Feilaktige «klimagaver»?

Klimautfordringen kan ofte være vanskelig å møte. Men trenger det alltid å være slik? Rettsaken Stormberg nettopp har vært gjennom angående klimakvoter viser at det kan og bør bli enklere for næringslivet å ta ansvar for egne klimagassutslipp.

Samtidig kan vi alle gjøre mer for klimaet. Gode krefter for klimaet kan bli bedre. Kritikken for å gjøre for lite vil alltid være der. Klimakvotesystemet er en kritisert ordning. Den kan bli bedre, men utgjør allerede en positiv forskjell for klimaet.

Stormberg har de siste årene valgt å kjøpe FN godkjente klimakvoter i et vindkraftprosjekt i Kina. Et gullstandard Clean Development Mechanism (CDM) prosjekt av betydelig størrelse. Nå blir det snart ikke mulig å kjøpe slike kvoter fra kinesiske prosjekter fordi Kina myndigheter selv har innført subsidier av fornybar energi. Det vil si at den teknologiske og økonomiske utviklingen innen fornybar energi i Kina, har skutt god fart. Klimakvotene har vært en betydelig pådriver for å fremme denne utviklingen.

SS13_Hvitveis-9978

Klimakvoteordningen er ment å realisere klimavennlige prosjekter som ikke ville latt seg realisere uten hjelp fra denne ordningen. Søknaden og beslutningen om klimakvoteprosjekt henger derfor tett sammen godkjenningen fra CDM. Når dette nå går av seg selv i en stormakt som Kina viser det at klimakvoteordningen bidrar både til lokale, nasjonale og internasjonale resultater. Nå er det de mindre utviklede landene som får mer fokus for å skape lønnsom fornybar energi.

Resultatene oppnådd i Kina og andre steder må likevel ikke bli en sovepute for en teknologisk og mental omstilling her i Norge og i andre klimakvotekjøpende land og bedrifter. Vi må vise forbedringer selv. De hundretusener av kroner vi i Stormberg har brukt på klimakvoter de siste årene, skulle vi gjerne brukt på andre samfunnsnyttige prosjekter. Motivasjonen for å redusere våre klimagassutslipp og dermed behovet for å kjøpe klimakvoter, er derfor levende til stede. Enn så lenge vi har noe å gå på velger vi å stole på at klimakvoteordningen fungerer slik at de utslippene vi forårsaker kan kompenseres andre steder.

To tanker i hodet lar seg faktisk gjøre. Det går an å møte klimautfordringen både med grep i eget bed og ved å støtte en ordning som hjelper til med grep i andres bed. Naming and shaming av aktører som ikke gjør nok kan også med klimamessig fordel erstattes av framsnakking om det positive som gjøres. Vanskeligere trenger det ikke være.

Les også bloggposten: Seier i klimarettsaken

Steinar -Stormberger
Steinar-bloggbilde-0313

Kommentarer

Kommentarer