Handa i vepsebolet?

«Optimisme er den mest ekstreme form for dumdristighet» er det noen som sier. Om så skulle være, må en nok tidvis tro at vi i Stormberg driver med kontinuerlig hasardspill med egen virksomhet. For optimisme er sjelden mangelvare. Nå prøver vi oss i enda et nytt leverandørland, Bangladesh, med god tro på at vi kan være med å gjøre en positiv forskjell. Et land infisert med korrupsjon og uro, men med mange gode ressurser. Vi prøver.

Har vi puttet begge hendene langt inni et vespebol med skråsikre ambisjoner om ikke å bli stukket? For så vidt. Men den som intet våger, intet vinner. Sammen med vår leverandør som har flere års erfaring med produksjon i Bangladesh, tror vi på et godt og langt samarbeid med landet innerst i Bengalbukten. På tross av stor uro i forbindelse med det nylig avholdte valget 5. januar, er første leveransen med t-skjorter på vei til Norge.

vepsebol

«Wasp Nest» av Hugo Quintero

Vi er ydmyke på at vi prøver oss i et land med store utfordringer på mange plan, og med en annen kultur enn det vi er vant til fra Kina. Vi er også klar over at det vil være et stykke å gå før de etiske retningslinjene er oppfylt. Men vi er ukuelig dumdristige (?) og tror at vi kan gjøre verden til et litt bedre sted. Også i et land med så mange ressurser på avveie som Bangladesh.

Fabrikken ligger i Shampur I/A, i utkanten av Dhaka, har ca 760 arbeidere og mer en ti års erfaring med tekstilproduksjon. Forhåpentligvis får vi til et besøk og inspeksjon i løpet av 2014. Vi er spente på hvordan kvalitet og samarbeid utarter seg, men har god tro på at vi ikke blir stukket. Og forhåpentligvis kan vi være med å gjøre litt av Bangladeshs dårlige rykte til skamme og levere noe du som Kunde kan stole på er produsert under skikkelig forhold.

Les også bloggposten: Fra hittil ukjent hold

Jan Halvor -Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer