Ut på tur, unngå å bli sur

Selv om sur på tur er et nokså ukjent begrep så har det kommet oss for øret at det kan forekomme. Når sant skal sies så har vel noen og enhver i det minste erindre å ha kjent et snev av frustrasjon når turen ikke helt «passet». Da er tilpasning ofte tingen. Det trenger ikke være så mye som skal til. Enkle grep kan gjøre små turer enda større. Stipendvinnerne denne gangen tar den enkelte på alvor og tilpasser på de arenaene de opererer på.

Mest bokstavelig er nok det Flåten Vel i Rogn, Hordaland, har gjort for menneskene i nærområdet sitt. Først startet de med å lage en tursti rundt Steinsvatnet for å øke oppmerksomheten rundt de lokale mulighetene som finnes for store og små. For å senke terskelen for godturer enda mer så ønsker de nå å tilrettelegge med klopper på partier som er vanskelige. Det gjør små turer store og det liker vi. De får 20.000 til klopper rundt Steinsvatnet.

Stipendblogg

Fotballklubben Gjøvik Lyn har innsett at de utvikler mennesker, og ikke «bare» fotballspillere gjennom sitt arbeid. Det dreier seg om Medmenneskelighet, Engasjement og Respekt (MER), noe de også har kalt engasjementet sitt og samarbeider med UNICEF om. Du betyr noe i FK Gjøvik Lyn. Dette ønsker de å flagge enda høyere før årets sesong gjennom enkle informasjonsskilt på sine arenaer. Det ønsker vi i Stormberg å støtte opp om og sender stipend til Gjøvik.

Er det noe vi som klesprodusent har fått erfare er alt passer ikke for alle. Det gjelder mange ting på mange arenaer. Da er det fantastisk at organisasjoner som Mental Helse Kongsberg kan ta konsekvensen av det og lage et tilbud som favner noen som ikke andre i området favner. Teori og fysisk aktivitet med en høy sosial profil har vært nøkkelen til å få mennesker med psykiske utfordringer i bedre fysisk og psykisk form. Til det trengs det utstyr og det akter Stormberg å gi stipend til.

Vi gratulerer alle vinnerne og ønsker lykke til videre!

Se her for å søke Stormbergstipendet.

Jan Halvor Bransdal, Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw      

Kommentarer

Kommentarer