Lønn til glede og besvær

Lønn kan være så mye forskjellig. Den kan fra gang til gang ha ulik størrelser og ulik former. Eller den kan være så dørgende kjedelig at den er kliss lik måned etter måned. Deilig forutsigbar vil mange si. Felles for alle variantene av lønn er at den skal gå an å leve av, og til og med kunne spare litt fra måned til måned. Levelønn. Uansett hvor i verden og hvilket yrke. Så enkelt, og så vanskelig.

William Shakespeare har sagt at: «Den som er vel tilfreds, er vel betalt». De siste lønnsundersøkelsene og besøkene mine ved fabrikkene i Kina denne våren, viser i så fall at ting er på rett vei fortsatt. Det er en stund siden vi har sett situasjonen blant arbeiderne såpass rolig og tilfreds som ved de siste besøkene. Uroen og den store gjennomtrekken av arbeidere ser ut til å ha dempet seg.DSC00450

Den siste lønnsundersøkelsen viser at lønningene til fabrikkarbeiderne på fabrikkene som produserer for Stormberg, ligger i gjennomsnitt 82 % over de regionale minstelønnskravene fastsatt av kinesiske myndigheter. I tillegg kommer forsikringer, pensjonsordninger, og andre mindre goder. Vi registrerer at spesielt forsikringer og pensjonsordninger har fått en oppsving siste år, noe som kan henge sammen med situasjonen i arbeidsmarkedet og myndighetenes innstramninger i forhold til regelverk.

Selv om det er positive trekk i utviklingen så er det nok et stykke igjen før vi kan si at det eksisterer levelønn blant alle arbeiderne. Det finnes foreløpig ingen fasit på hva levelønnen i Kina ligger på, men det er mange gode studier på gang som kan gi en bedre pekepinn enn det som foreligger per i dag. Dette er en kompleks problemstilling med mange faktorer. Det er også store interne variasjoner innad i Kina. Minstelønnen er eksempelvis det dobbelte i enkelte kystområder kontra noen innlandsområder.

Vi ønsker også å finne ut mer om dette og få mer dyptgående kunnskap om hva lønnen er og bør være. Derfor har vi engasjert Fair Wage Network i samarbeid med Initiativ for Etisk Handels prosjekt på levelønn. De vil gjennom analyser og intervjuer kunne avdekke mer rundt både den faktiske situasjonen blant arbeiderne, og også gi en indikasjon på hvordan fabrikkledelsen og vi som kunde kan være med å bidra i større grad.

Les også bloggposten: «Ingen spøk»

Her finner du Aftenposten sin omtale av norske klesfirmaers holdning til etisk handel, og den tankevekkende webTV-serien Sweatshop.

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer

4 Comments
 1. Hei Brita,

  Det er interessante spørsmål du reiser. Den offentlig satte minstelønnen i Kina varier fra 830 RMB til 1808 RMB, avhengig av område. Det vil si at lønningene internt i Kina varierer en del. På de fabrikkene Stormberg samarbeider med en gjennomsnittlig minstelønn på RMB 1396/mnd. Fabrikkene betaler da i snitt 82% over dette. Hvor mye dette utgjør per plagg varierer mye, avhengig av type plagg. På en t-skjorte vil det utgjøre relativt lite, mens det på en teknisk 3-lags jakke vil utgjøre betydelig mer.
  Analyser utført av ulike interesseorganisasjoner blant arbeidere viser at lønnen generelt er tilfredsstillende i forhold til mat, klær, bolig og delvis utdanning, men mindre tilfredsstillende i forhold til helse og ferier. Med andre ord er ikke målsetningen om levelønn oppnådd. Derfor må vi sammen med både kunder og leverandører fortsette å jobbe for økte lønninger.

  Mvh
  Jan Halvor

 2. Leste artikkelen i Aftenposten igår med interesse. Det hadde vært interessant å se hva en klesarbeider kan få for hhv. minstelønn og det Stormberg betaler (+82%). Arbeidslønnen må jo utgjøre en forsvinnende liten del av det plaggene koster i norske butikker når selv fullstendig utrente syersker (en av de unge i Aftenpostenbeskrivelsen tidligere klarte å sy ganske mange t-skjorter på en dag selv uten forhåndskunnskap). Hvordan ser de to kalkylene ut? Kan en arbeider med Stormberg-lønn ha kortere arbeidsdag og også litt ekstra til å kjøpe noe utover det helt nødvendige, evt. å oppleve noe utover det som har med arbeid, tak over hodet, mat og søvn å gjøre.

 3. Hej

  Jag kan inte norska, men älskar Stormberg ❤️ Kan ni översätta eller kanske översätta till engelska

Comments are closed.