Seier i klimarettsaken

Så har dommen falt i klimarettsaken jeg tidligere har omtalt på denne bloggen. Domstolen har slått fast at Stormberg får lov til å utgiftsføre de FN-godkjente klimakvotene vi i flere år har kjøpt for å rydde opp i vårt klimafotavtrykk.

Jeg er veldig glad for at Stormberg har fått støtte av domstolen. Dette er en prinsipielt sett viktig seier for alle som ønsker et grønnere næringsliv og et næringsliv som tar ansvar for sine klimagassutslipp. Jeg håper dommen fører til at enda flere virksomheter nå blir ytterligere motivert til å bidra for å redusere klimatrusselen. I tillegg håper jeg finansminister Siv Jensen og  klima- og  miljøvernminister Tine Sundtoft bruker dommen som skrekk og advarsel for eget embedsverk.

Klimarettsaken har nemlig avslørt at norske skattemyndigheter har manglende forståelse for bedrifters miljø- og klimaarbeid. Vi har måtte kjempe en snart toårig kamp mot skattemyndighetene for å få lov til å utgiftsføre våre klimakostnader på lik linje med andre driftskostnader. Det er intet mindre enn en skandale at et norsk selskap i 2013 må saksøke skatte- og ligningsmyndighetene for å få lov til å kostnadsføre gjennomførte klima- og miljøtiltak.Hardanger-2947

Det er et tankekors at Stormberg har måtte gå til retten for at kjøp av frivillige klimakvoter skal kunne anses som en relevant driftskostnad, på linje med utgifter til tiltak som eksempelvis HMS-kurs, sertifiseringer og seminarer i inn- og utland. Vi har hatt energi og råd til å engasjere en dyktig advokat som har ført saken for oss, nemlig Thor-Erik Andersen fra KPMG. Hva med alle de bedriftene som ikke har tatt seg råd til eller som ikke har orket en kamp mot skattemyndighetene knyttet til sine miljø- og klimainvesteringer? Hva med alle de som har ansett det som enklere å ikke bruke penger på å rydde opp i sine klimagassutslipp, for da slipper de også diskusjonen og en mulig konflikt med skattemyndighetene?

Dommen i klimarettsaken vil gjøre det enklere for andre selskaper å nå frem i lignende saker. Dette er en knusende seier over skattemyndighetenes forhistoriske holdning til klima- og miljøtiltak.

Ikke bare gir domstolen Stormberg fullt medhold. Skattemyndighetene dømmes også til å dekke Stormbergs saksomkostninger. Klarere kan det neppe sies fra domstolen.

Etter å ha lest hvor klar dommen er, kan jeg vanskelig se hvilket ankegrunnlag skattemyndighetene skulle ha, så jeg håper saken ikke blir anket. Det er lite produktivt å bruke masse tid på en ny klimarettsak. Det er for oss bedre å bruke tid og energi på  driften av Stormberg og på å gjennomføre nye klima- og miljøtiltak. Men jeg blir ikke overrasket dersom skattemyndighetene bestemmer seg for å anke dommen.

De har vært standhaftige i denne saken, og de er dessuten i den privilegerte posisjonen at de ikke behøver å tenke på pengebruken en ny rettssak vil måtte medføre. Skattemyndighetene bruker andres penger, og behøver ikke ta i betraktning det privatpersoner og bedrifter må tenke på når de vurderer søksmål: Nemlig at de risikerer å sitte igjen med en stor regning dersom de taper søksmålet.Taper skattemyndighetene et eventuelt ankesøksmål også, så er det likevel fellesskapet som må ta regningen.

Jeg har ikke regnet på hvor mange hundretusen seieren i tingretten vil medføre av tilbakebetaling fra skatte- og ligningsmyndighetene, for beløpet har i denne saken ikke vært det viktigste. Det viktige med denne saken har vært prinsippet om at bedrifters kostnader knyttet til miljø- og klimatiltak, i Stormbergs tilfelle kjøp av frivillige klimakvoter, er like relevante som andre kostnader bedrifter har i forbindelse med sin drift.

Dette har Tingretten i Kristiansand nå slått fast. Dette en grønn seier og en viktig avklaring for norske bedrifter som ønsker å bruke pengene sine på miljø- og klimatiltak.

Se også bloggposten Det skal ikke være enkelt

Steinar J. Olsen -Stormberger
Steinar-bloggbilde-0313

 

Kommentarer

Kommentarer

2 Comments
  1. Det er et tankekors at de som er satt til å forvalte fellesskapets interesser, ikke klarer å se, at de reglene de forvalter er en del av et større hele. Takk for at du orker, Steinar!

  2. Flott at dere tok kampen og vant fram.
    Utrolig trist og flaut at det var nødvendig!
    Føler skam på skattemyndighetenes vegne.
    Istedenfor å anke, så bør skattemyndighetene nå gjennomgå prinsippene for godkjente fradragsposter for både privatpersoner og bedrifter med tanke på at skatt er et viktig miljøpolitisk virkemiddel. Saken har vist at skattemyndighetenes handlingsrom er større enn de kanskje selv har forstått. Da må de ikke skrubbe når de politiske signalene er tydelige!

Comments are closed.