Samfunnsansvar blir verdsatt

Det er få ting som gjør oss Stormbergere mer stolte enn å få positive tilbakemeldinger, og for tredje år på rad mener nordmenn at vi har best omdømme. Samfunnsansvar blir sterkt verdsatt av norske forbrukere, og det forplikter oss til å forsterke innsatsen ytterligere. Nå inviterer vi næringslivet til dugnad for å sette temaet høyere på dagsorden og utveksle erfaringer for å gjøre hverandre gode.

Først og fremst blir vi glade og stolte over å bli kåret til virksomheten med best omdømme. Glade fordi samfunnsansvar og bærekraft er grunnleggende for Stormberg, og stolt fordi vi har forsøkt å gjøre en forskjell siden oppstarten i 1998. Når nordmenn nå igjen har stemt Stormberg til topps viser det at folk er opptatt av at virksomheter skal sette positive spor i samfunnet.

140514 omdømmedagen steinar j olsen pris utdeling

Utdeling av diplom og blomster tirsdag 14. mai 2014

Samfunnsansvar handler ikke om visjoner og fromme mål, men det handler om å gjøre gode hensikter om til reelle handlinger. Vi må strekke oss etter målene og vi må gjennomføre det vi tror på. Stormbergs omdømme er først og fremst et resultat av det solide arbeidet mine 376 medarbeidere gjør hver eneste dag. Men vi kan ikke hvile!

Vi ønsker å sette samfunnsansvar høyere på agendaen i næringslivet gjennom gjensidig kunnskapsutveksling. Derfor inviterer jeg en gruppe ledere med på tur for å utveksle erfaringer og utfordringer på temaet. I løpet av de neste ukene vil vi kontakte ledere med lang og variert erfaring fra offentlig og privat sektor, blant annet ledere fra virksomheter hvor den norske staten har betydelige eierinteresser. Hensikten med turen er å finne veien videre sammen, slik at vi kan gjøre hverandre bedre og få flere virksomheter til å gjøre samfunnsansvar til en naturlig del av kjernevirksomheten. Ansvaret ligger hos virksomhetene – ikke hos forbrukerne.

Les også innleggene om å hoppe etter Statoil og Små selskaper er også store!

Steinar – Stormberger

blogg_SJO

Kommentarer

Kommentarer