Litt av vår stolthet

Vi i Stormberg ønsker å gjøre verden til et litt bedre sted. Det er opplest og vedtatt. Selv om en samfunnsansvarlig handel er et bidrag i seg selv så trenger vi hjelp av andre som har spisskompetanse på andre områder. Vi er stolte av 1% vår og vi er stolte av hver enkelt samarbeidspartner som er med oss å gjøre verden til et litt bedre sted. Dette er noen av dem.

Strømmestiftelsen har vært med i en årrekke har blitt en stadig viktigere samarbeidspartner for oss. Prosjektet Shonglap i Bangladesh ligger vårt hjerte nær og trekker særdeles godt på de fire verdiene vi også har i Stormberg; Ærlig, Modig, Inkluderende og Bærekraftig. Strømmestiftelsen og Shonglap hjelper vanskeligstilte jenter å gjøre verden bedre både for seg selv og samfunnet de lever i.

Røde Kors er med og samarbeider på flere områder. Hjelpekorpset gjør en viktig innsats for blant annet folk på tur som har vært uheldige og trenger hjelp. Men de er også til stede på mange steder og arenaer der det er behov for sikkerhet og hjelp. De redder liv.
Samtidig har vi et spesielt samarbeid med Halden Røde Kors og deres søsterforening i Latvia. Vi får inn mange plagg både som pant og reklamasjon. Mye av dette er fortsatt fullt brukbart. Plaggene kan dermed hjelpe fattige og vanskeligstilte i Lativa gjennom Røde Kors sitt opplegg i Lativa.

Samarbeid 2

SOS Barnebyer har vært en viktig samarbeidspartner siden 2002. Samarbeidet per i dag dreier seg om barnehagekampanjen de kjører årlig. Gjennom kampanjen og fadderbarnehagene de rekrutterer får de mulighet til å skape en bedre fremtid for flere foreldreløse og vanskeligstilte barn over hele verden. Samtidig lager de broer og toleranse mellom barn her i Norge og mange andre land. Verden blir et bedre sted sånn.

Stiftelsen WayBack, for livet etter soning. Stormberg har erfart at mennesker som får en ny sjanse i livet ofte tar meget godt vare på denne, på tross av en grumsete fortid. Wayback hjelper tidligere straffedømte å tilpasse seg livet utenfor murene. Et liv uten kriminalitet og rus. Motivasjonsskapende arbeid og oppfølging etter soning har hjulpet mennesker til å bruke ressursene sine mer positivt og skapende.

Krisesentrene for voldtatte og mishandlende kvinner har også vært en fast samarbeidspartner i 10 år. Dessverre. Når nå da disse kvinnene, og ofte også barn har havnet i denne trøstesløse situasjonen så vil vi gjerne hjelpe krisesentrene å ta vare på og beskytte de så godt som mulig. Deres anti-vold arbeid er også noe vi stiller oss bak hundre prosent.

Så må vi nevne alle de små og større prosjektene som har mottatt Stormbergstipend siden 2009. Fra gapahuker og førstehjelpsutstyr til pensjonistswing og turklær. Om spennet på prosjektene er stort, så er engasjementet enda større. Mange bekker små… Sammen og hver for seg jobber de mot vår felles misjon; å gjøre verden til et litt bedre sted.

Se også bloggposten; Det nødvendige puslespillet

Av Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg AS
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer