Søt musikk og andre skatter

Konkurransen blir bare hardere og hardere. Engasjementet blir større og større. Antallet søkere til Stormbergstipendet nådde i vinter tett på hundre søknader. Flesteparten av disse er mer enn kvalifisert til å få et stipend og jobben med å finne de vi mener er de beste er også mer og mer smertefull, men samtidig også mer interessant og inspirerende. De som stikker av med hvert sitt stipend à 20.000,- er følgende:

Det er ikke alltid like lett å komme seg ut på tur. Handicus arrangerer opplevelsesturer i skog og hei som er spesielt tilrettelagt for bevegelseshemmede. Responsen har vært meget god og behovet for utstyr økende. Vi mener jo at små turer også er store og ønsker at flere skal få mulighet til å oppleve naturen. Når et stipend på 20.000 kan bidra til det så er det vel anvendte penger. God tur!

Skattekammeret er en gratis utlånssentral av sportsutstyr for barn og unge som er startet av St.Hanshaugen Frivillighetssentral. Sportslige og sosiale aktiviteter er en viktig arena for inkludering av barn og unge. Da ikke alle har mulighet til å skaffe seg alt av eget utstyr er Skattkammeret en viktig brobygger med sine utlån. De trenger penger til utstyr og aktiviteter for en økende brukermasse. De vil vi gjerne gi et stipend til.

Ingebrigt Davik Huset i Haram driver et prosjekt som lød søt musikk i juryens ører. Konserter og musikkaktiviteter av og med ungdommer utgjør et viktig aktivitetstilbud for de unge i distriktet. «Sounds Sweet» heter konseptet som vi syntes var både ærlig, modig og inkluderende nok til at vi ønsket å gi et stipend. Forhåpentligvis til glede for både de på og de foran scenen. Gratulerer!

Søk gjerne Stormbergstipendet du/dere også!
Neste søknadsfrist er 31.05.2013

Av Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg AS

Kommentarer

Kommentarer