Nettbutikkene forandrer samfunnet

Norsk sjøfart gikk gjennom en sammenhengende krise i nesten hundre år, etter at dampskipene og ny teknologi erstattet seilskutene mot slutten av 1800-tallet. Seilskuterederne fulgte ikke med i timen, og mange lokalsamfunn ble sterkt endret. Nå er det handelsstanden som står foran en stor utfordring.

De siste tiårene har kjøpesenterne vokst kraftig i antall og omsetning. Nå er det imidlertid mye som tyder på at utviklingen stagnerer, og at Norge dessverre kan stå foran en massiv butikkdød de neste 5-15 årene. Det betyr at hele butikkbransjen må være villig til omstilling og i langt større grad treffe kundene der de er.

bystrand

Tradisjonelle butikker er nåtidens seilskuter, og vil tape i konkurransen dersom de ikke tilbyr kunden fleksible handlemuligheter i fremtiden. Kundene må få handle hvor de vil og når de vil. De som tror tradisjonelle butikker vil klare seg siden de er nettbutikkene overlegne som sosial møteplass og som stedet kunden møter butikken ansikt til ansikt, har neppe fått med seg de behovene sosiale medier dekker.

Mange kjøpesentre har gjennomført store utvidelser de siste par årene, og basert seg på at tidligere vekst vil fortsette. Vi ser imidlertid at nettbutikkene har en langt større vekst, og trenden vil trolig forsterke seg de kommende årene.

Flere kjeder har som Stormberg en kombinasjon av butikker og nettbutikker, men de fleste nettbutikkene er ikke tilgjengelig via utsalgssteder eller såkalte showrooms. Man må foreta et valg om man ønsker å handle i butikk eller i nettbutikk. Faller valget på nettbutikk, gjør man innkjøpene fra egen stue, og dropper besøket på senteret eller handlegata.

Detaljhandelen står ovenfor et veiskille hvor man må ta stilling til hvorvidt man ønsker å tilrettelegge for den digitale utviklingen eller ei.

Netthandelen har kommet for å bli og veksten på nett kommer til å bli betydelig de kommende åreneMen vi tror ikke det kommer til å  bety døden for butikkene våre. Vi integrerer netthandel i detaljhandel for å unngå å bli akterutseilt.

For å finne balansen har de alle fleste en stor jobb foran seg. Det er en jobb vi i Stormberg ser frem til.  Hjulene ruller allerede på planleggingen av Stormberg webshop-in-shop. Et konsept som gjør alle våre kolleksjoner tilgjengelig for Kunder via assistert netthandel i våre fysiske butikker.

Omsetningen i Stormbergs nettbutikk økte i fjor med 54% sett i forhold til 2012. Stormbergs fysiske butikker hadde også en god salgsutvikling i 2013, men veksten var klart lavere enn i nettbutikken.

For våre Kunder har vi så langt hatt en god miks, og nettbutikken og våre fysiske butikker er allerede tett integrert. Samspillet mellom Stormbergs fysiske butikker og nettbutikken er en hovedårsak til at våre fysiske butikker klarer seg så godt og øker både i antall og i omsetning.

Vi må hele tiden sørge for å tilpasse oss handlemønsteret og henge med i de teknologiske svingene. Vi må lytte til Kunden og se hvor vinden fører oss. Svarene vi så langt har fått fra våre Kunder har ført til at vi dette året har åpnet nettbutikk i 21 nye land, og Stormbergs fysiske butikker og nettbutikken vil fremover smelte sammen i enda større grad.

Les også bloggen Hello world!

Steinar -Stormberger
blogg_SJO

Kommentarer

Kommentarer