Hvem skal få 100.000 kroner? Gi oss ditt forslag!

Så du posten vår på Facebookside søndag 10.02.13? Vi lovet en overraskelse, og her avsløres den første av i alt to overraskelser.

Stormberg har passert 100 000 følgere på Facebook, noe vi er svært takknemlig og ydmyke for. Dialogen vi har med Stormbergs følgere, interessenter og Kunder i sosiale medier, er viktig for oss og noe vi lærer mye av. Milepælen Stormberg har passert, ønsker vi å markere ved å bruke kr.100 000 på et humanitært og samfunnsnyttig formål. Vi ønsker å fordele dette beløpet mellom de tre organisasjonene/formålene som Stormbergs følgere i sosiale medier mener fortjener det mest.

Hvilket formål synes du fortjener å få pengene? Bruk kommentarfeltet i denne bloggposten til å gi oss ditt forslag på den organisasjonen, foreningen, idrettslaget e.l som du mener pengene skal gå til. Start kommentaren med navnet på organisasjonen som du mener fortjener det mest, og skriv deretter en kort begrunnelse på hvorfor du nominerte nettopp dette formålet.

Torsdag 14. februar trekker vi ut 10 finaleformål som blir med i en avstemming på Facebook. De tre aktørene som har flest stemmer når avstemmingen er ferdig mandag 18.februar klokken 10.00, vil motta disse beløpene.
1.plass får 50 000,-
2.plass får 30 000,-
3.plass får 20 000,-

Men en overraskelse kommer sjelden alene, så følg med! Vi markere at vi har passert 100 000 følgere på Facebook også ved å gi en overraskelse direkte til våre Facebookfølgere. Informasjon om dette legges ut på Facebooksiden vår i slutten av uken.

Siste frist for å legge inn forslag er i torsdag 14.02 kl 09:00.

Se også bloggposten; Vil heller ansette straffedømte enn sykemeldte

Hilde Sande, markedskonsulent Stormberg

Hilde_S_-_2.jpg

 

Kommentarer

Kommentarer

1 522 Comments
 1. NOAH – for dyrs rettigheter har gjort en svært god jobb over mange år for å øke respekten og medfølelsen for dyr.

 2. Eiriks Minne nominerer jeg for deres arbeid for å inspirere og skape livsglede og gode opplevelser for barn og unge i naturen. De har arrangementer i friluft der man skaper muligheter for å utforske og gjerne også presse egne grenser, noe som er selvutviklende og selvhevdende for individet. Dette mener jeg er noe av det viktigste man kan bidra med i barn og unges liv. Også det at man tar i bruk naturen og lokalmiljøets arenaer er viktig ifht. å vise hvilke muligheter som faktisk finnes. Organisasjonen er en organisasjon på vei opp, og er inspirert av en som virkelig visste å nyte livet og utnytte de mulighetene som fantes rundt ham. Deres arbeid for å videreføre og prøve å nå ut til flest mulig med denne ånden synes jfortjener en oppmerksomhet.

 3. Jeg mener Bygdefolk for Rovdyr burde vinne penger. De jobber for en helhetlig fauna hvor også rovdyr har en naturlig plass.

 4. Det finnes mange store hjerter der ute og mange gode saker.
  Min stemme går til Dyrevernalliansen. Håper vi snart kan få et godt lovverk for dyrehold, det være seg pelsfarmer eller kattedamer, opprydding trengs!!

 5. Jeg ønsker at Bygdefolk for Norge skal vinne! De jobber for at alle barn i Norge skal få lov til å oppleve de fantastiske rovdyra våre! Hva hadde Reveenka-eventyret vært uten ulven, reven og bjørnen?? Tenk om de dyrene ikke skal finnes i landet vårt mer? Jeg vil at ulven skal få lov til å leve! Jeg vil ha bjørn, gaupe og jerv i Norge! Bygdfolk for rovdyr er en organisasjon for alle i Norge, byfolk og bygdefolk, som ønsker mangfold og et sunt økosystem i balanse i landet vårt!

 6. NOAH for fantastisk arbeid for god dyrevelferd i Norge og ikke minst for deres innsats i kampen mot pelsdyrnæringen.

 7. NEW CHANCE, de bygger sterkt trengt barnehjem i Kongo. De trenger alle midler de kan få. Het kommer hver krone frem. Virkelig en dyktig gjeng!

 8. Bygdefolk for rovdyr!

  Rovdyra utryddes i landet vårt! Ulv er det nesten ingen igjen av, og regjeringen tillater jakt på dem. Villmarksnasjonen og miljølandet Norge har nesten ikke en ulv igjen!
  Bygdefolk for rovdyr jobber for at fremtidige generasjoner skal få oppleve rovdyra våre i naturen , og ikke bare på tv!

 9. Jeg ønsker at New Chance for sitt arbeid for barn i Kongo skal motta midlene.

 10. Dyrevernalliansen! Det er ulovelig med dyreplageri, men tortur i pelsindustrien er greit!?!?!?! De som holder på med pels tar jo ikke vare på dyrene! De mangler jo føtter!!! Dette er noe dyrevernalliansen joibber imot. Det skal bli ulovelig med pelsopprett i Danmark innen et årstall. Synes pelsopprett er forferdelig, det burde bli uloveligf her i Norge å!

 11. Gi pengene til Bygdefolk for fovdyr! De jobber hardt for å redde de utrydningstruete og FREDETE rovdyra i landet vårt som det jaktes på. Vi har kun 20 ulv» i landet vårt!!!! Bygdefolk for rovdyr er en 1 år gammel forening og de trenger penger til arbeidet sitt!

 12. CARF-Children at risk foundation.
  Jeg anbefaler Stormberg å se nærmere på denne organisasjonen!

 13. Synes Bygdefolk for Rovdyr skal få diss pengene, ny oppstartet som jobber for Norsk fauna, natur og Norske Rovdyr skal ivaretas. De fortjener å vinne disse pengene for og få til å gjøre en god jobb fremover i tiden 🙂

 14. Jeg mener BYGDEFOLK FOR ROVDYR trenger pengene. En nystartet forening som jobber ræva av seg for å ta vare på norsk natur, og norske rovdyr og rovfugler.

 15. Kattens Vern Bergen. Fordi de stiller når ingen andre gjør det, får ingen statlig støtte, overlever kun på frivillige arbeidere og pengeinnsamling. De gjør mye, men de får ikke gjort nok. Syns de fortjener en gave og noe som understreker den fantastiske jobben de gjør for å kunne redde liv som blir så urettferdig behandlet at vi ikke kan tenke oss til det engang. De trenger dette for å fortsette det de har begynt på! KATTENS VERN JAA! 🙂

  Hilsen Helene

 16. Dyrevernalliansen! Fordi det haster. Mens politikere bruker måneder og år på å diskutere, utrede og foreslå framtidige vedtak basert på hvordan de best skal posisjonere seg for å ivareta interessene til ulike velgergrupper og næringsdrivende slik at de kan bli gjenvalgt, lider dyrene fra time til time og dag til dag. Dyrevernalliansen presser partiene til å ta standpunkt nå slik at de dyrene som sitter fanget i dag fordi pelsen deres kan selges for penger forhåpentligvis blir de siste.

 17. Aksjonen Rovviltets Røst (ARR) mener jeg at bør få disse pengene. De jobber for den norske naturens mangfold og kjemper for at vi skal få bevare Norges 4 store rovdyr som; bjørnen, ulven, gaupa og jerven! De jobber for en vanvittig god sak :o)

 18. NOAH fordi de virkelig står frem som en god ambasadør for å fremme økt fokus på dyrs rettigheter!

 19. Jeg gir min stemme til SPCA Norge
  “SPCA Norge har som mål å få opprettet felles krisemottak for hjemløse og mishandlede dyr i alle fylker.. De er en frivillig organisasjon uten subsidier som gjør en fantastisk jobb og som virkelig trenger disse pengene.

 20. NOAH

  Fordi dyrs rettigheter er nedprioritert av storsamfunnet og politikerne.
  NOAH gjør en flott og viktig jobb i arbeidet med å sikre dyrs rettigheter!

  Margit

 21. New Chance-nonprofit hjelpearbeid for barn i nød i den krigsherjede landet kongo!!

 22. Jeg stemmer på : «New Chance» ( Tommy Rasmussen ) / Sandnes. Fantastiske idealister som bygger barnehjem i Kongo.

 23. New Chance, som valgte å bli i Kongo under borgerkrigen mens de fleste andre hjelpetiltak trakk seg ut. Gjennom barnehjemmet i Goma utgjør de en reell forskjell for de mange barna som bor der, og for familier som mottar hjelp fra senteret.

 24. Eight Treasures Yoga (www.8treasuresyoga.com)
  En frivillig yoga organisasjon som lærer bort yoga og meditasjon per donasjon, man betaler hva man vil. Donasjonene går til leie av lokale og til å arrangere yoga workshops. 8 treasures egne lærere tjener ingenting foreløpig. Superherlig sted med fine mennesker som gjør hverdagen til Osloborgerne positiv, nydelig for kropp og sjel:) Her kan alle komme og praktisere yoga og meditasjon, uansett om du er rik eller fattig!

 25. Children at Risk Foundation – Kolibri CARF

  Kolibri CARF er en frivilligorganisasjon som jobber for barn og unge i slummen i Sao Paulo, Brasil. Med flere aktivitetssentre hindrer de unge i å havne på gaten, ved å tilby forskjellige aktiviteter. Aktiviteter som fotball, capoeira, perkusjon, dans og sang gir unge samhold, framtidshåp, glede og et bedre selvbilde. Organisasjonen drives av penger som skoler og barnehager i Norge samler inn, og får ingen statsstøtte. Prosjektet gjør en betydelig stor forskjell i favelaen og fortjener virkelig all støtte den kan få.

 26. Jeg syns pengene skal gå til dyrebeskyttelsen avd Bergen og Hordaland. Disse pengene vil gjøre en konkret og enorm forskjell (i riktig retning!) for dyrene. Tenk så flott å få åpnet dyrenes hus snart, hvis de bare får nok midler til å ferdigstille oppussingen. Ønsker også å nominere SPCA.

 27. NOAH ! For den fantastiske jobben de gjør for alle dyr, tenk de får ikke statsstøtte, men det gjør pelsdyroppdrettere…..helt vanvittig!

 28. NOAH For Dyrs Rettigheter – for deres utrettelige og viktige arbeid for å sette fokus på de overgrep vi mennesker hver eneste dag påfører dyr av en eneste grunn: Vi bruker den makten vi har til å holde dem nede som ikke klarer å forsvare seg fra menneskenes seloppnevnte makt – i dette tilfelle dyrene. Noah får ikke statsstøtte og drives av empatiske ildsjeler!

 29. Jeg stemmer på New Chance som driver barnehjem i Goma, i Kongo.

 30. Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland, på grunn av at de har et enormt engasjement for det de gjør, de er ufattelig dyktige, og har varme hjerter som bryr seg. De trenger pengene for å opprettholde den fantastiske standarden sin, og for å bygge ferdig «Dyrenes Hus», slik at de kan hjelpe enda flere uheldige dyr i nød.

 31. <3 LEGER UTEN GRENSER <3
  – uavhengig og nøytral medisinsk hjeleorganisasjon, grunnlagt av leger og journalister i 1971 –

  Leger Uten Grenser REDDER liv og LINDRER nød hos de som trenger det mest, uansett etnisk, religiøst eller politisk tilhørighet.

  Leger Uten Grenser gir NØDHJELP til mennesker berørt av krig, kriser, epidemier og naturkatastrofer – og til andre som mangler tilgang til grunnleggende HELSETJENESTER.

  Leger Uten Grenser driver PROSJEKTER i mer enn 60 land og har hjulpet flerfoldig millioner mennesker rundt om i verden.

  Til enhver tid jobber flere titalls tusen hjelpearbeidere på Leger Uten Grensers nødhjelpsprosjekter i sine egne hjemland, i tillegg til at de hvert år sender ut flere tusen internasjonale feltarbeidere : leger, sykepleiere, logistikere, administratorer og andre.

  Leger Uten Grenser jobber med:
  * Medisinsk behandling
  * Vaksinering
  * Behandling for underernæring
  * Øke tilgangen på medisiner til verdens fattigste
  * Mental helsetjeneste
  * Vann – og sanitærprosjekter
  * Opplering, forebygging og informasjon
  * Katastrofeberedskap

  Mange feltarbeidere i Leger Uten Grenser jobber med sine egne liv som innsats for å hjelpe mennesker i ytterste nød og dypeste lidelser –
  de fortjener virkelig vår støtte i sitt humanitære arbeide!

  Mvh
  Heidi

 32. Spca Norge.
  De gjør en fantastisk innsats for dyr i nød. Vi trenger et dyrepoliti i Norge også.:-)

 33. Dyrevernalliansen!
  Norge sitt dyrehold er ut av kontroll, Norge trenger dette, dyr er vesner som trenger vår hjelp til å få omsorg, mat og stell mange av norges dyr lider uten at man gjør stort med det. Noen får en smikk på fingrene der de da etter kort tid igjen begynner med dyr, på samme måte som før.
  NOE MÅ GJØRES FÅ DYREPOLITET TIL NORGE!

 34. Jeg skulle ønske at PALLIATIVBARN kan få pengene. De jobber for at barn som er dødelig syke skal ha det best mulig den siste tiden 🙂

 35. DYREVERNALLIANSEN – fordi de hjelper de som trenger det mest, de som ikke kan svare for seg selv. De åpner folks øyne, noe som trengs i dagens samfunn. De står på og gjør virkelig en innsats. Det er mye som må gjøres, og med midler som dette vil jobben bli lettere!

 36. Dyrebeskyttelsen avd. Bergen/Hordaland for deres utrettelige kamp for dyrenes hus, en fantastisk innsats, der en rønne blir til et flott hus for dyrene!

 37. NOAH!
  Noah har jobbet hardt i 24 år for dyrs rettigheter, og de mottar ikke offentlig støtte!

 38. Noah eller Dyrevernalliansen. I et rikt land som Norge burde ingen lide nød. Heller ikke dyrene. Det er for jævlig å tenke på at de som driver med dyremishandling (pelsnæringen) får statsstøtte, men ikke de som hjelper dyr i nød.

 39. = (erlik) (alle fylker)

  De gjør at rusavhengige som selger = får et mer verdig liv og tjener ærlige penger. Det bidrar også til at selgerne møter «oss vanlige» mennesker som dermed ser dem på en annen måte. Jeg er glad for å kunne kjøpe et blad og gi penger og dermed støtte til disse menneskene, og det er godt å kunne slå av en prat med dem.

 40. NOAH pga det uopptrettelige arbeidet de gjør for de aller svakeste, dyra våre. Vær så snill gi støtten til NOAH

 41. Butterfly Friends, fordi de gjør en fantastisk jobb for noen av de aller fattigste i Gambia. Dette så jeg selv når jeg var der i januar for å besøke mitt fadderbarn
  og de seks skolene og helsesenteret organisasjonen driver.Håper virkelig de kan få penger. Hilsen håpefull fadder.

 42. Prince Fluffy Kareem. Norsk jente som har startet å hjelpe ekstremt syke og vanskjøttede hester, kameler og esler i pyramideområdet i Egypt. Gjennom dette arbeidet med dyrene hjelper de samtidig mange fattige mennesker med å beholde levebrødet sitt. Her er det mange forskjellige mennesker og også foreldreløse barn som har dyrene sine som eneste kilde til inntekt, dersom de mister dem så står de plutselig uten inntekt og livet blir umiddelbart mye tøffere for dem i en allerede tøff hverdag i et tøft miljø. Denne organisasjonen er UTROLIG flinke til å dokumentere hva de gjør over facebooksiden sin, man ser hva pengene går til og man ser den utrolig store forskjellen det gjør. Dette er en norsk jente som har satt hele livet her hjemme på vent for å gjøre en forskjell i et område hun så at trengte det sårt. Hun fortjener virkelig litt ekstra penger inn slik at hun kan fortsette å hjelpe både mennesker og dyr.

 43. Nannestad 1 speidergruppe

  Vi arbeider for å bygge opp speidergruppen ved aktivt bruk av friluftsliv og naturvern. lærer speiderne til å bli ansvarbeviste, samfunnsengasjerte mennesker. slike organisasjoner blir alltid sett bort fra når kommune politikerne fordeler penger, idretten tar alt

 44. Støtte Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland med arbeidet for å ferdigstille «Dyrenes hus». Tusenvis av dugnadstimer har blitt lagt ned for å komme til mål, men fremdeles gjenstår det mye arbeid, og det er et stort behov for mere penger for å komme i mål.

  Jeg vil si at alle de ivrige ildsjelene som har hjulpet til gjennom denne lange prosessen fortjener mer enn en klapp på skulderen, de fortjener penger til å kunne ferdigstille dette prosjektet som kan bistå til å hjelpe Bergen og Hordalands så uendelig mange hjemløse og forsømte dyr!

 45. I det siste har jeg fulgt litt med via Facebook på hva NOAH og Dyrevernalliansen driver med i Norge. Jeg har blitt støttemedlem for en av dem nå nylig pga den informasjonen jeg har fåt, samt at jeg generelt har satt meg mer inn i bruk av dyr i diverse industri nasjonalt og internasjonalt. Jeg blir så glad når jeg ser her at disse organisasjonenes medlemmer og andre har fått vite om Stormberg-prosjektet og skriver inn i massevis! Det er nok liten tvil om at vonde avmaktsfølelser begynner å bre seg ut i større deler av befolkningen særlig når det gjelder matindustri og pelsdyroppdrett. Mht mat så gir myndighetene gjerne forbrukerne skyld fordi vi ikke vil betale mer i butikken. Men sørger de for at folk får velge basert på ordentlig aktiv åpenhet om forhold for dyr i dag? Nope. Ikke fair play! Så lenge vi slipper å høre detaljert om, for ikke å snakke om se og høre direkte på nært hold hva som faktisk foregår, vil vi fortsette å holde tankene unna det så godt vi kan – i den grad folk i det hele tatt ennå aner hva som er greia. Se gjerne denne fantastiske lille filmen: http://www.facebook.com/photo.php?v=420901831314393 Det er ikke akkurat morsom underholdning, men jeg lover på tro og ære at den ikke på noe tidspunkt viser ting man besvimer av! Er det denne retningen vi ønsker å gå i? Google gjerne også «plukking av levende gjess» og les Dagblad-saker om det. Og så videre og så videre! .Kjære Stormbergfolket; hjlep flere å få øye på virkeligheten der ute. Dyrevernalliansen eller NOAH; virkelig seriøse aktører med mange flotte resultat bak seg!

 46. Flott tiltak ! Gi pengene til dyrene via NOAH , i verdens rikeste land er vårt dyrevernsarbeid på U-lands nivå dessverre. En stor skam….refererer til alle de dyretragediene som er omtalt i media og de som fortsatt skjer hver dag uten å havne i media.

 47. NOAH! Vi trenger noen som står på for dyrs rettigheter -de gjør en kjempeinnsats!

 48. Kattensbeskyttervestfold
  Her er en dame som bruker all sin fritid og mye av inntektene sine på hjemløse katter. Noen ganger får hun noen smådonasjoner fra folk, men stort sett går alt fra henne privat. Hun er helt fantastisk og den jobben hun gjør er en grunn til at så mange hjemløse katter i vestfold ikke lenger er hjemløse. Med penger kommer hun kjempelangt og det er det hun trenger for strømmen av katter stopper aldri…

 49. Kolibri – Children At Risk Foundation
  Gjennom deltakelse på de fire aktivitetssentrene Kolibri driver i São Paulos slumområder får risikoutsatte barn og unge mulighet til å bygge opp kunnskap, ferdigheter, mestringsfølelse, fremtidsstro og ikke minst et alternativ til et liv med vold og kriminalitet.

 50. Dyrevernalliansen!! De gjør en utrolig jobb, og bruker de metodene som er mest effektive for å få til en virkelig forandring for dyrene! 🙂

 51. Bikkjetjenester skal bli en frivillig organisasjon.

  • Arbeide for å tilby tjenester som kurs, kennel, dyrepass o.l. for de som har mindre penger å
  rutte med.

  • Tilby mulighet for de som har falt ut av arbeidslivet en mulighet til å følge seg iverdsatt ved å ha mulighet til 08:00 – 16:00 jobb

  • Arbeide for å fremme rettsikkerheten til eiere av bikkjer.

  • Arbeide for å hjelpe hjemløse dyr.

  • Arbeide for å bevare kulturarven på sjeldne Norske raser.

  • Arbeide for å forhindre valpefabrikker.

  • Tilby egne kurs, utstillinger og konkurranser med bikkjer.

  • Arbeide for å bistå familie og enkelt personer til rett bikkje til rett familie/person.

  • Tilby dagspass for de som har bikkjer med alvorlig separasjonsangst slik at disse kan handle
  mat, besøke legen, NAV o.s.v.

  • Tilby lufting av bikkjer.

  • Arbeide for å informere for å unngå biteulykker.

  • Arbeide for trygg og sikker omplassering av bikkjer.

  • Tilby omplassering av bikkje på en god måte.

  Se hjemmeside http://www.bikkjetjenester.no

  Med vennlig hilsen

  Lars Henrik Jensen

 52. Dyrevernalliansen fordi de er en stor stemme i kampen mot pelsdyrnæringen. Og de kjemper for de som ikke kan si i fra selv, dyrene.

 53. NOAH fordi de fokuserer på ekstremt viktige verdier for å overhode skulle klare å imøtekomme ett mer bærekraftig grønt samfunn. Holdningsskapende arbeid som beskytter liv er vesentlig for å kunne ta vare på en framtidig generasjon. Både dyr og fremtidens barn. Dessuten er det gunstig for individer å reflektere over etiske verdier som utforderer, fremfor status quo / business as usal tanke. Hjelp NOAH med å gjøre oss til ett mer naturelskende og respektfult samfunn for både fremtidens barn og dyr !

 54. Butterfly Friends – norsk organisasjon som i 11 år har hjulpet fattige barn i Gambia med skolegang og helsetjenester. Vær så snill og støtt dem – enten ved å la dem bli en av vinnerne i denne konkurransen eller ved å bli fadder (150 kr/mnd) på butterflyfriends.no. Takk! 🙂

 55. Dyrevernalliansen. Gjennom å støtte denne organisasjonen har jeg fått et håp om at pelsdyrnæringen vil legges ned i Norge. At mine skattepenger er med på å subsidiere denne kyniske industrien er noe jeg håper håper tar slutt snarest – her er virkelig Dyrevernalliansen og den lobbyvirksomheten de gjør hetl avgjørende.

 56. Dyrebeskyttelsen Norge eller NOAH! Så mange jobber for mennesker og mottar støtte fra stat og kommune, i motsetning til dyrevernsforening som mottar null støtte fra det offentlige!

 57. Butterfly Friends – en liten norsk frivillig organisasjon som har bygd seks skoler og et helsesenter for fattige i Gambia. Jeg er selv fadder i organisasjonen og har nettopp vært i landet for å se på prosjektene deres, og jeg er utrolig imponert over hva de greier å gjøre for de svakeste i samfunnet der og jeg er stolt over å være med å bidra.
  Les mer på butterflyfriends.no

 58. Partners, partnersnorge.no, de gjør en veldig bra jobb med flyktninger i Burma!

 59. NOAH – for dyrs rettigheter.

  Ein utruleg viktig organisasjon som har arbeidd hardt og utrøytteleg for dyr sine rettar i over tjue år, heilt utan statsstøtte!

 60. NOAH!!
  Vi er lei av at dyrene våre ikke får statstøtte!! Gjør noe med det for guds skyld!!!!!!

 61. La pengene gå til NOAH – for dyrs rettigheter

  Vi bruker milliarder av kroner på tiltak for mennesker, men nærmest 0 på dyr, selv om de utnyttes av mennesker hver dag i kjøttindustri, egg, melkeprodukter, skinn, dyreforsøk mm

 62. NOAH, de jobber gratis uten statstøtte for å bedre dyrs rettigheter i Norge eller dyreverns alliansen.
  Gi pengene til dyr, mennesker får nok,dyr trenger også støtte og hjelp i sine kamper i hverdagen som vi mennesker utsetter dem for.

 63. Stine Sofies stiftelse som jobber for barn og mot vold og overgrep. Livsviktig arbeid for små mennesker med lave stemmer.

 64. NOHA dyra dreger virkelig hjelp av oss mennesker og dem har litt rettigheter , det er veldig synd :(((( hjelp dyra :))) det er min stemme for dem :))))

 65. Bygdefolk for rovdyr ! En forening som legger ned mange timers arbeid vær eneste dag for å bevare mangfoldet og naturen.

 66. NOAH får min stemme. De setter dyrs sak i fokus, ettersom de ikke har en egen stemme!!

 67. Dyrevernalliansen! De gjør en viktig jobb for å beskytte dyr og vil bruke pengene på en god måte 🙂

 68. Jeg ønsker at NOAH- for dyrs rettigheter skal få denne hjelpende summen med penger som jeg er sikker på at både menneskene og dyrene blir ektremt glade for. Organisasjonen gjør et fantastisk arbeid og fortjener ennå flere midler til å utvikle sitt ledende arbeid og hjelp. Mvh Hanne.

 69. New Chance Barnehjem i Kongo. Drevet frem av engasjerte privatpersoner som vil verdsette og forvalte hver krone til fordel for barn som ellers er hjelpeløse. For en oppmuntring det ville være å få noen av disse midlene!

 70. Syntes SPCA Norge skal få noe av disse pengene 🙂 De er under oppstart og trengs virkelig for å hjelpe dyrene…

 71. NOAH – for dyrs rettigheter! De gir en stemme til individer som hele tiden utsettes for overgrep av mennesker, men selv ikke har noen mulighet til å si ifra eller kjempe imot.

  Mvh Marius

 72. Bygdefolk for rovdyr fortjener pengene! Uten folk som bryr seg vil vi snart ikke ha flere rovdyr igjen i Norge eller resten av verden. Og det vil vi vel ikke?

 73. NOAH – FOR DYRS RETTIGHETER: Dem gjør et kjempeinnsats for dyr, for avvikling av pelsnæring og andre viktige foremål. Dem får ikke statsstøtte og fortjener det virkelig for en viktig jobb fremover.

 74. Noah – for dyrs rettigheter! Dyrene har kanskje få rettigheter, men de har mer enn nok rett til å være her. Nå fortjener de rettighetene sine også – DERFOR fortjener Noah å vinne!

 75. Synes helt klart NOAH fortjener disse pengene. De gjør en uvurdelig innsats for å gi dyr en rettferdig behandling, og gir dyr som lider en stemme. Ildsjelene der får ikke statstøtte og hadde helt sikkert kunne gjort veldig mye bra med disse pengene.
  Hilsen Trine

 76. Noah – for dyrs rettigheter .. m/ ildsjel Siri Martinsen i spissen. De gjør en utrettelig innsats for de aller svakeste skapningene blant oss. Dyra er alltid bakerst i køen, så nå er det deres tur.

 77. Kolibri CARF !! – for et bedre liv for barn i Sao Paulo, Brasil som er preget av en omverden full av narkotika, vold og frykt. Kolibri CARF og Gregory Smith gir disse barna tro på livet !

 78. NOAH – for dyrs rettigheter

  Organisasjonen gjør en kjempejobb for dyrene – gir en stemme til de som ikke kan be om hjelp selv.

 79. Dyrevernalliansen:-) Vi trenger slike gode og seriøse organisasjoner som kan tale dyrenes sak. Alt for mange dyr lider på grunn av vår forfengelighet, ignoranse og uvitenhet.

 80. Min stemme går til NOAH. NOAH får ikke statsstøtte og er derfor avhenig av donasjoner/gaver. De gjør en iherdig innsats for dyr og de fortjener å vinne!

 81. Selvfølgelig Noah/Dyrevernalliansen!
  De gjør en helt fantastisk jobb for forsvarsløse dyr, som hver dag blir mishandlet i det norske landbruk og i den animalske fødevareindustri!

 82. Dyrevernalliansen – uten snev av tvil. Dette er en organisasjon som jobber for dyrs rettigheter. Dette er en organisasjon som jobber for at Norge skal bli et sivilisert land som ikke godtar og godkjenner dyreplaging. Dette er en organisasjon som jobber for at jeg stolt kan si at jeg kommer fra Norge når jeg er på reise rundt i verden. Slik det er nå er det dessverre for mange som forbinder landet med dyreplaging. Skrekkbildene fra i fjor spredte seg raskt. Dette er en organisasjon som jobber for å forbedre et samfunn som tar vare på dyrs rettigheter, som er dyrenes stemme. Vår behandling av dyr sier noe om hvilket samfunn vi er, ikke som vi ønsker at det skal være. Dyrevernalliansen jobber for at vi skal forstå at dyreplaging ikke er «innafor» i et moderne samfunn, at profitt ikke skal gå foran dyrs velferd. Dette er en organisasjon som jobber ærlig og utrettelig med få midler. Det er nå på tide at de får Stormbergs hyllest or anerkjennelse! 🙂 På forhånd takk!

 83. SPCA norge. Fordi ingen dyrevelferdorganisasjoner i Norge får statsstøtte.

 84. Jeg synes at dyrene skal få disse pengene..Dyrebeskyttelsen, FOD,SPCA.. Der er det mange å velge mellom, og de trenger det sårt!!

 85. Noah eller dyrebeskyttelsen Hordaland! De trenger sårt penger til å få ferdig dyrenes hus:)

 86. Dyrevernalliansen fordi nok er nok, og vi må stå på i innspurten for å få avviklet pelsdyrnæringen.

 87. Dyrevernalliansen

  Dere gjør en fantastisk jobb. Vi lever i et vanvittig kynisk og overfladisk samfunn der dyrene står nederst på rangstigen. Dyrene er glemt og blir utnyttet på verste tenkelige måte. Organisasjonene som jobber for dyrs rettigheter får bevilget minimalt (hvis noe) med midler og det finnes ingen som fortjener premien mer enn dere!

 88. Dyrevernalliansen. De virker seriøse, gjør et svært godt arbeid og synes å være en av de sterkeste i kampen mot pelsnæringen – og det trengs! Så alt som kan hjelpe dem å fortsette, bli enda sterkere er kjærkomment.

 89. Children At Risk Foundation – Kolibri CARF!!!
  Jeg håper av HELE mitt varme hjerte at denne organisasjonen får noen av pengene! Gregory Smith gjør en formidabel innsats for tusenvis av barn som bor i slummen i utkanten av storbyen Sao Paulo. Barna kommer til senteret etter skoletid og lærer ulike ting som f.eks. male, spille et instrument, danse, lage mat og mye annet! Tanken med dette er at hvert enkelt barn skal kunne «livnære» seg med en ferdighet slik at de har en mulighet til å få et bedre liv når de vokser til.
  Jeg har selv besøkt et av sentrene og bodd der en uke sammen med Gregory – sett med egne øyne hvor viktig dette er for så MANGE barn og hvordan de GLØDER når de får muligheten til å være der på ettermiddagen og ha noen gode timer i den ellers så triste hverdagen sin.
  Jeg kan med 100% sikkerhet si at alle de pengene som sendes dit, kommer ALLE de fattige barna til gode og gir dem gode opplevelser slik at de orker å leve videre og som også gir dem et håp i livet.
  TUSEN TAKK til Gregory Smith som virkelig står på!!!!

 90. Jeg stemmer for på NOAH og SPCA Norge! De er så fantastiske, disse menneskene jobber gratis i sin hverdag for å hjelpe disse dyrene som lider!
  Stormberg, gi disse pengene til dem som ikke har en egen stemme. Gi dem til dyra. Det ville alle satt pris på, men ikke minst dyra da menneskene får nye muligheter til å hjelpe dyrene og mer kapasitet til å ta inn fler dyr! Dette er min mening, men disse fortjener det aller mest. Dem som ikke har en egen stemme, så menneskene må snakke for dem. Og dem som gjør det er et fantastisk menneske. Stormberg, igjen, vær de menneskene! Dere kan gjøre en forandring for mange pinte, skadde og hjemløse dyr! Dette er hva jeg ville brukt disse 100 000 kr på om det hadde vært jeg som måtte delt ut.
  Jeg håper dere tenker dere godt om, det er sikkert mye annet bra man kan stemme på. Men, husk igjen. Dyrene har ikke sin egen stemme! Hjelp dem å få et bedre liv.
  Tusen takk. Mhv Cathrine Fiuren Svendsen

 91. NOAH, helt klart! Gi støtten til de som virkelig TRENGER det!

 92. Dyrebeskyttelsen eller Noah! De får ikke statstøtte, så de trenger all den hjelpen de kan få:)

 93. NOAH eller dyrevernalliansen. Begge kjemper dyrenes sak og jeg syns det er viktig at vi en gang får gitt noe ekstra til dyrene. De blir glemt så alt for ofte.

 94. FOD Foreningen for omplassering av dyr. De gjør en kjempefin jobb for dyrene, hadde ikke vært mulig uten alle de frivillige. Men de trenger middler også, dette er en superfin mulighet.

 95. Jeg ønsker og nomierer Sørbyøya Hestesenter som er drevet av Nancy Gustavsen i Sandefjord. Her er alle velkommne, liten som stor, uansett hvilket nivå man er på. Sørbyøya tilbyr det meste, rideskole, weekendkurs, turridning, handikap, privattimer i sprang og dressur. Senteret blir drevet på dugnadbasis og alle er med på og bidra. For og kunne få realisere alle de drømmer og visjoner, og kunne gi et enda bedre tilbud alle elever, små som store, trenger Sørbyøya den hjelp de kan få. Her er det godt miljø, både for to og firebente. Alle respekterer hverandre uansett hvilket nivå man er på, vi hjelper hverandre til og bli en bedre rytter og en bedre utgave av oss selv. Med omgang med hest blir man også tryggere på seg selv, man mestrer store dyr, som igjen gir en bedre selvfølelse som man kan bruke ellers i livet – enten i jobb eller på skole. Hest og ridning er også helsefrembringende, og vår fysiske og psykiske helse vil bli sterkere. Sørbyøya fortjener virkelig bli med i trekkningen om tilskudd.

 96. gi dyrene en stemme!!! Dyrevernalliansen gjør en fantastisk innsats! dyrene trenger en stemme!!!

 97. Noah eller Dyrevernalliansen, da begge disse omtrent står alene om å gjøre et godt arbeid for å fremme dyrs rettigheter og velferd…vi trenger å gi noe tilbake til dyrene, ikke bare ta og ta.
  Stormberg er jo synonymt med tur og natur, og dyrene våre hører vel hjemme nettopp her?

 98. Dyrevernalliansen bør få disse pengene. få en stopper på dyreplageri nå!!

 99. Dyrevernalliansen.
  Dyrene har ingen andre enn organisasjonene som taler sin sak. Dyrevernaliansen gjør således en god jobb og fortjener støtten.

 100. NOAH
  De gjør en strålende innsats, uten statsstøtte, for dyrs velferd. De kjemper derfor en viktig kamp for dem som ikke kan gjøre det selv!

 101. Dyrevernalliansen eller NOAH bør få pengene mener jeg! De gjør en utrolig god jobb, begge organisasjonene!

 102. NOAH – jeg mener at dyra får for lite oppmerksomhet i samfunnet og de er like viktige som oss. Pels er ikke lenger en vare vi trenger, vi trenger det ikke til å holde oss varme. Vi har så mange andre muligheter, det er mer en pynte ting. En helt grusom pynteting! Jeg er FOR dyras rettigheter!

 103. Kolibri CARF (Children At Risk Foundation)

  Dette er en organisasjon som absolutt fortjener støtte. Kolibri jobber med barn i slummen, eller «favelaen», i verden femte største by, São Paulo, Brasil. Behovet er enormt og Kolibri CARF redder gjennom sitt arbeid mange liv fra å bli ødelagt og fra å gå tapt.

  Organisasjonen har flere sentra ulike steder i São Paulo som tilbyr sport, sosiale aktiviteter, noe yrkesopplæring og kulturelle aktiviteter til barn og unge «i faresonen». Dette er forebyggende virksomhet som ikke bare gir barna et alternativ til å drive gatelangs og å komme i kontakt med dårlige miljøer, det kanskje viktigste er at gjennom samhold, kommunikasjon og sosiale aktiviteter, får barna bygd opp et selvbilde som for enkelte aldri har eksistert. Født og oppvokst i slumområder, i et land med noen av verdens største forskjeller mellom rik og fattig, er følelsen av lek, læring og mestring i trygge omgivelser, noe av det aller viktigste i de ungens liv. Jeg har selv vært og besøkt et senter, og som lærer er det fantastisk å se barn og unge blomstre opp, i det som kan se ut som en håpløs situasjon. Det er dessuten fantastisk å se at det ikke bare gjør livet litt bedre for noen barn her og nå, men at det også har langtidsvirkninger og gir de som har vært med lengst, som nå er unge voksne, muligheter til å ta del i arbeidslivet, starte familieo gi sine barn helt andre muligheter enn de selv hadde.

  Kolibri-sentrene har blitt umåtelig populære i sine lokalesamfunn og gjennom sin popularitet bidrar også Kolibri til at barna tar utdanning. Å gå på skolen om dagen er et krav for å kunne delta i aktiviteter på sentrene.

  Bergenseren Gregory Smith startet prosjektet for over 20 år siden og har jobbe utrettelig med siden da. Organisasjonen fortjener, i mine øyne, all støtte den kan få!

 104. Dyrevernalliansen eller Noah burde få støtte

  Dette fordi de arbeider for dyrenes velferd og mot den forferdelige pelsoppdretten.

 105. Hordaland Ungdoms Brass Bånd – er et privat drevet fylkeskorps for barn/ungdom mellom 13 og 20 år. De er utrolig viktig for å opprettholde drift av mange av de små skilekorpsene i fylket. Uten HUBB ville mange musikanter ha sluttet og korps kanskje vært nedlagt, de fortjener støtte

 106. FOD, Foreningen for omplassering av dyr. De gjør en kjempejobb for de hjemløse dyrene og de som trenger et nytt hjem av andre årsaker. Det hadde ikke vært mulig uten alle de frivillige. Men de trenger penger til veterinær og andre utgifter for å få det til.

 107. Butterfly Friends for alt det flotte arbeidet de gjør for de fattigste barna i Gambia. Håper de vinner!

 108. Butterfly Freinds jobber seriøst med å gi fattige barn i Gambia skolegang. Er Butterfly Friends de heldige går pengene til ny skole for enda flere fattige barn:-) Skole er ingen selvfølge i Afrika! Mvh Anbjørg

 109. Butterfly Friends – foundation for free health and education i Gambia. Den norske frivillige organisasjonen har de siste 11 årene bygd skoler og helsesenter i Afrikas minste land – kun basert på frivillige innsamlede penger. Og de trenger mer penger for å kunne gi flere fattige gratis skolegang og helsetjenester i Gambia. 🙂

 110. Kattens vern.
  De gjør en kjempe viktig jobb for alle de stakkars forlatte kattene der ute.

 111. Butterfly Friends – foundation for free health and education i Gambia. Den norske organisasjonen har i 11 år bygget skoler og helsesenter for de fattigste i Afrikas minste land – kun basert på frivillig støtte. De trenger pengene for å gi skolegang og helsetjenester til flere fattige.

 112. Kolibri CARF. De gjør et fantastisk arbeid som har store ringvirkninger i lokalsamfunnene der de jobber og som når ut til utrolig mange. De har utviklet programmer med vekt på utdanning, kunstneriske uttrykk, sport, underholdning, kulturelt og etnisk mangfold, økologisk bevissthet, og yrkesrettede kurs, og en modell for alle som arbeider med barn i faresonen.

  http://www.carf.no/no/

 113. Children At Risk Foundation – Kolibri CARF.
  Vel, jeg vet ikke om det er lov, men jeg foreslår min egen organisasjon fordi jeg har gitt alt av meg selv, inkludert alt jeg selv eide, de siste 20 år for barnas ve og vel i Brasil. Jeg har også opplevd hvor vanskelig det er å få inn penger til slike gode formål og håper inderlig at vi kan komme i betraktning. Idag har vi fire sentre som skal driftes i Brasil med et par tusen barn som deltar i våre programmer for å beskytte deres rettigheter, men vi har langt fra nok midler til å gjøre dette for. Organisasjonen mottar ingen statstøtte og mobilisere tusenvis av norsk skolebarn og enkelte mennesker i Norge hvert år som støtter prosjektet.
  Tusen takk!

 114. DYREVERNALLIANSEN fortjener å få de midlene,slik at de kan bedre forholdene for produksjonsdyrene, og avskaffe pelsdyroppdrettt i Norge.
  Dyrevernalliansen høye kunnskapsnivå og evne til å formidle det er utrolig viktig for å endre og forbedre dyrenes levevilkår.

 115. Butterfly Friends – foundation for free health and education i Gambia. Bygger skoler og helsesenter for de fattigste i Afrikas minste land. Det har de gjort de siste 11 årene – kun basert på frivillig støtte.

 116. Dyrevernalliansen bør få pengene! De gjør en utrolig god jobb og det er altfor lite fokus på dyrevelferd i Norge!

 117. Dyrevernalliansen bør få pengene til arbeid FOR bedre dyrevern og arbeid MOT grådige og tankeløse dyremishandlere.

 118. CARF- Children at risk foundation!
  Fordi denne organisasjonen gjør en virkelig stor forskjell for barn i Sao Paulo i Brasil!! CARF jobber i favelaområder i Sao Paulo, og er med å bygge et tryggere lokalsamfunn og fritidstilbud til barn og unge i risikosonen. Med hjelp av den norske organisasjonen kan de ha tilbud som perkusjon, dans, fotball, capoeira, kunst og mye mer. Dette gjør en stor forskjell i livene til barna som benytter seg av det!! De er utrolig flinke, og flere av barna som begynte ved senteret når det startet, er i dag ungdomsledere ved sentrene og de er flotte, sunne forbilder for de neste generasjonene. Slike prosjekter som har en reell effekt på menneskers liv er utrolig verdifulle og jeg mener dette vil være et flott prosjekt å støtte for Stormberg, også for å vise bredden i deres samfunnsengasjement!

 119. Jeg klarer ikke bestemme meg for om jeg vil stemme for NOAH eller dyrevernalliansen. Begge gjør en viktig jobb for de stakkars dyrene som ikke kan snakke for seg selv. Jeg syns pelsnæringen er det absolutt verste, og heldigvis er jeg på tur ut av vårt samfunn. Til og med mange politikere sier det er på tide å avvikle det og kutte ut pengestøtten. NEI TIL PELS!

 120. Dyrevernalliansen. Fordi de gjør et svært viktig arbeid for dyrevelferd i Norge, og er en av de få aktørene som faktisk får gode ting til å skje, som er i dyrenes favør, og ikke bare for (grådige) næringsinteresser.

 121. Dyrevernsalliansen!! Dyrene fortjener å leve et liv uten smerte, akkurat som vi mennesker. Det finnes så så utrolig mange alternativer som varmer like mye som pels, det er derfor helt unødvendig å skade dyrene for at vi skal kunne følge moten. Alle burde ha et valg om frihet, det samme burde dyrene ha.

  Dyrevernsalliansen støtter de som ikke klarer å stemme selv. Hjelp Dyrene!

 122. Dyrevernsalliansen! Det er dessverre veldig mange forhold innen dyrehold og dyre behandling som fortsetter med groteske rutiner siden folk ikke er oppmerksom paa misbruket.

 123. Dyrevernalliansen!! De gjør en utrolig jobb for dyr som ikke kan snakke for seg selv!

 124. Kattensbeskyttervestfold.
  Den drives av Margrethe Paulsen fra Nøtterøy, og hun med sine hjelpere har reddet fryktelig mange hjemløse katter fra et liv som er fryktelig. Ingen oppgave er for stor, eller for liten. Hun gir alle katter en sjanse til å få nye hjem. Er de litt skremte, eller halvville setter hun dem i fosterhjem så de kan bli vant til et bedre liv. I de 4 månedene jeg har kjent til henne har hun reddet veldig mange katter. Bare sist helg reddet hun 10 katter. Hun betaler alt fra egen lomme eller med noen få faste givere. Er det noen som trenger 100 000 er det henne. Der går ingen penger til spille. Alt går til kattene og de de trenger av mat, kattesand, annonser på finn, dyrelege regninger og bensin for å kjøre kattene til nye hjem.
  Hun er veldig nøye med hvem som får katt av henne fordi hun vil kattene skal ha de beste sjanser for et godt liv. Og alle som kommer i hennes hender er trygge. Hun har ikke noe kattehjem, men bruker fosterhjem til alle de hun tar imot. Bare i 2012 reddet hun 138 katter. Ta en titt på Facebook siden hennes
  https://www.facebook.com/groups/393794200632644/

 125. CARF- Children at risk foundation!
  Fordi denne organisasjonen gjør en virkelig stor forskjell for barn i Sao Paulo i Brasil!! CARF jobber i favelaområder i Sao Paulo, og er med å bygge et tryggere lokalsamfunn og fritidstilbud til barn og unge i risikosonen. Med hjelp av den norske organisasjonen kan de ha tilbud som perkusjon, dans, fotball, capoeira, kunst og mye mer. Dette gjør en stor forskjell i livene til barna som benytter seg av det!! De er utrolig flinke, og flere av barna som begynte ved senteret når det startet, er i dag ungdomsledere ved sentrene og de er flotte, sunne forbilder for de neste generasjonene. Slike prosjekter som har en reell effekt på menneskers liv er utrolig verdifulle og jeg mener dette vil være et flott prosjekt å støtte for Stormberg, også for å vise bredden i deres samfunnsengasjement!

 126. NOAH 🙂 pga arbeidet de gjør! dyrene trenger noen for å tale for dem:-)

 127. Jeg vil at dere skal gi 1 premie til Dyrevernaliansen, ja til dyrepoliti. Disse driver med et svært viktig og omfattende arbeid for å oppdage og stoppe all kriminelle handlinger, som omhandler de aller svakeste vesner i samfunnet vårt. De som ikke kan få uttrykt seg selv og lider i stillhet får endelig en stemme. Dette vil også gi regjeringen et tydelig signal hva folket mener om mattilsynets dårlige innsats i fagfeltet.

 128. Dyrevernalliansen. Fordi: De kjemper saken til de som ikke selv kan forsvare seg.

 129. NOAH – for dyrs rettigheiter! Nettopp fordi dei kjempar for at dyr skal få eigne rettigheiter 🙂

 130. Dyrevernsalliansen!
  De gjør en fantastisk jobb med dyrevelferden i Norge. De har blant annet fått Rema1000 til å slutte å selge egg fra burhøns, og de kjemper mot pelsdyroppdrett. Verden har for lite dyrevelferd og det vet jeg Dyrevernsalliansen holder på å gjøre noe med. 🙂 De fortjener det mest!!!

 131. Dyrevernalliansen. Fordi dyrene trenger en egen stemme som kan beskytte dem. Vi mangler dessverre dyrepoliti i Norge, og derfor er en dyrevernsorganisasjon et viktig ledd i rettferdighet og human behandling av dyr.

 132. Dyrebeskyttelsen Bergen (Dyrenes hus) fortjener virkelig å vinne kr 50 000! De holder på å pusse opp et hus der hjemløse dyr skal få bo! Det er så mye bedre enn at de går på gaten, der de blir påkjørt, fryser i hel eller rett og slett drept!
  Dyrene kan jo ikke snakke for seg selv – de trenger folk til å snakke for dem!
  Det er ikke rettferdig at dyr skal gå ute på gaten, uten noe sted å bo. Alle trenger et hjem og derfor er Dyrenes hus perfekt! Det eneste Dyrebeskyttelsen Bergen trenger er midler så de kan få bygget huset ferdig og på den måten hjelpe de stakkars små!

 133. NOAH. Fordi de jobber uten statsstøtte for de som ingen stemme har i samfunnet – dyrene. Mange andre foreninger og lag som også kunne få penger, men mange andre har allerede fått masse penger fra staten og innsamlinsgsaksjoner. Nå er det på tide at NOAH får sin påskjønnelse.

 134. Jeg håper virkelig pengene går til Dyrevernalliansen. Dyrene er helt hjelpeløse mot mennesker. Og for guds skyld, få slutt på pelsdyrnæringen!!! De har like stor rett til å være her som oss. Et liv er et liv og de fortjener et langt og godt liv, akkurat som oss.

 135. Dyrebeskyttelsen Bergen .Dyrenes hus. fortjener virkelig 100.000 kr.
  De gjør en formidabel dugnadsinnsats for å få en rønne om til et dyreslott, så de fortjener hver eneste kr.

 136. Dyrevernalliansen! Få en slutt på dyreplageriet! Nå må vi få opp øya og hjelpe de vi deler denne kloden med!

 137. Dyrevernalliansen! Dei gjev stemme til dei stakkars dyra som ikkje kan snakka for seg sjølve, f.eks alle oppdrettsdyra som sit innesperra i små bur for at dei tobeinte dyra skal flotta seg med pelsen deira 🙁

  Mvh Grete

 138. NOAH – for dyrs rettigheter!
  Nettopp fordi vi er de eneste som kan hjelpe dyr som ikkje har det noe godt 🙂

 139. Dyrebeskyttelsen Bergen (Dyrenes hus) fortjener virkelig å vinne kr 50 000! De holder på å pusse opp et hus der hjemløse dyr skal få bo! Det er så mye bedre enn at de går på gaten, der de blir påkjørt, fryser i hel eller rett og slett drept!
  Dyrene kan jo ikke snakke for seg selv – de trenger folk til å snakke for dem!
  Det er ikke rettferdig at dyr skal gå ute på gaten, uten noe sted å bo. Alle trenger et hjem og derfor er Dyrenes hus perfekt! Det eneste Dyrebeskyttelsen Bergen trenger er midler så de kan få bygget huset ferdig og på den måten hjelpe de stakkars små!

 140. Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland for dei trenger pengene til dyrenes hus som dei pusser opp til dyrene og dei fortjener det veldigt.

 141. Noah – for dyrs rettigheter, dyrevernalliansen eller dyrebeskyttelsen

 142. Det finnes mange gode og store organisasjoner som fortjener å vinne her. Dyrevernalliansen ser jeg er ofte nevnt. Men hva med de små organisasjoner? De som er lokalt? Dyrevernalliansen er så kjent at de alltid kommer til å klare seg, men Kattens VERN Molde sliter med det! Til tross for at vi har Kattens Vern i Bergen så få vi ikke noe støtte fra de, fordi de å trenger sine penger! Mens Kattens VERN Molde lever kun fra grasrotandelen og de fra lokalområdet og også ofte styret som bruker sine egne penger for å overleve. Så jeg syns Kattens VERN Molde virkelig fortjener dette her, fordi de har bare en liten gruppe som hjelper til, og det er dessverre ikke nok 🙁

 143. Dyrevernalliansen fortjener støtten for den svært viktige jobben de gjør for en fremtid uten dyremishandling.

 144. Dyrebeskyttelsen Bergen (Dyrenes hus) fortjener virkelig 100.000 kr.
  De gjør en formidabel dugnadsinnsats for å få en rønne om til et dyreslott, så de fortjener hver eneste krone slik at hjemløse, firbeinte «Bergenserene» kan få tak over hodet.

 145. Dyrebeskyttelsen Norge avd .Bergen og Hordaland De står på døgnet rundt for å redde dyr fra dyretragedier. Fortjener det så absolutt.

 146. Dyrevernalliansen! Dyr i fangenskap er pyton! Dyr fanget med bestialske metoder er pyton. Dyr har like mye verd som mennesker!

 147. Dyrevernet trenger en påskjønnelse.De gjør en fanatstisk jobb på stort sett frivillig basis.De fortjener det!!

 148. WWF! WWF jobber for å ta vare på truede arter, både tigre og fisk. De forsøker å stoppe handel med elfenben, der elefanter blir drept eller skadetfor støttennenes del. Det samme med neshorn, der hornet fjernes og neshornet ligger blødende igjen. De jobber med miljøprosjekter som er av stor betydning for de fattige, og for å bevare Arktis, isbjørnens hjem. Mange gode prosjekter og et godt formål.

 149. La HLF -Hørselshemmedes landsforbund få pengene. Det er faktisk verdens største organisasjon for Hørselshemmede. De jobber for hjelp til alle med Hørselsproblem, og ikke minst med opplysning slik at hørselsskader kan unngås. HLF samler inn penger til å drive BRISKEBY skole og Rehabiliteringssenter. Det er videregående skole for elever fra hele landet m Hørselsproblem. De gjør en fantastisk innsats. Se http://www.HLf.no

 150. Dyrebeskyttelsen, avd Bergen og Hordaland !!

  Som en av Norges større byer trengs det et Dyrenes Hus. Dette har denne avdelingen nå jobbet med på dugnad i månedsvis ved oppussing av gamle Tertnes Skole. Maken til pågangsmot skal en lete lenger etter !!

 151. JOIN good forces bør få penger de jobber for å hjelpe voldtatte kvinner og barn i krigsherjede land.

 152. Borgerlønn-BIEN Norge jobber for en universell og ubetinget borgerlønn til alle norske borgere ut fra rettferdighetsprinipper. Vi er politisk uavhengige og er tilknyttet BIEN (basic income earth network) som jobber for en global borgerlønn til alle.

  Vi ønsker å få borgerlønn opp som tema i valgkampen. Med noen midler ville vi hatt muligheten til å reise rundt å formidlet ideen og dens muligheter!

 153. Norges Naturvernforbund fortjener det. de har jobbet for å ta vare på norsk natur i 100 år. Mye takket være Naturvenforbundets arbeid har vi ennå litt uberørt natur i Norge. (Blant annet kjempet frem 41 norske nasjonalparker). Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel.

 154. Dyrenes hus i Eiksmarka. De blir kastet ut av huset hvor de tar vare på hjemløse katter. De trenger penger for å etablere et nytt hus.

  mvh Linda

 155. Min stemme går til NOAH -for dyrs rettigheter, fordi de kjemper hardt for alle dyr! 🙂

 156. WWF eller Dyrevernealiansen får min stemme! Pelsindustrien og menneskers urettferdige handlinger mot dyr må ut av Norge og resten av verlden! Det er større en hva mange forstår, og det må gis oppmerksomhet! Det må frem! Så alle kan se og gjøre noe med det.

 157. Dyrevernalliansen – Dyrene er for mange mennesker en bestevenn, en hjelper eller en som viser omsorg når ingen andre gjør. Mange dyr er ikke fortjent til den behandling de får – og det er den ellers så voksende rovdyrrasen menneskene som er grunnen til dette. Dyrevernalliansen de jobber med flere gode saker når det gjelder dyrs rett på et verdig liv, noe jeg støtter dem mer enn gjerne med!

 158. Dyrebeskyttelsen Norge Avd. Bergen og Hordaland
  Fordi de fortjener det!

 159. Dyrevernalliansen! De gjør en utrolig innsats for dyrevern her i Norge. Jeg synes det er spesielt fint at de jobber i mot testing av produkter på dyr og pelsdyroppdrett!

 160. Dyrevernalliansen
  Jeg har stor respekt for deres arbeide og synes dyrs rettigheter bør beskyttes og forsvares

 161. Dyrevernalliansen!
  De gjør et fantastisk arbeid for dyrene som ikke har det bra i Norge. De prøver også å forby pelsoppdrett hvor dyr er stengt inne i trange bur hele året bare for å bli drept og brukt til klær. Forholdene der er helt forferdelige og mattilsynet har flere ganger blitt vettskremt når de har besøkt en pelsfarm, men gjør noen noe med det? Nei. Derfor bør dyrevernalliansen få denne hjelpen til å fremme viktige saker for at dyr skal få det bedre!

 162. NOAH, for de jobber beinhardt for dyrenes rettigheter. De hjelper utrolig mange. Og de prøver å gjøre en forskjell her i verden. Det er nok mange organisasjoner som fortjener de pengene, men min stemme går til NOAH på grunn av det jeg nevnte ovenfor og også fordi de ikke får statsstøtte. De legger virkelig sjelen sin i arbeidet de gjør, og kjemper for å holde organisasjonen oppe. De fortjener det.

 163. Dyrevernalliansen.
  Organisasjonen gjør en utrolig innsats for dyr og dyrs rettigheter. De jobber for å få dyrevern ut av mattilsynet og for at Norge skal få et eget og ressurssterkt dyrepoliti. Dyrene trenger IKKE å lide for at vi skal ha det fint!!
  Dyrevernalliansen trenger all hjelp de kan få, og derfor går min stemme til dyrevernalliansen.

 164. Dyrevernalliansen ,de gjør en meget god jobb og vi dyrevernere er dyrenes stemme ,det er viktig at Dyrevernalliansen får pengene for det er mange dyr som trenger hjelp,og her kommer pengene virkelig til nytte .

 165. Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten (DNDF). De gjør en fantastisk jobb for å redde dyr i nød, enten det er sauer/kyr på en fjellhylle eller en hund som er forsvunnet. Her snakker vi om ildsjeler som driver denne organisasjonen. Ikke bare drar de ut på redningsoppdrag, de bruker også mye tid privat til å samle inn penger for å kunne ha det utstyret som trengs for redning i bratt terreng, blant annet.

 166. Dyrevernalliansen – fordi jeg synes det som dyrene i pelsindustrien blir utsatt for er helt forferdelig! De fortjener like mye som det vi mennesker gjør, de er også levende skapninger.

 167. De gjør en fablaktig jobb for hjemløse dyr i Bergen og Hordaland. Dessuten holder de på å pusse opp det som skal bli Dyrenes hus på Tertnes. Det meste foregår med dugnadsarbeid, men en trenger likevel mange penger.

 168. NOAH – for dyrs rettigheter! De gjør en fantastisk innsats for dyrene!

 169. Dyrebeskyttelsen Norge avdeleing Bergen er en organisasjon som jobber for de hjemløse dyrene med hjerte.Organisasjonen hjelper alle typer dyr, bistår politiet med saker og hjelper Mattilsynet og Dyrevernsnemda. På toppen av det hele holder avdelingen på med oppussing av Tertnes gamle skole som skal bli Dyrenes hus. Et senter hvor en skal kunne ta imot hjemløse dyr, barn og ungdom skal få komme å lære om dyrehold, pensjonister osv rett og slett et samlingsted for mennesker og dyr.
  Frivillige ildsjeler jobber døgnet rundt for å hjelpe dyr, pusse opp huset, skaffe middler. En støtte fra Stormberg hadde gitt motivasjon til de fantastiske frivillige til å forstette frivillig jobbing for hjemløse dyr.

 170. Syns NOAH bør få dem 🙂 de gjør utrolig mye viktig arbeid som veldig få andre gjør når det gjelder å informere om dyrs rettigheter.

 171. Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland. Dei fortene å vinna fordi dei frivillige i organisasjonen vie livet sitt for å hjelpa dyr. Alle som er med i Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland er frivillige, og har null økonomisk vinning på arbeidet. Dyrenes Hus blir rehabilitert på dugnad, og dei trufaste hjelparane har jobba månad etter månad for å gje dyra det dei fortjener. Hjelp dei å realisera denne draumen!!

 172. Dyrevernalliansen. Organisasjonen gjør en utrolig innsats for dyr og dyrs rettigheter. De jobber for å få dyrevern ut av mattilsynet og for at Norge skal få et eget og ressurssterkt dyrepoliti. Noe dyrene trenger sårt, som over og over igjen blir utsatt for urett. Dyrevernalliansen trenger all hjelp de kan få, og derfor går min stemme til dyrevernalliansen.

 173. I mange år har dyrenevern blitt forsømt.
  Vi glømmer stadig våre hverdagshelter som gjør livet lettere for dem som ikke har noen plass å kalle heime, eller som gjerne aldri har opplevd en kjærlig berøring.
  I disse dager bygges det et «Dyrenes Hus» i Bergen. Her skal dei som trenger en heim, enten det er midlertidig eller permanent, få oppleve varme og kjærlighet fra omsorgsfulle mennesker.
  I en tid hvor dugnadsånden er så godt som ikke eksisterende har frivillige bidratt med 10 000 dugnadstimer. Hva sier dette om innsatsvilje:)
  Gi bidraget til «Dyrenes Hus».

 174. NOAH – fordi de er en engasjert, positiv og tydelig organisasjon som jobber for dyrs rettigheter.

 175. stopp mobbingen syns eg slu få dem, barna er det viktigste vi har for framtiden.

 176. Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland. Dei fortene å vinna fordi dei frivillige i organisasjonen vie livet sitt for å hjelpa dyr som andre har kvitta seg med. Heimlause, skada,sjuke, redde, forsvarslause dyr som fortjene bedre enn å bli kasta ut som boss. Lokalavdelinga treng pengar for å fortsetta jobben med å pussa opp gamle Tertnes skule som dei fekk overta frå Bergen kommune. Skulen har stått tom i 6 år, og ser ut deretter; knuste rutet, herverk, råte, mugg og sopp. Heile huset har måtte totalrenoverast, og veien er enda lang før det er ferdig. Skulen blir omgjort til Dyrenes Hus, der dei heimlause dyra får tak over hovudet, mat, drikke, tryggleik og omsorg. Organisasjonen har også tett samarbeid med veterinær, så dyra får den beste medisinske hjelpa. Alle som er med i Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland er frivillige, og har null økonomisk vinning på arbeidet. Dyrenes Hus blir rehabilitert på dugnad, og dei trufaste hjelparane har jobba månad etter månad for å gje dyra det dei fortjener. Hjelp dei å realisera denne draumen!!

 177. Dyrevernalliansen. Både for deres generelle arbeid for alle dyrs velferd men også spesielt for deres arbeid for et eget dyrepoliti i Norge

 178. Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland. Dei fortene å vinna fordi dei frivillige i organisasjonen vie livet sitt for å hjelpa dyr som andre har kvitta seg med. Heimlause, skada,sjuke, redde, forsvarslause dyr som fortjene bedre enn å bli kasta ut som boss. Lokalavdelinga treng pengar for å fortsetta jobben med å pussa opp gamle Tertnes skule som dei fekk overta frå Bergen kommune. Skulen har stått tom i 6 år, og ser ut deretter; knuste rutet, herverk, råte, mugg og sopp. Heile huset har måtte totalrenoverast, og veien er enda lang før det er ferdig. Skulen blir omgjort til Dyrenes Hus, der dei heimlause dyra får tak over hovudet, mat, drikke, tryggleik og omsorg. Organisasjonen har også tett samarbeid med veterinær, så dyra får den beste medisinske hjelpa. Alle som er med i Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland er frivillige, og har null økonomisk vinning på arbeidet. Dyrenes Hus blir rehabilitert på dugnad, og dei trufaste hjelparane har jobba månad etter månad for å gje dyra det dei fortjener. Hjelp dei å realisera denne draumen!!

 179. Dyrevernalliansen fortjener det mest,de kjemper for at vi skal få dyrepoliti i Norge noe som er på tide å veldig viktig.

 180. Leger uten Grenser for den innsatsen dem gjør i noen av de vanskeligste og farligste stedene i verden.

 181. Dyrevernalliansen. Dette er helt klart den mest seriøse og faglig dyktige dyrevernorganisasjonen vi har i norge. Denne støtten er viktig for deres arbeid!

 182. Ønsker at Poteklubben skal få mulighet til å vinne en av premiene deres.
  Poteklubben benytter på lik linje med dere Facobook aktivt. Poteklubben formidler informasjon om hunder som er savnet og kommet til rette i bergensregionen. Det arrangeres også søk og Poteklubbens medlemmer stiller villig opp for å finne savnede hunder. Poteklubben har ca 20 aktive medlemmer som alle trosser både kulde, nattesøvn og fritid for å finne hundene før det er for sent. Poteklubben er organisert som er frivillig organisasjon og alt arbeid er ulønnet og medlemmer dekker selv egne utgifter..

  Besøk gjerne våre facebooksider: http://www.facebook.com/poteklubbben

  Mvh

  Jan Chr. T. Olsen
  Nestleder Poteklubben

 183. Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland – fordi Bergen trenger virkelig et ‘Dyrenes Hus’, noe Dyrebeskyttelsen her jobber hardt for! De gjør en fantastisk jobb og står på for at dyrene her skal få det bedre. Oppussing av gamle Tertnes skole til å bli Dyrenes Hus koster tid og penger, og et bidrag til dette hadde virkelig hjulpet – pengene hadde også gått til et konktet prosjekt der man virkelig kunne sett resultater. 🙂

 184. Dyrevernalliansen, for den fantastiske jobben de gjør for dyrene. Jeg stemmer spesielt på dem for deres sakelige holdning og fagelige arbeid!

 185. NOAH for dyrs rettigheter. De gjör den viktigste jobben for dyrene i Norge, og i motsetning til dyrevernsalliansen, så får de ikke statsstötte.

 186. Dyrevernalliansen selvfølgelig..Norge bør få dyrepoliti så vi slipper sånne tragiske hendelser som vi har hørt om i det siste.dyr som har blitt «glemt»som ikke har fått mat eller drikke.blir kvalm av å tenke på at slike folk finnes.med dyrepoliti blir slikt avslørt:-)

 187. Dyrevernalliansen fortjener virkelig dette i kampen for å få dyrepoliti her i landet.

 188. NOAH, selvsagt. Dyrevernalliansen får statsstøtte, Noah får ingenting til tross for at de gjør like mye eller mer! Noah fortjener dette så inderlig!

 189. Dyrevernalliansen. Fordi dyr er de svakeste i samfunnet og trenger all beskyttelsen de kan få.

 190. Dyrevernalliansen! De arbeider for å få dyrevern ut av Mattilsynet og innføre eget dyrepoliti som da består av godt trente mennesker, med bred dyrekunnskap og egne veterinærer. For å få til dette trenger de midler og derfor fortjener de å vinne.

 191. Dyrepoliti/SPCA. Fordi en egen organisasjon for dyrenes velferd er noe Norge trenger! Mattilsynet gjør en ALT for dårlig jobb i dyresaker. Man MÅ ikke avlive dyr bare fordi!

 192. Dyrevernalliansen. De jobber for å få eget dyrepoliti, noe vi trenger sårt i Norge. Eget politi for å beskytte dyra våre som er de svakeste i samfunnet.

 193. Dyrevernalliansen!
  Det er et enormt behov for noen som tar vare på de dyrene som ikke har det godt – noe det har vist seg at Mattilsynet ikke har kapasitet til.

 194. Nidaros Roller Derby!

  Det er ikke lett å starte opp med en helt ny idrett i Norge, men i løpet av de siste to årene har NRD klart å bli medlem av NIF, Skøyteforbundet og WFTDA, og vi har spilt fire kamper. Hjelp oss med å utvikle klubben og sporten videre!

 195. Morsmal interesseorganisasjon fortjener det!

  Med sin webavis på morsmal.org har organisasjonen drevet i 10 år med publisering av ressurser og artikler som bidrar til inkludering.

 196. Jeg håper og ønsker at dyrerettighetsorganisasjonen «NOAH – for dyrs rettigheter» kunne mottatt en pengepremie. Flere grunner til dette, men i et økonomisk perspektiv får de ikke statlig støtte, og det er kun medlemmene som hjelper ting til å gå rundt økonomisk. Ellers er det utrolig mange frivillige som jobber rumpa og fritiden sin av seg. Dyrs rettigheter er høy-aktuelt men må likevel settes opp på dagsorden!

 197. Kattens Vern gjør en fantastisk jobb. De har ikke mye penger å rutte med. Dyrevelferd er folk dessverre lite opptatt av. Men Kattens Vern bør få sin lønn ikke bare i himmelen, slik at de kan fortsette arbeidet uten å måtte tigge om penger!

 198. NOAH – for dyrs rettigheter. De har ingen statsstøtte og jobber hardt for dyrenes rettigheter.

 199. Nodat – de utdanner terapihunder og gjør underverker for syke eldre og engstelige barn. De skaper positiv forandring hvor ingen andre kan.

 200. Dyrevernalliansen. Industrialisert landbruk er den største årsak til dyrenes lidelse. Dyrevernalliansen jobber for langsiktig endring, både holdningsendring og lovendring. Og får nesten ingen offentlig støtte. Dyrene som gir OSS kjøtt lever I skyggen. Ingen tenker på dem, ingen husker dem. Dyrevernalliansen hjelper flest mulig av dem som lider mest I Norge, er et viktig prinsipp I veldedig arbeid.

 201. Dr. Mella og -Fluge, ved Haukeland universitetssykehus, som forsker på medisinen Rituximab mot ME. Det kan se ut som at de har funnet en kreftkur som fungerer på svært mange ME-pasienter, men de har ikke fått noen midler for å forske videre i 2013. Flere mennesker som kun eksisterer men ikke lever kan få muligheten til å bli bedre. Mange ligger helt bevisste i en kropp som ikke virker nok til at de klarer å åpne øynene nok til at de kan se sine egne barn! Jeg har selv ME, men er av de heldige som fungerer nogenlunde om jeg får ekstremt mye søvn om hvile. Om denne medisinen får lov til å bli forsket ferdig på og faktisk kan brukes, så kan jeg og flere hundre tusen bli friske nok til å jobbe og få livet og selvfølelsen tilbake! Staten vil tjene masse på å få så mange ut i arbeid og vi og de vi er glade i og føler at vi svikter og er til bry for vil få en helt ny hverdag og slippe å være avhengig av hjelp også fra nav. Vær så snill, vi har ventet så lenge, og det er så fortvilende å se at hele prosjektet stopper opp når vi endelig var fyllt av håp og grått av lykke fordi noe faktisk ser ut til å virke på ordentlig! Men vi får jo ikke lov til å prøve denne medisinen uansett hvor mye vi trygler leger, fordi den er jo ikke ferdig uttestet på en enda større gruppe. Men når jeg blir frisk skal jeg ta på fullt utstyr fra Stormberg og bli med mann og barn på fjelltur!

 202. Maaange som trenger støtte, men denne gangen nevner jeg NOAH – for dyrs rettigheter. De er veldig aktive uten å få en krone i statlige midler og fortjener virkelig støtte for den jobben de gjør! 🙂

 203. Butterfly Friends. Frivillig organisasjon. En dame har gitt skolegang og fremtidshåp til over 2000 fattige gambiske barn. Og hun trenger mer penger for å gjøre mer godt! 🙂

 204. Dyrevernalliansen!
  De jobber for dyrs rettigheter, og gjør en fantastisk jobb. I dagens Norge kan vi ikke akseptere misshandling av dyr, det er rett og slett ikke ok for et sivilisert samfunn. Heldigvis er det noen som jobber for å gi dyr gode muligheter til et verdig liv, en jobb som er utrolig viktig!

 205. Kreftsenteret i Kristiansand fortjener virkelig en sånn gave. De gjør en kjempejobb for så mange.

 206. Dyrevernalliansen .
  Fordi Norge har behov for en bevisstgjøring på at det ikke er greit å pine levende dyr, med fokus spesielt på bransjer der økonomisk gevinst er helt overordnet etiske spørsmål .
  Jeg synes også at Dyrevernalliansen viser evnen til å prioritere de viktigste sakene.

 207. Dyrevernalliansen, fordi de gjør en kjempejobb for dyrs rettigheter og trenger pengestøtte for å nå frem.

 208. Autismeforeningen bør få disse midlene. Mange flotte mennesker om jobber utrettelig for barn og ungdom med autismespekterforstyrrelse.
  De gjør en fantastisk jobb ! Så min stemme går til Autismeforeningenl

 209. NOAH – for dyrs rettigheter
  De får ingen form for statsstøtte og gjør en utrolig bra og viktig jobb for de svakeste i vårt samfunn, nemlig dyrene!

 210. Barnehjemmet New Chance Foundation!
  De gjør en kjempe innsats for barn og spesielt kvinner som er utsatt for vold, voldtekt og kriminalitet i Kongo. Stiftelsen ledes av en ung nordmann som selv reiser hyppig dit for å følge utvikling, reise/bygge nytt barnehjem, sørge for sikkerhet i utsatte perioder, markere høytid med barna etc.
  Etter en nylig presset situasjon med rebeller rett utenfor husveggene, er de nå opptatt av å reise et nytt barnehjem med større sikkerhet, og trenger sårt midler til å ferdigstille prosjektet!

 211. Tycker att» Läkare Utan Gränser» ska ha pengarna, de behöver alla bidrag de kan få.

 212. Det er mange organisasjoner som fortjener en slik pris. Etter min mening er Amnesty den som fortjener det mest.

 213. jjeg synes autismeforeningen skal få penger. der jobber det mange frivillige mennesker som i i tilleg til å være funksjonshemmet eller ha et barn eller flere med funksjonshemming tar seg tid til å hjelpe andre som har problemer

 214. NOAH – for dyrs rettigheter. NOAH får per i dag ingen statsstøtte, men gjør en formidabel innsats for dyrs rettigheter! De fortjener virkelig dette! 😀

 215. Jeg stemmer på New Chance Foundation. Fordi de trenger det sårt, det er mange å hjelpe og barna i Kongo fortjener en sjanse til å få et bra liv.

 216. NOAH- for dyrs rettigheter gjør en kjempejobb og fortjener virkelig pengene!!!!! 🙂

 217. NOAH – for dyrs rettigheter! En organisasjon som har kjempet for dyrs rett til et verdig liv i 25 år, og eneste dyrevernsorganisasjon som fremdeles ikke mottar statsstøtte.

 218. SPCA Norge bør få det for vi trenger noen som kan passe på dyra våre også, ikke bare oss andre! 🙂

 219. Frelsesarmeens Rusomsorg i Bodø.
  De gjør en fantastisk jobb, og gir mye omsorg og kjærlighet til de som trenger det.

 220. Frelsesarmeens Rusomsorg i Bodø.
  De gjør en fantastisk jobb, og gir mye omsorg og kjærlighet til de som trenger det.

 221. Autismeforeningen i Norge bør få hjelp. De hjelper mange vanskeligstilte familier, som sliter med bl.a skolen, og hjemme, til å komme gjennom hverdagen. De gjør en fantastisk jobb.

 222. NOAH – for dyrs rettigheter, de gjør en fantastisk innsats for dyr, både i Norge og i utlandet. Og får (i motsetning til mange andre organisasjoner) ikke statsstøtte.

 223. Autismeforeningen bidrar til økt forståelse og kunnskap om det å ha en autismespekterdiagnose. Og det er en stor og svært viktig oppgave som blir gjort av alle tillitsvalgte i foreningen.

 224. NOAH – for dyrs rettigheter.
  Jeg synes NOAH fortjener støtten for alt arbeidet de gjør for å fremme og bedre dyrs rettigheter! De mottar ingen statsstøtte, så de trenger virkelig litt støtte!

 225. Önsket at stötte gis til ME forskningen til Melle og Fluge, Haukelandssykehus, Bergen

 226. Noah for dyrs rettigheter. De har kjempet for de uten stemme i så mange år og aldri fått statstøtte. Nå er det på tide at de blit belønnet! 🙂

 227. New Chance! 🙂 Min stemme går til New Chance barnehjemmet i Kongo!
  Barnehjemmet er nå etablert og det bor 93 barn der. Og en hjelper 10 barn m/fam utenfor sentert.
  Barnehjemmet er ment for barn i Goma/Kongo, som er offer for krigshandlingene der. Det er barn med HIV, seksuelt misbrukte og foreldreløse.
  Barnehjemmet skal i hovedsak drives av personer som tidligere har vært i lignende situasjoner og fått hjelp.
  Derfor navnet «New Chance».
  Dette gir dem muligheten til selv å hjelpe.
  Når det står ferdig, skal det romme 500 barn.

 228. Kattens Vern Bergen uten tvil!!! Hjertevarm beskyttelse, en stemme for dem som ikke kan snakke selv, og konstruktiv handling.

 229. Partners Norge, fordi det er alt for få organisasjoner som kjenner Burma like godt som dem og som er i stand til å hjelpe små barn som er drevet på flukt fra hjemmene sine. Fordi vi har en moralsk plikt til å hjelpe de som ikke får leve i fred i sitt eget land!

 230. NOAH – for dyrs rettigheter: Kjemper for all utnyttelse og mishandling av alle typer dyr! Det er tross alt dyrene som lider mest i samfunnet vårt!

 231. NOAH – for dyrs rettigheter. De mottar ingen statsstøtte og utfører et veldig viktig og utrettelig arbeid for en gruppe som ikke kan tale sin egen sak.

 232. NOAH – For dyrs rettigheter. Som år etter år å kjemper for de som ikke selv har sin egen stemme, og som aldri får statsstøtte!

 233. NOAH – for dyrs rettigheter! De har jobbet for å forbedre forhold for dyr i snart 25 år uten å få statsstøtte. Disse pengene kan hjelpe veldig!

 234. New Chance!
  New Chance trenger pengene sårt til å bygge og drive videre barnehjemmet i Kongo! 🙂

 235. New Chance!
  Min stemme går til New Chance barnehjemmet i Kongo! 🙂

 236. New Chance!
  Foreldreløse barn i Kongo får en ny start takket være New Chance! Derfor går min stemme til New Chance! 🙂

 237. New Chance!
  Jeg stemmer for at New Chance skal få en pengepremie. Det vil hjelpe mange barn på New Chance barnehjemmet i Kongo.

 238. New Chance!
  New Chance hjelper foreldreløse barn i Kongo, og trenger sårt økonomiske midler!

 239. New Chance!
  Jeg ønsker at New Chance skal få penger til å drive sitt fantastiske arbeid med barnehjemmet i Kongo. 🙂

 240. Hjelpepleiere på et pleiehjem. Jeg mener at de er blant befolkningen som legger ned mest arbeid for at andre skal trives og føle seg hjemme.

 241. Autismeforeningen, fordi de gjør et viktig arbeid for en rekke mennesker som blir misforstått og feilbehandlet, og bidrar således til å øke aksept for annerledeshet i samfunnet.

 242. Jeg syns Kattens vern fortjener å vinne! Dette er en frivillig organisasjon som hjelper eierløse katter med å få seg et nytt, godt og trygt hjem. Menneskene som jobber der bruker all sin fritid og egne penger for å få til dette. De fortjener virkelig en økonomisk oppmuntring.

 243. Butterfly Friends. Bygger og driver 6 skoler og et helsesenter i Gambia.

 244. Nitrogruppa, for deres iherdige innsats for å finne igjen hunder på rømmen!!!

 245. Noah og/eller Dyrevernalliansen for dyres rettigheter
  – som står på utrettelig år etter år for de som ikke kan tale sin egen sak!
  De har arbeidet hardt i mange år for å øke respekten for dyr i samfunnet. De har blant annet fått Oslo Fashion Week til å si nei til pels, og jobber hardt for at dyrs rettigheter skal opp på den politiske agendaen og for å få en endelig slutt på pelsdyrindustrien!

 246. Butterfly Friends – en liten norsk frivillig organisasjon som har bygd seks skoler og et helsesenter for fattige i Gambia. Jeg er fadder i organisasjonen og har nettopp vært i landet for å se på prosjektene deres, og jeg er utrolig imponert over hva de greier å gjøre for de svakeste i samfunnet der og jeg er stolt over å være med å bidra. Hver krone kommer barna til gode, og bare tenk hvor mye Butterfly Friends kunne gjort med pengepremiene deres. De fleste i Norge har så vi klarer oss og mere til, de fattigste i Gambia har ingenting.
  Les mer på butterflyfriends.no
  Hilsen stolt og håpefull fadder 🙂

 247. New Chance fortjener pengene fordi de er en liten orgsnisasjon i vekst som gjør så mye for de som har så lite.

 248. New Chance er en unik organisasjon som hjelper dem fattigste i Goma. Dem bygger barnehjem for foreldreløse barn, hjelper andre barn som har foreldre slik at barna kan gå på skole. Hele organisasjonen er helt fantastisk. En Liten organisasjon som gjøre en utrolig viktig jobb, disse pengene gjør at dem kan forsette å bygge kunnskap og trygghet for flere 100 barn inn i fremtiden. Dette er ildsjeler som gjør alt på frivillig basis. 100% av pengene dem samler inn går direkte til å bygge trygghet, kunnskap og trygghet i områder med masse uroligheter. Ved å stemme på New Chance bidrar du til at barn får en bedre fremtid.

 249. Jeg ønsker at pengene skal gå til NOAH- for dyrs rettigheter. De gjør en fantastisk jobb som dyrenes stemme og opplyser mange mennesker hvert år om dyrs lidelser og hvordan man kan hjelpe for at alle dyr skal få det bedre.

 250. Alta krise- og incestsenter; Slik at de kan få trykket opp viktig informasjonsmateriell til barn og unge som er utsatt for seksuelle overgrep eller lever i familie hvor det er vold i nære relasjoner

 251. Kattens Vern, for den utrolige kjærligheten til ett av de minst verdsatte kjeledyrene vi har, de herlige Pusene …

 252. NOAH – som står på og jobber for alle dyrs rettigheter, uten statsstøtte år etter år!

 253. Dr. Mella og -Fluge, ved Haukeland universitetssykehus, som forsker på medisinen Rituximab mot ME. Svært gode resultater i den første studien, men de trenger mer penger for å kunne forske videre, og kunne hjelpe oss syke.

 254. Noah for dyres rettigheter- som står på utrettelig år etter år for de som ikke kan tale sin egen sak <3

 255. Noah – for dyrs rettigheter – uten statstøtte som står på år etter år utrettelig for rettigheter for de som ikke kan tale sin egen sak <3

 256. NOAH bør absolutt få mest mulig støtte her! NOAH er den eneste av de større dyrevernorganisasjonene i Norge som aldri har fått statsstøtte, og de gjør en fantastisk jobb på tross av dette. De trenger all støtte de kan få, og jo mer støtte, jo mer får de gjort!

 257. Hest og helse. Jobber med bruk av hest i terapeutisk sammenheng og fritid for psykisk syke, funksjonshemmede og normaltfungerende mennesker.
  De holder på i alt slags vær! Og har vært til stor hjelp for oss 🙂

 258. Autismeforeningen bør få disse midlene. Mange flotte mennesker om jobber utrettelig for barn og ungdom med autismespekterforstyrrelse.
  De gjør en fantastisk jobb ! Så min stemme går til Autismeforeningenl

 259. Noah – for dyrs rettigheter, for de at de gjør en strålende jobb ! 😉

 260. Autismeforeningen fortjener prisen 🙂 ….Autismespekter diagnoser er i stor vekst , og det er en veldig viktig jobb foreningen gjør i dag.

 261. Stiftelsen Himsmoen på Sand stemmer jeg på! Et fantastisk tilbud for ungdom med rusproblematikk.

 262. Jeg gir min stemme til SPCA Norge ønsker å være en nasjonal ressurs når det gjelder redning av dyr i nød. De jobber også med opplæring og utdanning av frivillige og de ønsker å spre kunnskap om dyrevelferd og godt dyrehold til barn og unge. Stormberg er opptatt av god dyreetikk. Det vil være et sterkt signal til alle som er engasjert i dyrevern og dyrevelferd at Stormberg donorer penger til SPCA.

 263. Kattens Vern Bergen

  fortjener dette utrolig mye, de tjener penger på butikken i byen. Men det er ganske lite tror jeg og kattene fortjener alt godt! de hadde blitt superglad og litt penger i kassen vil gjøre en stor forskjell da kan de hjelpe enda flere katter hvert år!

 264. Jeg foreslår Dyrevernaliansen. Det er en organisasjon som kjemper for dyrevelferd, uansett art.

 265. Autosmeforeningen i Norge. De jobber med de usynlige handicappene som fører til mye stigmatisering og diskriminering blant befolkningen. Her i huset har vi 2 som sliter med samme diagnose, og det er ikke enkelt å hjelpe en fortvilt ungdom å finne sin plass i samfunnet med slike utfordringer…

 266. Dyrebeskyttelsen eller Kattens vern Bergen

  Dyr er ikke bare dyr, dyrebeskyttelsen er utrolig viktig for Norge

 267. DYREVERNALLIANSEN!
  Organisasjonen arbeider for å avvikle pelsdyrnæringen og flere andre gode og nødvendige tiltal for å hjelpe dyr i ytterste nød. De arbeider også for å bedre dyrs levevilkår. Forsvarsløse dyr som lider trenger VÅR hjelp og støtte til et bedre liv !!! 🙂

 268. jeg vil gjerne nominere Sørbyøya Hestesenter som drives og eies av Nancy Gustavsen.

  Sørbyøya hestesenter ligger i Sandefjord, og tilbyr alt fra knøtteridning, handicapridning og alt fra nybegynner og oppover. Altså dette er et sted for alle.
  Miljøet er bare helt fantastisk og alle er jordnære g flotte mennesker. Her er alle velkommen både med og uten hvilke skavanker du måtte ha i livet ditt.
  Hest er en terapi for både kropp og sjel. Det og kunne jobbe sammen i et team og ha kontroll over en stor og tung hest gir den beste mestringsfølelsen som finnes. Det og knytte seg til et så utrolig flott dyr er bra for alle aldre og lærer barn det og ta ansvar på en positiv og kontrollert måte.
  Her får hestene den beste mulighe behandlingen, nemlig muligheten til og få være hest! Hestene er ikke bruksdyr men venner. Venner man skal
  samarbeide i et team med for å komme seg dit en vil.
  Dessverre forsvinner staller og det blir bare færre og færre som kan og vil fokusere på det og lære bort denne måten og knytte følelser, tanker og handlinger sammen, og ikke minst lærer man det at tålmodighet, kjærlighet og omsorg er det som læres gjennom ridning og hestene.
  Også skjulte lidelser som ingen kan se (psykiske) kan faktisk bli hjulpet gjennom denne typen terapi. Husk at hestene forventer ikke mer fra deg en omsorg og kjærlighet.

  Jeg kunne skrevet og skrevet men velger og avslutte dette her med og si,
  Nancy Gustavsen og Sørbyøya hestesenter fortjener virkelig dette her og alle der gjør en så utrolig flott jobb !

 269. Kattens Vern Bergen!
  Kattens vern gjør en kjempeviktig jobb!
  Katter som lider av sykdom og fordervelse får en ny sjangse av kattens vern. Det er helt frivillige arbeidere og de får ingen støtte av staten.

 270. Kattens Vern Bergen
  -gjør en utrolig bra jobb
  -hjelper katter uten hjem med omplassering
  -bidrar til sterelisering så færre katter ender opp som hjemløse
  !!! <3 <3 <3

 271. SPCA Norge eller Dyrevernalliansen, de gir dyrene som kan ikke kan snakke eller forsvare seg selv en stemme.

 272. Kattens vern eller SPCA fortjener disse pengene, så de kan få hjelpe flere av dyrene

 273. Amadia International

  Non profitt organisasjon som blandt annet driver barnesenter i Uganda hvor barn får mat, skolegang og trygghet, samt bistår barnehjem og fødeavdelinger rundt i verden med klær, leker o.l. Alle jobber 100% frivillig, og alle midler går uavkortet til de som trenger det!

 274. Amadia International!

  Ett iniativ fra ei eneste jente har ført til ett team med engasjerte mennesker som i 2013 hjalp over 70000 enkeltindivider rundt om i verden.

 275. AMADIA! Hjelper over 70 000 barn, unge og familier i 35 land. Driver bla et barnehjem og skole i Uganda med 400 unger, opp mot 800 er innom på det meste. Non profit; medlemmene i organisasjonen betaler alt fra egen lomme. Gaver og donasjoner utgjør derfor en ENORM forskjell her 🙂
  For mer info se her: http://www.facebook.com/AmadiaInternational?ref=hl

 276. SPCA Norge, Kattens vern Bergen eller NOAH, fordi dyr ikke har en egen stemme og trenger noen som kan snakke for deres sak 🙂

 277. Autismeforeningen Norge jobber både for pårørende og de som er rammet av Autisme på en svært profesjonell måte. de er verdig mottakere av støtte 🙂

 278. Dyrevernalliansen fortjener det virkelig, de gir dyrene en stemme siden dyrene trenger virkelig å bli hørt. Er alt for mange dyr som ikke har det bra her i landet, men ikke noe dyrepoliti til å hjelp dem! Gi dyrene en sjanse til å få et godt liv og bli hørt!

 279. eg syntes at amalie skarams hus i bergen skla få disse pengene. de gjør en fantastisk jobb for andre mennesker – spesiellt de me psykiske helse plager. de har også påtatt seg å drifte 3 store arrangementer i år for å fremme fyskisk aktivitet innen psykisk helse i hordaland – hele hordaland. dette gjøres på dugnad. vi ønsker a talle – mange skal få delta på dette men dessverre er det mangel på midler til utstyr/bekledning fordi dette vldig ofte er mennesker på liten trygd.

  mvh erling

 280. spca norge. avd østfold 🙂 uten tvil.. dette kan hjelpe mange dyr med en lovende fremtid

 281. Jeg syns organisasjonen «De andre» fortjener støtte. Gruppen er opprettet etter Margreth Olins film med samme tittel for å støtte lovløse ungdommer i Norge, og å kjempe for bedre behandling og rettigheter for midlertidige asylsøkere i Norge.

 282. Autismeforeningen i Norge er en verdig mottaker. En forening som blir 50 år i 2015, og som er for mennesker med en diagnose innenfor autismespekteret, deres pårørende og for fagfolk som jobber på feltet:-)

 283. Autismeforeningen – for deres fantastiske innsats for barn med diagnose innen autismespekteret

 284. New Chance! De yter bistand direkte, engasjerte mennesker som yter hjelp på mottakernes premisser og fokuserer på at mottakerne pr,i dag skal være selvbergende innen ikke alt forlang tid. Ingen statlig støtte, kun engasjement som gjøren forskjell!

 285. New Cance jobber for at barn som har mistet sine foreldre skal få en trygg oppvekst, med mat og skolegang på et barnehjem i kongo. Det er en fadderorganisasjon som er drevet av idealister med Tommy Rasmussen i spissen. Han risikerte sitt eget liv da han reiste til Kongo nå i vinter for å redde alle barna på barnehjemmet ( ca 100 stk) fra rebellene. De fortjener hver en krone.

 286. Dyrevernalliansen fortjener pengene. De snur hver krone og gjør alltid det beste ut av det de har. De har virkelig imponert meg med hvordan de har tatt til seg kunnskap på egenhånd om digital markedsføring. En fantastisk engasjert gjeng som fortjener all støtte i verden. De er rå på å få budskapet sitt ut og budskapet er så VIKTIG!!!! Dyr kan ikke snakke for seg… Dette bør være i god «stormbergånd» 🙂

 287. Dyrevernalliansen!
  Fordi de tar dyrevelferd på alvor. De jobber politisk og gir nyttig, saklig og god informasjon.

 288. NODAT. Her gjøres flott innsats for å gi livskvalitet til de som trenger det av frivillige. Besøks-og terapitjeneste med dyr er gull verd, og utgjør en forskjell i hverdagen for de som får denne tjenesten. Kursing og vedlikehold av tjenesten fortjener ære og penger for å klare å utdanne stadig flere ekvipasjer.

 289. Noah – for dyrs rettigheter! Uten tvil! De gjør en fantastisk og viktig jobb! :):):):) De fortjener det virkelig!

 290. Eg syns Ålesund og omegn fortjener støtte. det gjør også Redningsselskapet

 291. Gi penger til NOAH! De gjør et fabelaktig jobb for dyrs rettigheter og gjør hva de kan for å presse politikerne til å vedta forbud mot pelsdyroppdrett før sommeren og sprer informasjon om dyrene i kjøttindustrien.

 292. Dyrevernsalliansen gjør en fantastisk jobb, de fortjener pengene til å fortsette å hjelpe dyrene.

 293. Autismeforeningen. Stadig flere får autismediagnoser, og fremdeles vet samfunnet for lite om det. Både skoler, arbeidsgivere, pårørende og folk som selv får diagnosen trenger hjelp og informasjon.

 294. Dyrevernalliansen, slik at pengene kan gå til å hjelpe forsøksdyr både i Norge og resten av verden.

 295. Autismeforeningen fortjener prisen :)….Autismespekter diagnoser er i stor vekst , og det er en veldig viktig jobb foreningen gjør i dag.

 296. NOAH som kjemper som helter for dyrenes rettigheter, og for at overgrep mot dyr skal få konsekvenser.

 297. Autismeforeningen! De gjør et fantastisk og viktig arbeid for mange.

 298. Ja til lindrende enhet og omsorg for barn – de gjør en kjempejobb 🙂

 299. Mama Jeanne og JOIN good forces!<3 De gjør ent utrolig innsats for voldsutsatte kvinner og barn i Kongo under svært vanskelige og farlige omstendigheter.

 300. NEW CHANCE – fordi en hjelper barn med å få skolgang – er gjennom kunnskap en skaper fred og gir et håp <3 Her kan en nå langt.
  Jaaa til en bedre fremtid til DR Kongo/Nord Kivu 🙂

 301. Luftambulansen på haukeland =) De trenger altid nytt utstyr og penger =) OG eg vil gjerne at de skal få støtten fordi hadde det ikke vært for de, hadde eg ikke hatt en lillebror i dag. Og dt går aldri en dag eg ikke tenker på den dagen, eller på om dt kan skje noen andre, og de ikke har dt beste utstyret til og redde flere i dag =)

 302. Jeg syns at Hjelp oss å hjelpe skal få litt støtte. Vi jobber knallhardt for å hjelpe fattige familier i Norge mat på bordet og klær på kroppen. Det er faktisk større fattigdom i Norge enn man tør å tro selv.

 303. autismeforeningen gjør et glimrende arbeid for barn med spesielle behov, og også andre kan ha stor nytte av deres innsats

 304. Jeg mener Kattens Vern i Bergen bør motta disse pengene. De består av frivelige som jobber gratis for å ta seg av katter som f.eks har blitt dumpet av eierene sine eller er blitt mishandlet. De skaffer kattene medisinsk behandling og finner gode hjem til dem. Derfor mener jeg at Kattens Vern er en verdig mottaker av disse pengene.

 305. Autismeforeningen slik at de i større grad kan jobbe for rettigheter som veldig få brukere får av det offentlige

 306. Jeg synes Kattensvern fortjener å vinne 100.000kr pga av det flotte arbeide det gjør for å gi hjemmløse katter et nytt og godt hjem.

 307. Norske Redningshunder Sunndal og Omegn

  Døgnbemannet mannskap, førsteinnsats i snøskred, leter etter savnede og omkomne sommer, vinter og i katastrofer, dekker store områder på kort tid, bruker egne familiehunder, 3 års utdannelse, utfører livreddende førstehjelp, bruker hunden som unikt hjelpemiddel, ingen økonomisk gevinst, bruker store deler av fritiden, samfunnsnyttig!

 308. SPCA Norge bør vinne! De kjemper for dyr utsatt for mishandling og mislighold og promoterer dyreveldferd på høyt nivå via informasjonsarbeid og opplysningsarbeid bl.a. til barn og ungdom! De er nyetablert i Norge som del av en stor internasjonal gruppe og trenger all støtte de kan få!

 309. New chance!
  Fantastiske mennesker som arbeider nesten døgnet rundt for å hjelpe barn og har reddet/redder liv. Hver krone går uavkortet til barna og til oppbygging av barnehjem.

 310. Kattens Vern molde gjør så ufattelig mye bra, å med mer støtte så kunne så mange flere hjemløse og vanskeligstilte katter få den hjelpen de fortjener! <3

 311. Heart4Kids Philippines – en veldedighets organisasjon startet av min venninne Cechell Altea Oftedal. Da hun selv har opplevd de harde kår nede i Manila. Da hun fikk sjansen til å reise til Norge, opplevde hun livet på en helt annen måte. Hun sammenlignet da dette med livet i Manila, og bestemte seg da for starte aksjonen, som ble stiftet 16 nov 2012. Hun har fått mye god hjelp av kjente og ukjente. Hun ønsker også å nå frem til flere steder på FIlippinene, og trenger derfor ekstra hjelp. Hun har ett hjerte av gull, og fortjener virkelig dette!

 312. NOAH

  Dyr trenger mer fokus i Norge da vi gang på gang har sett mange mislighold av dyr i fangenskap. Dyrevernorganisasjoner trenger sårt disse pengene, og NOAH gjør en fremragende jobb ved å bringe mislighold økt fokus blant media og våre landsmenn slik at det kan stoppes. Gi dyr de rettighetene de fortjener – det er en god sak 🙂

 313. 4H Norge! 4H utvikler en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Gjennom 4H’s tilnærmingsmåte «å lære ved å gjøre» får barn og ungdom oppleve mestring og glede både i naturen, i organisasjonslivet, i venneflokken og i livet.

 314. NOAH – For dyrs rettigheter! Som gjør alt de kan for å påvirke politikerne for å stoppe pelsdyr oppdrett i Norge.

 315. NOAH , DYREVERNALLIANSEN OG DYREBESKYTTELSEN ! Hvorfor? Fordi de gjør en ufattelig viktig innsats og en jobb for dyrene som trenger all støtte de kan få! Uten statsstøtte!

 316. NOAH- for dyrs rettigheter! Fordi det snart er på tide at det er dyrenes tur, og fordi at mange av poengene deres ang kjøttproduksjon er både dyre- miljø- og menneskevennlige.

 317. Skien Diakonale Senter (SDS)

  SDS driver nå et Dagsenter, et Natthjem og et Hybelhus med beliggenhet sentralt i Skien for rusavhengige
  .
  Hovedmål:
  Å skape motivasjon for et rusfritt liv.

  Delmål
  •Skadereduksjon
  Mat, mulighet for å vaske klær, personlige samtaler, sosialt fellesskap, omsorg.
  •Et sted å sove for bostedsløse
  Seng, mat, dusj, vaskemaskin, omsorg, tilsyn.
  •Et sted å bo i en overgangsperiode
  Hybel, oppfølging, botrening, leiekontrakt.

  Dette er det som står på siden demmes, grunnen til at jeg vil at de skal vinne er fordi min mor jobbet som frivillig på SDS. Hun elsket å jobbe med disse menneskene, såre glede til dem og hjelpe dem videre. desverre døde min mor nå nylig av kreft, og derfor ønsker jeg både for meg selv og for mamma at Skien Diakonale Senter skal vinne. Dette vil hjelpe de med mye, som for eksempel mat til de som er rusavhengige, mer plass til flere folk, kort sagt alt som er nevnt ovenfor.

  Vet dette hadde betydd mye for både meg, min avdøde mor og Skien Diakonale senter.

  Med vennlig hilsen Amy

 318. NOAH for dyrs rettigheter og Siri Martinsen fortjener de pengene. De har stått på i mange år og gjør en meget god jobb.

 319. Hest og helse. Jobber med bruk av hest i terapeutisk sammenheng og fritid for psykisk syke, funksjonshemmede og normaltfungerende mennesker.
  De holder på i alt slags vær!

 320. Hest og helse! Jobber med bruk av hest i terapeutisk sammenheng og fritid for psykisk syke, funksjonshemmede og normaltfungerende mennesker.
  De holder på i alt slags vær!

 321. NOAH for dyrs rettigheter bør vinne.
  Gjør en fantastisk jobb for de uten egen stemme i samfunnet vårt.

 322. Jeg syns dere burde gi støtte Haukeland Universitetssykehus sin forskning på ME.

  I 2011 ble en spennende studie utgitt derfra hvor to av tre ME-pasienter opplevde bedring av kreftmedisinen Rituximab.
  Aldri tidligere har ME-forskning vist så lovende resultater. I dag mangler midlene til en nødvendig oppfølgningsstudie. Pasienter, pårørende, leger og forskere verden over venter i spenning på konklusjonene i den neste studien.

  Forskningsrådet anså prosjektet som støtteverdig, men manglet midler til å finansiere studien. Politikere har også vist sin støtte…. men med ord og ikke midler.

  Pasientene har derfor selv gått i gang med innsamlingsaksjoner:
  http://www.ME-forskning.no
  http://www.meandyoufoundation.no

 323. HEST OG HELSE!
  Jobber med bruk av hest i terapeutisk sammenheng og fritid for psykisk syke, funksjonshemmede og normaltfungerende mennesker. Vi holder på i alt slags vær!

 324. NOAH – for dyrs rettigheter.
  De redder og hjelper så mange dyr uten en eneste krone fra staten. De er ildsjeler som jobber for viktige saker som mange, mange brenner for.
  Nå er det dyrenes tur, og jeg krysse alt jeg har for at de skal vinne dette!
  Og SPCA Norge gjør en vidunderlig jobb for ulykkelige og urettferdig behandlede dyr.

 325. Dyrebeskyttelsen norge avdeling bergen og hordaland. de gjør en fantastisk jobb

 326. Jeg slår et slag for Dyrebeskyttelsen Norge avd Bergen og Hordaland. De har fått et bygg av Bergen kommune som etterhvert skal huse hjemløse dyr i påvente av omplassering. Det fremtidige «Dyrenes hus» trenger mye oppussing og oppgradering, og dette blir veldig dyrt for en frivillig organisasjon. De trenger alle bidrag de kan få!

 327. New Chance.
  De hjelper mennesker som dør av mangelen på ting vi tar for gitt som mat, vann, vaksiner, rettssikkerhet og et tak over hode. Dette er like uegoistisk som det er vår plikt. Hjelp New Chance til å hjelpe.

 328. NOAH for dyrs rettigheter og SPCA Norge, er uten tvil organisasjoner med utrolig viktige budskap!!

 329. New Chance som driver et Norsk barnehjem i Kongo. De gjør en fantastisk jobb!

 330. Onkels Gård ved Gjøvik fortjener 100 000 kr fordi de står å døgnet rundt hver dag av året for barn og unge som ikke har det så bra skal få gode opplevelser og en trygg og god base. De er over gjennomsnittet engasjerte, og de trenger hvert øre!

 331. New Chance!
  De gir en ny sjanse til barn som ikke har fått deg jeg selv har fått. En trygg barndom.

 332. Dyrevernalliansen! De står på som noen helter, og fortjener all den støtte de kan få.

 333. Forskningen på Rituximab til behandling av ME syke fortjener å få pengene 🙂
  Melland og Fluge på Haukeland har gitt håp til ME syke over hele verden med deres oppsiktsvekkende forskingsfunn.
  Men uten videre midler får de ikke kommet videre i sin forskning på behandling av ME syke med Rituximab.

  Så håper de kan få midler til dette, så vi ME syke kan ta fatt på et aktivt liv igjen <3

 334. New Chance – de fortjener det virkelig. Innsatsen de legger ned i noe som er nesten usynlig i media fra dag til dag, er verdt mer enn vi her hjemme kan fatte.

 335. Jeg synes katten beskyttelse Vestfold fortjener en overraskelse, hun står på seint og tidlig for å redde katter som ikke blir varetatt.

 336. GJIR ALL MINSTØTTE TIL KATTENS VERN DEM HJLPER HJEMMELØSE KATTER DEM ER OVER 40 FRIVILLIGE SOM JOBBER DER HÅPER DEM VINNER DERE GJØREN FANTASTISK INNSATTS FOR KATTENE

 337. NOAH eller Dyrevernalliansen. Begge organisasjoner gjør en viktig jobb for å gi en stemme til de som ikke har en.

 338. Kattens vern! For de gjør en så utrolig god jobb for kattene de redder, og de har over 40 frivillige som jobber på senteret. Er det en organisasjon som fortjener å vinne, så er det denne!

 339. New Change, driver og bygger barnehjem i verdens fattigste land. De gjør en enorm innsats for de svakeste av de svakeste

 340. NOAH, Dyrevernalliansen eller SPCA Norge, i den rekkefølgen. Det er på tide at også de organisasjoner som støtter dyrevelferd blir tilgodesett av og til. NOAH jobber uten statsstøtte men gjør så mye godt!:-D

 341. Dyrevernalliansen!
  Synes virkelig de fortjener å vinne for deres arbeid for dyrs rettigheter!

 342. Jeg synes virkelig ‘NOAH – For Dyrs Rettigheter’ skal få førstepremien.
  Mange som fortjener disse pengene, men jeg synes NOAH er mest verdige.

  De får dessverre ikke statsstøtte, noe som resulterer i at det f.eks heller brukes millioner av frivillige kroner iløpet av bare et år for å hjelpe hjemløse, syke og hjelpeløse dyr. Det er fortsatt altfor lite penger, i forhold til hva som trengs 🙁

  Vær så snill, slå et slag for dyrene. De som ikke har egen stemme, og som vi gjør alt vi kan for å hjelpe! 50 000,- kan virkelig utgjøre en stor forskjell!

  <3

 343. NOAH trenger pengene da de er uten statstøtte og er stemmen for de svakeste av oss alle, nemlig dyrene. NOAH jobber for dyrs rettigheter på alle plan og gjør en fantastisk innsats for dem alle 🙂

 344. Forskning på RITUXIMAB

  Professor Olav Mella og overlege Øystein Fluge påviste tidligere i høst en sterk effekt av kreftmedisinen Rituximab mot sykdommen ME. Resultatene av forskningen vakte oppsikt verden over, og de trenger penger for å få forsket videre!

  Det er så mange ME-syke som ved hjelp av disse karene kan få livet sitt tilbake…

 345. Kattens Vern
  Holder til i Bergen og hjelper hjemløse og nødstilte katter. Over 40 frivillige jobber på hjelpesenteret og hjelpearbeidet omfatter omplassering, kastrering/sterilisering, chipmerking, holdningsarbeid osv.

 346. Kattens vern fordi de gjør en super jobb for våre firbeinte venner som lider der ute,

 347. KATTENS VERN i Bergen, drevet av frivillige, hjelper hjemløse og nødstilte katter.

 348. Norsk Luftambulanse,vi treng dem sårt langs den langstrakte Norske kyst.

 349. Kattens Vern i Bergen. De gjør en fantastisk jobb, uten noen form for offentlig støtte. Både steriliserer og kastrerer katter, og omplasserer dem. Imponerende innsats fra frivillige dyrevenner.

 350. Kattens vern i Bergen er en frivillig organisasjon som gjør en fantastisk innsats for katter i nød.

 351. LNT – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte og øremerkes sydentur for dialysepasienter.

 352. Kattens Vern
  Holder til i Bergen og hjelper hjemløse og nødstilte katter. Over 40 frivillige jobber på hjelpesenteret og hjelpearbeidet omfatter omplassering, kastrering/sterilisering, chipmerking, holdningsarbeid osv.

 353. «Hjelp oss å hjelpe»

  Hjelp oss å hjelpe ble til på grunn av en enkel Facebookstatus. Det ble etterlyst varme klær til narkomane og hjemløse i Oslo. Dette spredde seg som ild i tørt gress og flere startet opp rundt om i landet. Det er nå flere avdelinger og mange kontaktpersoner rundt om i landet. Det satses på gjenbruk, og sparer derfor miljøet samtidig som man hjelper mennesker med behov for det du kan bidra med.

 354. NOAH – for den flotte jobben de gjør for å få slutt på unødvendig lidelse for dyrene både innenfor pels – og kjøtt- industrien, uten å få en krone i statsstøtte.

 355. New Chance fortjener dette. Barnehjemmet i Kongo driftes kun av ildsjeler og hver en krone som samles inn går direkte til barna. Og ikke minst ett norskt projekt.

 356. NOAH Norge, ingen tvil. På vegne av alle dyr som trenger vår hjelp. Og det finnes millioner av dem!

 357. NOAH – for dyrs rettigheter.
  De gjør en fantastisk jobb for dyrene, de som ikke kan stå opp for seg selv.
  De har et endeløst engasjement, og e flinke til å videreformidler informasjon til samfunnet.

 358. NOAH For dyrsrettigheter,di gjør en fantastisk jobb for våre 4 bente venner som ikke har det så bra.

 359. Kattens Vern
  Holder til i Bergen og hjelper hjemløse og nødstilte katter. Over 40 frivillige jobber på hjelpesenteret og hjelpearbeidet omfatter omplassering, kastrering/sterilisering, chipmerking, holdningsarbeid osv.

 360. Noah, samme som dyrevernsalliansen : hjelper dyr de også!
  Dyrevernsalliansen , dyrene trenger også hjelp!
  Frelsesarmeen, hjelper mange i vanskelige situasjoner! Mange familier trenger hjelp, å de er veldig flinke til nettopp det! Kirkens bymisjon gjør også en glimrende jobb!!!

  Synes pengene bør gå til noe innenfor Norges grenser! Vi har mange dyr og mennesker som trenger hjelp i vårt eget land !! Klarer ikke bare å nominere en ….

 361. NOAH-for dyrs rettigheter
  Eller
  Dyrevernalliansen.

  Ingen offentlig støtte og motstand fra regjeringen men hvilket arbeidet disse mennesker gjør!

 362. NOAH For Dyrs Rettigheter, fortjener all den støtte de kan få.
  Gjennom å sette et realistisk og undersøkende fokus på manglende dyrevern har denne frivillige organisasjonen vist at det nytter.
  Det er dessverre så altfor mange og vonde dyretragedier i vårt land.
  Dyr har lavstatus og blir ikke sett i forhold til mishandling, omsorgsvikt,
  grusomme levevilkår og hvor de svært ofte blir etterlatt for å dø.
  NOAH har gjennom mange år klart å vise almenheten hvordan det egentlig står til med ivaretakelse av våre venner, dyrene. I et sivilisert land, skulle slike store og vonde saker vært unødvendig. Så lenge politikerne som styrer ikke prioriterer denne smerten og alle lidelsene, er det blitt overlatt til folket. NOAH gjør mye godt med disse midlene om de får muligheten. Sjekk hva de har oppnådd de siste ti årene.

 363. Noah for dyrs rettigheter fortjener prisen. De gjør en enorm innsats for dyra som ikke kan tale sin egen sak. De gir aldri opp og jobber mye i helger og på fritiden, og trenger hver en krone for å fortsette sitt arbeid.

 364. NOAH-for dyrs rettigheter
  Eller
  Dyrevernalliansen

  For deres arbeid for dyrs rettigheter b.l.a mot pelsdyroppdrett, dyreforsøk og bedre forhold i kjøttproduksjonen! De gjør et fantastisk viktig arbeid og fortjener hver krone!

 365. Kattens Beskytter Vestfold
  Her er EN dame som redder massevis av katter som har rotet seg bort eller kastet på dør av eiere. Hun bruker ALL sin fritid på dette, og erverver enorme Dyrlege utgifter som hun betaler av egen konto i tillegg til noen små donasjoner hun får fra andre kattevenner. En aldri så liten donasjon ville gitt henne guts til å fortsette dette fantastiske arbeidet hun gjør og ikke minst ett bevis på at noen andre setter pris på hennes enorme innsats.

 366. Synes Norsk Folkehjelp ELVERUM budde få pengene, etter at de Bøe opprettet den 16 mai 2013 har de gjort masse bra for befolkning i Elverum, alt det de gjør er 100 % frivillig arbeid og pengene vil komme til gode til Redningsutstyr som de kan bruke til å hjelpe andre.

 367. SPCA Norge

  og

  NOAH – for dyrs rettigheter

  Jeg synes disse to organisasjonene skal få penger, de trenger hver krone de kan få. Hjelp dem å redde dyr, dyrene fortjener nemlig også et liv!

 368. Dyrevernalliansen!
  Fordi de tar dyrevelferd på alvor og gir nyttig, saklig og god informasjon.

 369. NOAH!!!
  http://www.dyrsrettigheter.no/
  *******************************
  NOAH v/leder veterinær Siri Martinsen er dyrenes fremste talsmann her i landet.
  Jeg kjenner ikke til noen dyrevernsorganisasjon som kjemper så hardt og iherdig for dyrene som NOAH. Det er en stor skam at organisasjonen ble oversett i siste statsbudsjett. Antageligvis skyldes det at de har blitt en torn i øyet for det lite dyrevennlige Senterpartiet.
  DYR SOM LIDER ER DE SVAKESTE BLANT DE SVAKE! Derfor er det viktig at NOAH, som daglig slåss for dyrs rettigheter, får all den støtten de kan få!

 370. Eg ønske at pengene skal gå til dyrevernsalianse og Noah som jobber steinhardt for dyrenes beste<3

 371. Noah fortjener prisen for alle sin innsats opp igjennom årene. Siri Martinsens utrettelige engasjement for dyrene.

 372. Stemmer på SPCA Norge. En ganske ny og oppadgående frivillig forening som jobber for å redde dyr som ikke har det bra

 373. NOAH- for arbeidet og stemmene de har gitt lidende pelsdyr,spesielt rundt årets valg for å nevne en grunn. De er synlig aktiv og gjør en jobb de fleste av oss ikke kunne klart ,med hjertekjærende synsinntrykk på daglig basis,lik som andre dyrevernorganisasjoner .De fortjener en medalje også.. En organisasjon som drives kun av kjærlighet og menneskers giverglede.

 374. DA HAR JEG ET SUPERT FORSLAG…Hvorfor ikke gi støtte til et fantastisk tiltak UNGDOM HAR STARTET PÅ FACEBOOK : LOVE AGAINST TERROR .One Love 4 Peace.. DE HAR ORGANISERT EN GRATIS KONSERT I DOMKIRKEN, OG GIR UT GRATIS ARMBÅND TIL MINNE OM DE PÅ UTØYA OG OSLO.. De jobber iherdig for å gi oss nye impulser og flotte tiltak i disse tider….. DEN JOBBEN DE GJØR GRATIS…. JEG TAR AV MEG HATTEN FOR DEM. STEM FREM UNGDOMMEN 🙂

 375. NOAH – for dyrs rettigheter <3 De gjør et fantastisk arbeid for dyrene som ikke kan snakke og stå opp for seg selv.

 376. Dyrevernalliansen eller Noah fordi de begge gjør en viktig jobb for dyr 🙂

 377. Mange som fortjener det og dyrene kommer alltid i siste rekke derfor syntes jeg dere skal velge 3 dyreverns organisasjoner! Mange å velge mellom. Dyrenes hus, SPCA, noah, dyreverns alliansen,.. Utenlandske? Paws i Thailand, elephant og nature park i Thailand. Alle fortjener det og gjør vanvittig mye bra. Hør dyrenes stemme denne gangen!

 378. Noah og SPCA! Dere gjør så mye flott for mennesker, hjelp dyrene også!!!

 379. Noah! Vil veldig gjerne at de skal få midler til å fortsette kampen for dyrs rettigheter

 380. Forskning på RITUXIMAB

  Professor Olav Mella og overlege Øystein Fluge påviste tidligere i høst en sterk effekt av kreftmedisinen Rituximab mot sykdommen ME. Resultatene av forskningen vakte oppsikt verden over, og de trenger penger for å få forsket videre!

  Det er så mange ME-syke som ved hjelp av disse karene kan få livet sitt tilbake…

 381. Jeg mener Folkeaksjonen oljefritt Lofoten,Vesterålen og Senja,bør få pengene. Tungmetaller i hav og fisk er ikke bra. Vi har nok kreft som det er. Sjøfugl, vakre strender, korallrev,kan skades. Lundefuglen er allerede utrydningstruet. Hjelp oss å bevare området oljefritt.

 382. Dyrevernalliansen – dei gjer eit fantastisk arbeid for å betra tilhøva for dyr i det industrielle jordbruket, og jobber for realistiske, gjennomførbare forbetringar.

 383. NOAH – for dyrs rettigheter. Dyrene har ingen egen stemme og er helt avhengig av at noen mennesker taler deres sak. Dyrevernorganisasjonene får heller ingen statlig støtte, så gi pengen til NOAH. De kommer godt med!

 384. NOAH – for dyrs rettigheter fortjener å få pengestøtte.

  NOAH jobber for de svakeste i samfunnet, dyrene. De jobber på frivillighet og pengestøtte. De jobber for at rettighetene til dyrene skal blir bedre og sterkere. De jobber med å spre dyrevennlig- og miljøvennlige budskap. NOAH gjør en av verdens viktigste jobber: gi de uten stemme, en stemme. Derfor fortjener de 50.000,-. De fortjener hundre ganger det også. Men 50.000,- vil hjelpe dem enormt og det trenger dem, for å kunne hjelpe dem som virkelig trenger det.

 385. New Chance fortjene virkelig å vinne premien med deres fantastiske arbeid! Hele summen vil gå direkte for å hjelpe barn i Goma.

 386. Alle disse organisasjonene er verdige vinnere , og de er fint å se så mye støtte til dyrevern! Min stemme går til SPCA Norge, rett og slett fordi de er ganske nyoppstartede og ukjente blant «folk flest». En premie som dette vil være med på å gi en god start og kanskje litt økt synlighet også!

 387. NOAH – for dyrs rettigheter! På tide å bli kvitt pelsindustrien en gang for alle!

 388. De gjør en fantastisk jobb for rusmiddelavhengige, og viser stor kjærlighet og omsorg for mennesker i nød.

 389. Dyrevernalliansen. Gjør det utrolig godt arbeid og trenger virkelig støtte for å få enda mere framgang

 390. Jeg synes helt klart at NOAH er den organisasjonen som fortjener dette! De er veldig seriøse og aktive og står på hver eneste dag for dyrene. Dette til tross for at de ikke mottar ett øre i statsstøtte! Deres frontfigur Siri Martinsen gjør også en fantastisk jobb! 🙂

 391. NOAH – dyrevernorganisasjonen! De jobber for noe veldig viktig, og alle dyr fortjener å ha det så bra som mulig. For en gangs skyld kan også dyrene få litt oppmerksomhet, ved at vi kan bedre leveforholdene deres

 392. Hamar og Løten Røde Kors Hjelpekorps stilte opp og gjorde en strålende jobb under første del av NM på ski. De kommer til å trå til igjen på andre del av NM, og når noen trenger hjelp på fjellet, i slalåmbakken eller andre steder i vinterferien, i påskeferien og … De fortjener honnør og støtte!

 393. Sykehusbarn.
  De gjør en enorm innsats slik at barn og unge som er på sykehus, over både kortere og lengere tid, skal få en så bra opplevelse som mulig er når man er på sykehus.

  Jeg tar av meg hatten og bøyer meg i støvet for disse 2 fedrene som har startet opp Sykehusbarn. Link til siden : http://www.sykehusbarn.no/

 394. NOAH – for dyrs rettigheter! La oss forby pelsindustrien en gang for alle!

 395. HEST OG HELSE!
  Jobber med bruk av hest i terapeutisk sammenheng og fritid for psykisk syke, funksjonshemmede og normaltfungerende mennesker. Vi holder på i alt slags vær!

 396. Foreningen for Omplassering av Dyr – fordi de er så flinke og hyggelige og ikke minst fordi har gitt mange hunder og katter en ny sjanse!

 397. New Chance!
  Pengene som samles inn av denne organisasjonen går alltid uavkortet rett til barna ved et barnehjem i Goma, Kongo. De har redde så mange liv allerede, hjelp dem å redde flere. Organisasjonen driver for tiden og bygger opp et større barnehjem for å få plass til flere barn, men til dette trengs det mer penger. Støtt New Chance med dette.

 398. NEW CHANCE – en humanitær frivillig organisasjon.
  Gir et håp om et bedre liv for barn i Goma/DR Kongo.
  Mat,skolegang og omsorg! Noe alle har rettigheter til men ikke alle som får mulighet – hjelp New Chance til å gi dem mulighet 🙂 100% går direkte

 399. Dyrevernalliansen! 🙂 de gjør en fantastisk god jobb, men trenger mer støtte 🙂

 400. Jeg stemmer for NOAH, dyrebeskyttelsen og Spca!!!!:)) På tide at dyrevelferd får litt støtte.

 401. Dyrevernsorganisasjonen/NOAH fortjener all støtte de kan få. De gjør en flott jobb for dyrene!

 402. Redningsskøytene fortjener absolutt 100000 fordi de består av en god del ildssjeler som jobber av egen frivillighet.
  Og de gjør en innsats for å redde liv.

 403. Kattens Beskytter Vestfold! Margrethe bruker enormt mye av fritiden sin på å redde hjemløse katter i Vestfold. Katter som egentlig burde vært reddet av Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten eller Dyrebeskyttelsen Sandefjord, men pga fulle hus må stå på venteliste før de kan få hjelp til å bli omplassert. Men Margrethe fikser private fosterhjem, steriliserer/kasterer, id-merker, vaksinerer og gir kattene ormkur og ordentlig fôr før hun omplasserer dem til det perfekte hjemmet enhver katt fortjener. I løpet av 2012 har hun reddet godt over 100 katter.

 404. NOAH eller Dyrebeskyttelsen, begge foreningene gjør en fantastisk innsats for å hjelpe dyr som trenger det og begge drives ved hjelp av økonomisk støtte kun fra sine medlemmer

 405. NOAH! Og SPCA trenger deres hjelp til å hjelpe dyr.

  Vær så snill å støtt dyrs rettigheter!

 406. Jeg vil gjerne få foreslå ME-foreningens kronerullingsaksjon.

  Medisinen Rituximab har i innledende studier på Haukeland vist seg å gjøre mange ME-syke friske, og vi står foran et mulig internasjonalt gjennombrudd. Men nå mangler det penger til å gjennomføre oppfølgingsstudier som må til før medisinen kan bli allment tilgjengelig for de mange ME-syke i landet. ME-foreningen har derfor startet kronerullingsaksjon for å prøve å få studiet på beina så fort som mulig.

 407. jeg syntes at NOAH-for dyrs rettigheter skal vinne penger. de gjør en kjempeinnsats for alle dyrene i samfunnet, ikke bare enkelte dyre-grupper. de jobber for at dyr skal slippe å lide i veletablerte indistrier som kjøtt, egg, melk, pels, sirkus, dyreforsøk, jakt/feller osv. HEIA NOAH 🙂

 408. DYREVERNALLIANSEN :o)))) De fortjener all den støtte de kan få. Det er så sjeldent de vinner slike ting , så det hadde vært utrolig gøy 🙂 All støtte & respekt for det arbeidet de gjør!!!!!

 409. New Chanse,de gjør en enestående arbeid,støtter dem selv 🙂

 410. NOAH – for dyrs rettigheter får ikke statsstøtte og har arbeidet hardt i over 20 år for å øke respekten for dyr i samfunnet. De har blant annet fått Oslo Fashion Week til å si nei til pels, og jobber hardt for at dyrs rettigheter skal opp på den politiske agendaen.

 411. Dyrevernalliansen – fordi de gjør en flott innsats for dyrene!

 412. Dyrevernalliansen! De tar opp de største sakene som kan redde flest dyr, og trenger økonomisk støtte for å klare å holde på med dette viktige arbeidet!

 413. Dyrevernalliansen, for dei arbeider for å få slutt på pelsoppdrett og dyremishandling. Det e grunn nok for meg.

 414. Dyrevernalliansen bør vinne, fordi de er dyrenes stemme på en eksemplarisk måte! Faglig sterke og dyktige i politisk arbeid, men de har lite ressurser. Arbeidet de driver med handler ikke kun om dyrevelferd i snever forstand, men også om temaer som hvordan vi skal organisere landbruket vårt fremover (en underkommunisert problemstilling i norge i dag), matforbruk og kosthold osv.

 415. NewChance, Disse fortjener en premie for det enorme arbeidet dem utfører for barna i afrika. Disse menneskene risikerer sitt eget liv for og gi disse barna noe godt igjen. Definitivt NewChance!

 416. New Chance! De har reddet så mange liv, pengene går alltid uavkortet rett til barna. Hjelp dem med å redde flere liv.
  Fantastiske mennesker som står på nesten hele døgnet for å skaffe penger til barnehjem som er under oppbygging.
  Håper inderlig at New Chance vinner!

 417. Dyrevernalliansen. For å få slutt på pelsdyroppdrett. De gjør en god jobb for å endre holdningene til dyr i samfunnet vårt.

 418. NewChance, Disse fortjener en premie for det enorme arbeidet dem utfører for barna i afrika. Disse menneskene risikerer sitt eget liv for og gi disse barna noe godt igjen. Definitivt NewChance!

 419. Kattens Vern, en frivillig organisasjon som hjelper hovedsakelig katter i nød, basert på donasjoner! Fordi de redder uskyldige katters liv og de som legger all sin innsats i det har et hjerte av gull.

 420. I løpet av april skal speidere i Norge hjelpe barn og unge i Myanmar. Speideraksjonsmålet i 2013 er Flyktninghjelpens prosjekter i Myanmar i Asia, et land som er nesten dobbelt så stort som Norge, og med ti ganger så mange innbyggere. Fra 22. til 28. april 2013 skal speidere i hele Norge gjøre en innsats for å bedre barn og unges hverdag i Myanmar.

 421. New chance foundation er mitt valg av organisasjon som fortjener 100.000 norske kroner til sitt arbeid i Kongo. De jobber med å sikkre «unge sjelers fremtid». Dette blir utført via å bygge skoler og barnehjem til de trengende.

 422. New Chance – på grunn av deres fantastiske innsats for å hjelpe barn/ unge til skolegang i Kongo !

 423. jeg mener atredd dyra telemark skal få pengene. de gjør en kjempejobb med pusene.hilsen en dyrevenn.

 424. Me forskning ved fluge og mella Haukeland sykehus burde få økonomisk støtte til videre forskning på me medisin rituximab. De fikk ingen midler av forskningsrådet å studien ble stoppet. Å vi er mange syke som ligger i håpet om et bedre liv.

 425. 4H Oppland !
  4H står for mange verdier som er verdt så utrulig mye i samfunnet.
  Med 50 000 kan vi få til og dra på flere utfordrende turer ute i naturen, og bygge nettverket våres videre 🙂
  Håper dere synes vi er en verdig mottager! 🙂

 426. SPCA Norge fortjener å vinne pengene fordi de kjemper for de svakeste i samfunnet, dyrene.

 427. 4H er en religions og politisk nøytral ungdomsorganisasjon. En hver 4H-er lever mye etter 4H-løftet «Vi lover å arbeide mot det mål og bli en ungdom med; klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse». 4H handler om å lære ved å gjøre, og hvert år velger hver 4H-er et prosjekt som de jobber med gjennom året og stiller ut på den lokale klubbens høstfest i oktober. Jeg mener 4H-Oppland fortjener 50 000 kroner fordi dette er en plass det legges ned mye, og da mener jeg MYE, frivelig arbeid. Så mange verdier som 4H står for; ikke gi opp før du har nådd målet ditt, og eventuelt forstå hvorfor du ikke når målet. Viljen til og forandre for andre, og ikke minst sørge for å inkludere alle. Denne organisasjonen fortjener dette! 🙂
  Håper dere også synes det! 🙂

 428. Fluge og mella på Haukeland sykehus burde få litt økonomisk støtte til videre forskning på me medisinen rituximab. Som mest sannsynlig kan gi oss me syke livet tilbake. Vi er mange syke som lever i håpet.

 429. Hest og Helse er en frivillig organisasjon som jobber for å skape mestringsarenaer for ungdom og voksne med eller uten funksjonshinder. Dette gjøres gjennom fysisk aktivitet med hest. Organisasjonen har mye mer de ønsker å gjøre enn de har midler til. Stormberg sine visjoner passer godt med Hest og Helses mål om å bidra til økt fysisk aktivitet. Hest og Helse fortjener støtte til å jobbe videre med sitt viktige arbeid for folkehelsen!

 430. NEW CHANCE – der en en hjelper barn med skolegang, mat og omsorg i Goma/DR Kongo..Fantastisk arbeid 🙂

 431. New Chance!!!
  Syns også SPCA gjør en god og viktig jobb, men new Chance foundation TRENGER VIRKELIG støtten!! NEW CHANCE FTW:))))

 432. HUS TIL PUS bør få en del av disse pengengene . De har en modell som heter TNR (trap neauter release) dvs at de steriliserer den hjemløse kattebestanden og gir dem så matstasjoner, sovehus og veterinærhjelp.
  De er en liten org så noen kroner eksta når langt til hjelp 🙂

 433. SPCA Norge. Fordi de jobber døgnet rundt frivillig uten lønn for å redde dyr som ellers ville gått rett i døden! Dette er helter og engler som bruker alt de har av krefter på å redde dyr i nød! En jobb det offentlige skulle hatt! Dyrene er de aller svakeste individene i et samfunn, de evner ikke å snakke og fortelle sin lidelse selv.

 434. Håper New chance vinner. Fantastiske mennesker som samler inn uavkortet penger til barn og barnehjem i Kongo. Mennesker som driver stiftelsen står på nesten døgnet rundt for å få inn penger til barna/ barnehjem.
  Les mer om alle barna de har reddet og hjulpet og alle barna som de kommer til å kunne redde når et nytt stort barnehjem står ferdig.
  les mer http://www.newchancefoundation.no

 435. Kirkens bymisjon. Fordi de lever opp til sitt slagord «ingen er bare det du ser» og gjør en fantastisk jobb for de som trenger det mest i byen vår.

 436. Syns 4H Norge burde vinne pengene! En bedre ungdomsorganisasjon er ikke lett å finne!!

 437. Støtteforeningen for kreftsyke barn.
  Vår datter var heldig å overleve kreften hun fikk da hun bare var 1 år gammel. Dessverre er ikke alle barn like heldige. Av de barna vi ble kjent med på kreftavdelingen, er nesten halvparten døde. Det er trist og urettferdig når uskyldige barn rammes av denne sykdommen og det er vanskelig både for den syke, søsken og andre pårørende. Støtteforeningen for kreftsyke barn var for oss fin hjelp og støtte både under sykdommen og i ettertid. De fortjener og trenger pengestøtte, så jeg nominerer de! De gjør en viktig og fantastisk jobb! Flere av de som jobber frivillig der har selv opplevd kreft og noen har mistet sitt barn, det er sterkt gjort å stå på for å hjelpe andre da.

 438. Kattens Vern: Disse omplasserer hjemløse katter, som det er utrolig mange av i Norge, samtidig som de jobber for å forbedre holdningene til folk om kattehold bland annet viktigheten av kastrering og ID-merking.

 439. Dyrebeskyttelsen Norge Vest-Finnmark. Fordi de tar seg av hjemløse dyr uten ei krone i lønn. Dem hadde virkelig hatt bruk for ekstra penger og en oppmuntring som de kan bruke på å hjelpe flere dyr i nød.

 440. Dyrevernalliansen burde uten tvil få pengene pga av deres innsats for dyr i nød. Dette er penger som vil være til svært god hjelp i arbeidet deres for dyr som lider i pelsnæringen, industrilandbruket, og i dyreforsøk.

 441. Jeg synes at Dyrebeskyttelsen avd. Bergen og Hordaland fortjener en belønning for det flotte arbeidet de gjør for de hjemløse dyrene i Bergen! 🙂 De holder også på å renovere en skole, som skal gjøres om til et «dyrenes hus», og for å få til dette kreves det penger!

 442. Jeg vi foreslå Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland. I disse dager pusser organisasjonen opp en gammel nedslitt skole på dugnad, som på sikt vil bli et hjem for hjemløse dyr i Bergen og Hordaland. Bygget trenger total renovering innvendig og utvendig grunnet slitasje, sopp, råte og mugg samt manglende vedlikehold etter at bygget ble stående tomt i mange mange år.
  Selv om arbeidet utføres i god dugnadsånd har organisasjonen nå veldig mange utgifter. Materialer må kjøpes inn, det elektriske utstyret, vinduer, drenering rundt huset, tak, og nye vannrør koster mye penger dessverre. Dette er et stort løft for en frivillig organisasjon. Behovet for et hus til de hjemløse dyrene er dessverre veldig stort. Og nå trenger de økonomisk hjelp for å kunne ferdigstille huset.

 443. Henger meg på SPCA og Dyrevernalliansen, men vil spesielt nevne Kattehuset i Alta som gjør en fantastisk jobb med å hente inn katter og andre dyr fra dårlige hjem og løse ute. De behandler og omplasserer og følger opp alle dyr som kommer til og drar ifra dem, og de henter inn dyr fra flere byer. De fortjener en påkjønnelse for sin fantastiske innsats!

 444. Dyrevernalliansen, helt klart. De jobber intenst for å fa avskaffet pelsdyrnæringa og for å sette en stopper for dyretesting av produkter. De informerer folket om hva som egentlig skjer med de stakkars dyra, og har blandt annet en app som forteller deg hvilke produkter som er og ikke er dyretestet.

 445. New Chance! Pengene går uavkortet til barn/ barnehjem som drives av stiftelsen New Chance ! Fantastiske mennesker som hjelper barn og står på nesten hele døgnet for å skaffe penger til barn som bor på barnehjemmet og til et nytt barnehjem som er under oppbygging. Les mer http://www.newchancefoundation.no

 446. Dyrebeskyttelsen Norge avd Hordaland og Bergen.

  Her er folk fra den 100% frivillige organisasjonen ute til alle døgnets tider for å ta seg av alle dyr fra forlatte kaniner, hjemløse katter og rømte fugler. Alle dyr får nødvendig dyrlege behandling som koster noe voldsomt samt at et nedsarvet hus blir nå pusset opp og skal bi Dyrenes Hus til sommeren hvor dyr kan bo i midlertidig hjem til noen forhåpentligvis velger å adoptere dem. Pengene er sårt trengt for å passe på at alle dyrene hele tiden kan få hva de trenger.

 447. NOAH – for dyrs rettigheter. De er seriøse, flinke og jobber hardt for alle dyr. Statsstøtte får de ikke, så de er avhengige av sine medlemmer og donasjoner.

 448. Dyrebeskyttelsen Norge avd Hordaland og Bergen.

  Døgnet rundt er folk fra organisasjonen rundt for å hjelpe alle slags dyr fra katter, til kaniner forlatt i vinterkulden til forkomne fugler.
  Pengene er sårt trengt til vetrinærutgifter samt at de nå bygger et Dyrenes Hus så alle hjemløse dyr skal få et (forhåpentligvis) midlertidig hjem til noen velger å adoptere dem. Dette er en 100% frivillig organisasjon.