Ingen spøk

Jeg liker å tro at vi ikke leker butikk her i Stormberg. Og jeg liker også å tro at våre samarbeidspartnere i Kina og andre samarbeidsland mener vi driver noenlunde seriøst. Så er det jo til en viss grad slik at det på en selv man kjenner andre. Om en da sper på med en dose kulturforskjell og en dash språkforvirring så kan en likevel bli litt i tvil innimellom. Begge veier. Derfor er det fint å få ting helt på det rene. Siste inspeksjonsrapport er klar.

Vi har tidligere fokusert på hvor viktig det er at fabrikkarbeiderne få betalt levelønn, og at en viktig forutsetning er at vi betaler en fair pris til fabrikkene vi samarbeider med. Lønnen har økt i stadig større tempo de siste par årene. Selv om vi hilser bedre lønn velkommen så har økningen virket spøkefullt høyt til tider. Derfor var noe av temaet for denne inspeksjonen å se på hva som rører seg på dette området i Kina.

Arbeiderne på kinesiske fabrikker får stadig mer å si.

Arbeiderne på kinesiske fabrikker får stadig mer å si.

Og det er ingen spøk. Den stadig strengere håndhevingen av arbeiderrettighetene fører til at arbeidsgiver gjerne må betale over 30% ekstra i pensjon og helseforsikringer for den ansatte. Det kan ofte bli mer om andre forsikringer velges inn. Alt dette har eksistert på papiret noen år, men systemet er fortsatt under konstruksjon og er relativt komplisert. Derfor tar ting tid og derfor har ikke dette slått skikkelig inn i kostnadsbildet før nå i det senere. I tillegg kommer den rene lønnsøkningen. I følge kinesisk statistisk byrå har industrilønnen økt med 71 % siden 2008. Det er heller ingen spøk.

Dette fører selvsagt til at Stormberg også må tilpasse seg. Vi vil fortsette å være tøffe i forhandlinger, samtidig som vi ønsker bedre lønn og velferdsordninger for arbeiderne velkommen. Den vanskelige balansegangen.
Så finner rapporten også at det fortsatt er utfordringer knyttet til overtidsbruk, til dels lite fungerende organisasjoner og stor konkurranse om arbeiderne. Gledelig er det at arbeidsforholdene ser bra ut, det finnes ikke barnearbeid, kontrakter er på plass, lønningene går i riktig retning osv.

En kjent forretningsmann sa en gang noe sånt som at de beste ideene kommer som en spøk og at en derfor burde tenke mer spøkefullt. Kanskje en spøk i ny og ne kan gjøre godt for både den ene og den andre…

Jan Halvor Bransdal, Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer