Alt handler om å ta vare på hverandre

Dette vet du kanskje allerede, men for sikkerhets skyld sier vi det en gang til: Vi digger å få søknader til Stormbergstipendet! Denne runden har det kommet inn nærmere 100 unike søknader, og vi skulle gjerne gitt tilskudd til mange flere.

Men nå er det jo en gang slik at i hver av de fire rundene hvert år, er det tre søknader som får en tildeling på 20.000,- hver. Altså totalt 240.00,- i året. I februar, mai, september og november.

I dag offentliggjøres de tre som ble plukket ut i årets siste runde. Tre ulike prosjekter som alle inneholder elementer av verdiene Stormberg står for; Modig, Ærlig, Inkluderende og Bærekraftig.

©JanRuneEide_JR__3569

Det første prosjektet heter «Sommerfugleffekten». Målet er å bevisstgjøre barn og ungdom i forhold til mobbing og konsekvenser. Silje Marie står frem med sin sterke historie som en del av kampanjen «Stopp mobbing i skolen». Med kortfilm og foredrag skal hun besøke flere skoler og treffe hundrevis av elever. Les om prosjektet her.

Juryens begrunnelse: Å stå fram med sin mobbehistorie er både Modig, Ærlig, Inkluderende og Bærekraftig. Det er et samfunnsproblem som trenger alle gode krefter og åpenhet for å få bukt med. Dette virker å være et flott prosjekt i så henseende.

I Våge-Oppegård driver bygdelaget å renoverer en nedlagt skole. De trenger hjelp til å pusse opp et allrom hvor de vil arrangere treff for eldre i kommunen. Tanken er å skape et treffsted for eldre som ikke har et nettverk, eller er mye alene. Et sted hvor man kan trimme litt, snakke om felles interesser, drikke en kopp kaffe eller bare være sammen.

Juryens begrunnelse: Aktiviteter for den eldre garde er mangelvare mange steder. Også i Stormbergstipendets søknadsbunke. Når da prosjektet er av den gode samfunnsnansvarlige sorten så ønsker juryen å være med å gi de eldre et tilbud om å komme seg ut i aktivitet.

Det tredje prosjektet vi ønsker å støtte retter seg mot ungdom og voksne. Vi bor i et land med nesten uendelig uberørt natur rett utenfor stuedøra for de alle fleste. Men er vi flinke nok til å bruke den? Malin Jacob får støtte fra Stormbergstipendet via organisasjonen Grønne Jenter. Hun vil gjennom prosjektet sitt henvende seg til følgere i sosiale medier for å gjøre det kulere å være ute en vinternatt. Se Malins filmsøknad her.

Juryens begrunnelse: En kreativ og god søknad i Stormbergs tur-ånd. Gjennom kreativitet og ulike kanaler ønsker søkeren å få flere ut på tur. Små turer er også store turer. Et framtidsrettet og friskt prosjekt vi tror mange kan ha glede og nytte av fremover.

Vi gratulerer de tre utvalgte og oppfordrer alle som har et fint prosjekt til å sette seg ned å skrive en søknad til utdelingen i februar. Lykke til!

Les også bloggen Fra utsatte menn til ungdom med mot.

Kine Fredheim –Stormberger
blogg_sign

Kommentarer

Kommentarer