bruke ressurser og kompetanse og stille de rette spørsmål til de rette beslutningstakere realtert til vår og våre fremtidige generasjoner sin fremtid! Flott jobba! Tror det er veldig riktig å starte med forbrukerne, trigge vår besvissthet og se muligheter! Superfornøyd og stolt STORMBERG kunde 🙂

Comments are closed.