Stem på din favoritt

I to dager har følgerne våre i sosiale medier fått gitt sine forslag på hvem de synes skal dele 100.000 kr. Responsen har vært overveldende, og det har kommet inn mange flotte og gode forslag. Dessverre kan vi ikke nominere alle, og vi har derfor plukket ut 10 finalister som dere kan stemme på. Klikk her for å avgi din stemme.

Lurer du på hvem du skal stemme på? Her er oversikten over finalistene:

1. Kreftforeningen: Kreftforeningen er den største ikke-offentlige finansieringskilden til kreftforskning, og står for 25% av finansieringen til all kreftforskning i Norge. Kreftforeningen driver også blant annet med pasientstøtte og forebyggende informasjonsarbeid. Les mer om Kreftforeningen på deres hjemmeside.

2. Sykehusbarn: Sykehusbarn bidrar positivt inn i tilværelsen til alvorlig syke barn som ligger på sykehus. Gjennom klovner, lek og moro skal barna få positive opplevelser og oppleve latter i en ellers tung og grå hverdag. Les mer om Sykehusbarn på deres hjemmeside.

3. Autismeforeningen: Autismeforeningen er for både de diagnostiserte og deres pårørende. De arbeider for at samfunnet oppfyller sine forpliktelser overfor mennesker med diagnose innen autismespekteret, samt for like muligheter for deltakelse på ulike samfunnsområder. Ler mer om Autismeforeningen på deres hjemmeside.

4. Redningsselskapet: Redningsselskapet er en frivillig og humanitær medlemsforening. Deres formål er delt i fire: Redde liv, berge verdier, verne kystmiljøet og drive opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for å bedre sikkerheten for den som ferdes på sjøen. Les mer om Redningsselskapet på deres hjemmeside.

5. Norsk Luftambulanse: Norsk luftambulanse har som mål å redde liv og helse gjennom å styrke luftambulansetjenesten i hele Norge. Les mer om NLA på deres hjemmeside.

6. New chance. New Chanse er en humanitær stiftelse der alle midler uavkortet går til arbeidet de gjør i Kongo DR. New Chance jobber aktivt for å trykke oppveksten for barn i Goma. Les mer om New Chance på deres hjemmeside.

7. SPCA: SPCA Norge er en frivillig organisasjone som jobber mot å få opprettet felles krisemottak for hjemløse og mishandlede dyr i alle fylker. Les mer om SPCA på deres hjemmeside.

8. Leger uten grenser: Leger uten grenser er en nøytral og uavhenig hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød uansett hvor, uansett hvorfor. Les mer om Leger uten grenser på deres hjemmeside.

9. NOAH: NOAH – for dyrs rettigheter er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon som alltid fremmer dyrenes sak, og som ikke er fornøyd med kompromisser på deres bekostning. Les mer om NOAH på deres hjemmeside

10. Bygdefolk for rovdyr: Bygdefolk for rovdyr er en frivillig organisasjon som er levende opptatt av det biologiske mangfoldet i naturen og som jobber for et stort biologisk mangfold og levedyktige bestander av våre rovdyr og rovfugler. Les mer om BFR på deres hjemmeside.

Mandag 18. februar trekker vi ut 3 vinnere som får følgende beløp:

1.plass får 50 000,-
2.plass får 30 000,-
3.plass får 20 000,-

Klikk her for å avgi din stemme.

Se også bloggposten; Hvem skal få 100.000 kroner? Gi oss ditt forslag!

Hilde Sande, markedskonsulent Stormberg

Hilde_S_-_2.jpg

 

Kommentarer

Kommentarer

One Comment

Comments are closed.