Å finne sin egen styrke

Ungdom er en ressurs vi aldri må overse, uansett om de sitter på skolebenken eller ikke. For tallene taler sin egen sak. Nær 30 % av all ungdom fullfører ikke videregående skole. Nasjonalt mål for 2011-kullet i videregående utdanning er at 75 % skal gjennomføre. Per i dag er tallet 69,3 % – og på nedadgående kurs.

Men det er ikke bare viktig å tilpasse opplæringen slik at alle gjennomfører. Kanskje er det slik at ikke alle skal gjennomføre. Like viktig som å fullføre videregående skole, er at de som ikke finner seg til rette i systemet ikke ender opp som tapere i en hverdag som stiller stadig høyere krav.

Gjennom vårt ferske samarbeid med Kronprinsparets Fond ønsker vi sette fokus på de ressursene som ikke passer helt i vårt standardiserte system.

–  Alle ungdommer har et potensiale. Men så er det slik at noen trenger et litt annet opplegg, en litt annen tilnærming, for å få ut det potensialet. Det handler om det å bli tatt på alvor og å ha en struktur og et opplegg som fungerer. Det er det vi prøver å få til gjennom Fondet og som organisasjonene vi samarbeider med, er utrolig flinke til, forklarer H.K.H. Kronprins Haakon i en film om Fondet (se filmen under).

Gjennom mange år med inkluderende arbeidsliv i praksis vet vi i Stormberg at ved å så muligheter, kan vi høste flotte ressurser. Vi vet at ved å vise tillit og gi ansvar, får vi ofte et større utbytte en vi kanskje hadde forventet. Nå synes vi det er på tide å sette fokus på ungdommer og de skjulte ressursene som ligger der.

Organisasjonene som Kronprinsparets Fond samarbeider med, jobber alle for å gi ungdom en meningsfylt hverdag. En egenverdi. De ønsker å lytte til utfordringer og finne arenaer hvor ungdommene kan skinne og føle mestring. Det kan være innen musikk, dans og drama, kunstprosjekter eller sport. Det viktigste er å skape en grobunn for tilhørighet og utvikling av et positivt selvbilde. For det ER vanskelig å bidra konstruktivt i et fellesskap hvis man ikke har troa på at man har noe å bidra med.

– For oss er det viktig at ungdom blir sett. At de blir hørt. Og at de føler seg verdifulle. Prosjektene vi er involvert i jobber med å hjelpe ungdom med å finne frem til sin drøm og å guide dem på veien. Det er et ansvar vi har som voksne. Det å se ungdom og å hjelpe dem å navigere i den mengden av valg de står ovenfor, sier H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit i filmen.

Det er med stolthet vi inngår et samarbeid med et fond og organisasjoner vi deler en visjon med. Visjonen om et bærekraftig samfunn av ressurser som blir utnyttet og satt pris på.

Les også bloggen Mer inkludering -mindre byråkrati

Steinar -Stormberger
blogg_SJO

Kommentarer

Kommentarer