Får som fortjent?

Det handler ikke bare om det som er rett og galt. Det handler ikke bare om å oppfylle noens ønsker og behov. Å betale en fair pris for en vare er ikke bare rett, det er også bra butikk. Med andre ord; det er særdeles bærekraftig å betale en fair pris. Hvis noe virker å være for godt til å være sant så er det gjerne nettopp det. Noen i andre enden av leverandørkjeden merker det…

Vi gjennomfører jevnlig lønnsundersøkelser hos våre leverandører for å prøve å danne oss et bilde av hvor fair forholdene er blant arbeiderne som syr våre klær. De viser at lønningene ligger cirka 117 % over minstelønnskravet i Kina. Det er en god indikasjon, men ingen fasit. Levekostnadene øker, minstelønnskravene øker, og vi må sørge for at vi følger med utviklingen og betaler gode nok priser for våre varer. 12 % opp fra 2011 til 2012 er en respektabel økning med tanke på den generelle økning i Kina.

"Yuan" av Adrian Korte. C.C. License 2,0.

«Yuan» av Adrian Korte. C.C. License 2,0.

Stormberg må tjene penger og vi må derfor være kostnadsbevisste og gode på forhandlinger. Samtidig skal arbeiderne tjene sin velfortjente lønn. Balansegangen kan være like vanskelig som undertegnede på slakk line i motvind. Vi er derfor avhengige av gode sparringspartnere i våre leverandører. Leverandører vi har gode relasjoner til og der tillitsforholdet er gjensidig. Viktigheten av langsiktig samarbeid og enda mer langsiktig samarbeid kan ikke gjentas for ofte.

Stormberg skal overleve sin egen 100 årsdag ved å gjøre verden til et litt bedre sted. For å få det til må vi få med både våre Kunder og leverandører på en forståelse av at det er bærekraftig på alle måter å betale som fortjent. Så vi vil fortsette å forbedre oss på etisk handel og riktig prising. For heller ikke fabrikkarbeidere i Kina, Myanmar eller andre steder kan trylle på ordentlig. Det ville vært for godt til å være sant.

Les også bloggposten: Lønn eller levelønn

Av Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg AS
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer