Det viktige blir viktigere

Vekst i en bedrift byr både på nye muligheter og nye utfordringer. Å få alle de ulike lagdelene i en bedrift til å vokse og tilpasse seg i samme tempo er heksekunst av dimensjoner. Når det slår til blir det krutt.

Veksten i Stormberg byr utvilsomt også på utfordringer knyttet til etisk handel og viser at endring er en øvelse vi må bare bli mer og mer vant til. Ting som var viktige før blir bare viktigere og vanskeligere. Jeg og et par kolleger skal snart kjenne litt ekstra på den.

Det er straks klart for ny besøksrunde på fabrikker i Kina. Gamle relasjoner skal vedlikeholdes og nye relasjoner skal bygges. På agendaen står blant annet ulovlig utsetting av produksjon, leveringstider, forbedringsprosjekter med mer. Ikke trivialiteter akkurat. Noen av leverandørene vi skal besøke har vært med oss i over 10 år mens andre er nye av året. Forbedringer skal følges opp og settes i gang samtidig som den geografiske spredningen på fabrikkene blir stadig større.

Fabrikklokale

Fabrikkene som produserer for oss blir stadig flere, og vi har utvidet til både Myanmar og Sri Lanka det siste året. Når antallet leverandører vokser så vokser også behovet for relasjonsbygging. Dårlige leverandører er lik dårlige leveranser. For å møte utfordringene har vi blant annet opprettet representasjonskontor i Shanghai og vi har intensivert bruken av ulike verktøy fra Initiativ for Etisk Handel. Likevel ser vi viktigheten av å være fysisk til stede fra Norge og drikke en kopp te mens en sammen prøver å løse de problemene som måtte være. Aner at kultur spiller en rolle.

Historien har vist at viktigheten av å ha gode og langsiktige relasjoner til våre leverandører er særdeles viktig for lønnsomhet så vel som etisk handel. De er på mange måte gjensidig selvforsterkende. Dette viktige arbeidet blir bare viktigere ettersom Stormberg vokser, leverandørmengden vokser, ordremengden vokser og verden går fortere. Vi har simpelthen ikke råd til å slippe oss ned.

Les også bloggposten: Fra hittil ukjent hold

Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg AS
Jan-Halvor-Bransdal-tw    

Kommentarer

Kommentarer