Hvem skal få 100.000 kroner? Gi oss ditt forslag!

Så du posten vår på Facebookside søndag 10.02.13? Vi lovet en overraskelse, og her avsløres den første av i alt to overraskelser.

Stormberg har passert 100 000 følgere på Facebook, noe vi er svært takknemlig og ydmyke for. Dialogen vi har med Stormbergs følgere, interessenter og Kunder i sosiale medier, er viktig for oss og noe vi lærer mye av. Milepælen Stormberg har passert, ønsker vi å markere ved å bruke kr.100 000 på et humanitært og samfunnsnyttig formål. Vi ønsker å fordele dette beløpet mellom de tre organisasjonene/formålene som Stormbergs følgere i sosiale medier mener fortjener det mest.

Hvilket formål synes du fortjener å få pengene? Bruk kommentarfeltet i denne bloggposten til å gi oss ditt forslag på den organisasjonen, foreningen, idrettslaget e.l som du mener pengene skal gå til. Start kommentaren med navnet på organisasjonen som du mener fortjener det mest, og skriv deretter en kort begrunnelse på hvorfor du nominerte nettopp dette formålet.

Torsdag 14. februar trekker vi ut 10 finaleformål som blir med i en avstemming på Facebook. De tre aktørene som har flest stemmer når avstemmingen er ferdig mandag 18.februar klokken 10.00, vil motta disse beløpene.
1.plass får 50 000,-
2.plass får 30 000,-
3.plass får 20 000,-

Men en overraskelse kommer sjelden alene, så følg med! Vi markere at vi har passert 100 000 følgere på Facebook også ved å gi en overraskelse direkte til våre Facebookfølgere. Informasjon om dette legges ut på Facebooksiden vår i slutten av uken.

Siste frist for å legge inn forslag er i torsdag 14.02 kl 09:00.

Se også bloggposten; Vil heller ansette straffedømte enn sykemeldte

Hilde Sande, markedskonsulent Stormberg

Hilde_S_-_2.jpg

 

 • Elin

  NOAH :-)

 • L. Somar

  NOAH :-)

 • Else

  NOAH – for dyrs rettigheter har gjort en svært god jobb over mange år for å øke respekten og medfølelsen for dyr.

 • Christine Jakhelln

  Noah – for dyrs rettigheter fortjener pengene!

 • http://www.eiriksminne.org Tina

  Eiriks Minne nominerer jeg for deres arbeid for å inspirere og skape livsglede og gode opplevelser for barn og unge i naturen. De har arrangementer i friluft der man skaper muligheter for å utforske og gjerne også presse egne grenser, noe som er selvutviklende og selvhevdende for individet. Dette mener jeg er noe av det viktigste man kan bidra med i barn og unges liv. Også det at man tar i bruk naturen og lokalmiljøets arenaer er viktig ifht. å vise hvilke muligheter som faktisk finnes. Organisasjonen er en organisasjon på vei opp, og er inspirert av en som virkelig visste å nyte livet og utnytte de mulighetene som fantes rundt ham. Deres arbeid for å videreføre og prøve å nå ut til flest mulig med denne ånden synes jfortjener en oppmerksomhet.

 • Unni Kristiansen

  SPCA Norge

 • Linn Jakhelln

  NOAH – for dyrs rettigheter!

 • Bjørn

  Jeg mener Bygdefolk for Rovdyr burde vinne penger. De jobber for en helhetlig fauna hvor også rovdyr har en naturlig plass.

 • Nemi

  Bygdefolk for Rovdyr

 • Siri

  Bygdefolk for Rovdyr!

 • Siw Johannessen

  Det finnes mange store hjerter der ute og mange gode saker.
  Min stemme går til Dyrevernalliansen. Håper vi snart kan få et godt lovverk for dyrehold, det være seg pelsfarmer eller kattedamer, opprydding trengs!!

 • http://www.bfrnorge.no Ingunn

  Bygdefolk for rovdyr!!!

 • http://www.lizvingerphotography.com Liz

  Jeg ønsker at Bygdefolk for Rovdyr ( http://www.bfrnorge.no/ ) skal få midlene, da de jobber virkelig hardt for å bevare rovdyrene våre. Vi trenger rovdyr for å vedlikeholde økobalansen i naturen.

 • http://www.bfrnorge.no August

  Jeg ønsker at Bygdefolk for Norge skal vinne! De jobber for at alle barn i Norge skal få lov til å oppleve de fantastiske rovdyra våre! Hva hadde Reveenka-eventyret vært uten ulven, reven og bjørnen?? Tenk om de dyrene ikke skal finnes i landet vårt mer? Jeg vil at ulven skal få lov til å leve! Jeg vil ha bjørn, gaupe og jerv i Norge! Bygdfolk for rovdyr er en organisasjon for alle i Norge, byfolk og bygdefolk, som ønsker mangfold og et sunt økosystem i balanse i landet vårt!

 • Anne Grethe Vasbø

  NOAH for fantastisk arbeid for god dyrevelferd i Norge og ikke minst for deres innsats i kampen mot pelsdyrnæringen.

 • Nina D.Larsen

  NEW CHANCE, de bygger sterkt trengt barnehjem i Kongo. De trenger alle midler de kan få. Het kommer hver krone frem. Virkelig en dyktig gjeng!

 • http://www.bfrnorge.no Lisa

  Bygdefolk for rovdyr!

  Rovdyra utryddes i landet vårt! Ulv er det nesten ingen igjen av, og regjeringen tillater jakt på dem. Villmarksnasjonen og miljølandet Norge har nesten ikke en ulv igjen!
  Bygdefolk for rovdyr jobber for at fremtidige generasjoner skal få oppleve rovdyra våre i naturen , og ikke bare på tv!

 • Berit Storsveen

  Jeg ønsker at New Chance for sitt arbeid for barn i Kongo skal motta midlene.

 • Hanne Sørvaag

  NOAH,for deres fabelaktige innsats for utsatte dyr.

 • http://oyyye.blogg.no Victoria Male`n

  Dyrevernalliansen! Det er ulovelig med dyreplageri, men tortur i pelsindustrien er greit!?!?!?! De som holder på med pels tar jo ikke vare på dyrene! De mangler jo føtter!!! Dette er noe dyrevernalliansen joibber imot. Det skal bli ulovelig med pelsopprett i Danmark innen et årstall. Synes pelsopprett er forferdelig, det burde bli uloveligf her i Norge å!

 • http://www.bfrnorge.no Maria

  Gi pengene til Bygdefolk for fovdyr! De jobber hardt for å redde de utrydningstruete og FREDETE rovdyra i landet vårt som det jaktes på. Vi har kun 20 ulv» i landet vårt!!!! Bygdefolk for rovdyr er en 1 år gammel forening og de trenger penger til arbeidet sitt!

 • Ellen

  CARF-Children at risk foundation.
  Jeg anbefaler Stormberg å se nærmere på denne organisasjonen!

 • Isak

  Autismeforeningen

 • Johannes

  Autismeforeningen

 • Lill Mari

  Stemmer på barnehjemmet New Chance! <3

 • Lill Mari

  Jeg stemmer for Barnehjemmet New Chance!

 • Tore

  Noah!!

 • Anett

  Dyrevernaliansen eller NOAH.
  Å verne dyrene gavner menneskene.

 • merete bergan

  New Chance.

 • Grethe Sæther

  Synes Bygdefolk for Rovdyr skal få diss pengene, ny oppstartet som jobber for Norsk fauna, natur og Norske Rovdyr skal ivaretas. De fortjener å vinne disse pengene for og få til å gjøre en god jobb fremover i tiden :)

 • Wenche Nordstrand

  NOAH

 • http://norwegianstitchno.blogspot.com Linda

  Organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe» eller den norske Dyspraksi-foreningen.

 • http://www.fiskefilmer.com Lars-Erik Lie

  Jeg mener BYGDEFOLK FOR ROVDYR trenger pengene. En nystartet forening som jobber ræva av seg for å ta vare på norsk natur, og norske rovdyr og rovfugler.

 • Gunn Prag

  Dyrevernsalliansen – en stemme til de som ingen har

 • May Bente

  New Chance

 • helene

  Kattens Vern Bergen. Fordi de stiller når ingen andre gjør det, får ingen statlig støtte, overlever kun på frivillige arbeidere og pengeinnsamling. De gjør mye, men de får ikke gjort nok. Syns de fortjener en gave og noe som understreker den fantastiske jobben de gjør for å kunne redde liv som blir så urettferdig behandlet at vi ikke kan tenke oss til det engang. De trenger dette for å fortsette det de har begynt på! KATTENS VERN JAA! :)

  Hilsen Helene

 • Eivind

  Dyrevernalliansen! Fordi det haster. Mens politikere bruker måneder og år på å diskutere, utrede og foreslå framtidige vedtak basert på hvordan de best skal posisjonere seg for å ivareta interessene til ulike velgergrupper og næringsdrivende slik at de kan bli gjenvalgt, lider dyrene fra time til time og dag til dag. Dyrevernalliansen presser partiene til å ta standpunkt nå slik at de dyrene som sitter fanget i dag fordi pelsen deres kan selges for penger forhåpentligvis blir de siste.

 • Mariell Myran

  Noah

 • Kris

  Barnehjemmet New Chance!

 • Kris

  Barnehjemmet New Chance! Ja! Fordi ungene trenger det!

 • Valeriy

  Dyr har egne rettigheter for å leve! NOAH bør få støtte!

 • Anne Tho

  Dyrevernalliansen.

 • http://www.rovvilt.org Rita

  Aksjonen Rovviltets Røst (ARR) mener jeg at bør få disse pengene. De jobber for den norske naturens mangfold og kjemper for at vi skal få bevare Norges 4 store rovdyr som; bjørnen, ulven, gaupa og jerven! De jobber for en vanvittig god sak :o )

 • Wenche jacobsen

  Dyrevernalliansen fordi de kjemper for dyrenes rettigheter!!

 • Lars Christian Aleksandersen

  NOAH fordi de virkelig står frem som en god ambasadør for å fremme økt fokus på dyrs rettigheter!

 • Torill Kvaløy

  Barnehjemmet New Chance

 • Gunnvor Iren Molværsmyr

  NOAH – for dyrs rettigheter :-)

 • hilde woxen

  jeg å støtter NOAH og syntes arbeidet dems er utrolig bra og viktig

 • Gunnvor Iren Molværsmyr

  NOAH – for dyrs rettigheter :-)

 • Helene venjar

  Jeg gir min stemme til SPCA Norge
  “SPCA Norge har som mål å få opprettet felles krisemottak for hjemløse og mishandlede dyr i alle fylker.. De er en frivillig organisasjon uten subsidier som gjør en fantastisk jobb og som virkelig trenger disse pengene.

 • Therese berger

  NOAH

 • Vibeke

  Dyrevernalliansen fordi de stiller opp for dyr som trenger det.

 • Louise Loug

  Jeg vil at Barnehjemmet New Chance skal få støtten

 • Øistein Johansen

  Dyrevernalliansen! Vi trenger noen som taler dyrenes sak!

 • Margit Breivik

  NOAH

  Fordi dyrs rettigheter er nedprioritert av storsamfunnet og politikerne.
  NOAH gjør en flott og viktig jobb i arbeidet med å sikre dyrs rettigheter!

  Margit

 • renate

  New Chance-nonprofit hjelpearbeid for barn i nød i den krigsherjede landet kongo!!

 • cato

  New Chance

 • Stig Stangeland Wegge

  Jeg stemmer på : «New Chance» ( Tommy Rasmussen ) / Sandnes. Fantastiske idealister som bygger barnehjem i Kongo.

 • Marian

  New Chance, som valgte å bli i Kongo under borgerkrigen mens de fleste andre hjelpetiltak trakk seg ut. Gjennom barnehjemmet i Goma utgjør de en reell forskjell for de mange barna som bor der, og for familier som mottar hjelp fra senteret.

 • Hanne

  Eight Treasures Yoga (www.8treasuresyoga.com)
  En frivillig yoga organisasjon som lærer bort yoga og meditasjon per donasjon, man betaler hva man vil. Donasjonene går til leie av lokale og til å arrangere yoga workshops. 8 treasures egne lærere tjener ingenting foreløpig. Superherlig sted med fine mennesker som gjør hverdagen til Osloborgerne positiv, nydelig for kropp og sjel:) Her kan alle komme og praktisere yoga og meditasjon, uansett om du er rik eller fattig!

 • http://kolibricarf.no Sunniva Ritland Taule

  Children at Risk Foundation – Kolibri CARF

  Kolibri CARF er en frivilligorganisasjon som jobber for barn og unge i slummen i Sao Paulo, Brasil. Med flere aktivitetssentre hindrer de unge i å havne på gaten, ved å tilby forskjellige aktiviteter. Aktiviteter som fotball, capoeira, perkusjon, dans og sang gir unge samhold, framtidshåp, glede og et bedre selvbilde. Organisasjonen drives av penger som skoler og barnehager i Norge samler inn, og får ingen statsstøtte. Prosjektet gjør en betydelig stor forskjell i favelaen og fortjener virkelig all støtte den kan få.

 • Ernst Sørensen

  NOAH… For dyrene!

 • http://www.newchancefoundation.no/wordpress/?page_id=168 Linda

  Barnehjemmet New Chance

 • Marianne

  Jeg syns pengene skal gå til dyrebeskyttelsen avd Bergen og Hordaland. Disse pengene vil gjøre en konkret og enorm forskjell (i riktig retning!) for dyrene. Tenk så flott å få åpnet dyrenes hus snart, hvis de bare får nok midler til å ferdigstille oppussingen. Ønsker også å nominere SPCA.

 • Christin Bye Sørum

  NOAH får min stemme!

 • Tonje

  NOAH ! For den fantastiske jobben de gjør for alle dyr, tenk de får ikke statsstøtte, men det gjør pelsdyroppdrettere…..helt vanvittig!

 • Caroline

  Hva som helst, bare det hjelper dyr i nød! <3

 • Kristin Amundsen

  NOAH For Dyrs Rettigheter – for deres utrettelige og viktige arbeid for å sette fokus på de overgrep vi mennesker hver eneste dag påfører dyr av en eneste grunn: Vi bruker den makten vi har til å holde dem nede som ikke klarer å forsvare seg fra menneskenes seloppnevnte makt – i dette tilfelle dyrene. Noah får ikke statsstøtte og drives av empatiske ildsjeler!

 • christina orpana

  NOAH

 • Gunn Sissel Ledaal

  Jeg stemmer på New Chance som driver barnehjem i Goma, i Kongo.

 • Line

  NOAH

 • http://www.newchancefoundation.no Lise Berger

  New Chance

 • http://www.greenubuntu.org Lars Thore Fadnes

  NOAH

 • Mathea Cornelia

  Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland, på grunn av at de har et enormt engasjement for det de gjør, de er ufattelig dyktige, og har varme hjerter som bryr seg. De trenger pengene for å opprettholde den fantastiske standarden sin, og for å bygge ferdig «Dyrenes Hus», slik at de kan hjelpe enda flere uheldige dyr i nød.

 • Victoria

  NOAH!

 • http://www.dyrsrettigheter.no Gunn-Hege Steinnes

  Dyrevernorganisasjonen NOAH for dyrs rettigheter, for de gjør en viktig jobb for dyrene!

 • http://www.ellendyb.no Ellen Dyb Wedeld

  NOAH – for dyrs rettigheter

 • Christina A. Knudsen

  NOAH <3

 • berit thorsland

  DYREVERNSALLIANSEN!!!

 • Anki

  NOAH -for dyrs rettigheter!

 • Janne

  Kattens vern
  Gjør en fantastisk jobb !!

 • Heidi Gurbuz

  <3 LEGER UTEN GRENSER <3
  - uavhengig og nøytral medisinsk hjeleorganisasjon, grunnlagt av leger og journalister i 1971 –

  Leger Uten Grenser REDDER liv og LINDRER nød hos de som trenger det mest, uansett etnisk, religiøst eller politisk tilhørighet.

  Leger Uten Grenser gir NØDHJELP til mennesker berørt av krig, kriser, epidemier og naturkatastrofer – og til andre som mangler tilgang til grunnleggende HELSETJENESTER.

  Leger Uten Grenser driver PROSJEKTER i mer enn 60 land og har hjulpet flerfoldig millioner mennesker rundt om i verden.

  Til enhver tid jobber flere titalls tusen hjelpearbeidere på Leger Uten Grensers nødhjelpsprosjekter i sine egne hjemland, i tillegg til at de hvert år sender ut flere tusen internasjonale feltarbeidere : leger, sykepleiere, logistikere, administratorer og andre.

  Leger Uten Grenser jobber med:
  * Medisinsk behandling
  * Vaksinering
  * Behandling for underernæring
  * Øke tilgangen på medisiner til verdens fattigste
  * Mental helsetjeneste
  * Vann – og sanitærprosjekter
  * Opplering, forebygging og informasjon
  * Katastrofeberedskap

  Mange feltarbeidere i Leger Uten Grenser jobber med sine egne liv som innsats for å hjelpe mennesker i ytterste nød og dypeste lidelser –
  de fortjener virkelig vår støtte i sitt humanitære arbeide!

  Mvh
  Heidi

 • Solfrid K

  NOAH

 • Eli Anna gudmundsen

  Jeg synes dere bør gi pengene til NOA

 • Kate Stevenson

  NOAH eller BFR (bygdefolk for rovdyr) :-)

 • Helene venjar

  Spca Norge.
  De gjør en fantastisk innsats for dyr i nød. Vi trenger et dyrepoliti i Norge også.:-)

 • Cathrine

  Dyrevernalliansen!
  Norge sitt dyrehold er ut av kontroll, Norge trenger dette, dyr er vesner som trenger vår hjelp til å få omsorg, mat og stell mange av norges dyr lider uten at man gjør stort med det. Noen får en smikk på fingrene der de da etter kort tid igjen begynner med dyr, på samme måte som før.
  NOE MÅ GJØRES FÅ DYREPOLITET TIL NORGE!

 • Gunn Kari Andersen

  SPCA Norge

 • Bjørg

  Jeg skulle ønske at PALLIATIVBARN kan få pengene. De jobber for at barn som er dødelig syke skal ha det best mulig den siste tiden :-)

 • Christine

  Noah !! De gjør en kjempe bra jobb:)

 • Maren

  DYREVERNALLIANSEN – fordi de hjelper de som trenger det mest, de som ikke kan svare for seg selv. De åpner folks øyne, noe som trengs i dagens samfunn. De står på og gjør virkelig en innsats. Det er mye som må gjøres, og med midler som dette vil jobben bli lettere!

 • Gro Britt Skarseth

  NOAH – for dyrs rettigheter

 • Carita

  NOAH

 • Liv H.Axdal

  Dyrebeskyttelsen avd. Bergen/Hordaland for deres utrettelige kamp for dyrenes hus, en fantastisk innsats, der en rønne blir til et flott hus for dyrene!

 • Malika Mørch

  NOAH!
  Noah har jobbet hardt i 24 år for dyrs rettigheter, og de mottar ikke offentlig støtte!

 • Sonja Eidesmo

  Noah eller Dyrevernalliansen. I et rikt land som Norge burde ingen lide nød. Heller ikke dyrene. Det er for jævlig å tenke på at de som driver med dyremishandling (pelsnæringen) får statsstøtte, men ikke de som hjelper dyr i nød.

 • Toril

  «NOAH»

 • Ramona Mjørud

  Dyrevernalliansen

 • http://www.solmae.blogg.no Sol

  NOAH

 • Janne

  Amadia International

 • http://www.erlik.no/ Anne

  = (erlik) (alle fylker)

  De gjør at rusavhengige som selger = får et mer verdig liv og tjener ærlige penger. Det bidrar også til at selgerne møter «oss vanlige» mennesker som dermed ser dem på en annen måte. Jeg er glad for å kunne kjøpe et blad og gi penger og dermed støtte til disse menneskene, og det er godt å kunne slå av en prat med dem.

 • Christel

  NOAH

 • Eva Jane Wilhelmsen

  NOAH pga det uopptrettelige arbeidet de gjør for de aller svakeste, dyra våre. Vær så snill gi støtten til NOAH

 • Wenche Sannes

  Butterfly Friends, fordi de gjør en fantastisk jobb for noen av de aller fattigste i Gambia. Dette så jeg selv når jeg var der i januar for å besøke mitt fadderbarn
  og de seks skolene og helsesenteret organisasjonen driver.Håper virkelig de kan få penger. Hilsen håpefull fadder.

 • Bettina

  Prince Fluffy Kareem. Norsk jente som har startet å hjelpe ekstremt syke og vanskjøttede hester, kameler og esler i pyramideområdet i Egypt. Gjennom dette arbeidet med dyrene hjelper de samtidig mange fattige mennesker med å beholde levebrødet sitt. Her er det mange forskjellige mennesker og også foreldreløse barn som har dyrene sine som eneste kilde til inntekt, dersom de mister dem så står de plutselig uten inntekt og livet blir umiddelbart mye tøffere for dem i en allerede tøff hverdag i et tøft miljø. Denne organisasjonen er UTROLIG flinke til å dokumentere hva de gjør over facebooksiden sin, man ser hva pengene går til og man ser den utrolig store forskjellen det gjør. Dette er en norsk jente som har satt hele livet her hjemme på vent for å gjøre en forskjell i et område hun så at trengte det sårt. Hun fortjener virkelig litt ekstra penger inn slik at hun kan fortsette å hjelpe både mennesker og dyr.

 • stian berntsen

  Nannestad 1 speidergruppe

  Vi arbeider for å bygge opp speidergruppen ved aktivt bruk av friluftsliv og naturvern. lærer speiderne til å bli ansvarbeviste, samfunnsengasjerte mennesker. slike organisasjoner blir alltid sett bort fra når kommune politikerne fordeler penger, idretten tar alt

 • Britt

  NOAH – for dyrs rettigheter.

 • Vibeke

  NOAH

 • Gro J. H.

  NOAH :)

 • Matz

  Noah! :)

 • Lisa

  Støtte Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland med arbeidet for å ferdigstille «Dyrenes hus». Tusenvis av dugnadstimer har blitt lagt ned for å komme til mål, men fremdeles gjenstår det mye arbeid, og det er et stort behov for mere penger for å komme i mål.

  Jeg vil si at alle de ivrige ildsjelene som har hjulpet til gjennom denne lange prosessen fortjener mer enn en klapp på skulderen, de fortjener penger til å kunne ferdigstille dette prosjektet som kan bistå til å hjelpe Bergen og Hordalands så uendelig mange hjemløse og forsømte dyr!

 • Malin Tollefsen

  NOAH=))

 • Siv Fosstvedt

  I det siste har jeg fulgt litt med via Facebook på hva NOAH og Dyrevernalliansen driver med i Norge. Jeg har blitt støttemedlem for en av dem nå nylig pga den informasjonen jeg har fåt, samt at jeg generelt har satt meg mer inn i bruk av dyr i diverse industri nasjonalt og internasjonalt. Jeg blir så glad når jeg ser her at disse organisasjonenes medlemmer og andre har fått vite om Stormberg-prosjektet og skriver inn i massevis! Det er nok liten tvil om at vonde avmaktsfølelser begynner å bre seg ut i større deler av befolkningen særlig når det gjelder matindustri og pelsdyroppdrett. Mht mat så gir myndighetene gjerne forbrukerne skyld fordi vi ikke vil betale mer i butikken. Men sørger de for at folk får velge basert på ordentlig aktiv åpenhet om forhold for dyr i dag? Nope. Ikke fair play! Så lenge vi slipper å høre detaljert om, for ikke å snakke om se og høre direkte på nært hold hva som faktisk foregår, vil vi fortsette å holde tankene unna det så godt vi kan – i den grad folk i det hele tatt ennå aner hva som er greia. Se gjerne denne fantastiske lille filmen: http://www.facebook.com/photo.php?v=420901831314393 Det er ikke akkurat morsom underholdning, men jeg lover på tro og ære at den ikke på noe tidspunkt viser ting man besvimer av! Er det denne retningen vi ønsker å gå i? Google gjerne også «plukking av levende gjess» og les Dagblad-saker om det. Og så videre og så videre! .Kjære Stormbergfolket; hjlep flere å få øye på virkeligheten der ute. Dyrevernalliansen eller NOAH; virkelig seriøse aktører med mange flotte resultat bak seg!

 • Mette-Marit Brattrud

  Flott tiltak ! Gi pengene til dyrene via NOAH , i verdens rikeste land er vårt dyrevernsarbeid på U-lands nivå dessverre. En stor skam….refererer til alle de dyretragediene som er omtalt i media og de som fortsatt skjer hver dag uten å havne i media.

 • Gustavo Parra de Andrade

  CARF Children at Risk Foundation!

 • Ingrid Rørvik

  NOAH :)

 • Anne Søberg

  NOAH! Vi trenger noen som står på for dyrs rettigheter -de gjør en kjempeinnsats!

 • Bjarne Fjeldstad

  Kattensbeskyttervestfold
  Her er en dame som bruker all sin fritid og mye av inntektene sine på hjemløse katter. Noen ganger får hun noen smådonasjoner fra folk, men stort sett går alt fra henne privat. Hun er helt fantastisk og den jobben hun gjør er en grunn til at så mange hjemløse katter i vestfold ikke lenger er hjemløse. Med penger kommer hun kjempelangt og det er det hun trenger for strømmen av katter stopper aldri…

 • Siw

  NOAH

 • Rebecca

  Dyrevernalliansen!

 • Jasmin Fergusson

  NOAH

 • Ann-Karin Ingibergsson

  Dyrevernalliansen :)

 • Vanja Hoff

  Kolibri – Children At Risk Foundation
  Gjennom deltakelse på de fire aktivitetssentrene Kolibri driver i São Paulos slumområder får risikoutsatte barn og unge mulighet til å bygge opp kunnskap, ferdigheter, mestringsfølelse, fremtidsstro og ikke minst et alternativ til et liv med vold og kriminalitet.

 • Torild

  NOAH! :-)

 • Tine

  Dyrene blir ofte glemt og slik bør det ikke være! Gi pengene til Noah!

 • Andrew

  Dyrevernalliansen!! De gjør en utrolig jobb, og bruker de metodene som er mest effektive for å få til en virkelig forandring for dyrene! :)

 • http://www.bikkjetjenester.no Lars Henrik Jensen

  Bikkjetjenester skal bli en frivillig organisasjon.

  • Arbeide for å tilby tjenester som kurs, kennel, dyrepass o.l. for de som har mindre penger å
  rutte med.

  • Tilby mulighet for de som har falt ut av arbeidslivet en mulighet til å følge seg iverdsatt ved å ha mulighet til 08:00 – 16:00 jobb

  • Arbeide for å fremme rettsikkerheten til eiere av bikkjer.

  • Arbeide for å hjelpe hjemløse dyr.

  • Arbeide for å bevare kulturarven på sjeldne Norske raser.

  • Arbeide for å forhindre valpefabrikker.

  • Tilby egne kurs, utstillinger og konkurranser med bikkjer.

  • Arbeide for å bistå familie og enkelt personer til rett bikkje til rett familie/person.

  • Tilby dagspass for de som har bikkjer med alvorlig separasjonsangst slik at disse kan handle
  mat, besøke legen, NAV o.s.v.

  • Tilby lufting av bikkjer.

  • Arbeide for å informere for å unngå biteulykker.

  • Arbeide for trygg og sikker omplassering av bikkjer.

  • Tilby omplassering av bikkje på en god måte.

  Se hjemmeside http://www.bikkjetjenester.no

  Med vennlig hilsen

  Lars Henrik Jensen

 • Linnea

  Dyrevernalliansen fordi de er en stor stemme i kampen mot pelsdyrnæringen. Og de kjemper for de som ikke kan si i fra selv, dyrene.

 • Stine H.

  NOAH :)

 • mvh Furnes

  NOAH fordi de fokuserer på ekstremt viktige verdier for å overhode skulle klare å imøtekomme ett mer bærekraftig grønt samfunn. Holdningsskapende arbeid som beskytter liv er vesentlig for å kunne ta vare på en framtidig generasjon. Både dyr og fremtidens barn. Dessuten er det gunstig for individer å reflektere over etiske verdier som utforderer, fremfor status quo / business as usal tanke. Hjelp NOAH med å gjøre oss til ett mer naturelskende og respektfult samfunn for både fremtidens barn og dyr !

 • Lindy Svendsen

  Butterfly Friends – norsk organisasjon som i 11 år har hjulpet fattige barn i Gambia med skolegang og helsetjenester. Vær så snill og støtt dem – enten ved å la dem bli en av vinnerne i denne konkurransen eller ved å bli fadder (150 kr/mnd) på butterflyfriends.no. Takk! :-)

 • Vibeke

  Dyrevernalliansen. Gjennom å støtte denne organisasjonen har jeg fått et håp om at pelsdyrnæringen vil legges ned i Norge. At mine skattepenger er med på å subsidiere denne kyniske industrien er noe jeg håper håper tar slutt snarest – her er virkelig Dyrevernalliansen og den lobbyvirksomheten de gjør hetl avgjørende.

 • Kjersti

  Dyrevernalliansen!

 • Sherifa Lucie Matteo

  Dyrebeskyttelsen Norge eller NOAH! Så mange jobber for mennesker og mottar støtte fra stat og kommune, i motsetning til dyrevernsforening som mottar null støtte fra det offentlige!

 • Toril

  Noah…eller spca… Begge fortjener å vinne… :-)

 • Elise

  NOAH

 • Kristina

  Butterfly Friends – en liten norsk frivillig organisasjon som har bygd seks skoler og et helsesenter for fattige i Gambia. Jeg er selv fadder i organisasjonen og har nettopp vært i landet for å se på prosjektene deres, og jeg er utrolig imponert over hva de greier å gjøre for de svakeste i samfunnet der og jeg er stolt over å være med å bidra.
  Les mer på butterflyfriends.no

 • June

  Partners, partnersnorge.no, de gjør en veldig bra jobb med flyktninger i Burma!

 • Marianne Clementine Håheim

  NOAH – for dyrs rettigheter.

  Ein utruleg viktig organisasjon som har arbeidd hardt og utrøytteleg for dyr sine rettar i over tjue år, heilt utan statsstøtte!

 • Christine

  NOAH

 • anne berit flovik

  Noah

 • Lovise

  NOAH eller SPCA, de gjør en flott jobb for dyrene!

 • Simone Jensen

  NOAH!!
  Vi er lei av at dyrene våre ikke får statstøtte!! Gjør noe med det for guds skyld!!!!!!

 • Kine

  NOAH – For dyrs rettigheter :)

 • Hege Døhl

  Dyrevernalliansen.

 • Siv Fosstvedt

  Sender et stooort ønske for NOAH eller Dyrevernalliansen!

 • Kamilla

  NOAH eller dyrevernalliansen

 • Anne Hilde Røsvik

  La pengene gå til NOAH – for dyrs rettigheter

  Vi bruker milliarder av kroner på tiltak for mennesker, men nærmest 0 på dyr, selv om de utnyttes av mennesker hver dag i kjøttindustri, egg, melkeprodukter, skinn, dyreforsøk mm

 • Li Sa

  NOAH, de jobber gratis uten statstøtte for å bedre dyrs rettigheter i Norge eller dyreverns alliansen.
  Gi pengene til dyr, mennesker får nok,dyr trenger også støtte og hjelp i sine kamper i hverdagen som vi mennesker utsetter dem for.

 • Liv Iren

  Stine Sofies stiftelse som jobber for barn og mot vold og overgrep. Livsviktig arbeid for små mennesker med lave stemmer.

 • Vilde

  Dyrevernalliansen, uten tvil!

 • Julia Skifjeld

  Noah

 • Mjau

  NOAH fortjener støtte.

 • Anette S.V.

  NOAH for dyrs rettigheter

 • Benedikte Koldingsnes

  NOAH

 • Randi Synnøve Solvang

  NOHA dyra dreger virkelig hjelp av oss mennesker og dem har litt rettigheter , det er veldig synd :( ((( hjelp dyra :) )) det er min stemme for dem :) )))

 • Ingun

  Butterfly Friends så de kan bygge enda en skole i Gambia

 • http://Iterrenget.blogg.no Ole M

  Bygdefolk for rovdyr ! En forening som legger ned mange timers arbeid vær eneste dag for å bevare mangfoldet og naturen.

 • Hannah Olsen

  NOAH for dyrs rettigheter !

 • Kari

  NOAH eller dyrevernalliansen!!

 • Madelene

  NOAH

 • Tore Mauno

  New chance

 • Marianne Ilgutubråten

  NOAH får min stemme. De setter dyrs sak i fokus, ettersom de ikke har en egen stemme!!

 • Synne johannesen

  NOAH

 • Monica

  NOAH

 • Siri

  Dyrevernalliansen!

 • Ragnhild Tungesvik

  Children at Risk Foundation

 • Gunn Eliassen

  NOAH – For dyrs rettigheter.

 • Andrea Liereng

  Dyrevernalliansen! De gjør en viktig jobb for å beskytte dyr og vil bruke pengene på en god måte :)

 • Hanne Larsen

  Jeg ønsker at NOAH- for dyrs rettigheter skal få denne hjelpende summen med penger som jeg er sikker på at både menneskene og dyrene blir ektremt glade for. Organisasjonen gjør et fantastisk arbeid og fortjener ennå flere midler til å utvikle sitt ledende arbeid og hjelp. Mvh Hanne.

 • Heidi Kristiansen

  NOAH – for dyr sine rettigheter <3

 • Tara K. Haugland

  NOAH, For dyrs rettigheter.

 • inger andrea

  New Chance Barnehjem i Kongo. Drevet frem av engasjerte privatpersoner som vil verdsette og forvalte hver krone til fordel for barn som ellers er hjelpeløse. For en oppmuntring det ville være å få noen av disse midlene!

 • Oda

  NOAH

 • Lene

  NOAH

 • wenche myrstad

  NOAH

 • Wenche Olavesen

  Syntes SPCA Norge skal få noe av disse pengene :-) De er under oppstart og trengs virkelig for å hjelpe dyrene…

 • Perth

  NOAH <3

 • http://dyrsrettigheter.no Marius Hvidsten

  NOAH – for dyrs rettigheter! De gir en stemme til individer som hele tiden utsettes for overgrep av mennesker, men selv ikke har noen mulighet til å si ifra eller kjempe imot.

  Mvh Marius

 • NOAH! For dyrs rettigheter.

  NOAH! For dyrs rettigheter.

 • Yvonne Helland

  NOAH :-)

 • http://www.bfrnorge.no/ Turid Bye Eidsvaag

  Bygdefolk for rovdyr fortjener pengene! Uten folk som bryr seg vil vi snart ikke ha flere rovdyr igjen i Norge eller resten av verden. Og det vil vi vel ikke?

 • Jutta Schatton

  NOAH – FOR DYRS RETTIGHETER: Dem gjør et kjempeinnsats for dyr, for avvikling av pelsnæring og andre viktige foremål. Dem får ikke statsstøtte og fortjener det virkelig for en viktig jobb fremover.

 • Hjertrud

  NOAH

 • Eirin

  Jeg stemmer for NODAT – dyreassistert terapi.

 • Malin Skaret

  NOAH – For dyrs rettigheter
  SPCA Norge

 • Synne Bergmo

  Noah – for dyrs rettigheter! Dyrene har kanskje få rettigheter, men de har mer enn nok rett til å være her. Nå fortjener de rettighetene sine også – DERFOR fortjener Noah å vinne!

 • Trine

  Synes helt klart NOAH fortjener disse pengene. De gjør en uvurdelig innsats for å gi dyr en rettferdig behandling, og gir dyr som lider en stemme. Ildsjelene der får ikke statstøtte og hadde helt sikkert kunne gjort veldig mye bra med disse pengene.
  Hilsen Trine

 • bodil

  Dyrevernalliansen og SPCA Norge

 • Else Marie

  Noah – for dyrs rettigheter .. m/ ildsjel Siri Martinsen i spissen. De gjør en utrettelig innsats for de aller svakeste skapningene blant oss. Dyra er alltid bakerst i køen, så nå er det deres tur.

 • Lina

  Kolibri CARF !! – for et bedre liv for barn i Sao Paulo, Brasil som er preget av en omverden full av narkotika, vold og frykt. Kolibri CARF og Gregory Smith gir disse barna tro på livet !

 • http://www.facebook.com/dyrsrettigheter?ref=stream else pålerud

  NOAH – FOR DYRS RETTIGHETER

 • elin

  NOAH – for dyrs rettigheter

  Organisasjonen gjør en kjempejobb for dyrene – gir en stemme til de som ikke kan be om hjelp selv.

 • Tonja Knapstad

  Dyrevernalliansen:-) Vi trenger slike gode og seriøse organisasjoner som kan tale dyrenes sak. Alt for mange dyr lider på grunn av vår forfengelighet, ignoranse og uvitenhet.

 • Janne Kristiansen

  Noah!

 • Gry

  Min stemme går til NOAH. NOAH får ikke statsstøtte og er derfor avhenig av donasjoner/gaver. De gjør en iherdig innsats for dyr og de fortjener å vinne!

 • Amalie

  NOAH

 • Matilde

  NOAH, SPCA Norge og Dyrevernalliansen!

 • Ingrid

  Dyrebeskyttelsen!

 • Eva

  Selvfølgelig Noah/Dyrevernalliansen!
  De gjør en helt fantastisk jobb for forsvarsløse dyr, som hver dag blir mishandlet i det norske landbruk og i den animalske fødevareindustri!

 • Ole Tollånes

  Dyrevernalliansen – uten snev av tvil. Dette er en organisasjon som jobber for dyrs rettigheter. Dette er en organisasjon som jobber for at Norge skal bli et sivilisert land som ikke godtar og godkjenner dyreplaging. Dette er en organisasjon som jobber for at jeg stolt kan si at jeg kommer fra Norge når jeg er på reise rundt i verden. Slik det er nå er det dessverre for mange som forbinder landet med dyreplaging. Skrekkbildene fra i fjor spredte seg raskt. Dette er en organisasjon som jobber for å forbedre et samfunn som tar vare på dyrs rettigheter, som er dyrenes stemme. Vår behandling av dyr sier noe om hvilket samfunn vi er, ikke som vi ønsker at det skal være. Dyrevernalliansen jobber for at vi skal forstå at dyreplaging ikke er «innafor» i et moderne samfunn, at profitt ikke skal gå foran dyrs velferd. Dette er en organisasjon som jobber ærlig og utrettelig med få midler. Det er nå på tide at de får Stormbergs hyllest or anerkjennelse! :) På forhånd takk!

 • Elin Jensen

  Dyrebeskyttelsen :)

 • Henriette

  NOAH

 • http://oppriktigtalt.blogspot.no/ Astrid Dyve

  NOAH – for dyrs rettigheter!

 • Sonja

  NOAH – for dyrs rettigheter

 • Miriam

  SPCA norge. Fordi ingen dyrevelferdorganisasjoner i Norge får statsstøtte.

 • Camilla Asbjørnsen

  Jeg synes at dyrene skal få disse pengene..Dyrebeskyttelsen, FOD,SPCA.. Der er det mange å velge mellom, og de trenger det sårt!!

 • Veronica

  NOAH – for dyrs rettigheter

 • Veronica

  Noah eller dyrebeskyttelsen Hordaland! De trenger sårt penger til å få ferdig dyrenes hus:)

 • Elisabeth Gundersen

  NOAH :)

 • Ashild

  Dyrevernalliansen fordi nok er nok, og vi må stå på i innspurten for å få avviklet pelsdyrnæringen.

 • Daniel Duppsko

  Dyrevernalliansen

  Dere gjør en fantastisk jobb. Vi lever i et vanvittig kynisk og overfladisk samfunn der dyrene står nederst på rangstigen. Dyrene er glemt og blir utnyttet på verste tenkelige måte. Organisasjonene som jobber for dyrs rettigheter får bevilget minimalt (hvis noe) med midler og det finnes ingen som fortjener premien mer enn dere!

 • TonjeM

  Dyrevernalliansen. De virker seriøse, gjør et svært godt arbeid og synes å være en av de sterkeste i kampen mot pelsnæringen – og det trengs! Så alt som kan hjelpe dem å fortsette, bli enda sterkere er kjærkomment.

 • Mari Nicoline

  NOAH!

 • Susanne Olsen

  SPCA norge avd telemark! fortjener dette!

 • Hanne Lie

  Dyrevernalliansen

 • Hilde Å.Bergh

  Children At Risk Foundation – Kolibri CARF!!!
  Jeg håper av HELE mitt varme hjerte at denne organisasjonen får noen av pengene! Gregory Smith gjør en formidabel innsats for tusenvis av barn som bor i slummen i utkanten av storbyen Sao Paulo. Barna kommer til senteret etter skoletid og lærer ulike ting som f.eks. male, spille et instrument, danse, lage mat og mye annet! Tanken med dette er at hvert enkelt barn skal kunne «livnære» seg med en ferdighet slik at de har en mulighet til å få et bedre liv når de vokser til.
  Jeg har selv besøkt et av sentrene og bodd der en uke sammen med Gregory – sett med egne øyne hvor viktig dette er for så MANGE barn og hvordan de GLØDER når de får muligheten til å være der på ettermiddagen og ha noen gode timer i den ellers så triste hverdagen sin.
  Jeg kan med 100% sikkerhet si at alle de pengene som sendes dit, kommer ALLE de fattige barna til gode og gir dem gode opplevelser slik at de orker å leve videre og som også gir dem et håp i livet.
  TUSEN TAKK til Gregory Smith som virkelig står på!!!!

 • Trond

  NOAH – For dyrs rettigheter!

 • Cathrine Fiuren Svendsen

  Jeg stemmer for på NOAH og SPCA Norge! De er så fantastiske, disse menneskene jobber gratis i sin hverdag for å hjelpe disse dyrene som lider!
  Stormberg, gi disse pengene til dem som ikke har en egen stemme. Gi dem til dyra. Det ville alle satt pris på, men ikke minst dyra da menneskene får nye muligheter til å hjelpe dyrene og mer kapasitet til å ta inn fler dyr! Dette er min mening, men disse fortjener det aller mest. Dem som ikke har en egen stemme, så menneskene må snakke for dem. Og dem som gjør det er et fantastisk menneske. Stormberg, igjen, vær de menneskene! Dere kan gjøre en forandring for mange pinte, skadde og hjemløse dyr! Dette er hva jeg ville brukt disse 100 000 kr på om det hadde vært jeg som måtte delt ut.
  Jeg håper dere tenker dere godt om, det er sikkert mye annet bra man kan stemme på. Men, husk igjen. Dyrene har ikke sin egen stemme! Hjelp dem å få et bedre liv.
  Tusen takk. Mhv Cathrine Fiuren Svendsen

 • Line Merete Karlsen

  Noah fortjener pengene!

 • Iselin Hewitt

  NOAH – for dyrs rettigheter

 • Kristin schildger

  NOAH!!!

 • Malene Camilla Svensli

  NOAH, helt klart! Gi støtten til de som virkelig TRENGER det!

 • Gaelle

  Dyrebeskyttelsen eller Noah! De får ikke statstøtte, så de trenger all den hjelpen de kan få:)

 • Hege

  NOAH eller dyrevernalliansen. Begge kjemper dyrenes sak og jeg syns det er viktig at vi en gang får gitt noe ekstra til dyrene. De blir glemt så alt for ofte.

 • Tina

  Noah!

 • lene renate slåen

  Noah

 • Ann Kristin

  FOD Foreningen for omplassering av dyr. De gjør en kjempefin jobb for dyrene, hadde ikke vært mulig uten alle de frivillige. Men de trenger middler også, dette er en superfin mulighet.

 • Ina Bakke

  Jeg ønsker og nomierer Sørbyøya Hestesenter som er drevet av Nancy Gustavsen i Sandefjord. Her er alle velkommne, liten som stor, uansett hvilket nivå man er på. Sørbyøya tilbyr det meste, rideskole, weekendkurs, turridning, handikap, privattimer i sprang og dressur. Senteret blir drevet på dugnadbasis og alle er med på og bidra. For og kunne få realisere alle de drømmer og visjoner, og kunne gi et enda bedre tilbud alle elever, små som store, trenger Sørbyøya den hjelp de kan få. Her er det godt miljø, både for to og firebente. Alle respekterer hverandre uansett hvilket nivå man er på, vi hjelper hverandre til og bli en bedre rytter og en bedre utgave av oss selv. Med omgang med hest blir man også tryggere på seg selv, man mestrer store dyr, som igjen gir en bedre selvfølelse som man kan bruke ellers i livet – enten i jobb eller på skole. Hest og ridning er også helsefrembringende, og vår fysiske og psykiske helse vil bli sterkere. Sørbyøya fortjener virkelig bli med i trekkningen om tilskudd.

 • Irena

  gi dyrene en stemme!!! Dyrevernalliansen gjør en fantastisk innsats! dyrene trenger en stemme!!!

 • Elisabeth

  Dyrevernsalliansen

 • Elise Klungland

  SPCA eller NOAH

  Lenge leve dyrs rettigheter!

 • Geir

  NOAH mer enn fortjener dette.

 • Marianne Thøring

  Dyrevernsorganisasjonen NOAH :)

 • Robert

  Noah eller Dyrevernalliansen, da begge disse omtrent står alene om å gjøre et godt arbeid for å fremme dyrs rettigheter og velferd…vi trenger å gi noe tilbake til dyrene, ikke bare ta og ta.
  Stormberg er jo synonymt med tur og natur, og dyrene våre hører vel hjemme nettopp her?

 • Kjersti

  NOAH

 • Ann Sofi

  Jeg synes NOAH -for dyrs rettigheter fortjener dette!

 • Roger

  Noah – for dyrsrettigheter

 • renate

  Dyrevernalliansen bør få disse pengene. få en stopper på dyreplageri nå!!

 • Pål Einar Eilertsen

  Dyrevernalliansen.
  Dyrene har ingen andre enn organisasjonene som taler sin sak. Dyrevernaliansen gjør således en god jobb og fortjener støtten.

 • Janne

  NOAH
  De gjør en strålende innsats, uten statsstøtte, for dyrs velferd. De kjemper derfor en viktig kamp for dem som ikke kan gjøre det selv!

 • Marie

  Dyrevernalliansen eller NOAH bør få pengene mener jeg! De gjør en utrolig god jobb, begge organisasjonene!

 • Victoria

  NOAH – jeg mener at dyra får for lite oppmerksomhet i samfunnet og de er like viktige som oss. Pels er ikke lenger en vare vi trenger, vi trenger det ikke til å holde oss varme. Vi har så mange andre muligheter, det er mer en pynte ting. En helt grusom pynteting! Jeg er FOR dyras rettigheter!

 • vilde

  NOAH

 • linn

  NOAH. Støtt dyrs rettigheter og hjelp de som ikke har en egen stemme!!

 • Veronika

  NOAH – for dyrs rettigheter!

 • Anders Espelid Thorvaldsen

  Kolibri CARF (Children At Risk Foundation)

  Dette er en organisasjon som absolutt fortjener støtte. Kolibri jobber med barn i slummen, eller «favelaen», i verden femte største by, São Paulo, Brasil. Behovet er enormt og Kolibri CARF redder gjennom sitt arbeid mange liv fra å bli ødelagt og fra å gå tapt.

  Organisasjonen har flere sentra ulike steder i São Paulo som tilbyr sport, sosiale aktiviteter, noe yrkesopplæring og kulturelle aktiviteter til barn og unge «i faresonen». Dette er forebyggende virksomhet som ikke bare gir barna et alternativ til å drive gatelangs og å komme i kontakt med dårlige miljøer, det kanskje viktigste er at gjennom samhold, kommunikasjon og sosiale aktiviteter, får barna bygd opp et selvbilde som for enkelte aldri har eksistert. Født og oppvokst i slumområder, i et land med noen av verdens største forskjeller mellom rik og fattig, er følelsen av lek, læring og mestring i trygge omgivelser, noe av det aller viktigste i de ungens liv. Jeg har selv vært og besøkt et senter, og som lærer er det fantastisk å se barn og unge blomstre opp, i det som kan se ut som en håpløs situasjon. Det er dessuten fantastisk å se at det ikke bare gjør livet litt bedre for noen barn her og nå, men at det også har langtidsvirkninger og gir de som har vært med lengst, som nå er unge voksne, muligheter til å ta del i arbeidslivet, starte familieo gi sine barn helt andre muligheter enn de selv hadde.

  Kolibri-sentrene har blitt umåtelig populære i sine lokalesamfunn og gjennom sin popularitet bidrar også Kolibri til at barna tar utdanning. Å gå på skolen om dagen er et krav for å kunne delta i aktiviteter på sentrene.

  Bergenseren Gregory Smith startet prosjektet for over 20 år siden og har jobbe utrettelig med siden da. Organisasjonen fortjener, i mine øyne, all støtte den kan få!

 • Martha furre

  Dyrevernalliansen eller Noah burde få støtte

  Dette fordi de arbeider for dyrenes velferd og mot den forferdelige pelsoppdretten.

 • ole-johan

  Hordaland Ungdoms Brass Bånd – er et privat drevet fylkeskorps for barn/ungdom mellom 13 og 20 år. De er utrolig viktig for å opprettholde drift av mange av de små skilekorpsene i fylket. Uten HUBB ville mange musikanter ha sluttet og korps kanskje vært nedlagt, de fortjener støtte

 • Ann Kristin

  FOD, Foreningen for omplassering av dyr. De gjør en kjempejobb for de hjemløse dyrene og de som trenger et nytt hjem av andre årsaker. Det hadde ikke vært mulig uten alle de frivillige. Men de trenger penger til veterinær og andre utgifter for å få det til.

 • Torill S.

  Butterfly Friends for alt det flotte arbeidet de gjør for de fattigste barna i Gambia. Håper de vinner!

 • http://www.butterflyfriends.no Anbjørg Juliussen

  Butterfly Freinds jobber seriøst med å gi fattige barn i Gambia skolegang. Er Butterfly Friends de heldige går pengene til ny skole for enda flere fattige barn:-) Skole er ingen selvfølge i Afrika! Mvh Anbjørg

 • Karoline Elise

  NOAH !!

 • Vilde Johansson

  Butterfly Friends – foundation for free health and education i Gambia. Den norske frivillige organisasjonen har de siste 11 årene bygd skoler og helsesenter i Afrikas minste land – kun basert på frivillige innsamlede penger. Og de trenger mer penger for å kunne gi flere fattige gratis skolegang og helsetjenester i Gambia. :-)

 • Anne Gro

  NOAHS!!

 • Carina

  NOAH – for dyrs rettigheter.

 • Bente Gandrudbakken

  Kolibri CARF

 • Lise Bakke

  Kattens vern.
  De gjør en kjempe viktig jobb for alle de stakkars forlatte kattene der ute.

 • Vilde Johansson

  Butterfly Friends – foundation for free health and education i Gambia. Den norske organisasjonen har i 11 år bygget skoler og helsesenter for de fattigste i Afrikas minste land – kun basert på frivillig støtte. De trenger pengene for å gi skolegang og helsetjenester til flere fattige.

 • Britt Høyland

  Kolibri CARF. De gjør et fantastisk arbeid som har store ringvirkninger i lokalsamfunnene der de jobber og som når ut til utrolig mange. De har utviklet programmer med vekt på utdanning, kunstneriske uttrykk, sport, underholdning, kulturelt og etnisk mangfold, økologisk bevissthet, og yrkesrettede kurs, og en modell for alle som arbeider med barn i faresonen.

  http://www.carf.no/no/

 • http://www.carf.no Gregory John Smith

  Children At Risk Foundation – Kolibri CARF.
  Vel, jeg vet ikke om det er lov, men jeg foreslår min egen organisasjon fordi jeg har gitt alt av meg selv, inkludert alt jeg selv eide, de siste 20 år for barnas ve og vel i Brasil. Jeg har også opplevd hvor vanskelig det er å få inn penger til slike gode formål og håper inderlig at vi kan komme i betraktning. Idag har vi fire sentre som skal driftes i Brasil med et par tusen barn som deltar i våre programmer for å beskytte deres rettigheter, men vi har langt fra nok midler til å gjøre dette for. Organisasjonen mottar ingen statstøtte og mobilisere tusenvis av norsk skolebarn og enkelte mennesker i Norge hvert år som støtter prosjektet.
  Tusen takk!

 • Ingrid Juvik

  DYREVERNALLIANSEN fortjener å få de midlene,slik at de kan bedre forholdene for produksjonsdyrene, og avskaffe pelsdyroppdrettt i Norge.
  Dyrevernalliansen høye kunnskapsnivå og evne til å formidle det er utrolig viktig for å endre og forbedre dyrenes levevilkår.

 • Vilde johansson

  Butterfly Friends – foundation for free health and education i Gambia. Bygger skoler og helsesenter for de fattigste i Afrikas minste land. Det har de gjort de siste 11 årene – kun basert på frivillig støtte.

 • Ingeborg

  Dyrevernalliansen bør få pengene! De gjør en utrolig god jobb og det er altfor lite fokus på dyrevelferd i Norge!

 • Katrin

  Dyrevernalliansen. Fordi de gjør en fin innsats mot pelsoppdrett.

 • Tone Rose Bjerke

  Dyrevernalliansen bør få pengene til arbeid FOR bedre dyrevern og arbeid MOT grådige og tankeløse dyremishandlere.

 • Lars Inge

  Dyrevernalliansen. Fordi dyr fortjener rettigheter også!

 • Stefan skauge

  New chance bør få støtte

 • http://kolibricarf.no/ MrT

  Kolibri Carf!!

 • Stine Skretteberg

  Dyrevernaliansen. Gi dyrene en stemme!

 • Magnus Moller

  NEW CHANCE

 • http://www.carf.no Bøye Martins Skeie

  CARF- Children at risk foundation!
  Fordi denne organisasjonen gjør en virkelig stor forskjell for barn i Sao Paulo i Brasil!! CARF jobber i favelaområder i Sao Paulo, og er med å bygge et tryggere lokalsamfunn og fritidstilbud til barn og unge i risikosonen. Med hjelp av den norske organisasjonen kan de ha tilbud som perkusjon, dans, fotball, capoeira, kunst og mye mer. Dette gjør en stor forskjell i livene til barna som benytter seg av det!! De er utrolig flinke, og flere av barna som begynte ved senteret når det startet, er i dag ungdomsledere ved sentrene og de er flotte, sunne forbilder for de neste generasjonene. Slike prosjekter som har en reell effekt på menneskers liv er utrolig verdifulle og jeg mener dette vil være et flott prosjekt å støtte for Stormberg, også for å vise bredden i deres samfunnsengasjement!

 • Mari

  CARF

 • http://DyreneshusTertnes Aase Robertstad

  Gir fantastisk hjelp til dyrene

 • Dagny Sofie Dahl

  Jeg klarer ikke bestemme meg for om jeg vil stemme for NOAH eller dyrevernalliansen. Begge gjør en viktig jobb for de stakkars dyrene som ikke kan snakke for seg selv. Jeg syns pelsnæringen er det absolutt verste, og heldigvis er jeg på tur ut av vårt samfunn. Til og med mange politikere sier det er på tide å avvikle det og kutte ut pengestøtten. NEI TIL PELS!

 • Bjørn Enoksen

  Dyrevernalliansen. Fordi de gjør et svært viktig arbeid for dyrevelferd i Norge, og er en av de få aktørene som faktisk får gode ting til å skje, som er i dyrenes favør, og ikke bare for (grådige) næringsinteresser.

 • Maiken

  Dyrevernsalliansen!! Dyrene fortjener å leve et liv uten smerte, akkurat som vi mennesker. Det finnes så så utrolig mange alternativer som varmer like mye som pels, det er derfor helt unødvendig å skade dyrene for at vi skal kunne følge moten. Alle burde ha et valg om frihet, det samme burde dyrene ha.

  Dyrevernsalliansen støtter de som ikke klarer å stemme selv. Hjelp Dyrene!

 • Gunn Prag

  Dyrevernsalliansen! Det er dessverre veldig mange forhold innen dyrehold og dyre behandling som fortsetter med groteske rutiner siden folk ikke er oppmerksom paa misbruket.

 • Lisbeth

  Noah, så klart :)

 • Anniken

  Dyrevernalliansen!! De gjør en utrolig jobb for dyr som ikke kan snakke for seg selv!

 • Jon E.Nielsen

  NODAT !

 • Ylva Raaen

  Kattensbeskyttervestfold.
  Den drives av Margrethe Paulsen fra Nøtterøy, og hun med sine hjelpere har reddet fryktelig mange hjemløse katter fra et liv som er fryktelig. Ingen oppgave er for stor, eller for liten. Hun gir alle katter en sjanse til å få nye hjem. Er de litt skremte, eller halvville setter hun dem i fosterhjem så de kan bli vant til et bedre liv. I de 4 månedene jeg har kjent til henne har hun reddet veldig mange katter. Bare sist helg reddet hun 10 katter. Hun betaler alt fra egen lomme eller med noen få faste givere. Er det noen som trenger 100 000 er det henne. Der går ingen penger til spille. Alt går til kattene og de de trenger av mat, kattesand, annonser på finn, dyrelege regninger og bensin for å kjøre kattene til nye hjem.
  Hun er veldig nøye med hvem som får katt av henne fordi hun vil kattene skal ha de beste sjanser for et godt liv. Og alle som kommer i hennes hender er trygge. Hun har ikke noe kattehjem, men bruker fosterhjem til alle de hun tar imot. Bare i 2012 reddet hun 138 katter. Ta en titt på Facebook siden hennes
  https://www.facebook.com/groups/393794200632644/

 • http://www.carf.no/no/om-kolibri/ Siri Bosheim

  CARF- Children at risk foundation!
  Fordi denne organisasjonen gjør en virkelig stor forskjell for barn i Sao Paulo i Brasil!! CARF jobber i favelaområder i Sao Paulo, og er med å bygge et tryggere lokalsamfunn og fritidstilbud til barn og unge i risikosonen. Med hjelp av den norske organisasjonen kan de ha tilbud som perkusjon, dans, fotball, capoeira, kunst og mye mer. Dette gjør en stor forskjell i livene til barna som benytter seg av det!! De er utrolig flinke, og flere av barna som begynte ved senteret når det startet, er i dag ungdomsledere ved sentrene og de er flotte, sunne forbilder for de neste generasjonene. Slike prosjekter som har en reell effekt på menneskers liv er utrolig verdifulle og jeg mener dette vil være et flott prosjekt å støtte for Stormberg, også for å vise bredden i deres samfunnsengasjement!

 • Kent Olav Lie

  SPCA Norge

 • emilie Helen Nilsen

  NOAH :) pga arbeidet de gjør! dyrene trenger noen for å tale for dem:-)

 • Malin

  FOD (Foreningen for omplasserte dyr)

  http://www.fod.no

 • mlarnesen

  Jeg vil at dere skal gi 1 premie til Dyrevernaliansen, ja til dyrepoliti. Disse driver med et svært viktig og omfattende arbeid for å oppdage og stoppe all kriminelle handlinger, som omhandler de aller svakeste vesner i samfunnet vårt. De som ikke kan få uttrykt seg selv og lider i stillhet får endelig en stemme. Dette vil også gi regjeringen et tydelig signal hva folket mener om mattilsynets dårlige innsats i fagfeltet.

 • Sidsel E. Larsen

  Dyrevernalliansen. Fordi: De kjemper saken til de som ikke selv kan forsvare seg.

 • AGS

  Dyrevernalliansen :)

 • Stig

  NOAH – for dyrs rettigheter

 • Anne-Maren

  NOAH – for dyrs rettigheiter! Nettopp fordi dei kjempar for at dyr skal få eigne rettigheiter :)

 • Lene Aursand

  NOAH, uten tvil.

 • Nancy Veronica Brennevann Solbakken

  Dyrevernsalliansen!
  De gjør en fantastisk jobb med dyrevelferden i Norge. De har blant annet fått Rema1000 til å slutte å selge egg fra burhøns, og de kjemper mot pelsdyroppdrett. Verden har for lite dyrevelferd og det vet jeg Dyrevernsalliansen holder på å gjøre noe med. :) De fortjener det mest!!!

 • Camilla Nordstrand

  Dyrevernalliansen. Fordi dyrene trenger en egen stemme som kan beskytte dem. Vi mangler dessverre dyrepoliti i Norge, og derfor er en dyrevernsorganisasjon et viktig ledd i rettferdighet og human behandling av dyr.

 • Jannicke B

  Dyrebeskyttelsen Bergen (Dyrenes hus) fortjener virkelig å vinne kr 50 000! De holder på å pusse opp et hus der hjemløse dyr skal få bo! Det er så mye bedre enn at de går på gaten, der de blir påkjørt, fryser i hel eller rett og slett drept!
  Dyrene kan jo ikke snakke for seg selv – de trenger folk til å snakke for dem!
  Det er ikke rettferdig at dyr skal gå ute på gaten, uten noe sted å bo. Alle trenger et hjem og derfor er Dyrenes hus perfekt! Det eneste Dyrebeskyttelsen Bergen trenger er midler så de kan få bygget huset ferdig og på den måten hjelpe de stakkars små!

 • Hilde

  NOAH. Fordi de jobber uten statsstøtte for de som ingen stemme har i samfunnet – dyrene. Mange andre foreninger og lag som også kunne få penger, men mange andre har allerede fått masse penger fra staten og innsamlinsgsaksjoner. Nå er det på tide at NOAH får sin påskjønnelse.

 • Maud Charlotte

  Jeg håper virkelig pengene går til Dyrevernalliansen. Dyrene er helt hjelpeløse mot mennesker. Og for guds skyld, få slutt på pelsdyrnæringen!!! De har like stor rett til å være her som oss. Et liv er et liv og de fortjener et langt og godt liv, akkurat som oss.

 • Merete Hagen

  Dyrevernalliansen !!!

 • per egil kure

  Dyrebeskyttelsen Bergen .Dyrenes hus. fortjener virkelig 100.000 kr.
  De gjør en formidabel dugnadsinnsats for å få en rønne om til et dyreslott, så de fortjener hver eneste kr.

 • elise

  Dyrevernalliansen! Få en slutt på dyreplageriet! Nå må vi få opp øya og hjelpe de vi deler denne kloden med!

 • Grete Skjelnes

  Dyrevernalliansen! Dei gjev stemme til dei stakkars dyra som ikkje kan snakka for seg sjølve, f.eks alle oppdrettsdyra som sit innesperra i små bur for at dei tobeinte dyra skal flotta seg med pelsen deira :-(

  Mvh Grete

 • Ida Omholt

  NOAH – for dyrs rettigheter!
  Nettopp fordi vi er de eneste som kan hjelpe dyr som ikkje har det noe godt :)

 • Ina

  Dyrebeskyttelsen Bergen (Dyrenes hus) fortjener virkelig å vinne kr 50 000! De holder på å pusse opp et hus der hjemløse dyr skal få bo! Det er så mye bedre enn at de går på gaten, der de blir påkjørt, fryser i hel eller rett og slett drept!
  Dyrene kan jo ikke snakke for seg selv – de trenger folk til å snakke for dem!
  Det er ikke rettferdig at dyr skal gå ute på gaten, uten noe sted å bo. Alle trenger et hjem og derfor er Dyrenes hus perfekt! Det eneste Dyrebeskyttelsen Bergen trenger er midler så de kan få bygget huset ferdig og på den måten hjelpe de stakkars små!

 • http://Www.carf.no Amanda Martins Skeie

  Jeg stemmer på Kolibri CARF som er en organisasjon som hjelper barn i risikosonen i Sao Paulo … MED STOR SUKSESS !!

 • Ida H

  Dyrevernalliansen!!! :) takk!

 • jorunn

  Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland for dei trenger pengene til dyrenes hus som dei pusser opp til dyrene og dei fortjener det veldigt.

 • AnitaStrømmen

  Støtt DYREVERNALLIANSEN :) Tusen takk!

 • http://dyrevernalliansen inger

  dyrevernalliansen

 • http://www.tereseantonsen.org/ Terese Antonsen

  Dyrevernalliansen!!

 • Ada Linna Blomkvist

  Noah – for dyrs rettigheter, dyrevernalliansen eller dyrebeskyttelsen

 • Randi

  Dyrevernalliansen!!!

 • http://dyrevernalliansen inger

  sammen for dyrene

 • Nikita

  Dyrebeskyttelsen

 • Diana

  Det finnes mange gode og store organisasjoner som fortjener å vinne her. Dyrevernalliansen ser jeg er ofte nevnt. Men hva med de små organisasjoner? De som er lokalt? Dyrevernalliansen er så kjent at de alltid kommer til å klare seg, men Kattens VERN Molde sliter med det! Til tross for at vi har Kattens Vern i Bergen så få vi ikke noe støtte fra de, fordi de å trenger sine penger! Mens Kattens VERN Molde lever kun fra grasrotandelen og de fra lokalområdet og også ofte styret som bruker sine egne penger for å overleve. Så jeg syns Kattens VERN Molde virkelig fortjener dette her, fordi de har bare en liten gruppe som hjelper til, og det er dessverre ikke nok :(

 • Sonja

  Dyrevernalliansen fortjener støtten for den svært viktige jobben de gjør for en fremtid uten dyremishandling.

 • http://www.lpedersen.no Linda Pedersen

  Noah – for dyrs rettigheter. For deres kamp for pelsydrene!

 • http://kaurorairoma.blogg.no Kristine Aurora

  Dyrevernalliansen!

 • Jill Helle

  Dyrebeskyttelsen Bergen (Dyrenes hus) fortjener virkelig 100.000 kr.
  De gjør en formidabel dugnadsinnsats for å få en rønne om til et dyreslott, så de fortjener hver eneste krone slik at hjemløse, firbeinte «Bergenserene» kan få tak over hodet.

 • Rønnaug Ringstad

  Dyrevernalliansen!

 • Guri

  Dyrebeskyttelsen!

 • Sonja

  Dyrebeskyttelsen Norge avd .Bergen og Hordaland De står på døgnet rundt for å redde dyr fra dyretragedier. Fortjener det så absolutt.

 • Ida Annie Lyche

  Dyrevernalliansen!!

 • Gunnar Stensen

  Dyrevernalliansen! Dyr i fangenskap er pyton! Dyr fanget med bestialske metoder er pyton. Dyr har like mye verd som mennesker!

 • silje

  Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland fortjener det

 • Jarle Berntsen

  Dyrevernalliansen!

 • Julie

  Dyrevernalliansen!
  Redd de som ikke kan snakke for seg selv!

 • Anne

  DYREVERNALLIANSEN!
  Ingen tvil!

 • http://Facebook Line Armand-Jensen

  NOAH – for dyrs rettigheter!

  Mvh
  Line

 • Vigdis Myhre

  Dyrevernet trenger en påskjønnelse.De gjør en fanatstisk jobb på stort sett frivillig basis.De fortjener det!!

 • Espen

  Dyrevernalliansen fortjener pengene for deres kamp mot pelsoppdrett!

 • Miriam T S

  WWF! WWF jobber for å ta vare på truede arter, både tigre og fisk. De forsøker å stoppe handel med elfenben, der elefanter blir drept eller skadetfor støttennenes del. Det samme med neshorn, der hornet fjernes og neshornet ligger blødende igjen. De jobber med miljøprosjekter som er av stor betydning for de fattige, og for å bevare Arktis, isbjørnens hjem. Mange gode prosjekter og et godt formål.

 • Bodil Jacobsen

  La HLF -Hørselshemmedes landsforbund få pengene. Det er faktisk verdens største organisasjon for Hørselshemmede. De jobber for hjelp til alle med Hørselsproblem, og ikke minst med opplysning slik at hørselsskader kan unngås. HLF samler inn penger til å drive BRISKEBY skole og Rehabiliteringssenter. Det er videregående skole for elever fra hele landet m Hørselsproblem. De gjør en fantastisk innsats. Se http://www.HLf.no

 • tone alice hansen

  SPCA Norge

 • Mette Pettersen

  Dyrebeskyttelsen, avd Bergen og Hordaland !!

  Som en av Norges større byer trengs det et Dyrenes Hus. Dette har denne avdelingen nå jobbet med på dugnad i månedsvis ved oppussing av gamle Tertnes Skole. Maken til pågangsmot skal en lete lenger etter !!

 • Marianne

  Dyrevernalliansen, selvfølgelig!

 • Frida Gulden

  Dyrevernalliansen, uten tvil!! Dette trenger vi i Norge

 • Laila

  Dyrevernalliansen fordi de jobber for at dyra skal få det bedre!

 • Helene

  JOIN good forces bør få penger de jobber for å hjelpe voldtatte kvinner og barn i krigsherjede land.

 • M

  Dyrevernalliansen eller NOAH!

 • http://www.borgerlonn.no Grete Antona Nilsen

  Borgerlønn-BIEN Norge jobber for en universell og ubetinget borgerlønn til alle norske borgere ut fra rettferdighetsprinipper. Vi er politisk uavhengige og er tilknyttet BIEN (basic income earth network) som jobber for en global borgerlønn til alle.

  Vi ønsker å få borgerlønn opp som tema i valgkampen. Med noen midler ville vi hatt muligheten til å reise rundt å formidlet ideen og dens muligheter!

 • Madelen

  NOAH – for dyrs rettigheter!

 • Marianne Sæveraas

  NOAH – for dyrs rettigheter. :)

 • Stine Tokle

  Dyrevernalliansen <3

 • Inga Natvik

  NOAH – for dyrs rettigheter

 • Celine

  DYREVERNALLIANSEN!!

 • kristin

  Dyrebeskyttelsen Norge

 • Malin Syversen

  Dyrevernalliansen :)

 • Ellen

  Norges Naturvernforbund fortjener det. de har jobbet for å ta vare på norsk natur i 100 år. Mye takket være Naturvenforbundets arbeid har vi ennå litt uberørt natur i Norge. (Blant annet kjempet frem 41 norske nasjonalparker). Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel.

 • Marianne

  Dyrebeskyttelsen, avd. Oslo og Akershus
  Gjør en fantastisk jobb!

 • Tonje Krosby

  Dyrevernalliansen

 • Therese

  Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen, Hordaland fortjener det

 • Linda

  Dyrenes hus i Eiksmarka. De blir kastet ut av huset hvor de tar vare på hjemløse katter. De trenger penger for å etablere et nytt hus.

  mvh Linda

 • LounaO

  NOAH
  Fordi dyr fortjener noen som bryr seg om dem også

 • hilde hallvig

  Min stemme går til NOAH -for dyrs rettigheter, fordi de kjemper hardt for alle dyr! :)

 • Julia

  WWF eller Dyrevernealiansen får min stemme! Pelsindustrien og menneskers urettferdige handlinger mot dyr må ut av Norge og resten av verlden! Det er større en hva mange forstår, og det må gis oppmerksomhet! Det må frem! Så alle kan se og gjøre noe med det.

 • Andrea Eline

  Dyrevernalliansen – Dyrene er for mange mennesker en bestevenn, en hjelper eller en som viser omsorg når ingen andre gjør. Mange dyr er ikke fortjent til den behandling de får – og det er den ellers så voksende rovdyrrasen menneskene som er grunnen til dette. Dyrevernalliansen de jobber med flere gode saker når det gjelder dyrs rett på et verdig liv, noe jeg støtter dem mer enn gjerne med!

 • Eivindr Kristenson

  FHN-Foreningen for en mer Human Narkotikapolitikk

 • Jenny Sæbø

  Dyrebeskyttelsen Norge Avd. Bergen og Hordaland
  Fordi de fortjener det!

 • Sunniva

  Dyrevernalliansen! De gjør en utrolig innsats for dyrevern her i Norge. Jeg synes det er spesielt fint at de jobber i mot testing av produkter på dyr og pelsdyroppdrett!

 • Kristin P

  Dyrevernalliansen
  Jeg har stor respekt for deres arbeide og synes dyrs rettigheter bør beskyttes og forsvares

 • Gro

  Dyrevernalliansen. Stopp pining av dyr, det er en skam at det fåregår.

 • Terese

  Dyrevernalliansen!
  De gjør et fantastisk arbeid for dyrene som ikke har det bra i Norge. De prøver også å forby pelsoppdrett hvor dyr er stengt inne i trange bur hele året bare for å bli drept og brukt til klær. Forholdene der er helt forferdelige og mattilsynet har flere ganger blitt vettskremt når de har besøkt en pelsfarm, men gjør noen noe med det? Nei. Derfor bør dyrevernalliansen få denne hjelpen til å fremme viktige saker for at dyr skal få det bedre!

 • Ida Kristine Johannesen

  NOAH, for de jobber beinhardt for dyrenes rettigheter. De hjelper utrolig mange. Og de prøver å gjøre en forskjell her i verden. Det er nok mange organisasjoner som fortjener de pengene, men min stemme går til NOAH på grunn av det jeg nevnte ovenfor og også fordi de ikke får statsstøtte. De legger virkelig sjelen sin i arbeidet de gjør, og kjemper for å holde organisasjonen oppe. De fortjener det.

 • Sarah

  Dyrevernalliansen.

 • http://www.olejacobsdagbok.blogspot.com Ole Jacob Johansen

  Dyrevernalliansen. For sitt utrettelige og viktige arbeid for dyrs rettigheter. organisasjonen gir dyrene en stemme i samfunnet.

 • Vivian Moe SUndset

  NOAH – for dyrs rettigheter!

 • Cathrine

  Dyrevernalliansen.
  Organisasjonen gjør en utrolig innsats for dyr og dyrs rettigheter. De jobber for å få dyrevern ut av mattilsynet og for at Norge skal få et eget og ressurssterkt dyrepoliti. Dyrene trenger IKKE å lide for at vi skal ha det fint!!
  Dyrevernalliansen trenger all hjelp de kan få, og derfor går min stemme til dyrevernalliansen.

 • Randi Stølan

  Dyrevernalliansen ,de gjør en meget god jobb og vi dyrevernere er dyrenes stemme ,det er viktig at Dyrevernalliansen får pengene for det er mange dyr som trenger hjelp,og her kommer pengene virkelig til nytte .

 • Helga Perander

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten (DNDF). De gjør en fantastisk jobb for å redde dyr i nød, enten det er sauer/kyr på en fjellhylle eller en hund som er forsvunnet. Her snakker vi om ildsjeler som driver denne organisasjonen. Ikke bare drar de ut på redningsoppdrag, de bruker også mye tid privat til å samle inn penger for å kunne ha det utstyret som trengs for redning i bratt terreng, blant annet.

 • Linn

  Dyrevernalliansen – fordi jeg synes det som dyrene i pelsindustrien blir utsatt for er helt forferdelig! De fortjener like mye som det vi mennesker gjør, de er også levende skapninger.

 • Fanny Jerner

  Dyrevernalliansen

 • TH

  NOAH – for dyrs rettigheter!

 • Gaute Hjartåker

  Dyrevernalliansen

 • Charlotte

  Dyrebeskyttelsen!!

 • tine tørseth

  Dyrevernsalliansen

 • renathe

  Dyrebeskyttelsen Norges avdeling i Bergen og Hordaland såklart:)

 • Eva Sagheim Larsen

  NOAH!!!

 • Margrethe Sivertsen

  Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland.

 • http://DyrebeskyttelsenNorgeavd.BergenogHordaland Mona

  De gjør en fablaktig jobb for hjemløse dyr i Bergen og Hordaland. Dessuten holder de på å pusse opp det som skal bli Dyrenes hus på Tertnes. Det meste foregår med dugnadsarbeid, men en trenger likevel mange penger.

 • Anders Veiteberg

  NOAH – for dyrs rettigheter! De gjør en fantastisk innsats for dyrene!

 • Charlotte Graff

  Dyrebeskyttelsen Norge avdeleing Bergen er en organisasjon som jobber for de hjemløse dyrene med hjerte.Organisasjonen hjelper alle typer dyr, bistår politiet med saker og hjelper Mattilsynet og Dyrevernsnemda. På toppen av det hele holder avdelingen på med oppussing av Tertnes gamle skole som skal bli Dyrenes hus. Et senter hvor en skal kunne ta imot hjemløse dyr, barn og ungdom skal få komme å lære om dyrehold, pensjonister osv rett og slett et samlingsted for mennesker og dyr.
  Frivillige ildsjeler jobber døgnet rundt for å hjelpe dyr, pusse opp huset, skaffe middler. En støtte fra Stormberg hadde gitt motivasjon til de fantastiske frivillige til å forstette frivillig jobbing for hjemløse dyr.

 • http://awallflower.blogg.no/ Emma

  Syns NOAH bør få dem :) de gjør utrolig mye viktig arbeid som veldig få andre gjør når det gjelder å informere om dyrs rettigheter.

 • Bente Vold

  Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland. Dei fortene å vinna fordi dei frivillige i organisasjonen vie livet sitt for å hjelpa dyr. Alle som er med i Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland er frivillige, og har null økonomisk vinning på arbeidet. Dyrenes Hus blir rehabilitert på dugnad, og dei trufaste hjelparane har jobba månad etter månad for å gje dyra det dei fortjener. Hjelp dei å realisera denne draumen!!

 • Linn A

  NOAH – For dyrs rettigheter

 • Natalia

  Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen, Hordaland fortjener det

 • Sandra

  NOAH – for dyrs rettigheter!

 • Oda

  Dyrevernalliansen. Organisasjonen gjør en utrolig innsats for dyr og dyrs rettigheter. De jobber for å få dyrevern ut av mattilsynet og for at Norge skal få et eget og ressurssterkt dyrepoliti. Noe dyrene trenger sårt, som over og over igjen blir utsatt for urett. Dyrevernalliansen trenger all hjelp de kan få, og derfor går min stemme til dyrevernalliansen.

 • Mariann

  NOAH- for dyrs rettigheter.

 • tine katrine

  NOAH!

 • Renathe Myklebust

  I mange år har dyrenevern blitt forsømt.
  Vi glømmer stadig våre hverdagshelter som gjør livet lettere for dem som ikke har noen plass å kalle heime, eller som gjerne aldri har opplevd en kjærlig berøring.
  I disse dager bygges det et «Dyrenes Hus» i Bergen. Her skal dei som trenger en heim, enten det er midlertidig eller permanent, få oppleve varme og kjærlighet fra omsorgsfulle mennesker.
  I en tid hvor dugnadsånden er så godt som ikke eksisterende har frivillige bidratt med 10 000 dugnadstimer. Hva sier dette om innsatsvilje:)
  Gi bidraget til «Dyrenes Hus».

 • Linda M

  NOAH – fordi de er en engasjert, positiv og tydelig organisasjon som jobber for dyrs rettigheter.

 • lileno

  Dyrevernalliansen, Ja til dyrepoliti I Norge!

 • Margrethe Hagen

  Dyrevernalliansen

 • Christoffer Vollan

  stopp mobbingen syns eg slu få dem, barna er det viktigste vi har for framtiden.

 • Helene

  Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland. Dei fortene å vinna fordi dei frivillige i organisasjonen vie livet sitt for å hjelpa dyr som andre har kvitta seg med. Heimlause, skada,sjuke, redde, forsvarslause dyr som fortjene bedre enn å bli kasta ut som boss. Lokalavdelinga treng pengar for å fortsetta jobben med å pussa opp gamle Tertnes skule som dei fekk overta frå Bergen kommune. Skulen har stått tom i 6 år, og ser ut deretter; knuste rutet, herverk, råte, mugg og sopp. Heile huset har måtte totalrenoverast, og veien er enda lang før det er ferdig. Skulen blir omgjort til Dyrenes Hus, der dei heimlause dyra får tak over hovudet, mat, drikke, tryggleik og omsorg. Organisasjonen har også tett samarbeid med veterinær, så dyra får den beste medisinske hjelpa. Alle som er med i Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland er frivillige, og har null økonomisk vinning på arbeidet. Dyrenes Hus blir rehabilitert på dugnad, og dei trufaste hjelparane har jobba månad etter månad for å gje dyra det dei fortjener. Hjelp dei å realisera denne draumen!!

 • Pia

  NOAH – for dyrs rettigheter.

 • Øyvind

  NOAH – for dyrs rettigheter.

 • Vibeke

  Dyrevernalliansen. Både for deres generelle arbeid for alle dyrs velferd men også spesielt for deres arbeid for et eget dyrepoliti i Norge

 • ruby

  Noah – For dyrs rettigheter

 • Connie Omland

  NOAH

 • Beathe

  Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland. Dei fortene å vinna fordi dei frivillige i organisasjonen vie livet sitt for å hjelpa dyr som andre har kvitta seg med. Heimlause, skada,sjuke, redde, forsvarslause dyr som fortjene bedre enn å bli kasta ut som boss. Lokalavdelinga treng pengar for å fortsetta jobben med å pussa opp gamle Tertnes skule som dei fekk overta frå Bergen kommune. Skulen har stått tom i 6 år, og ser ut deretter; knuste rutet, herverk, råte, mugg og sopp. Heile huset har måtte totalrenoverast, og veien er enda lang før det er ferdig. Skulen blir omgjort til Dyrenes Hus, der dei heimlause dyra får tak over hovudet, mat, drikke, tryggleik og omsorg. Organisasjonen har også tett samarbeid med veterinær, så dyra får den beste medisinske hjelpa. Alle som er med i Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland er frivillige, og har null økonomisk vinning på arbeidet. Dyrenes Hus blir rehabilitert på dugnad, og dei trufaste hjelparane har jobba månad etter månad for å gje dyra det dei fortjener. Hjelp dei å realisera denne draumen!!

 • Susanne Bårdsen

  Dyrevernalliansen fortjener det mest,de kjemper for at vi skal få dyrepoliti i Norge noe som er på tide å veldig viktig.

 • Lisbet

  Kattens Vern ! De gjør en fantastisk jobb

 • Camilla Hus

  SPCA Norge!

 • Lene

  Leger uten Grenser for den innsatsen dem gjør i noen av de vanskeligste og farligste stedene i verden.

 • Tone Johansen

  NOAH, eller annen organisasjon som jobber for dyrevelferd.

 • Eirik

  Dyrevernalliansen. Dette er helt klart den mest seriøse og faglig dyktige dyrevernorganisasjonen vi har i norge. Denne støtten er viktig for deres arbeid!

 • http://www.facebook.com/poteklubben Jan Christian T. Olsen

  Ønsker at Poteklubben skal få mulighet til å vinne en av premiene deres.
  Poteklubben benytter på lik linje med dere Facobook aktivt. Poteklubben formidler informasjon om hunder som er savnet og kommet til rette i bergensregionen. Det arrangeres også søk og Poteklubbens medlemmer stiller villig opp for å finne savnede hunder. Poteklubben har ca 20 aktive medlemmer som alle trosser både kulde, nattesøvn og fritid for å finne hundene før det er for sent. Poteklubben er organisert som er frivillig organisasjon og alt arbeid er ulønnet og medlemmer dekker selv egne utgifter..

  Besøk gjerne våre facebooksider: http://www.facebook.com/poteklubbben

  Mvh

  Jan Chr. T. Olsen
  Nestleder Poteklubben

 • John

  Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland fortjener det

 • oda

  Dyrebeskyttelsen avd Hordaland for deres flotte innsats for dyr i nød.

 • Marianne

  Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland – fordi Bergen trenger virkelig et ‘Dyrenes Hus’, noe Dyrebeskyttelsen her jobber hardt for! De gjør en fantastisk jobb og står på for at dyrene her skal få det bedre. Oppussing av gamle Tertnes skole til å bli Dyrenes Hus koster tid og penger, og et bidrag til dette hadde virkelig hjulpet – pengene hadde også gått til et konktet prosjekt der man virkelig kunne sett resultater. :-)

 • http://www.moffeliten.blogspot.com Wenche CJ Dyngeland

  Dyrebeskyttelsen fortjener disse pengene mest. Jeg håper det er de som blir de heldig mottakerne

 • Line

  Dyrevernalliansen, for den fantastiske jobben de gjør for dyrene. Jeg stemmer spesielt på dem for deres sakelige holdning og fagelige arbeid!

 • Malin Litzheim

  NOAH for dyrs rettigheter. De gjör den viktigste jobben for dyrene i Norge, og i motsetning til dyrevernsalliansen, så får de ikke statsstötte.

 • monica skjerdal

  Dyrevernalliansen selvfølgelig..Norge bør få dyrepoliti så vi slipper sånne tragiske hendelser som vi har hørt om i det siste.dyr som har blitt «glemt»som ikke har fått mat eller drikke.blir kvalm av å tenke på at slike folk finnes.med dyrepoliti blir slikt avslørt:-)

 • Stian

  Dyrevernalliansen

 • Lene

  Dyrevernalliansen fortjener virkelig dette i kampen for å få dyrepoliti her i landet.

 • Kristin Lyslo Pedersen

  Stine Sofies Stiftelse!

 • http://www.veganeren.com Cathrine

  NOAH, selvsagt. Dyrevernalliansen får statsstøtte, Noah får ingenting til tross for at de gjør like mye eller mer! Noah fortjener dette så inderlig!

 • Morten Fjeldsaunet

  Dyrevernalliansen. På grunn av det viktige arbeidet de driver!

 • Vilde

  Dyrevernalliansen. Fordi dyr er de svakeste i samfunnet og trenger all beskyttelsen de kan få.

 • Anne Ma

  Dyrevernalliansen! Vi trenger sårt dyrepoliti i landet vårt!

 • Rune Strømme

  Dyrevernaliansen

 • Lillian Hagberg

  Dyrevernalliansen! De arbeider for å få dyrevern ut av Mattilsynet og innføre eget dyrepoliti som da består av godt trente mennesker, med bred dyrekunnskap og egne veterinærer. For å få til dette trenger de midler og derfor fortjener de å vinne.

 • Tonje

  NOAH – for dyrs rettigheter

 • Sunniva

  Dyrepoliti/SPCA. Fordi en egen organisasjon for dyrenes velferd er noe Norge trenger! Mattilsynet gjør en ALT for dårlig jobb i dyresaker. Man MÅ ikke avlive dyr bare fordi!

 • Susanna Stene

  Kattens Vern ! De gjør en fantastisk jobb.

 • Monika K.

  NOAH – for dyrs rettigheter

 • Kristina

  Dyrevernalliansen

 • marianne mæhle

  Dyrevernalliansen,de kjemper for en så utrolig viktig sak.

 • Tone Bjellerås

  Dyrevernalliansen. De jobber for å få eget dyrepoliti, noe vi trenger sårt i Norge. Eget politi for å beskytte dyra våre som er de svakeste i samfunnet.

 • Åsve Kjelingtveit

  Dyrevernalliansen. Fordi dyr trenger flere rettigheter.

 • Elisabeth

  Dyrevernalliansen!
  Det er et enormt behov for noen som tar vare på de dyrene som ikke har det godt – noe det har vist seg at Mattilsynet ikke har kapasitet til.

 • Anita

  Jeg stemmer på Dyrevernalliansen.

 • http://dyrerettighetsaktivisten.com/ Marlén Næss Eriksen

  NOAH – for dyrs rettigheter fortjener uten tvil pengene for den fantastiske innsatsen de gjør for dyrs rettigheter. De har heller aldri mottatt statsstøtte.

 • Sidsel
 • Stine

  NOAH – for dyrs rettigheter!

 • http://www.newchancefoundation.no Andre Sivertsen

  New Chance for de gir barn mulighet til en tryggere oppvekst. Hjelp til Barn som har mistet foreldre i krig – barn som har vært gjennom umennesklige hendelser. De trenger virkelig all støtte de kan få!! Fantastisk arbeid!
  https://www.facebook.com/home.php#!/pages/New-Chance/285755784821777

 • Julie B. Coucheron-Aamot

  NOAH – for dyrs rettigheter gjør en unik innsats for dyrene, og i motsetning til Dyrevernalliansen får de IKKE statsstøtte. http://www.dyrsrettigheter.no

 • Gerd Hegge

  NOAH!! På tide!

 • Marielle Larsen

  SPCA – norge

 • Marielle Larsen

  SPCA- norge

 • http://www.newchancefoundation.no Silje Ledaal Norheim

  New Chance for sitt fantastiske arbeid for barn nede i Kongo!

 • Isabell Engvik

  NOAH – for dyrs rettigheter.

 • Hanne

  NOAH – for dyrs rettigheter!

 • http://www.newchancefoundation.no Andre Sivertsen

  New Chance!!!! :)

 • Rebecca Holck

  Nidaros Roller Derby!

  Det er ikke lett å starte opp med en helt ny idrett i Norge, men i løpet av de siste to årene har NRD klart å bli medlem av NIF, Skøyteforbundet og WFTDA, og vi har spilt fire kamper. Hjelp oss med å utvikle klubben og sporten videre!

 • Rosa

  Morsmal interesseorganisasjon fortjener det!

  Med sin webavis på morsmal.org har organisasjonen drevet i 10 år med publisering av ressurser og artikler som bidrar til inkludering.

 • Alexandra

  Jeg håper og ønsker at dyrerettighetsorganisasjonen «NOAH – for dyrs rettigheter» kunne mottatt en pengepremie. Flere grunner til dette, men i et økonomisk perspektiv får de ikke statlig støtte, og det er kun medlemmene som hjelper ting til å gå rundt økonomisk. Ellers er det utrolig mange frivillige som jobber rumpa og fritiden sin av seg. Dyrs rettigheter er høy-aktuelt men må likevel settes opp på dagsorden!

 • solveig mikalsen

  Kattens Vern gjør en fantastisk jobb. De har ikke mye penger å rutte med. Dyrevelferd er folk dessverre lite opptatt av. Men Kattens Vern bør få sin lønn ikke bare i himmelen, slik at de kan fortsette arbeidet uten å måtte tigge om penger!

 • Rose Eleni Marie Pålerud

  NOAH – for dyrs rettigheter. De har ingen statsstøtte og jobber hardt for dyrenes rettigheter.

 • Sondre

  Jeg stemmer på New Chance Foundation!

 • http://MARIANNEVIKSE.NO Marianne Vikse

  NOAH – FOR DYRS RETTIGHETER.

 • Bjørg Andreen

  SPCA Norge!

 • Tanja

  NOAH – for dyrs rettigheter

 • anne s hansen

  SPCA Norge selvfølgelig :-D

 • Kristine

  Frelsesarmeen!

 • http://sofiahaugan.com Sofia

  Nodat – de utdanner terapihunder og gjør underverker for syke eldre og engstelige barn. De skaper positiv forandring hvor ingen andre kan.

 • Tetyana

  Dyrevernalliansen. Industrialisert landbruk er den største årsak til dyrenes lidelse. Dyrevernalliansen jobber for langsiktig endring, både holdningsendring og lovendring. Og får nesten ingen offentlig støtte. Dyrene som gir OSS kjøtt lever I skyggen. Ingen tenker på dem, ingen husker dem. Dyrevernalliansen hjelper flest mulig av dem som lider mest I Norge, er et viktig prinsipp I veldedig arbeid.

 • Ingerid

  Dr. Mella og -Fluge, ved Haukeland universitetssykehus, som forsker på medisinen Rituximab mot ME. Det kan se ut som at de har funnet en kreftkur som fungerer på svært mange ME-pasienter, men de har ikke fått noen midler for å forske videre i 2013. Flere mennesker som kun eksisterer men ikke lever kan få muligheten til å bli bedre. Mange ligger helt bevisste i en kropp som ikke virker nok til at de klarer å åpne øynene nok til at de kan se sine egne barn! Jeg har selv ME, men er av de heldige som fungerer nogenlunde om jeg får ekstremt mye søvn om hvile. Om denne medisinen får lov til å bli forsket ferdig på og faktisk kan brukes, så kan jeg og flere hundre tusen bli friske nok til å jobbe og få livet og selvfølelsen tilbake! Staten vil tjene masse på å få så mange ut i arbeid og vi og de vi er glade i og føler at vi svikter og er til bry for vil få en helt ny hverdag og slippe å være avhengig av hjelp også fra nav. Vær så snill, vi har ventet så lenge, og det er så fortvilende å se at hele prosjektet stopper opp når vi endelig var fyllt av håp og grått av lykke fordi noe faktisk ser ut til å virke på ordentlig! Men vi får jo ikke lov til å prøve denne medisinen uansett hvor mye vi trygler leger, fordi den er jo ikke ferdig uttestet på en enda større gruppe. Men når jeg blir frisk skal jeg ta på fullt utstyr fra Stormberg og bli med mann og barn på fjelltur!

 • Lise Marie

  Maaange som trenger støtte, men denne gangen nevner jeg NOAH – for dyrs rettigheter. De er veldig aktive uten å få en krone i statlige midler og fortjener virkelig støtte for den jobben de gjør! :)

 • Åse F. Olsen

  Butterfly Friends. Frivillig organisasjon. En dame har gitt skolegang og fremtidshåp til over 2000 fattige gambiske barn. Og hun trenger mer penger for å gjøre mer godt! :-)

 • Marit Eide

  Jeg stemmer paa SPCA Norge!

 • http://http//www.origo.no/mayhs May- Harriet Seppola

  NOAH – FOR DYRS RETTIGHETER.

 • http://denoto-blog.com Hilde

  Dyrevernalliansen!
  De jobber for dyrs rettigheter, og gjør en fantastisk jobb. I dagens Norge kan vi ikke akseptere misshandling av dyr, det er rett og slett ikke ok for et sivilisert samfunn. Heldigvis er det noen som jobber for å gi dyr gode muligheter til et verdig liv, en jobb som er utrolig viktig!

 • Tove Heimseth

  Autismeforeningen:-)

 • Elin Førde

  AUTISMEFOREININGA treng desse kronene :)

 • Katrine

  SPCA Norge

 • Aslaug Ravnevand

  Kreftsenteret i Kristiansand fortjener virkelig en sånn gave. De gjør en kjempejobb for så mange.

 • trine lise nørstad inglés

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten (DNFD)

 • Audny Friestad

  Dyrevernalliansen .
  Fordi Norge har behov for en bevisstgjøring på at det ikke er greit å pine levende dyr, med fokus spesielt på bransjer der økonomisk gevinst er helt overordnet etiske spørsmål .
  Jeg synes også at Dyrevernalliansen viser evnen til å prioritere de viktigste sakene.

 • Tina R

  NOAH – for dyrs rettigheter.

 • Didrik Krsg

  Dyrevernalliansen, fordi de gjør en kjempejobb for dyrs rettigheter og trenger pengestøtte for å nå frem.

 • Ida

  Hest og Helse! =)

 • Manuel

  NOAH Har jobbet for dyrs rettigheter i årevis uten noen som helst støtte

 • Ellen Helsing

  Hest og Helse!

 • Nina Kristiansen

  Autismeforeningen bør få disse midlene. Mange flotte mennesker om jobber utrettelig for barn og ungdom med autismespekterforstyrrelse.
  De gjør en fantastisk jobb ! Så min stemme går til Autismeforeningenl

 • Silje Nielsen

  NOAH- For dyrs rettigheter!

 • Maria

  NOAH – for dyrs rettigheter! :D

 • Maria

  NOAH – for dyrs rettigheter
  De får ingen form for statsstøtte og gjør en utrolig bra og viktig jobb for de svakeste i vårt samfunn, nemlig dyrene!

 • Tore Aarnseth

  NOAH for dyrsrettigheter!

 • http://www.thereses.net Therese

  Barnehjemmet New Chance Foundation!
  De gjør en kjempe innsats for barn og spesielt kvinner som er utsatt for vold, voldtekt og kriminalitet i Kongo. Stiftelsen ledes av en ung nordmann som selv reiser hyppig dit for å følge utvikling, reise/bygge nytt barnehjem, sørge for sikkerhet i utsatte perioder, markere høytid med barna etc.
  Etter en nylig presset situasjon med rebeller rett utenfor husveggene, er de nå opptatt av å reise et nytt barnehjem med større sikkerhet, og trenger sårt midler til å ferdigstille prosjektet!

 • Kari

  DNFD

 • jonas

  Autismeforeningen

 • Lena Nilsson

  Tycker att» Läkare Utan Gränser» ska ha pengarna, de behöver alla bidrag de kan få.

 • http://syk.net Håkon

  Det er mange organisasjoner som fortjener en slik pris. Etter min mening er Amnesty den som fortjener det mest.

 • Nina C Paulsen

  Autismeforeningen

 • harald

  autismeforeningen

 • Ellen Budde

  jjeg synes autismeforeningen skal få penger. der jobber det mange frivillige mennesker som i i tilleg til å være funksjonshemmet eller ha et barn eller flere med funksjonshemming tar seg tid til å hjelpe andre som har problemer

 • bjørn

  Autismeforeningen i Norge stemmer jeg for

 • Roy Andre

  Folkehjelpen.

 • Tina

  KattensVern Molde fortjener pengene!

 • Fredd

  NOAH!

 • http://spisgront.wordpress.com bente

  NOAH – for dyrs rettigheter. NOAH får per i dag ingen statsstøtte, men gjør en formidabel innsats for dyrs rettigheter! De fortjener virkelig dette! :D

 • Maria A. Aasheim

  NOAH! For dyrs rettigheter.

 • Anne Trine Skjulhaug

  Autismeforeningen i Norge fortjener pengene!

 • Ann Kristin Auglend

  Jeg stemmer på New Chance Foundation. Fordi de trenger det sårt, det er mange å hjelpe og barna i Kongo fortjener en sjanse til å få et bra liv.

 • Steinar

  NODAT trenger denne støtten!

 • Vilde :)

  SPCA Norge! :)

 • anne

  SPCA Norge!!!!!!

 • Ragnhild Narten

  NOAH- for dyrs rettigheter gjør en kjempejobb og fortjener virkelig pengene!!!!! :-)

 • Kaisa Ramona Hautala

  NOAH – for dyrs rettigheter! En organisasjon som har kjempet for dyrs rett til et verdig liv i 25 år, og eneste dyrevernsorganisasjon som fremdeles ikke mottar statsstøtte.

 • Vilde :)

  SPCA Norge bør få det for vi trenger noen som kan passe på dyra våre også, ikke bare oss andre! :)

 • kari

  Frelsesarmeens Rusomsorg i Bodø.
  De gjør en fantastisk jobb, og gir mye omsorg og kjærlighet til de som trenger det.

 • Lindy

  Frelsesarmeens Rusomsorg i Bodø.
  De gjør en fantastisk jobb, og gir mye omsorg og kjærlighet til de som trenger det.

 • Ola

  SPCA Norge!

 • Pål

  SPCA Norge fortjener hver eneste krone!

 • Eli

  spca norge

 • Anne Kristin Aanerud

  Autismeforeningen i Norge bør få hjelp. De hjelper mange vanskeligstilte familier, som sliter med bl.a skolen, og hjemme, til å komme gjennom hverdagen. De gjør en fantastisk jobb.

 • Margrethe

  Frelsesarmeens Rusomsorg i Bodø.
  De gjør en fantastisk jobb!

 • Monica Iversen

  NOAH, de gjøre en kjempejobb for dyrene

 • Hege

  NOHA – for dyrs rettigheter

 • Linda

  Auteisme foreningen.

 • Heidi Røneid

  NOAH – for dyrs rettigheter, de gjør en fantastisk innsats for dyr, både i Norge og i utlandet. Og får (i motsetning til mange andre organisasjoner) ikke statsstøtte.

 • Sidsel

  SPCA.

 • http://Autismeforeningen! Fridtjof Eilertsen

  Autismeforeningen bidrar til økt forståelse og kunnskap om det å ha en autismespekterdiagnose. Og det er en stor og svært viktig oppgave som blir gjort av alle tillitsvalgte i foreningen.

 • http://www.vinjehestesenter.no Britt Grøtvik

  NOAH-for dyrenes rettigheter :)

 • Jessica Louise Justnæs

  SPCA. Fordi Norge trenger de.

 • Oda Warankov

  NOAH – for dyrs rettigheter.
  Jeg synes NOAH fortjener støtten for alt arbeidet de gjør for å fremme og bedre dyrs rettigheter! De mottar ingen statsstøtte, så de trenger virkelig litt støtte!

 • Ann Charlotte

  NOAH – for dyrenes rettighet!

 • Anne Janzon

  Autismeforeningen i Norge

 • Ulrica

  Önsket at stötte gis til ME forskningen til Melle og Fluge, Haukelandssykehus, Bergen

 • Ida Mekiassen

  Noah for dyrs rettigheter. De har kjempet for de uten stemme i så mange år og aldri fått statstøtte. Nå er det på tide at de blit belønnet! :)

 • Karoline Rosendahl

  New Chance! :) Min stemme går til New Chance barnehjemmet i Kongo!
  Barnehjemmet er nå etablert og det bor 93 barn der. Og en hjelper 10 barn m/fam utenfor sentert.
  Barnehjemmet er ment for barn i Goma/Kongo, som er offer for krigshandlingene der. Det er barn med HIV, seksuelt misbrukte og foreldreløse.
  Barnehjemmet skal i hovedsak drives av personer som tidligere har vært i lignende situasjoner og fått hjelp.
  Derfor navnet «New Chance».
  Dette gir dem muligheten til selv å hjelpe.
  Når det står ferdig, skal det romme 500 barn.

 • Beate Georgiou

  Kattens Vern Bergen uten tvil!!! Hjertevarm beskyttelse, en stemme for dem som ikke kan snakke selv, og konstruktiv handling.

 • http://partnersnorge.no Laila Furunes

  Partners Norge, fordi det er alt for få organisasjoner som kjenner Burma like godt som dem og som er i stand til å hjelpe små barn som er drevet på flukt fra hjemmene sine. Fordi vi har en moralsk plikt til å hjelpe de som ikke får leve i fred i sitt eget land!

 • Petter Espeland

  NOAH – for dyrs rettigheter: Kjemper for all utnyttelse og mishandling av alle typer dyr! Det er tross alt dyrene som lider mest i samfunnet vårt!

 • Monica Aasegg

  NODAT_dyr som terapi!

 • Monica Aasegg

  NOAH-for dyrs rettigheter.

 • Sissel Rørvik

  NOAH-for dyrs rettigheter!

 • Lene

  Noah – for dyrs rettigheter!

 • Marianne

  Noah fortjener pengene, uten tvil!!

 • Gunda Ruud

  NOAH – for dyrs rettigheter. De mottar ingen statsstøtte og utfører et veldig viktig og utrettelig arbeid for en gruppe som ikke kan tale sin egen sak.

 • Meliha Cemal

  Autismeforeningen

 • Inger Marie

  New Chance Foundation!

 • Odda

  NOAH – For dyrs rettigheter. Som år etter år å kjemper for de som ikke selv har sin egen stemme, og som aldri får statsstøtte!

 • Hege Jenssen

  NOAH – for dyrs rettigheter! De har jobbet for å forbedre forhold for dyr i snart 25 år uten å få statsstøtte. Disse pengene kan hjelpe veldig!

 • Nicoline Enæs

  New Chance!
  New Chance trenger pengene sårt til å bygge og drive videre barnehjemmet i Kongo! :)

 • Benjamin Enæs

  New Chance!
  Min stemme går til New Chance barnehjemmet i Kongo! :)

 • Elin Nicolaisen

  New Chance!
  Foreldreløse barn i Kongo får en ny start takket være New Chance! Derfor går min stemme til New Chance! :)

 • Magne Enæs

  New Chance!
  Jeg stemmer for at New Chance skal få en pengepremie. Det vil hjelpe mange barn på New Chance barnehjemmet i Kongo.

 • Kenneth Olsvik

  New Chance!
  New Chance hjelper foreldreløse barn i Kongo, og trenger sårt økonomiske midler!

 • Astrid Enæs

  New Chance!
  Jeg ønsker at New Chance skal få penger til å drive sitt fantastiske arbeid med barnehjemmet i Kongo. :)

 • Rebecca

  Noah – For dyrs rettigheter

 • Madeleine

  FOD Oslo!

 • Tomas Sunde

  Hjelpepleiere på et pleiehjem. Jeg mener at de er blant befolkningen som legger ned mest arbeid for at andre skal trives og føle seg hjemme.

 • Camilla Raastad

  SPCA Norge, de fortjener det.

 • Eirik

  SPCA Norge, uten tvil!

 • Audun

  SPCA Norge! =)

 • Lena Maria Sand

  Autismeforeningen i Norge

 • Vivian

  Ønsker at New Chance skal vinne, de gjør en fantastisk jobb!!

 • Vivian

  New Chance

 • Unni

  NODAT <3

 • Tore

  New Chance

 • Tine

  New Chance

 • Marit Irene Bøe

  Autismeforeningen i Norge

 • Thomas Arntsen

  Autismeforeningen, fordi de gjør et viktig arbeid for en rekke mennesker som blir misforstått og feilbehandlet, og bidrar således til å øke aksept for annerledeshet i samfunnet.

 • Charlotte

  Kattens vern i Bergen

 • Harriet m olsen

  Den norske frivillige dyreredningstjenesten DNFD

 • Elin Matre

  Jeg syns Kattens vern fortjener å vinne! Dette er en frivillig organisasjon som hjelper eierløse katter med å få seg et nytt, godt og trygt hjem. Menneskene som jobber der bruker all sin fritid og egne penger for å få til dette. De fortjener virkelig en økonomisk oppmuntring.

 • Gotfred Rygh

  Butterfly Friends. Bygger og driver 6 skoler og et helsesenter i Gambia.

 • Sonnie Sivertsen

  Håper på New Chance, de gjør en fantastisk jobb.

 • Jonny

  New Chance :)

 • http://Hei Inger Lill Arnesen

  Autismeforeningen bør vinne! Vestfold / Sør

 • Marianne

  Nitrogruppa, for deres iherdige innsats for å finne igjen hunder på rømmen!!!

 • Marianne

  NODAT – dyr som terapi!!!!

 • Stine M

  SPCA Norge

 • http://www.dj-falk.no Dj Falk

  NOAH- for dyrs rettigheter.

 • Hege

  Noah og/eller Dyrevernalliansen for dyres rettigheter
  - som står på utrettelig år etter år for de som ikke kan tale sin egen sak!
  De har arbeidet hardt i mange år for å øke respekten for dyr i samfunnet. De har blant annet fått Oslo Fashion Week til å si nei til pels, og jobber hardt for at dyrs rettigheter skal opp på den politiske agendaen og for å få en endelig slutt på pelsdyrindustrien!

 • Katrine Wang

  Kattens Beskytter Vestfold

 • kenneth

  Min stemme går helt klart til Hjelp oss å hjelpe.

 • http://butterflyfriends.no Lisbeth Skøelv

  Butterfly Friends – en liten norsk frivillig organisasjon som har bygd seks skoler og et helsesenter for fattige i Gambia. Jeg er fadder i organisasjonen og har nettopp vært i landet for å se på prosjektene deres, og jeg er utrolig imponert over hva de greier å gjøre for de svakeste i samfunnet der og jeg er stolt over å være med å bidra. Hver krone kommer barna til gode, og bare tenk hvor mye Butterfly Friends kunne gjort med pengepremiene deres. De fleste i Norge har så vi klarer oss og mere til, de fattigste i Gambia har ingenting.
  Les mer på butterflyfriends.no
  Hilsen stolt og håpefull fadder :-)

 • Gunn Sande

  AUTISMEFORENINGEN

 • Øyvind Ronín Sáni Bertelsen

  New Chance

 • Raymond Johnsen

  New Chance fortjener pengene fordi de er en liten orgsnisasjon i vekst som gjør så mye for de som har så lite.

 • Tom Erik Skjæveland

  New Chance er en unik organisasjon som hjelper dem fattigste i Goma. Dem bygger barnehjem for foreldreløse barn, hjelper andre barn som har foreldre slik at barna kan gå på skole. Hele organisasjonen er helt fantastisk. En Liten organisasjon som gjøre en utrolig viktig jobb, disse pengene gjør at dem kan forsette å bygge kunnskap og trygghet for flere 100 barn inn i fremtiden. Dette er ildsjeler som gjør alt på frivillig basis. 100% av pengene dem samler inn går direkte til å bygge trygghet, kunnskap og trygghet i områder med masse uroligheter. Ved å stemme på New Chance bidrar du til at barn får en bedre fremtid.

 • Sebastian

  New chance! :)

 • http://newchancefoundation.no Everlyne Range Rioba

  New Chance

 • http://newchancefoundation.no Rebekka Rasmussen

  New Chance håper jeg skal få pengene.

 • http://newchancefoundation.no Sofie Rasmussen

  New Chance <3

 • http://newchancefoundation.no Everlyne Range Rioba

  New Chance! They do a fantastic job for the children in Congo.

 • Line

  NOAH- for dyrs rettigheter.

 • Rebekka Garcia

  HELT KLART NOAH!!!

 • Fredrik Nordli

  NOAH – for dyrs rettigheter!

 • Nina

  SPCA Norge

 • Laila

  NOAH- for dyrs rettigheter.

 • Lene

  Jeg ønsker at pengene skal gå til NOAH- for dyrs rettigheter. De gjør en fantastisk jobb som dyrenes stemme og opplyser mange mennesker hvert år om dyrs lidelser og hvordan man kan hjelpe for at alle dyr skal få det bedre.

 • Lene Sofie Strifeldt

  Alta krise- og incestsenter; Slik at de kan få trykket opp viktig informasjonsmateriell til barn og unge som er utsatt for seksuelle overgrep eller lever i familie hvor det er vold i nære relasjoner

 • http://www.kattensvern.no/ siv

  Kattens vern i Bergen

 • http://www.ansiktsmaler.no ansiktsmaler.no

  New Chance Foundation

 • Sonja Falch

  Autismeforeningen i Norge

 • Laila B Byberg

  NEW Chance Foundation!!!

 • Monica

  Autismeforeningen

 • hanne nyheim

  DNFD

 • Wenche Henrisen

  Autistforreningen

 • stein-otto josefsen

  DNFD

 • Peter

  NOAH. De gör verkligen ett kanonjobb.

 • Gørild Solnes

  Den norske frivillige dyreredningstjenesten

 • Gerd Eline Haukerud

  Kattens Vern, for den utrolige kjærligheten til ett av de minst verdsatte kjeledyrene vi har, de herlige Pusene …

 • http://NewChance aleksander vatne

  Jeg gir min stemme til New Chance.

 • Rita Vik

  Nodat de gjør en fantastisk jobb

 • Ruben

  Min stemme går til SPCA Norge.

 • Lotta G.S.

  NOAH så klart! :)

 • Molly G.S.

  NOAH – som står på og jobber for alle dyrs rettigheter, uten statsstøtte år etter år!

 • Sigrid Bystøl

  Kattens Vern i Bergen! Dei gjer ein fantastisk jobb!

 • http://www.re-creative.net/ Renate

  Dr. Mella og -Fluge, ved Haukeland universitetssykehus, som forsker på medisinen Rituximab mot ME. Svært gode resultater i den første studien, men de trenger mer penger for å kunne forske videre, og kunne hjelpe oss syke.

 • Anita lavoll

  Noah for dyres rettigheter- som står på utrettelig år etter år for de som ikke kan tale sin egen sak <3

 • Smilla Skogsøy

  NOAH!

 • Bjørn Erik

  New Chance

 • Anita lavoll

  Noah – for dyrs rettigheter – uten statstøtte som står på år etter år utrettelig for rettigheter for de som ikke kan tale sin egen sak <3

 • Pia

  NOAH, de ivaretar dyrs rettigheter uansett art.

 • Lill Brodin

  NOAH får helt klart min stemme!

 • Elisabeth Frammer

  NOAH bør absolutt få mest mulig støtte her! NOAH er den eneste av de større dyrevernorganisasjonene i Norge som aldri har fått statsstøtte, og de gjør en fantastisk jobb på tross av dette. De trenger all støtte de kan få, og jo mer støtte, jo mer får de gjort!

 • Beate

  SPCA. Vi trenger de så sårt.

 • http://knausentunet.com Kristine Koppervik ❤

  Hest og helse. Jobber med bruk av hest i terapeutisk sammenheng og fritid for psykisk syke, funksjonshemmede og normaltfungerende mennesker.
  De holder på i alt slags vær! Og har vært til stor hjelp for oss :)

 • Melanie

  SPCA Norge

 • Geir

  NOAH – for de jobber for dyrs rettigheter.

 • Nina M

  Autismeforeningen bør få disse midlene. Mange flotte mennesker om jobber utrettelig for barn og ungdom med autismespekterforstyrrelse.
  De gjør en fantastisk jobb ! Så min stemme går til Autismeforeningenl

 • Benjamin

  Noah – for dyrs rettigheter, for de at de gjør en strålende jobb ! ;)

 • Cathrine Pettersen

  Autismeforeningen fortjener prisen :) ….Autismespekter diagnoser er i stor vekst , og det er en veldig viktig jobb foreningen gjør i dag.

 • Renate

  NOAH – for dyrs rettigheter ! For de gjør en kjempejobb for dyrene :)

 • Lill Wenche

  Autismeforeningen:))

 • Heidi

  Stiftelsen Himsmoen på Sand stemmer jeg på! Et fantastisk tilbud for ungdom med rusproblematikk.

 • Elin

  Autismeforeningen i Norge :)

 • Hilde

  Autismeforeningen!

 • Tommy

  SPCA Norge:)

 • Gunnhildb haukeelid

  Autismeforeningen!

 • Tore Heden

  New chance. Støtt barnehjemmet i Kongo.

 • Karina

  NOAH – for dyrs rettigheter

 • Tone

  Jeg gir min stemme til SPCA Norge ønsker å være en nasjonal ressurs når det gjelder redning av dyr i nød. De jobber også med opplæring og utdanning av frivillige og de ønsker å spre kunnskap om dyrevelferd og godt dyrehold til barn og unge. Stormberg er opptatt av god dyreetikk. Det vil være et sterkt signal til alle som er engasjert i dyrevern og dyrevelferd at Stormberg donorer penger til SPCA.

 • Anngunn

  New Chance

 • Annie Charlotte Håkonsen

  Autismeforeningen i Norge!!!

 • Nina

  Kattens Vern Bergen

  fortjener dette utrolig mye, de tjener penger på butikken i byen. Men det er ganske lite tror jeg og kattene fortjener alt godt! de hadde blitt superglad og litt penger i kassen vil gjøre en stor forskjell da kan de hjelpe enda flere katter hvert år!

 • Erik Grahl-Madsen

  Jeg foreslår Dyrevernaliansen. Det er en organisasjon som kjemper for dyrevelferd, uansett art.

 • Mette

  Kattens vern <3

 • Ida

  Autosmeforeningen i Norge. De jobber med de usynlige handicappene som fører til mye stigmatisering og diskriminering blant befolkningen. Her i huset har vi 2 som sliter med samme diagnose, og det er ikke enkelt å hjelpe en fortvilt ungdom å finne sin plass i samfunnet med slike utfordringer…

 • Vivian

  Dyrebeskyttelsen eller Kattens vern Bergen

  Dyr er ikke bare dyr, dyrebeskyttelsen er utrolig viktig for Norge

 • Wenche

  DYREVERNALLIANSEN!
  Organisasjonen arbeider for å avvikle pelsdyrnæringen og flere andre gode og nødvendige tiltal for å hjelpe dyr i ytterste nød. De arbeider også for å bedre dyrs levevilkår. Forsvarsløse dyr som lider trenger VÅR hjelp og støtte til et bedre liv !!! :)

 • Heidi snuppa

  KATTENS VERN BERGEN!!!!

 • simen

  Autismeforeningen som gjør en fantastisk jobb!

 • Charlotte søilen

  Uten tvil Kattens Vern eller dyrebeskyttelsen.

 • Sofie

  Kattens Vern!!!!

  Viktig arbeid!

 • Iris

  jeg vil gjerne nominere Sørbyøya Hestesenter som drives og eies av Nancy Gustavsen.

  Sørbyøya hestesenter ligger i Sandefjord, og tilbyr alt fra knøtteridning, handicapridning og alt fra nybegynner og oppover. Altså dette er et sted for alle.
  Miljøet er bare helt fantastisk og alle er jordnære g flotte mennesker. Her er alle velkommen både med og uten hvilke skavanker du måtte ha i livet ditt.
  Hest er en terapi for både kropp og sjel. Det og kunne jobbe sammen i et team og ha kontroll over en stor og tung hest gir den beste mestringsfølelsen som finnes. Det og knytte seg til et så utrolig flott dyr er bra for alle aldre og lærer barn det og ta ansvar på en positiv og kontrollert måte.
  Her får hestene den beste mulighe behandlingen, nemlig muligheten til og få være hest! Hestene er ikke bruksdyr men venner. Venner man skal
  samarbeide i et team med for å komme seg dit en vil.
  Dessverre forsvinner staller og det blir bare færre og færre som kan og vil fokusere på det og lære bort denne måten og knytte følelser, tanker og handlinger sammen, og ikke minst lærer man det at tålmodighet, kjærlighet og omsorg er det som læres gjennom ridning og hestene.
  Også skjulte lidelser som ingen kan se (psykiske) kan faktisk bli hjulpet gjennom denne typen terapi. Husk at hestene forventer ikke mer fra deg en omsorg og kjærlighet.

  Jeg kunne skrevet og skrevet men velger og avslutte dette her med og si,
  Nancy Gustavsen og Sørbyøya hestesenter fortjener virkelig dette her og alle der gjør en så utrolig flott jobb !

 • Agnete

  Kattens Vern Bergen!
  Kattens vern gjør en kjempeviktig jobb!
  Katter som lider av sykdom og fordervelse får en ny sjangse av kattens vern. Det er helt frivillige arbeidere og de får ingen støtte av staten.

 • Lise

  NOAH!

 • Jon E.Nielsen

  NOAH !!!

 • Nina

  Kattens Vern Bergen
  -gjør en utrolig bra jobb
  -hjelper katter uten hjem med omplassering
  -bidrar til sterelisering så færre katter ender opp som hjemløse
  !!! <3 <3 <3

 • Erlend Welander

  Autismeforeningen

 • Torill

  NOAH!

 • Tonje Sanden

  SPCA Norge eller Dyrevernalliansen, de gir dyrene som kan ikke kan snakke eller forsvare seg selv en stemme.

 • Monika

  Amadia International!

 • Lars Näckmark

  Missing People Organisation (Sverige)
  Vet ej om de finns i Norge

 • Caroline Storvik

  Kattens vern eller SPCA fortjener disse pengene, så de kan få hjelpe flere av dyrene

 • Anne Strømsnes

  Autismeforeningen!

 • Veronica Opheim

  Amadia International

  Non profitt organisasjon som blandt annet driver barnesenter i Uganda hvor barn får mat, skolegang og trygghet, samt bistår barnehjem og fødeavdelinger rundt i verden med klær, leker o.l. Alle jobber 100% frivillig, og alle midler går uavkortet til de som trenger det!

 • http://pantorastyle.blogspot.com Pantora

  Noah! De gjør en god og viktig jobb for dyrene.

 • https://www.facebook.com/AmadiaInternational Stine Ness

  Amadia International.

 • Stine Isaksen

  Autismeforeningen i Norge fortjener virkelig dette! :-)

 • https://www.facebook.com/AmadiaInternational Stine Ness

  Amadia International!

  Ett iniativ fra ei eneste jente har ført til ett team med engasjerte mennesker som i 2013 hjalp over 70000 enkeltindivider rundt om i verden.

 • M.R.

  Amadia International! Fantastisk arbeid de gjør!

 • Solveig A

  SPCA Norge eller Kattens Vern! To viktige organisasjoner:)

 • Eirin

  AMADIA! Hjelper over 70 000 barn, unge og familier i 35 land. Driver bla et barnehjem og skole i Uganda med 400 unger, opp mot 800 er innom på det meste. Non profit; medlemmene i organisasjonen betaler alt fra egen lomme. Gaver og donasjoner utgjør derfor en ENORM forskjell her :)
  For mer info se her: http://www.facebook.com/AmadiaInternational?ref=hl

 • Iben

  SPCA Norge, Kattens vern Bergen eller NOAH, fordi dyr ikke har en egen stemme og trenger noen som kan snakke for deres sak :)

 • Guri Nordsveen

  Autismeforeningen Norge jobber både for pårørende og de som er rammet av Autisme på en svært profesjonell måte. de er verdig mottakere av støtte :-)

 • Marianne Herfindal

  Dyrevernalliansen fortjener det virkelig, de gir dyrene en stemme siden dyrene trenger virkelig å bli hørt. Er alt for mange dyr som ikke har det bra her i landet, men ikke noe dyrepoliti til å hjelp dem! Gi dyrene en sjanse til å få et godt liv og bli hørt!

 • Even Grande

  New Chance

 • Anton Krag

  Dyrevernalliansen! Faglig og slagkraftig arbeid for bedre dyrevelferd.

 • Lone

  Dyreallianse!

 • Siv Beisvåg

  Autismeforeinigen!!

 • erling

  eg syntes at amalie skarams hus i bergen skla få disse pengene. de gjør en fantastisk jobb for andre mennesker – spesiellt de me psykiske helse plager. de har også påtatt seg å drifte 3 store arrangementer i år for å fremme fyskisk aktivitet innen psykisk helse i hordaland – hele hordaland. dette gjøres på dugnad. vi ønsker a talle – mange skal få delta på dette men dessverre er det mangel på midler til utstyr/bekledning fordi dette vldig ofte er mennesker på liten trygd.

  mvh erling

 • Laila Nørgaard

  spca norge. avd østfold :) uten tvil.. dette kan hjelpe mange dyr med en lovende fremtid

 • Katrine With Eielsen

  Autismeforeningen!

 • Linn Jensen Croff

  SPCA Norge

 • Richard

  New Chance

 • Øyvind

  Autismeforeningen

 • Mari Bjordal

  Jeg syns organisasjonen «De andre» fortjener støtte. Gruppen er opprettet etter Margreth Olins film med samme tittel for å støtte lovløse ungdommer i Norge, og å kjempe for bedre behandling og rettigheter for midlertidige asylsøkere i Norge.

 • Hilde M. Heggedal

  Autismeforeningen

 • Per-Harald

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten Dnfd

 • Anne Maj Kvale

  Autismeforeningen i Norge er en verdig mottaker. En forening som blir 50 år i 2015, og som er for mennesker med en diagnose innenfor autismespekteret, deres pårørende og for fagfolk som jobber på feltet:-)

 • Jeanette Hagen

  New Chance

 • liv monica grøtli

  noah , dyrenes vern eller dyrebeskyttelsen :)

 • janne

  Kattens Vern!!

 • Jim Alex Larsen

  Får tre dagers frihet i jula. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.10852790
  http://nettopp.uin.no/article/5847
  Tapre Jelena har gått i kirkeasyl for å hjelpe sin funskjonshemmede bror til et bedre liv. Støttegruppa trenger all den hjelp de kan få.

  Jeg foreslo det samme i fjor og kommer til å fortsette med det så lenge det er nødvendig.
  Jim Alex.

 • Sylvi K. Andresen

  NOAH – for dyrs rettigheter!

 • s. næss

  spca norge

 • Sissel Bendiksen

  New Chance

 • Beate Rødseth

  Autismeforeningen – for deres fantastiske innsats for barn med diagnose innen autismespekteret

 • Ulla K.

  Jeg ønsker at pengene skal gå til NOAH:)

 • Laila Sivertsen

  New Chance

 • Trude Gustavsen

  New Chance! De yter bistand direkte, engasjerte mennesker som yter hjelp på mottakernes premisser og fokuserer på at mottakerne pr,i dag skal være selvbergende innen ikke alt forlang tid. Ingen statlig støtte, kun engasjement som gjøren forskjell!

 • http://NewChance Ingunn

  New Cance jobber for at barn som har mistet sine foreldre skal få en trygg oppvekst, med mat og skolegang på et barnehjem i kongo. Det er en fadderorganisasjon som er drevet av idealister med Tommy Rasmussen i spissen. Han risikerte sitt eget liv da han reiste til Kongo nå i vinter for å redde alle barna på barnehjemmet ( ca 100 stk) fra rebellene. De fortjener hver en krone.

 • Lina Aas-Eng

  Dyrevernalliansen fortjener pengene. De snur hver krone og gjør alltid det beste ut av det de har. De har virkelig imponert meg med hvordan de har tatt til seg kunnskap på egenhånd om digital markedsføring. En fantastisk engasjert gjeng som fortjener all støtte i verden. De er rå på å få budskapet sitt ut og budskapet er så VIKTIG!!!! Dyr kan ikke snakke for seg… Dette bør være i god «stormbergånd» :)

 • Tina

  SPCA Norge!

 • Heidi

  New Chance :D

 • Ingunn Kne….

  Varmestuens Venner i Stavanger

 • Aksel Johannessen

  Dyrevernalliansen!
  Fordi de tar dyrevelferd på alvor. De jobber politisk og gir nyttig, saklig og god informasjon.

 • Lisbeth

  Autismeforeningen!

 • Mustafa Al-Saedy

  Autisme foreningen trenger deres støtte.

 • Ann-Cecilie Hopøy

  NODAT. Her gjøres flott innsats for å gi livskvalitet til de som trenger det av frivillige. Besøks-og terapitjeneste med dyr er gull verd, og utgjør en forskjell i hverdagen for de som får denne tjenesten. Kursing og vedlikehold av tjenesten fortjener ære og penger for å klare å utdanne stadig flere ekvipasjer.

 • Sarah Mellingen

  NOAH

 • Arna

  Noah – for dyrs rettigheter! Uten tvil! De gjør en fantastisk og viktig jobb! :) :):):) De fortjener det virkelig!

 • Ailin

  Eg syns Ålesund og omegn fortjener støtte. det gjør også Redningsselskapet

 • Vibeke Stavnes

  Gi penger til NOAH! De gjør et fabelaktig jobb for dyrs rettigheter og gjør hva de kan for å presse politikerne til å vedta forbud mot pelsdyroppdrett før sommeren og sprer informasjon om dyrene i kjøttindustrien.

 • Thea

  Dyrevernsalliansen gjør en fantastisk jobb, de fortjener pengene til å fortsette å hjelpe dyrene.

 • Katja

  Autismeforeningen. Stadig flere får autismediagnoser, og fremdeles vet samfunnet for lite om det. Både skoler, arbeidsgivere, pårørende og folk som selv får diagnosen trenger hjelp og informasjon.

 • Thina

  SPCA Norge

 • Susanna

  Dyrevernalliansen, slik at pengene kan gå til å hjelpe forsøksdyr både i Norge og resten av verden.

 • Elin

  Autismeforeningen fortjener prisen :) ….Autismespekter diagnoser er i stor vekst , og det er en veldig viktig jobb foreningen gjør i dag.

 • Camilla Vik Nygård

  NOAH- for dyrs rettigheter!

 • Einar

  Nodat

 • Ann kristin berg

  Kattens vern molde

 • Inge vermeulen

  Autismeforeniging!

 • Janne Nese

  New Chance :)

 • Saskia Vig

  SPCA Norge:)

 • David Welsh

  NOAH

 • Christine J

  Støtt NOAH

 • Linn L Myrvold

  NOAH som kjemper som helter for dyrenes rettigheter, og for at overgrep mot dyr skal få konsekvenser.

 • Dorte

  DNFD fortjener støtte!

 • Grete Rørvik

  Eg vil nominere Autismeforeningen Norge.

 • Andre Rygh

  New Chance får min stemme!

 • Heidi

  NOAH!

 • Ingrid Breder Waller

  Autismeforeningen! De gjør et fantastisk og viktig arbeid for mange.

 • Solveig Svoor

  NOAH , DYREVERNALLIANSEN OG DYREBESKYTTELSEN !

 • Nina H. Jacobsen

  Ja til lindrende enhet og omsorg for barn – de gjør en kjempejobb :-)

 • Hilde Opstvedt

  Mama Jeanne og JOIN good forces!<3 De gjør ent utrolig innsats for voldsutsatte kvinner og barn i Kongo under svært vanskelige og farlige omstendigheter.

 • http://www.newchancefoundation.com Lene Sivertsen

  NEW CHANCE – fordi en hjelper barn med å få skolgang – er gjennom kunnskap en skaper fred og gir et håp <3 Her kan en nå langt.
  Jaaa til en bedre fremtid til DR Kongo/Nord Kivu :)

 • Denise F Hole

  Luftambulansen på haukeland =) De trenger altid nytt utstyr og penger =) OG eg vil gjerne at de skal få støtten fordi hadde det ikke vært for de, hadde eg ikke hatt en lillebror i dag. Og dt går aldri en dag eg ikke tenker på den dagen, eller på om dt kan skje noen andre, og de ikke har dt beste utstyret til og redde flere i dag =)

 • Tine Tangen

  SPCA NORGE de må få hjelp da det er så mange dyr som trenger de nå

 • http://www.facebook.com/cilia.christin Cecilie Christin Tønnessen

  Jeg syns at Hjelp oss å hjelpe skal få litt støtte. Vi jobber knallhardt for å hjelpe fattige familier i Norge mat på bordet og klær på kroppen. Det er faktisk større fattigdom i Norge enn man tør å tro selv.

 • Lisbeth Monsen

  Autismeforeningen for deres fantastiske innsats.

 • Terese

  New chance!!

 • Hege Askvik

  Autismeforeningen!

 • jane kile

  autismeforeningen gjør et glimrende arbeid for barn med spesielle behov, og også andre kan ha stor nytte av deres innsats

 • Gry Hansen

  SPCA Norge

 • Henrik Dahlstrøm

  SPCA Norge

 • Linn Jane Kristiansen Dahlstrøm

  SPCA Norge!!

 • Mariann

  Kattens Vern uten tvil! Ingen over, ingen ved siden!!!

 • Rose Otterstad

  Kattens vern i Bergen

 • Hege

  Autismeforeningen for sitt utrøttelige arbeid i en viktig sak!

 • http://Newchance Frode

  New chance Gjør en god jobb.

 • Ragnhild Asbjørnsen

  New Chance:-)

 • Andre Grenasberg

  Jeg mener Kattens Vern i Bergen bør motta disse pengene. De består av frivelige som jobber gratis for å ta seg av katter som f.eks har blitt dumpet av eierene sine eller er blitt mishandlet. De skaffer kattene medisinsk behandling og finner gode hjem til dem. Derfor mener jeg at Kattens Vern er en verdig mottaker av disse pengene.

 • I Bergerseter

  Autismeforeningen slik at de i større grad kan jobbe for rettigheter som veldig få brukere får av det offentlige

 • emmanuelle tieri

  NOAH de kjemper for å få slutt på tortur på dyr.

 • Tove M. Gjøtterud

  SPCA Norge

 • http://Onelove4peace-loveagainstterror(Facebook)www.onelove4peace.comsoon Amir reza Asgari

  :)

 • http://- Anne Grete Martinussen

  KATTENS VERN – De gjør en utrolig god jobb !!!

 • Anita Kvamsdal

  Jeg synes Kattensvern fortjener å vinne 100.000kr pga av det flotte arbeide det gjør for å gi hjemmløse katter et nytt og godt hjem.

 • Per Magne Jenssen

  New Chance stiftelsen, arbeider for barn i Kongo:-)

 • Susanne Gutterud

  SPCA Norge eller NOAH

 • Hilde Amundø

  Norske Redningshunder Sunndal og Omegn

  Døgnbemannet mannskap, førsteinnsats i snøskred, leter etter savnede og omkomne sommer, vinter og i katastrofer, dekker store områder på kort tid, bruker egne familiehunder, 3 års utdannelse, utfører livreddende førstehjelp, bruker hunden som unikt hjelpemiddel, ingen økonomisk gevinst, bruker store deler av fritiden, samfunnsnyttig!

 • Ulrik Bø Bersvendsen

  NOAH! Fordi de gjør en fantastisk jobb for dyrene!

 • Gry Karlsen

  Autismeforeningen i Norge fortjener deres støtte :-)

 • Tonje

  New Chance uten tvil!!!

 • http://spca.no Stine skag

  SPCA Norge bør vinne! De kjemper for dyr utsatt for mishandling og mislighold og promoterer dyreveldferd på høyt nivå via informasjonsarbeid og opplysningsarbeid bl.a. til barn og ungdom! De er nyetablert i Norge som del av en stor internasjonal gruppe og trenger all støtte de kan få!

 • Elin Sæther

  Kattens Vern (Molde)

 • Merete Jenssen

  New chance!
  Fantastiske mennesker som arbeider nesten døgnet rundt for å hjelpe barn og har reddet/redder liv. Hver krone går uavkortet til barna og til oppbygging av barnehjem.

 • Elin Fykerud Johannessen

  SPCA Norge

 • nicchi

  Kattens Vern molde gjør så ufattelig mye bra, å med mer støtte så kunne så mange flere hjemløse og vanskeligstilte katter få den hjelpen de fortjener! <3

 • Carita

  Noah! <3

 • Maren

  Heart4Kids Philippines – en veldedighets organisasjon startet av min venninne Cechell Altea Oftedal. Da hun selv har opplevd de harde kår nede i Manila. Da hun fikk sjansen til å reise til Norge, opplevde hun livet på en helt annen måte. Hun sammenlignet da dette med livet i Manila, og bestemte seg da for starte aksjonen, som ble stiftet 16 nov 2012. Hun har fått mye god hjelp av kjente og ukjente. Hun ønsker også å nå frem til flere steder på FIlippinene, og trenger derfor ekstra hjelp. Hun har ett hjerte av gull, og fortjener virkelig dette!

 • Kenneth

  NOAH

  Dyr trenger mer fokus i Norge da vi gang på gang har sett mange mislighold av dyr i fangenskap. Dyrevernorganisasjoner trenger sårt disse pengene, og NOAH gjør en fremragende jobb ved å bringe mislighold økt fokus blant media og våre landsmenn slik at det kan stoppes. Gi dyr de rettighetene de fortjener – det er en god sak :)

 • Helen Rossvoll

  NOAH – De gjør en fantastisk jobb for dyrene.

 • Lora Rypern

  Autismeforeningen i Norge fortjener støtte!

 • http://www.4h.no Siv Halvorsen

  4H Norge! 4H utvikler en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Gjennom 4H’s tilnærmingsmåte «å lære ved å gjøre» får barn og ungdom oppleve mestring og glede både i naturen, i organisasjonslivet, i venneflokken og i livet.

 • siri

  SPCA

 • Carine Nilsen

  NOAH – For dyrs rettigheter! Som gjør alt de kan for å påvirke politikerne for å stoppe pelsdyr oppdrett i Norge.

 • camilla

  NOAH!!!! de gjør en skikkelig bra jobb:)

 • http://www.zynz.no Mette Andresen

  NOAH

 • Øyvind Skogen

  NOAH , DYREVERNALLIANSEN OG DYREBESKYTTELSEN ! Hvorfor? Fordi de gjør en ufattelig viktig innsats og en jobb for dyrene som trenger all støtte de kan få! Uten statsstøtte!

 • Elisabeth Ø. Kristiansen

  SPCA Norge

 • Kirsti Langfeldt Gunstensen

  SPCA Norge

 • Hanne Romsaas

  Dyrevernalliansen

 • Linda

  NOAH- for dyrs rettigheter! Fordi det snart er på tide at det er dyrenes tur, og fordi at mange av poengene deres ang kjøttproduksjon er både dyre- miljø- og menneskevennlige.

 • Hanne Romsaas

  NOAH

 • Tone

  Frelsesarmeen, fordi d gjer ein fantastisk jobb for mange som treng d!

 • carol larsen

  NOAH

 • Tone-Merete Antonsen

  SPCA Norge

 • A. Sele

  Min stemme går til New Chance!

 • Line gravdal

  SPCA Norge

 • Lene meling

  New chance <3

 • http://viamia.no Mia K. Veland

  Kattens Vern! De gjør et så viktig arbeid, og trenger all den støtten de kan få!

 • malene laukhammer

  Noah burde få pengene ;-)

 • Yvonne Mo

  SPCA Norge de gjør en super jobb.

 • Marlene Heigre

  New Chanse

 • Anette

  NOAH

 • Amy

  Skien Diakonale Senter (SDS)

  SDS driver nå et Dagsenter, et Natthjem og et Hybelhus med beliggenhet sentralt i Skien for rusavhengige
  .
  Hovedmål:
  Å skape motivasjon for et rusfritt liv.

  Delmål
  •Skadereduksjon
  Mat, mulighet for å vaske klær, personlige samtaler, sosialt fellesskap, omsorg.
  •Et sted å sove for bostedsløse
  Seng, mat, dusj, vaskemaskin, omsorg, tilsyn.
  •Et sted å bo i en overgangsperiode
  Hybel, oppfølging, botrening, leiekontrakt.

  Dette er det som står på siden demmes, grunnen til at jeg vil at de skal vinne er fordi min mor jobbet som frivillig på SDS. Hun elsket å jobbe med disse menneskene, såre glede til dem og hjelpe dem videre. desverre døde min mor nå nylig av kreft, og derfor ønsker jeg både for meg selv og for mamma at Skien Diakonale Senter skal vinne. Dette vil hjelpe de med mye, som for eksempel mat til de som er rusavhengige, mer plass til flere folk, kort sagt alt som er nevnt ovenfor.

  Vet dette hadde betydd mye for både meg, min avdøde mor og Skien Diakonale senter.

  Med vennlig hilsen Amy

 • Pia

  Dyrevernalliansen =^.^=

 • Anne Brita

  Gi til leger uten grenser

 • Annette Mayor

  NOAH for dyrs rettigheter og Siri Martinsen fortjener de pengene. De har stått på i mange år og gjør en meget god jobb.

 • Julian C

  Hest og helse. Jobber med bruk av hest i terapeutisk sammenheng og fritid for psykisk syke, funksjonshemmede og normaltfungerende mennesker.
  De holder på i alt slags vær!

 • Julian C

  Hest og helse! Jobber med bruk av hest i terapeutisk sammenheng og fritid for psykisk syke, funksjonshemmede og normaltfungerende mennesker.
  De holder på i alt slags vær!

 • Anne H.V

  NOAH-for dyrs rettigheter !

 • Franz Rose Bengtson

  NOAH for dyrs rettigheter bør vinne.
  Gjør en fantastisk jobb for de uten egen stemme i samfunnet vårt.

 • Ida-Elin

  Jeg mener Kattens Vern bør vinne.

 • http://www.ME-forskning.no astrid

  Jeg syns dere burde gi støtte Haukeland Universitetssykehus sin forskning på ME.

  I 2011 ble en spennende studie utgitt derfra hvor to av tre ME-pasienter opplevde bedring av kreftmedisinen Rituximab.
  Aldri tidligere har ME-forskning vist så lovende resultater. I dag mangler midlene til en nødvendig oppfølgningsstudie. Pasienter, pårørende, leger og forskere verden over venter i spenning på konklusjonene i den neste studien.

  Forskningsrådet anså prosjektet som støtteverdig, men manglet midler til å finansiere studien. Politikere har også vist sin støtte…. men med ord og ikke midler.

  Pasientene har derfor selv gått i gang med innsamlingsaksjoner:
  http://www.ME-forskning.no
  http://www.meandyoufoundation.no

 • Eli Mellem

  HEST OG HELSE!
  Jobber med bruk av hest i terapeutisk sammenheng og fritid for psykisk syke, funksjonshemmede og normaltfungerende mennesker. Vi holder på i alt slags vær!

 • Jenny Rosé Bengtson

  NOAH – for dyrs rettigheter.
  De redder og hjelper så mange dyr uten en eneste krone fra staten. De er ildsjeler som jobber for viktige saker som mange, mange brenner for.
  Nå er det dyrenes tur, og jeg krysse alt jeg har for at de skal vinne dette!
  Og SPCA Norge gjør en vidunderlig jobb for ulykkelige og urettferdig behandlede dyr.

 • john

  NOAH

 • Kim

  Dyrebeskyttelsen norge avdeling bergen og hordaland. de gjør en fantastisk jobb

 • Anita

  NOAH, SPCA Norge, og Redningsselskapet ! :)

 • Morten Sund

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten.

 • Nina Petersen

  Jeg slår et slag for Dyrebeskyttelsen Norge avd Bergen og Hordaland. De har fått et bygg av Bergen kommune som etterhvert skal huse hjemløse dyr i påvente av omplassering. Det fremtidige «Dyrenes hus» trenger mye oppussing og oppgradering, og dette blir veldig dyrt for en frivillig organisasjon. De trenger alle bidrag de kan få!

 • Gunn

  dyrebeskyttelsen norge avd. bergen og hordaland.

 • Marianne Melgård

  Dyrevernalliansen, arbeider for de uten stemme.

 • Svein Inge Egeland

  New Chance.
  De hjelper mennesker som dør av mangelen på ting vi tar for gitt som mat, vann, vaksiner, rettssikkerhet og et tak over hode. Dette er like uegoistisk som det er vår plikt. Hjelp New Chance til å hjelpe.

 • Heidi

  SPCA Norge

 • Trude

  Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland, uten tvil.

 • Kjetil Kleven

  Love against terror – One Love 4 Peace

 • Anne C Me

  Dyrevernalliansen.

 • Tina sørgård

  Jeg dynes dyrevernalliansen bør vinne de gjør en fantastisk jobb!

 • Thor-Elvin

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten.

 • Frode Bengtson

  NOAH

 • http://www.newchancefoundation.no Erlend Ledaal Norheim

  New Chance Foundation.
  De fortjener all den støtten de kan. de gjør en fantastisk innsats.

 • Marion

  spca norge

 • http://joingoodforces.no Laila Flyvholm

  Støtt JOIN good forces og Mama Jeanne!

 • http://www.newchancefoundation.no Bente Høidahl

  New Chance som driver et Norsk barnehjem i Kongo. De gjør en utrolig innsats for barna.

 • Maylin

  spca norge :-)

 • Anneli Rose Bengtson

  NOAH for dyrs rettigheter og SPCA Norge, er uten tvil organisasjoner med utrolig viktige budskap!!

 • Gry Lind

  NewChance får min stemme også! Det er ildsjeler som gir håp!

 • Bendik

  4H Norge

 • janicke jahnsen

  Uten tvil NOAH eller Kattens Vern.

 • wunderjenta

  spca norge

 • Bente

  New Chance som driver et Norsk barnehjem i Kongo. De gjør en fantastisk jobb!

 • Johanna Haarseth

  NOAH!

 • http://www.onkelsgaard.no/2007/index.php Liv Øverli

  Onkels Gård ved Gjøvik fortjener 100 000 kr fordi de står å døgnet rundt hver dag av året for barn og unge som ikke har det så bra skal få gode opplevelser og en trygg og god base. De er over gjennomsnittet engasjerte, og de trenger hvert øre!

 • Mari

  New Chance!
  De gir en ny sjanse til barn som ikke har fått deg jeg selv har fått. En trygg barndom.

 • Mathilde Markeng

  Dyrevernalliansen! De står på som noen helter, og fortjener all den støtte de kan få.

 • Jane

  SPCA Norge

 • Trine

  Forskningen på Rituximab til behandling av ME syke fortjener å få pengene :)
  Melland og Fluge på Haukeland har gitt håp til ME syke over hele verden med deres oppsiktsvekkende forskingsfunn.
  Men uten videre midler får de ikke kommet videre i sin forskning på behandling av ME syke med Rituximab.

  Så håper de kan få midler til dette, så vi ME syke kan ta fatt på et aktivt liv igjen <3

 • Ro Sui

  Folk er Folk, som gjør en kjempeinnsats for romfolk i Norge!

 • Bjørn Hagen AAkre

  New Chance – de fortjener det virkelig. Innsatsen de legger ned i noe som er nesten usynlig i media fra dag til dag, er verdt mer enn vi her hjemme kan fatte.

 • Karin Lise Gabrielsen

  Jeg synes katten beskyttelse Vestfold fortjener en overraskelse, hun står på seint og tidlig for å redde katter som ikke blir varetatt.

 • Renate Erga Strand

  New Chance!

 • http://STORMBERG bJØRG rICHVOLDSEN

  GJIR ALL MINSTØTTE TIL KATTENS VERN DEM HJLPER HJEMMELØSE KATTER DEM ER OVER 40 FRIVILLIGE SOM JOBBER DER HÅPER DEM VINNER DERE GJØREN FANTASTISK INNSATTS FOR KATTENE

 • Eivind Nordli

  Noah fortjener 1. plass!

 • may berentsen

  Kattens Vern

 • Sturla Hiller

  NOAH

 • Sarah Høgalmen

  NOAH eller Dyrevernalliansen. Begge organisasjoner gjør en viktig jobb for å gi en stemme til de som ikke har en.

 • Emilie

  Kattens vern! For de gjør en så utrolig god jobb for kattene de redder, og de har over 40 frivillige som jobber på senteret. Er det en organisasjon som fortjener å vinne, så er det denne!

 • Thord Are Stølen

  DNFD!

 • pål Berger

  New Change, driver og bygger barnehjem i verdens fattigste land. De gjør en enorm innsats for de svakeste av de svakeste

 • Ona

  Dyrevernalliansen

 • Bettina

  NOAH, Dyrevernalliansen eller SPCA Norge, i den rekkefølgen. Det er på tide at også de organisasjoner som støtter dyrevelferd blir tilgodesett av og til. NOAH jobber uten statsstøtte men gjør så mye godt!:-D

 • https://www.facebook.com/pages/New-Chance/285755784821777?ref=ts&fref=ts ronny

  new chance

 • Ane-Sofie Hansen

  Dyrevernalliansen!
  Synes virkelig de fortjener å vinne for deres arbeid for dyrs rettigheter!

 • Ilona Hellerud

  Jeg synes virkelig ‘NOAH – For Dyrs Rettigheter’ skal få førstepremien.
  Mange som fortjener disse pengene, men jeg synes NOAH er mest verdige.

  De får dessverre ikke statsstøtte, noe som resulterer i at det f.eks heller brukes millioner av frivillige kroner iløpet av bare et år for å hjelpe hjemløse, syke og hjelpeløse dyr. Det er fortsatt altfor lite penger, i forhold til hva som trengs :(

  Vær så snill, slå et slag for dyrene. De som ikke har egen stemme, og som vi gjør alt vi kan for å hjelpe! 50 000,- kan virkelig utgjøre en stor forskjell!

  <3

 • Ilhana

  SPCA Norge!

 • Sandra

  SPCA Norge, uten tvil

 • Linda Grundtvig

  NOAH trenger pengene da de er uten statstøtte og er stemmen for de svakeste av oss alle, nemlig dyrene. NOAH jobber for dyrs rettigheter på alle plan og gjør en fantastisk innsats for dem alle :)

 • radieR

  Forskning på RITUXIMAB

  Professor Olav Mella og overlege Øystein Fluge påviste tidligere i høst en sterk effekt av kreftmedisinen Rituximab mot sykdommen ME. Resultatene av forskningen vakte oppsikt verden over, og de trenger penger for å få forsket videre!

  Det er så mange ME-syke som ved hjelp av disse karene kan få livet sitt tilbake…

 • Anne Sætre

  Kattens Vern
  Holder til i Bergen og hjelper hjemløse og nødstilte katter. Over 40 frivillige jobber på hjelpesenteret og hjelpearbeidet omfatter omplassering, kastrering/sterilisering, chipmerking, holdningsarbeid osv.

 • Nille

  SPCA Norge

 • Vigdis Kronheim

  Kattens vern fordi de gjør en super jobb for våre firbeinte venner som lider der ute,

 • AnjA

  new chance

 • Kari Slette

  KATTENS VERN i Bergen, drevet av frivillige, hjelper hjemløse og nødstilte katter.

 • Anita Stenrud

  spca norge

 • Lisbet J.Lånan

  Norsk Luftambulanse,vi treng dem sårt langs den langstrakte Norske kyst.

 • Charles Lindberg

  Kattens Vern i Bergen. De gjør en fantastisk jobb, uten noen form for offentlig støtte. Både steriliserer og kastrerer katter, og omplasserer dem. Imponerende innsats fra frivillige dyrevenner.

 • Mette Rossvoll

  NewChance får min stemme!

 • Monica

  Kattens vern i Bergen er en frivillig organisasjon som gjør en fantastisk innsats for katter i nød.

 • Irene

  SPCA Norge. Norge er et fattig land sålenge dyr ikke tas bedre vare på.

 • Kenneth Lyngra

  SPCA Norge

 • Patrick

  New change.. :)

 • Jølin Brostigen

  NOAH – for dyrs rettigheter. :) )

 • Berit Molton Worren

  LNT – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte og øremerkes sydentur for dialysepasienter.

 • June Helen Hopen

  SPCA Norge!

 • R Moseby

  SPCA Norge

 • Mai Bente Kvinge

  Kattens Vern
  Holder til i Bergen og hjelper hjemløse og nødstilte katter. Over 40 frivillige jobber på hjelpesenteret og hjelpearbeidet omfatter omplassering, kastrering/sterilisering, chipmerking, holdningsarbeid osv.

 • http://www.tumainihope.com/ Anbjørg
 • https://www.facebook.com/NoahANN151193 Simen Aleksander Nielsen Næss

  NOAH.

 • Astrid Aakra

  NOAH-for dyrs rettigheter!!

 • Vilde T.

  Kattens Vern eller NOAH!

 • Stina

  «Dyrevernalliansen»

 • http://www.jmse.blogg.no Jeanette Eikeland Steien

  Dyrebeskyttelsen Avd Bergen og Hordaland eller MOT

 • Anna

  NOAH!

 • Marit Elisabeth Svendsbøe

  NOAH -for dyrs rettigheter!

 • Ninni Gustavsen

  New Chance som driver et Norsk barnehjem i Kongo

 • Jenny Rosé

  DYREVERNALLIANSEN ELLER SPCA NORGE

 • Britt Strømberg

  «Hjelp oss å hjelpe»

  Hjelp oss å hjelpe ble til på grunn av en enkel Facebookstatus. Det ble etterlyst varme klær til narkomane og hjemløse i Oslo. Dette spredde seg som ild i tørt gress og flere startet opp rundt om i landet. Det er nå flere avdelinger og mange kontaktpersoner rundt om i landet. Det satses på gjenbruk, og sparer derfor miljøet samtidig som man hjelper mennesker med behov for det du kan bidra med.

 • http://Dyrevernalliansen Johanne Engstrøm Nistad

  Jeg syntes premien skal gå til Dyrevernalliansen. De hjelper de som ikke kan snakke for seg selv.

 • trine

  Dyrevernalliansen

 • trine

  Dyrevernalliansen!!

 • Gry

  SPCA Norge :)

 • Maren Sophie Jensen

  Dyrevernalliansen

 • astri

  NOAH – for den flotte jobben de gjør for å få slutt på unødvendig lidelse for dyrene både innenfor pels – og kjøtt- industrien, uten å få en krone i statsstøtte.

 • http://www.newchancefoundation.no/NewChance.php?lang=norwegian Øyvind

  New Chance fortjener dette. Barnehjemmet i Kongo driftes kun av ildsjeler og hver en krone som samles inn går direkte til barna. Og ikke minst ett norskt projekt.

 • Bjørg Mikalsen

  Barnas ridderenn, Beitostølen

 • Matthias Kühne

  NOAH Norge, ingen tvil. På vegne av alle dyr som trenger vår hjelp. Og det finnes millioner av dem!

 • Eli Lode Hommersand

  New Chance

 • Jill Augustinussen

  SPCA NORGE!

 • Roar Engen

  Norsk Luftambulanse!

 • http://www.hestoghelse.no Jeanette

  Hest og Helse

 • Susanne Marie Skrede-Nilsen

  NOAH – for dyrs rettigheter.
  De gjør en fantastisk jobb for dyrene, de som ikke kan stå opp for seg selv.
  De har et endeløst engasjement, og e flinke til å videreformidler informasjon til samfunnet.

 • Stig-Rune

  NOAH For dyrsrettigheter,di gjør en fantastisk jobb for våre 4 bente venner som ikke har det så bra.

 • Gunnhild

  Kattens Vern
  Holder til i Bergen og hjelper hjemløse og nødstilte katter. Over 40 frivillige jobber på hjelpesenteret og hjelpearbeidet omfatter omplassering, kastrering/sterilisering, chipmerking, holdningsarbeid osv.

 • http://NewChance Terese Utbjoa

  New Chance <3

 • http://NewChance Terese Utbjoa

  New Chance

 • Victoria

  Noah, samme som dyrevernsalliansen : hjelper dyr de også!
  Dyrevernsalliansen , dyrene trenger også hjelp!
  Frelsesarmeen, hjelper mange i vanskelige situasjoner! Mange familier trenger hjelp, å de er veldig flinke til nettopp det! Kirkens bymisjon gjør også en glimrende jobb!!!

  Synes pengene bør gå til noe innenfor Norges grenser! Vi har mange dyr og mennesker som trenger hjelp i vårt eget land !! Klarer ikke bare å nominere en ….

 • Rita Halvorsen

  Kattens beskytter Vestfold

 • Mona

  New Chance

  For fantastisk arbeid med barn som trenger det :-)

 • http://facebook Adrian Perrott

  NOAH-for dyrs rettigheter
  Eller
  Dyrevernalliansen.

  Ingen offentlig støtte og motstand fra regjeringen men hvilket arbeidet disse mennesker gjør!

 • Mattias

  WSPA, World Society for Protection of Animals, de gör ett otroligt jobb!

 • nina martinsen

  SPCA Norge

 • Anni H Breistein

  NOAH For Dyrs Rettigheter, fortjener all den støtte de kan få.
  Gjennom å sette et realistisk og undersøkende fokus på manglende dyrevern har denne frivillige organisasjonen vist at det nytter.
  Det er dessverre så altfor mange og vonde dyretragedier i vårt land.
  Dyr har lavstatus og blir ikke sett i forhold til mishandling, omsorgsvikt,
  grusomme levevilkår og hvor de svært ofte blir etterlatt for å dø.
  NOAH har gjennom mange år klart å vise almenheten hvordan det egentlig står til med ivaretakelse av våre venner, dyrene. I et sivilisert land, skulle slike store og vonde saker vært unødvendig. Så lenge politikerne som styrer ikke prioriterer denne smerten og alle lidelsene, er det blitt overlatt til folket. NOAH gjør mye godt med disse midlene om de får muligheten. Sjekk hva de har oppnådd de siste ti årene.

 • myrert

  Dnfd som opererer fra harstad :-)

 • eva

  Foreningen for Omplassering av Dyr

 • Hege

  Frelsesarmeen

 • May Norreen

  Noah for dyrs rettigheter fortjener prisen. De gjør en enorm innsats for dyra som ikke kan tale sin egen sak. De gir aldri opp og jobber mye i helger og på fritiden, og trenger hver en krone for å fortsette sitt arbeid.

 • Vilde

  NOAH-for dyrs rettigheter
  Eller
  Dyrevernalliansen

  For deres arbeid for dyrs rettigheter b.l.a mot pelsdyroppdrett, dyreforsøk og bedre forhold i kjøttproduksjonen! De gjør et fantastisk viktig arbeid og fortjener hver krone!

 • Renate

  Noah

 • Willy Andersen

  SPCA Norge

 • Mette Maritvold

  Kattens Beskytter Vestfold
  Her er EN dame som redder massevis av katter som har rotet seg bort eller kastet på dør av eiere. Hun bruker ALL sin fritid på dette, og erverver enorme Dyrlege utgifter som hun betaler av egen konto i tillegg til noen små donasjoner hun får fra andre kattevenner. En aldri så liten donasjon ville gitt henne guts til å fortsette dette fantastiske arbeidet hun gjør og ikke minst ett bevis på at noen andre setter pris på hennes enorme innsats.

 • Maya

  Dyrevernalliansen

 • Vemund Risbøl Litschutin

  Noah – for dyrs rettigheter

 • Daniel W Verstegen

  Synes Norsk Folkehjelp ELVERUM budde få pengene, etter at de Bøe opprettet den 16 mai 2013 har de gjort masse bra for befolkning i Elverum, alt det de gjør er 100 % frivillig arbeid og pengene vil komme til gode til Redningsutstyr som de kan bruke til å hjelpe andre.

 • http://Newchancefoundation.no Tommy Rasmussen

  New Chance
  Alle midler går uavkortet til å hjelpe barn i den krigsherjede delen Nord Kivu i Kongo. De trenger det veldig.

 • Ingrid Kristoffersen

  SPCA Norge

  og

  NOAH – for dyrs rettigheter

  Jeg synes disse to organisasjonene skal få penger, de trenger hver krone de kan få. Hjelp dem å redde dyr, dyrene fortjener nemlig også et liv!

 • Renate

  Dyrevernalliansen

 • Tina Waldø-Jensen

  Dyrevernalliansen!
  Fordi de tar dyrevelferd på alvor og gir nyttig, saklig og god informasjon.

 • anita nordstrand

  Wild-x, en fantastisk organisasjon som gir flotte ungdommer muligheten til å bli kjent med den norske folkeaktiviteten friluftsliv. http://www.wildx.no

 • christina jakobsen

  NOAH – for dyrs rettigheter!!

 • Ivan Nordnes Dahlberg

  NOAH :-)

 • anita nordstrand

  Wild-x, en fantastisk organisasjon som gir flotte ungdommer muligheten til å bli kjent med den norske folkeaktiviteten friluftsliv. http://www.wild-x.no

 • Henny Holt

  NOAH!!!
  http://www.dyrsrettigheter.no/
  *******************************
  NOAH v/leder veterinær Siri Martinsen er dyrenes fremste talsmann her i landet.
  Jeg kjenner ikke til noen dyrevernsorganisasjon som kjemper så hardt og iherdig for dyrene som NOAH. Det er en stor skam at organisasjonen ble oversett i siste statsbudsjett. Antageligvis skyldes det at de har blitt en torn i øyet for det lite dyrevennlige Senterpartiet.
  DYR SOM LIDER ER DE SVAKESTE BLANT DE SVAKE! Derfor er det viktig at NOAH, som daglig slåss for dyrs rettigheter, får all den støtten de kan få!

 • Elise Sjøthun Halvorsen

  Eg ønske at pengene skal gå til dyrevernsalianse og Noah som jobber steinhardt for dyrenes beste<3

 • Ingwill gjelsvik

  NOAH – for dyrs rettigheter!

 • Lene Engdahl

  Noah fortjener prisen for alle sin innsats opp igjennom årene. Siri Martinsens utrettelige engasjement for dyrene.

 • Kurt

  Norsk luftambulanse

 • Sirkka Krag

  Dyrevernalliansen!

 • Eli Iversen

  Stemmer på SPCA Norge. En ganske ny og oppadgående frivillig forening som jobber for å redde dyr som ikke har det bra

 • Carina Johansson

  NOAH-for dyrs rettigheter!!!

 • arild jensen

  New Chance

 • kine

  NOAH- for arbeidet og stemmene de har gitt lidende pelsdyr,spesielt rundt årets valg for å nevne en grunn. De er synlig aktiv og gjør en jobb de fleste av oss ikke kunne klart ,med hjertekjærende synsinntrykk på daglig basis,lik som andre dyrevernorganisasjoner .De fortjener en medalje også.. En organisasjon som drives kun av kjærlighet og menneskers giverglede.

 • Aina Leirstrand

  SPCA Norge, Dyrevernalliansen, NOAH, for deres arbeid for dyr

 • Anita

  NOAH-for dyrs rettigheter!!

 • Silje

  NOAH – for dyrs rettigheter!!

 • Mariell

  SPCA Norge

 • https://www.facebook.com/groups/love4peace/?fref=ts Tove Bråthen Kensland

  DA HAR JEG ET SUPERT FORSLAG…Hvorfor ikke gi støtte til et fantastisk tiltak UNGDOM HAR STARTET PÅ FACEBOOK : LOVE AGAINST TERROR .One Love 4 Peace.. DE HAR ORGANISERT EN GRATIS KONSERT I DOMKIRKEN, OG GIR UT GRATIS ARMBÅND TIL MINNE OM DE PÅ UTØYA OG OSLO.. De jobber iherdig for å gi oss nye impulser og flotte tiltak i disse tider….. DEN JOBBEN DE GJØR GRATIS…. JEG TAR AV MEG HATTEN FOR DEM. STEM FREM UNGDOMMEN :)

 • Anja Berg

  NOAH – for dyrs rettigheter <3 De gjør et fantastisk arbeid for dyrene som ikke kan snakke og stå opp for seg selv.

 • Linda S.

  Dyrebeskyttelsen Norge

 • Idunn

  Dyrevernalliansen eller Noah fordi de begge gjør en viktig jobb for dyr :-)

 • Gunn

  Noah, for dyrs rettigheter.

 • Kjerstin Smaavik Johansen

  SPCA Norge :-) ))

 • Brita Pamela

  Mange som fortjener det og dyrene kommer alltid i siste rekke derfor syntes jeg dere skal velge 3 dyreverns organisasjoner! Mange å velge mellom. Dyrenes hus, SPCA, noah, dyreverns alliansen,.. Utenlandske? Paws i Thailand, elephant og nature park i Thailand. Alle fortjener det og gjør vanvittig mye bra. Hør dyrenes stemme denne gangen!

 • Knut-Erik

  NOAH for dyrs rettigheter.

 • Johanne

  Noah og SPCA! Dere gjør så mye flott for mennesker, hjelp dyrene også!!!

 • Lizette dahle

  Noah! Vil veldig gjerne at de skal få midler til å fortsette kampen for dyrs rettigheter

 • ronja

  Noah – for dyrs rettigheter

 • Hanne

  NOAH er den beste kandidaten. De kjemper for de som ikke har egne stemmer!

 • Silje

  SPCA Norge :)

 • Ellisiv

  Forskning på RITUXIMAB

  Professor Olav Mella og overlege Øystein Fluge påviste tidligere i høst en sterk effekt av kreftmedisinen Rituximab mot sykdommen ME. Resultatene av forskningen vakte oppsikt verden over, og de trenger penger for å få forsket videre!

  Det er så mange ME-syke som ved hjelp av disse karene kan få livet sitt tilbake…

 • Malin Gundelach

  Foreningen for omplassering av dyr :)

 • Marit lind

  Jeg mener Folkeaksjonen oljefritt Lofoten,Vesterålen og Senja,bør få pengene. Tungmetaller i hav og fisk er ikke bra. Vi har nok kreft som det er. Sjøfugl, vakre strender, korallrev,kan skades. Lundefuglen er allerede utrydningstruet. Hjelp oss å bevare området oljefritt.

 • Kristin

  Dyrevernalliansen – dei gjer eit fantastisk arbeid for å betra tilhøva for dyr i det industrielle jordbruket, og jobber for realistiske, gjennomførbare forbetringar.

 • Erika

  Noah – for dyrs rettigheter

 • Nina

  NOAH – for dyrs rettigheter. Dyrene har ingen egen stemme og er helt avhengig av at noen mennesker taler deres sak. Dyrevernorganisasjonene får heller ingen statlig støtte, så gi pengen til NOAH. De kommer godt med!

 • Åshild K.

  NOAH :)

 • http://www.ksfoto.net Kristoffer

  NOAH – for dyrs rettigheter!

 • http://www.lovedeathaway.blogspot.no Lisbeth

  NOAH – for dyrs rettigheter fortjener å få pengestøtte.

  NOAH jobber for de svakeste i samfunnet, dyrene. De jobber på frivillighet og pengestøtte. De jobber for at rettighetene til dyrene skal blir bedre og sterkere. De jobber med å spre dyrevennlig- og miljøvennlige budskap. NOAH gjør en av verdens viktigste jobber: gi de uten stemme, en stemme. Derfor fortjener de 50.000,-. De fortjener hundre ganger det også. Men 50.000,- vil hjelpe dem enormt og det trenger dem, for å kunne hjelpe dem som virkelig trenger det.

 • Mette

  SPCA Norge

 • Ingvild

  Noah fortjener støtte! De arbeider hardt for å tale dyrenes sak.

 • Linda Jeanette Johannessen

  Frelsesarmeen

 • Aleksander Pedersen

  SPCA Norge

 • Veronica

  New Chance fortjene virkelig å vinne premien med deres fantastiske arbeid! Hele summen vil gå direkte for å hjelpe barn i Goma.

 • http://www.spca-norge.no Victoria

  SPCA NORGE fotjener en 1.premie!

 • Tine

  Alle disse organisasjonene er verdige vinnere , og de er fint å se så mye støtte til dyrevern! Min stemme går til SPCA Norge, rett og slett fordi de er ganske nyoppstartede og ukjente blant «folk flest». En premie som dette vil være med på å gi en god start og kanskje litt økt synlighet også!

 • Anja T.

  Foreningen for omplassering av dyr i Oslo

 • Linda

  Partners Norge

 • Kari Meyer-Pedersen

  NOAH. som jobber aktivt med å forby pelsoppdrett.

 • Laila

  NOAH – for dyrs rettigheter! På tide å bli kvitt pelsindustrien en gang for alle!

 • Embla

  NOAH-for dyrs rettigheter!!

 • Victoria

  NOAH – for dyrs rettigheter!

 • Hege

  Noah – for dyrs rettigheter

 • http://FrelsesarmeensrusomsorgiBodø Lindy

  De gjør en fantastisk jobb for rusmiddelavhengige, og viser stor kjærlighet og omsorg for mennesker i nød.

 • Emeli

  SPCA Norge

 • Irene S Arnesen

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjeneseten DNFD

 • Jonas Berge

  Dyrevernalliansen. Gjør det utrolig godt arbeid og trenger virkelig støtte for å få enda mere framgang

 • Laila

  Dyrevernalliansen som jobber politisk for å gjøre dyrs hverdag bedre!!!!

 • Ole Ivar

  Jeg synes helt klart at NOAH er den organisasjonen som fortjener dette! De er veldig seriøse og aktive og står på hver eneste dag for dyrene. Dette til tross for at de ikke mottar ett øre i statsstøtte! Deres frontfigur Siri Martinsen gjør også en fantastisk jobb! :)

 • Hanna

  NOAH – dyrevernorganisasjonen! De jobber for noe veldig viktig, og alle dyr fortjener å ha det så bra som mulig. For en gangs skyld kan også dyrene få litt oppmerksomhet, ved at vi kan bedre leveforholdene deres

 • Ida

  NOAH – For dyrs rettigheter fortjener virkelig disse pengene! <3

 • Frøydis

  NOAH – for dyrs rettigheter! De gjør en knalljobb for dyrene!

 • https://www.facebook.com/lotenrkh?fref=ts Janne Vikerødegården

  Hamar og Løten Røde Kors Hjelpekorps stilte opp og gjorde en strålende jobb under første del av NM på ski. De kommer til å trå til igjen på andre del av NM, og når noen trenger hjelp på fjellet, i slalåmbakken eller andre steder i vinterferien, i påskeferien og … De fortjener honnør og støtte!

 • Laila

  Sykehusbarn.
  De gjør en enorm innsats slik at barn og unge som er på sykehus, over både kortere og lengere tid, skal få en så bra opplevelse som mulig er når man er på sykehus.

  Jeg tar av meg hatten og bøyer meg i støvet for disse 2 fedrene som har startet opp Sykehusbarn. Link til siden : http://www.sykehusbarn.no/

 • katrine valhammer

  jeg ønsker pengene skal gå til NOAH

 • http://www.dyrsrettigheter.no Maria Torjussen

  NOAH-for dyrs rettigheter!

 • Hannah

  SPCA Norge!

 • Odd Werner Sørensen

  NOAH-For dyrs rettigheter.

 • http://(DNFD) Guro Margrethe skjold

  Den norske frivillige dyreredningstjenesten(DNFD)

 • Peter Dean

  NOAH – for dyrs rettigheter! La oss forby pelsindustrien en gang for alle!

 • http://www.dyrsrettigheter.no/ Maria

  NOAH-for dyrs rettigheter

 • http://www.hestoghelse.no Kristin Lilleengen

  HEST OG HELSE!
  Jobber med bruk av hest i terapeutisk sammenheng og fritid for psykisk syke, funksjonshemmede og normaltfungerende mennesker. Vi holder på i alt slags vær!

 • Anina N. Andersen

  Dyrevernalliansen

 • Emilie

  Foreningen for Omplassering av Dyr – fordi de er så flinke og hyggelige og ikke minst fordi har gitt mange hunder og katter en ny sjanse!

 • Irene Arnesen

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten DNFD

 • Jenny Kristine

  NOAH – For dyrs rettigheter

 • Anina N. Andersen

  NOAH – for dyrs rettigheter! <3

 • Amy

  PARTNERS

 • Kine Johansen

  New Chance!
  Pengene som samles inn av denne organisasjonen går alltid uavkortet rett til barna ved et barnehjem i Goma, Kongo. De har redde så mange liv allerede, hjelp dem å redde flere. Organisasjonen driver for tiden og bygger opp et større barnehjem for å få plass til flere barn, men til dette trengs det mer penger. Støtt New Chance med dette.

 • Robin Skamo

  NOAH – For dyrs rettigheter’ får min stemme

 • http://www.newchancefoundation.com Lene Sivertsen

  NEW CHANCE – en humanitær frivillig organisasjon.
  Gir et håp om et bedre liv for barn i Goma/DR Kongo.
  Mat,skolegang og omsorg! Noe alle har rettigheter til men ikke alle som får mulighet – hjelp New Chance til å gi dem mulighet :) 100% går direkte

 • Sandra Hvål

  Dyrevernalliansen! :) de gjør en fantastisk god jobb, men trenger mer støtte :)

 • Ivan

  new chance fortjener disse pengene for deres gode arbeid.

 • Marina

  NOAH-for dyrs rettigheter

 • malene

  NOAH

 • anette lawrence

  SPCA Norge !

 • Ida

  Jeg stemmer for NOAH, dyrebeskyttelsen og Spca!!!!:)) På tide at dyrevelferd får litt støtte.

 • Cathy

  Dyrevernalliansen – fordi de gjør en flott innsats for dyren!

 • Tonje S

  NOAH for dyrs rettigheter

 • Nina BF

  Dyrevernsorganisasjonen/NOAH fortjener all støtte de kan få. De gjør en flott jobb for dyrene!

 • Kathrine

  Dyrevernalliansen!

 • Christoffer

  NOAH, For Dyrs Rettigheter

 • May Kristin knutsen

  Redningsskøytene fortjener absolutt 100000 fordi de består av en god del ildssjeler som jobber av egen frivillighet.
  Og de gjør en innsats for å redde liv.

 • Anina N. Andersen

  Kattens Beskytter Vestfold! Margrethe bruker enormt mye av fritiden sin på å redde hjemløse katter i Vestfold. Katter som egentlig burde vært reddet av Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten eller Dyrebeskyttelsen Sandefjord, men pga fulle hus må stå på venteliste før de kan få hjelp til å bli omplassert. Men Margrethe fikser private fosterhjem, steriliserer/kasterer, id-merker, vaksinerer og gir kattene ormkur og ordentlig fôr før hun omplasserer dem til det perfekte hjemmet enhver katt fortjener. I løpet av 2012 har hun reddet godt over 100 katter.

 • Camilla

  NOAH eller Dyrebeskyttelsen, begge foreningene gjør en fantastisk innsats for å hjelpe dyr som trenger det og begge drives ved hjelp av økonomisk støtte kun fra sine medlemmer

 • http://icfg.blogg.no Ine-Camilla

  NOAH , SPCA Norge eller Dyrebeskyttelsen Norge avd. Kongsberg :)

 • Christina

  NOAH! Og SPCA trenger deres hjelp til å hjelpe dyr.

  Vær så snill å støtt dyrs rettigheter!

 • ole martin

  Minne stemme går til new chance

 • Linda Busklein

  Partners Relief and Development

 • Silje

  NOAH – for dyrs rettigheter!

 • Eivor

  Jeg vil gjerne få foreslå ME-foreningens kronerullingsaksjon.

  Medisinen Rituximab har i innledende studier på Haukeland vist seg å gjøre mange ME-syke friske, og vi står foran et mulig internasjonalt gjennombrudd. Men nå mangler det penger til å gjennomføre oppfølgingsstudier som må til før medisinen kan bli allment tilgjengelig for de mange ME-syke i landet. ME-foreningen har derfor startet kronerullingsaksjon for å prøve å få studiet på beina så fort som mulig.

 • Tone Svendsen

  SPCA Norge

 • sammi

  jeg syntes at NOAH-for dyrs rettigheter skal vinne penger. de gjør en kjempeinnsats for alle dyrene i samfunnet, ikke bare enkelte dyre-grupper. de jobber for at dyr skal slippe å lide i veletablerte indistrier som kjøtt, egg, melk, pels, sirkus, dyreforsøk, jakt/feller osv. HEIA NOAH :)

 • cecilie

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten (DNFD)

 • Isabella Wulff

  DYREVERNALLIANSEN :o )))) De fortjener all den støtte de kan få. Det er så sjeldent de vinner slike ting , så det hadde vært utrolig gøy :) All støtte & respekt for det arbeidet de gjør!!!!!

 • may britt kristiansen haga

  New Chanse,de gjør en enestående arbeid,støtter dem selv :)

 • Siri

  NOAH – for dyrs rettigheter får ikke statsstøtte og har arbeidet hardt i over 20 år for å øke respekten for dyr i samfunnet. De har blant annet fått Oslo Fashion Week til å si nei til pels, og jobber hardt for at dyrs rettigheter skal opp på den politiske agendaen.

 • Anita

  Dyrevernaliansen!

 • alf Inge Rasmussen

  New chanse

 • Elin Furunes

  Partners Relief & Development.

 • Jane

  Dyrevernalliansen, NOAH eller SPCA Norge!

 • Heidi Erlandsen

  Dyrevernalliansen:-)

 • Tonje Elisabeth Lien

  Dyrevernalliansen – fordi de gjør en flott innsats for dyrene!

 • http://www.magicafoto.no Eirin Myklebust

  SPCA Norge!!! Såå viktig for de dyr som ikke kan forsvare seg!!

 • Marte

  Dyrevernalliansen! De tar opp de største sakene som kan redde flest dyr, og trenger økonomisk støtte for å klare å holde på med dette viktige arbeidet!

 • http://dyrevern.no Mathilda

  Dyrevernalliansen, for dei arbeider for å få slutt på pelsoppdrett og dyremishandling. Det e grunn nok for meg.

 • http://dyrevern.no sigrid

  Dyrevernalliansen bør vinne, fordi de er dyrenes stemme på en eksemplarisk måte! Faglig sterke og dyktige i politisk arbeid, men de har lite ressurser. Arbeidet de driver med handler ikke kun om dyrevelferd i snever forstand, men også om temaer som hvordan vi skal organisere landbruket vårt fremover (en underkommunisert problemstilling i norge i dag), matforbruk og kosthold osv.

 • Nils

  New chance definitivt! Dumt spørsmål!

 • Tonny Nesse

  SPCA Norge

 • Nils

  NewChance, Disse fortjener en premie for det enorme arbeidet dem utfører for barna i afrika. Disse menneskene risikerer sitt eget liv for og gi disse barna noe godt igjen. Definitivt NewChance!

 • Merete Jenssen

  New Chance! De har reddet så mange liv, pengene går alltid uavkortet rett til barna. Hjelp dem med å redde flere liv.
  Fantastiske mennesker som står på nesten hele døgnet for å skaffe penger til barnehjem som er under oppbygging.
  Håper inderlig at New Chance vinner!

 • http://www.magicafoto.no Tove

  SPCA Norge – fordi Norge trenger dyrepoliti.

 • Merethe

  NOAH – for dyrs rettigheter

 • Marianne

  Dyrevernalliansen. For å få slutt på pelsdyroppdrett. De gjør en god jobb for å endre holdningene til dyr i samfunnet vårt.

 • Lars M

  Synes dyrebeskyttelsen er en god kandidat.

 • 4Hlover

  4H Norge <3

 • stein-otto josefsen

  DNFD
  Den Norske Frivillige DyreRedningsTjenesten

 • http://www.magicafoto.no Tove

  SPCA Norge

 • Frøydis

  Dyrebeskyttelsen. :)

 • Bernt inge Ravndal

  NewChance, Disse fortjener en premie for det enorme arbeidet dem utfører for barna i afrika. Disse menneskene risikerer sitt eget liv for og gi disse barna noe godt igjen. Definitivt NewChance!

 • Malene Stokke

  Dyrevernalliansen

 • http://www.dyrsrettigheter.no/ Elise Vegsund

  Noah- for dyrs rettigheter! :)

 • Frøydis

  Dyrebeskyttelsen.

 • Heidi

  SPCA Norge.

 • Marianne Knutshaug

  NEW CHANCE! De gjør en utrolig god jobb med barn i Kongo!

 • Cirka

  Dyrebeskyttelsen!

 • https://www.facebook.com/ellenmarie.wold Ellen Marie Wold

  Dyrevernalliansen uten tvil. For deres arbeid for dyr som lider i pelsnæringen, industrilandbruket, og i dyreforsøk.

 • Unn-Bente

  Dyrebeskyttelsen Norge!

 • Melanie Aarhus

  NOAH – for dyrene!

 • B

  Kattens Vern, en frivillig organisasjon som hjelper hovedsakelig katter i nød, basert på donasjoner! Fordi de redder uskyldige katters liv og de som legger all sin innsats i det har et hjerte av gull.

 • http://www.speiding.no/aksjon/ Roald Amundsen

  I løpet av april skal speidere i Norge hjelpe barn og unge i Myanmar. Speideraksjonsmålet i 2013 er Flyktninghjelpens prosjekter i Myanmar i Asia, et land som er nesten dobbelt så stort som Norge, og med ti ganger så mange innbyggere. Fra 22. til 28. april 2013 skal speidere i hele Norge gjøre en innsats for å bedre barn og unges hverdag i Myanmar.

 • http://www.newchancefoundation.no/NewChance.php Steffen s.

  New chance foundation er mitt valg av organisasjon som fortjener 100.000 norske kroner til sitt arbeid i Kongo. De jobber med å sikkre «unge sjelers fremtid». Dette blir utført via å bygge skoler og barnehjem til de trengende.

 • Mette

  New Chance – på grunn av deres fantastiske innsats for å hjelpe barn/ unge til skolegang i Kongo !

 • Ulla-Mona Kauterud

  BLÅ KORS!!!!……Så absolutt!!!

 • carina

  SPCA

 • http://www.cbevent.no Linda

  SPCA Norge! Er dessverre så alt for mange der ute som trenger hjelp fra dem.

 • Runa

  Bymisjonen

 • Lene

  New Chance :)

 • http://verdigkaninliv.blogg.no Carro’s Kaniner

  dyrevernaliansen!

 • http://www.dbbh.no Mari

  New Chance selvfølgelig!!!

 • J H Christiansen

  SPCA Norge

 • Hanna

  NOAH!

 • Hilde
 • marit

  jeg mener atredd dyra telemark skal få pengene. de gjør en kjempejobb med pusene.hilsen en dyrevenn.

 • Turi Elise Kaus

  Jeg stemmer på 4H :)

 • http://www.dbbh.no Amanda

  Dyrevernalliansen!

 • Bjørn Lund

  NOAH, som hele tiden kjemper alt de kan for dyrenes rettigheter.

 • Marith H. Solbakken

  Dyrebeskyttelsen Norge :)

 • kenneth

  DNFD

 • http://www.dbbh.no Ida bergeton

  SPA Norge

 • Hilde

  Me forskning ved fluge og mella Haukeland sykehus burde få økonomisk støtte til videre forskning på me medisin rituximab. De fikk ingen midler av forskningsrådet å studien ble stoppet. Å vi er mange syke som ligger i håpet om et bedre liv.

 • http://www.cbevent.no Petter

  SPCA Norge

 • Merethe Skalleberg

  Jeg synes at New Chance foundation skal få pengene, de gjør en fantastisk jobb :) Alt er basert på frivillig arbeid
  http://www.newchancefoundation.no/NewChance.php

 • Grethe

  Dyrevernalliansen, for det utrolige de gjør for dyrene!

 • https://www.facebook.com/pages/4H-Oppland/193256104026152?fref=ts Pål-Anders Skari

  4H Oppland !
  4H står for mange verdier som er verdt så utrulig mye i samfunnet.
  Med 50 000 kan vi få til og dra på flere utfordrende turer ute i naturen, og bygge nettverket våres videre :)
  Håper dere synes vi er en verdig mottager! :)

 • Lise S

  SPCA Norge fortjener å vinne pengene fordi de kjemper for de svakeste i samfunnet, dyrene.

 • Anne Mette

  Dyrevernalliansen! Fordi dyrene trenger vår hjelp.

 • http://SPCSNorge!! Eirin Myklebust

  SPCA Norge!!

 • Derp

  SPCA Norge

 • https://www.facebook.com/pages/4H-Oppland/193256104026152?fref=ts Pål-Anders Skari

  4H er en religions og politisk nøytral ungdomsorganisasjon. En hver 4H-er lever mye etter 4H-løftet «Vi lover å arbeide mot det mål og bli en ungdom med; klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse». 4H handler om å lære ved å gjøre, og hvert år velger hver 4H-er et prosjekt som de jobber med gjennom året og stiller ut på den lokale klubbens høstfest i oktober. Jeg mener 4H-Oppland fortjener 50 000 kroner fordi dette er en plass det legges ned mye, og da mener jeg MYE, frivelig arbeid. Så mange verdier som 4H står for; ikke gi opp før du har nådd målet ditt, og eventuelt forstå hvorfor du ikke når målet. Viljen til og forandre for andre, og ikke minst sørge for å inkludere alle. Denne organisasjonen fortjener dette! :)
  Håper dere også synes det! :)

 • Hilde

  Fluge og mella på Haukeland sykehus burde få litt økonomisk støtte til videre forskning på me medisinen rituximab. Som mest sannsynlig kan gi oss me syke livet tilbake. Vi er mange syke som lever i håpet.

 • http://rawganik.com Thomas

  Dyrevernalliansen

 • stine

  Dyrevernalliansen :)

 • Elisabeth Sønsterud

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten (DNFD)

 • eva hennum

  SPCA Norge selvfølgelig !

 • Susanne

  Spca Norge .

 • Line Renée Gjesti

  Dyrevernalliansen! :D

 • http://hestoghelse.no Hilde

  Hest og Helse er en frivillig organisasjon som jobber for å skape mestringsarenaer for ungdom og voksne med eller uten funksjonshinder. Dette gjøres gjennom fysisk aktivitet med hest. Organisasjonen har mye mer de ønsker å gjøre enn de har midler til. Stormberg sine visjoner passer godt med Hest og Helses mål om å bidra til økt fysisk aktivitet. Hest og Helse fortjener støtte til å jobbe videre med sitt viktige arbeid for folkehelsen!

 • http://www.newcahancefoundation.no Hilde

  NEW CHANCE – der en en hjelper barn med skolegang, mat og omsorg i Goma/DR Kongo..Fantastisk arbeid :)

 • Ørjan André Lilledal

  New Chance!!!
  Syns også SPCA gjør en god og viktig jobb, men new Chance foundation TRENGER VIRKELIG støtten!! NEW CHANCE FTW:))))

 • tora

  HUS TIL PUS bør få en del av disse pengengene . De har en modell som heter TNR (trap neauter release) dvs at de steriliserer den hjemløse kattebestanden og gir dem så matstasjoner, sovehus og veterinærhjelp.
  De er en liten org så noen kroner eksta når langt til hjelp :)

 • Heidi

  SPCA Norge :)

 • Jimi

  Dyrevernalliansen.

 • Gro

  SPCA Norge

 • Annette

  SPCA Norge

 • Elin S

  Dyrevernalliansen :)

 • Bente rognstad

  SPCA Norge. Fordi de jobber døgnet rundt frivillig uten lønn for å redde dyr som ellers ville gått rett i døden! Dette er helter og engler som bruker alt de har av krefter på å redde dyr i nød! En jobb det offentlige skulle hatt! Dyrene er de aller svakeste individene i et samfunn, de evner ikke å snakke og fortelle sin lidelse selv.

 • Rune

  Dyrevernalliansen

 • Merete Jenssen

  Håper New chance vinner. Fantastiske mennesker som samler inn uavkortet penger til barn og barnehjem i Kongo. Mennesker som driver stiftelsen står på nesten døgnet rundt for å få inn penger til barna/ barnehjem.
  Les mer om alle barna de har reddet og hjulpet og alle barna som de kommer til å kunne redde når et nytt stort barnehjem står ferdig.
  les mer http://www.newchancefoundation.no

 • Lene Larsen

  Kirkens bymisjon. Fordi de lever opp til sitt slagord «ingen er bare det du ser» og gjør en fantastisk jobb for de som trenger det mest i byen vår.

 • Gerd Astrid Johansen

  SPCA

 • Julie

  Syns 4H Norge burde vinne pengene! En bedre ungdomsorganisasjon er ikke lett å finne!!

 • Elin S

  Dyrevernalliansen :) De gir dyra i landbruket en stemme

 • Charlotte

  Frelsesarmeen

 • Hanne Bjørge

  4H Norge!

 • Charlotte

  SPCA Norge

 • http://www.kunststua.com Natalie Norboe

  Støtteforeningen for kreftsyke barn.
  Vår datter var heldig å overleve kreften hun fikk da hun bare var 1 år gammel. Dessverre er ikke alle barn like heldige. Av de barna vi ble kjent med på kreftavdelingen, er nesten halvparten døde. Det er trist og urettferdig når uskyldige barn rammes av denne sykdommen og det er vanskelig både for den syke, søsken og andre pårørende. Støtteforeningen for kreftsyke barn var for oss fin hjelp og støtte både under sykdommen og i ettertid. De fortjener og trenger pengestøtte, så jeg nominerer de! De gjør en viktig og fantastisk jobb! Flere av de som jobber frivillig der har selv opplevd kreft og noen har mistet sitt barn, det er sterkt gjort å stå på for å hjelpe andre da.

 • http://www.moonstarsbokverden.com ~MoonStar~

  Støtteforeningen for Kreftsyke barn

 • Lene

  Kattens Vern: Disse omplasserer hjemløse katter, som det er utrolig mange av i Norge, samtidig som de jobber for å forbedre holdningene til folk om kattehold bland annet viktigheten av kastrering og ID-merking.

 • Linda O.

  Dyrebeskyttelsen Norge Vest-Finnmark. Fordi de tar seg av hjemløse dyr uten ei krone i lønn. Dem hadde virkelig hatt bruk for ekstra penger og en oppmuntring som de kan bruke på å hjelpe flere dyr i nød.

 • http://Dyrevernalliansen Caroline

  Dyrevernalliansen burde uten tvil få pengene pga av deres innsats for dyr i nød. Dette er penger som vil være til svært god hjelp i arbeidet deres for dyr som lider i pelsnæringen, industrilandbruket, og i dyreforsøk.

 • Silje Helen

  Jeg synes at Dyrebeskyttelsen avd. Bergen og Hordaland fortjener en belønning for det flotte arbeidet de gjør for de hjemløse dyrene i Bergen! :) De holder også på å renovere en skole, som skal gjøres om til et «dyrenes hus», og for å få til dette kreves det penger!

 • Stine

  SPCA norge. Og Dyrevernalliansen!

 • http://www.dbbh.no Hilde

  Jeg vi foreslå Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland. I disse dager pusser organisasjonen opp en gammel nedslitt skole på dugnad, som på sikt vil bli et hjem for hjemløse dyr i Bergen og Hordaland. Bygget trenger total renovering innvendig og utvendig grunnet slitasje, sopp, råte og mugg samt manglende vedlikehold etter at bygget ble stående tomt i mange mange år.
  Selv om arbeidet utføres i god dugnadsånd har organisasjonen nå veldig mange utgifter. Materialer må kjøpes inn, det elektriske utstyret, vinduer, drenering rundt huset, tak, og nye vannrør koster mye penger dessverre. Dette er et stort løft for en frivillig organisasjon. Behovet for et hus til de hjemløse dyrene er dessverre veldig stort. Og nå trenger de økonomisk hjelp for å kunne ferdigstille huset.

 • Svein Olsen

  SPCA Norge

 • Kari

  Norsk Luftambulanse!

 • Andreas Mäntykoski

  Henger meg på SPCA og Dyrevernalliansen, men vil spesielt nevne Kattehuset i Alta som gjør en fantastisk jobb med å hente inn katter og andre dyr fra dårlige hjem og løse ute. De behandler og omplasserer og følger opp alle dyr som kommer til og drar ifra dem, og de henter inn dyr fra flere byer. De fortjener en påkjønnelse for sin fantastiske innsats!

 • Margrethe

  Dyrevernalliansen, helt klart. De jobber intenst for å fa avskaffet pelsdyrnæringa og for å sette en stopper for dyretesting av produkter. De informerer folket om hva som egentlig skjer med de stakkars dyra, og har blandt annet en app som forteller deg hvilke produkter som er og ikke er dyretestet.

 • Fred Semprini

  SPCA Norge

 • Merete Jenssen

  New Chance! Pengene går uavkortet til barn/ barnehjem som drives av stiftelsen New Chance ! Fantastiske mennesker som hjelper barn og står på nesten hele døgnet for å skaffe penger til barn som bor på barnehjemmet og til et nytt barnehjem som er under oppbygging. Les mer http://www.newchancefoundation.no

 • http://www.dbbh.no Tina G.

  Dyrebeskyttelsen Norge avd Hordaland og Bergen.

  Her er folk fra den 100% frivillige organisasjonen ute til alle døgnets tider for å ta seg av alle dyr fra forlatte kaniner, hjemløse katter og rømte fugler. Alle dyr får nødvendig dyrlege behandling som koster noe voldsomt samt at et nedsarvet hus blir nå pusset opp og skal bi Dyrenes Hus til sommeren hvor dyr kan bo i midlertidig hjem til noen forhåpentligvis velger å adoptere dem. Pengene er sårt trengt for å passe på at alle dyrene hele tiden kan få hva de trenger.

 • Maria Delko

  NOAH – for dyrs rettigheter. De er seriøse, flinke og jobber hardt for alle dyr. Statsstøtte får de ikke, så de er avhengige av sine medlemmer og donasjoner.

 • Ranja Olaisen

  Dyrevernalliansen :)

 • Tine Solbakk

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten (DNFD)

 • Beate

  Dyrevernalliancen

 • Solveig

  DNFD

 • Adeleid Haugen

  Dyreevrnalliansen

 • Anette Uvaas Gulbrandsen

  Dyrevernalliansen

 • Ina

  SPCA Norge, dyrenes advokater.

 • http://dbbh.no/ Tina Grindeland

  Dyrebeskyttelsen Norge avd Hordaland og Bergen.

  Døgnet rundt er folk fra organisasjonen rundt for å hjelpe alle slags dyr fra katter, til kaniner forlatt i vinterkulden til forkomne fugler.
  Pengene er sårt trengt til vetrinærutgifter samt at de nå bygger et Dyrenes Hus så alle hjemløse dyr skal få et (forhåpentligvis) midlertidig hjem til noen velger å adoptere dem. Dette er en 100% frivillig organisasjon.

 • Inger Marie Thoresen-Borud

  SPCA Norge

 • Andreas Mäntykoski

  spca

 • Karin og Astrup Jensen

  DNFD

 • Guro skjold

  SPCA) Dyrevernalliansen

 • Sølvi Bastesen

  Dyrevernalliansen.

 • Jan Erik Breimo

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten DNFD

 • Line

  FOD- gården eller Dyrebeskyttelsen! De gjør en fantastisk jobb for dyr i nød!

 • Guro Margrethe skjold

  SPAC))Dyrevernalliansen))

 • Andreas Mäntykoski

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten (DNFD) De gjør en helhjertet innsats for å berge dyr fra fjellskrenter med mye mer. Og til dette arbeidet trenges det utstyr. Utstyr som gjør det enklere med å få dyrene velberget ned. De holder for tiden på med å utvikle en sele som vil gjøre det enklere og mer behagelig for dyra å bli berget.
  De har berget mange dyreliv siden dem startet opp for kort tid siden. Dem fortjener virkelig å vinne.

 • Kine Sjursen

  Dyrebeskyttelsen Bergen og hordaland (DBBH) holder for tiden på å pusse opp en falleferdig skole som skal bli til dyrenes hus. Ca 10.000 dugnadstimer er lagt ned i arbeidet av frivillige så langt, men mye gjenstår! Pengene hadde kommet utrolig godt med!

 • Gjermund Bjaanes

  Dyrevernalliansen. De kjemper for dyrene som sårt trenger sitt vern.

 • http://gurms@online.no Guro Margrethe skjold

  Dyrevernalliansen)) SPCA))

 • Gabi Lucas

  SPCA Norge :-)

 • Nina H Mcneill

  Friskis og svettis norge er en organisasjon under norges idretts forbund. De tilbyr lett tilgjengelig og lystbetont trening av høy kvalitet for alle.Vi jobber for å få folk flest i fysisk aktivitet uten krav til mye utstyr. Alle funksjonærer og treningsledere jobber på frivillig basis.

 • Magnar

  Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten med sitt dyrenes hjelpesenter på Skoppum, Kattens SOS og Dyrevernalliansen gjør alle en flott jobb og trenger alle penger til å utføre denne jobben.

 • Une Aina

  Dyrevernalliansen! I en tid hvor landbruket blir stadig mer industrialisert og de fleste av oss har glemt hvor maten kommer fra, er Dyrevernalliansen en dyktig og viktig stemme for dyrs velferd.

 • Nathalie Svensson

  SPCA NORGE

 • Anja

  SPCA Norge

 • Karin Engebretsen

  Dyrevernalliansen. De gjør en flotters jobb for å avskaffe pelsdyrnæring i Norge og ikke minst en stor innsats for de stakkars forsøksdyrene.

 • Kari Ernadatter Lian

  Norsk Luftambulanse!
  Fordi de redder liv der det står om kort tid, og der vanlig ambulanse ikke har samme mulighet når det står på tiden å ankomme og å bringe livstruende syke til livreddende behandling.
  Tusen takk til Norsk Luftambulnse! Uten dere hadde jeg vært død.

 • http://twitter.com/jannekake Janne Monsen Tveit

  NOAH – for dyrs rettigheter gjør en unik innsats for dyrene, og i motsetning til Dyrevernalliansen får de IKKE statsstøtte. http://www.dyrsrettigheter.no

 • Gunn Thoresen

  Dyrevernaliansen

 • shara

  SPCA Norge

 • Ida Friis

  SPCA norge

 • https://www.facebook.com/pages/4H-Oppland/193256104026152?fref=ts Pål-Anders Skari

  Jeg synes 4H-Oppland skal få pengene. 4H er en religions og politisk nøytral organisasjon som eksisterer i mange land over hele verden. Hver 4H-er lever etter et løfte «Vi lover og arbeide mot det mål og bli en ungdom med; klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse. 4H har også mange prosjekter gående, og flere av dem går blant annet ut på å få ungdom ut. f.eks så er satsingsområdet til 4H-Norge i år «ingen terskel, ingen grenser» som skal få ungdom ut i naturen, både i nærmiljøet og på lengre mer utfordrende turer. 4H er også en medlems-styrt organisasjon, som betyr at det er medlemmene som skal bestemme hva vi driver med. Hver klubb har et styre som jevnlig har styremøter, hvor de lærer å planlegge turer og senere gjennomfører disse. Dette er også et motto i 4H, «Å lære ved å gjøre», derfor har også hver 4H-er et prosjekt gjennom året som den enkelte jobber med, og til slutt stiller ut på klubbens høstfest i oktober. Etter 6 eller 8 godkjente årsprosjekter får 4H-eren plaketten. Utdelingen av plaketten er en høytidelig hendelse, der medlemmen ofte stille i enten dress eller bunad. Plaketten er et symbol på hva en 4H-er er; han/hun har et klart hode som han/hun har brukt for å nå sitt mål; han/hun har et varmt hjerte, for gjennom 4H så har han/hun fått venner for livet og har lært viktigheten av å ta vare på og inkludere alle. Gjennom bruken av et klart hode og mange kurs og prosjekter har 4H-eren utviklet flinke hender. Til slutt så har samholdet, vennskapene og det eksemplariske miljøet i 4H sørget for en god helse, ikke bare fysisk, men også psykisk.
  For 4H er ikke bare prosjektjobbing og organisasjonsarbeid, men det er sosialt og morsomt. Enda et uttrykk som brukes i 4H er «venner du enda ikke har møtt». Noe som jeg av erfaring veit at stemmer. For ved alle leire jeg har vært på. Har jeg alltid møtt nye, kule og dyktige folk. Vi sier at vi i 4H er en eneste stor familie. Det er plass til alle, og her har du muligheten til en start hvis du trenger det.
  Med 50 000 kan 4H arrangere enda flere utfordrende turer som vil fortsette og bygge og styrke allerede eksisterende nettverk.
  Til sist må jeg bare nevne og hedre alle de voksne resursene som gjør 4Hs eksistens i Norge mulig. De som bruker tid på å gi råd og legge til rette for læring og sosiale aktiviteter. Her legges det ned MYE arbeid!
  Håper dere synes 4H-Oppland fortjener pengene :)

 • Ida Friis

  Uten tvil; Dyrevernalliansen!

 • Irén Bastholm

  Dyrevernalliansen, slik at de kan gjøre ennå mer for dyr som lider i pelsnæringen, industrilandbruket, og i dyreforsøk

 • Marte Tøfte

  Jeg synes SPCA Norge fortjener pengene. :)

 • Live Ness

  Jeg HÅPER og VIL at pengene skal går til Professor Olav Mella og overlege Øystein Fluge . De fant ut at Rituximab hjelper mot sykdommen ME. Det finnes ingen behandling mot dette ellers. Men de trenger penger til mer forskning..noe de ikke fikk!!!

 • Ida Friis

  Dyrevernalliansen!

 • lise bekkelund

  SPCA norge

 • Lindale

  Dyrebeskyttelsen Norge er landets største dyrevernorganisasjon og eneste med lokalevdelinger som jobber med praktisk dyrevern, fra nord til sør.

 • Sylvia

  Dyrevernalliansen

 • Tirill Mohn

  Dyrevernalliansen

 • Iselin

  Dyrevernalliansen!! Det er en verdig vinner, pga formålet går til dyrene..

 • Mette Kristiansen

  SPCA Norge – vi trenger et dyrepoliti i Norge og når man ser hvor velfungerende det er i bl annet Storbritannia, USA og Sør Afrika, så burde det gis mer støtte her i landet også!

 • eva

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten (DNFD)
  Dem gjør en helhjertet innsats for å berge dyr fra fjellskråninger med mye mer.Og til dette arbeidet trenges det utstyr.Utstyr som gjør det enklere med å få dyrene velberget ned.De har berget mange dyreliv siden dem startet opp for kort tid siden.Dem fortjener virkelig å vinne.

 • Marit Toppe

  Støtt JOIN good forces og Mama Jeanne!

 • Bjørn Hope

  Dyrevernalliansen! De har fått til utrolig mye, og trenger all støtten de kan få for å fortsette det gode arbeidet :)

 • Randi

  SPCA Norge og Dyrevernsalliansen.

 • Ane Line

  NODAT – Menneskets beste venn som terapeut

  En flott frivillig organisasjon som jobber for å styrke helse og velvære gjennom samvær med dyr. Dyr er hengivne skapninger, som ikke dømmer andre – gir ubetinget kjærlighet, og en etterlengtet kroppskontakt til de som trenger det så mye. De gir kjærliget for enkeltpersoner gjennom sykehjem, krisesentre, skoler o.l. Mennesker med både fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer.

  Gjennom forskning vises det at ved å gi mennesker en slik mulighet kan senke blodtrykket og kolesterolet, dempe angst, skape optimisme, livslyst og motivasjon. Ved en slik ubetinget hengivenhet kan dyrene gi bedre restitusjon og hurtigere rehabilitering, til og med redusere behovet for smertestillende medisin.

  En hund å holde i.

 • Anita

  Dyrevernalliansen!

 • Annett

  Dyrevernsaliansen :) De gjør en flott jobb for dyrene…

 • Camilla

  Dyrevernalliansen! For sitt arbeid for dyr som trenger det mest – i pelsdyrnæringen, industrilandbruket og forsøksdyrene.

 • L.k

  SPCA Norge

 • Mathilde

  SPCA Norge

 • Barbro

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten :-)

 • Tone

  Frelsesarmeens Rusomsorg i Oslo gjør en flott jobb med noen som ofte er utstøtt av resten av samfunnet. Ettervern er utrolig viktig når noen vil starte på nytt, men her svikter den statlige hjelpen. Derfor mener jeg Frelsesarmeens Rusomsorg i Oslo bør få all den støtten de kan få!

 • Randi Wølner

  SPCA Norge

 • rita jakobsen

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten (DNFD)

 • Ronny Henriksen
 • Barbro

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten =)

 • http://www.joingoodforces.no Tore Gullaksen

  JOIN good forces som støtter blant annet Mama Jeannes arbeid for å hjelpe kvinner og barn som er voldtatt i DR Kongo fortjener støtten

 • Ronny Henriksen
 • http://www.ME-forskning.no Christina

  SPCA Norge

 • http://www.ME-forskning.no Kasin

  SPCA Norge

 • http://www.ME-forskning.no Stine

  SPCA Norge!

 • http://www.ME-forskning.no Hanne

  SPCA Norge fortjener disse pengene :) <3

 • http://www.spca.no Karin Diana Auld

  SPCA Norge :-)

 • http://www.ME-forskning.no anonym

  SPCA Norge

 • Elin

  Håper de kan gå til Fluge & Mella`s ME-forskning ved Haukelnad, De eneste pengene de får til sin forskning, er de pengene «mannen i gata» greier å skaffe, og det sier seg selv vil ta tid. Krysser alt jeg har :-D

 • Bente Kroksveen

  SPCA Norge

 • http://www.dnfd.no/ Nina

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten (DNFD) fordi de alltid har dyrenes beste i minnet og behøver å få finansiert utviklingen av et seletøy som skal brukes til å heise opp bortløpte dyr fra fjellsprekker etc

  https://www.facebook.com/pages/Den-Norske-Frivillige-Dyreredningstjenesten-DNFD/196263950400353

 • http://spca.no glenn

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten (DNFD
  De gjør en fantastisk jobb, med å redde dyr som ikke kan komme seg hjem selv..
  Fra fjøs til kjæledyr;)

 • Unn Elisabeth Ekre Bakken

  SPCA Norge trenger pengene! Jeg håper at de blir tilgodesett denne gangen ;-) ) spesielt fordi at de er i oppstartingsfasen. Vi trenger absolutt et dyrepoliti,eller rettere sagt: dessverre ser d ut for at vi trenger et dyrepoliti i landet vårt.

 • http://spca.no Marianne

  SPCA Norge

 • Mats

  SPCA Norge

 • chris

  Spca norge.

 • Anja

  (DNFD) Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten fortjener virkelig disse pengene!! De reiser landet rundt og redder dyr som har gått seg fast/falt utenfor steder hvor man ikke kommer frem på vanlig vis.

 • Vanja S. Lund

  DFND – Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten :)

 • Ellen

  SPCA NORGE

 • Anja

  (DNFD) Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten fortjener virkelig disse pengene!! De reiser landet rundt og redder dyr som har gått seg fast/falt utenfor steder hvor man ikke kommer frem på vanlig vis.

 • anonym

  New Chance!! Penger går uavkortet til å bygge hjem til barn i krigsherjede Kongo. Veldig bra tiltak!

 • http://www.ME-forskning.no anonym

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten (DNFD)

 • Kristin

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten

 • http://www.ME-forskning.no anonym

  Haukeland Universitetssykehus publiserte en spennende studie i 2011 om en kreftmedisin som ga bedring til to av tre ME-pasienter. Aldri tidligere har et medisinsk studie på ME vist så lovende resultater. De mangler midler til å sette i gang med et større multisenterstudie for å få bekreftet sine første funn. ME-pasienter, forskere og leger over hele verden venter med spenning på neste studie fra Norge. Forskningsrådet anså studien som støtteverdig men hadde dessverre ikke midler nok til å sørge for at den ble finansiert. Politikere har gitt masse støtte, i form av ord…
  Norges ME-forening har derfor startet en innsamlingsaksjon. Les mer på http://www.ME-forskning.no

 • Hege

  SPCA Norge!!

 • http://www.dnfd.no Anja Susanne

  På tide dyra får noe så min stemme går til. SPCA Norge

 • Britt Ingelsrud

  Frelsesarmeen Avd Linken Kongsvinger ved Tony Bekkengen. Gjør en fremragende innsats og tar folk med på tur i skog og mark som aldri hadde kommet seg av sted på egen hånd!

 • Hege Døhl

  SPCA Norge

 • http://www.dnfd.no Kristin Moursund

  Spca Norge :)

 • http://www.dnfd.no Line

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten

 • Malin Jakobsen

  SPCA Norge!!

 • http://www.dnfd.no Anja Susanne

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten fortjener virkelig disse pengene!! De reiser landet rundt og redder dyr som har gått seg fast/falt utenfor steder hvor man ikke kommer frem på vanlig vis.

 • http://www.dnfd.no Anja Susanne

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten synes jeg!!!

 • Keilin Sivertsen

  SPCA Norge!!

 • Ingvill Brenden

  Spca norge

 • Bjørnar

  KFUK – KFUM Global

  De gjør et utrolig arbeid for unge mennesker rundt om i verden som lever under fattigdoms grensen. De engasjerer ungdom til å opprette spare- og lånegrupper, for at ungdommene i fremtiden skal klare seg selv, og leve på egen inntekt fra egne bedrifter! De lærer også ungdommene i å konfrontere og løse opp i korrupsjonen på stedene de bor. KFUK -KFUM Global fortjener virkelig å få pengene.

 • Kine Johansen

  Spca burde vinne dette. De er dyrenes stemme!

 • Vibeke

  Jeg synes vi trenger et oppegående dyrepoliti, så jeg synes det skal gå til

  SPCA NORGE

 • Line Kristin Woldbeck

  SPCA Norge!
  I Norge mangler vi dessverre både dyrepoliti og nevneverdig offentlig støtte til og oppmerksomhet rundt dyrevern. SPCA tar ansvar der myndighetene svikter, – de sørger for at dyr som vanskjøttes, mishandles og lider får muligheten til et god og verdig liv. Ett hundre tusen kroner vil betyr forskjellen mellom liv og død for svært mange av våre pelskledde eller bevingede venner. SPCA Norge fortjener gaven fordi dyrene fortjener den!
  Tusen takk for at dere tar samfunnsansvar og gratulerer med 100.000 følgere! :-)

 • Ida Margrethe Lundemo

  SPCA Norge! De gjør en super jobb!

 • http://www.dnfd.no Anja

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten

 • http://www.dnfd.no Anja

  Den Norske Frivillige Dyreredningstjenesten fortjener virkelig disse pengene!! De reiser landet rundt og redder dyr som har gått seg fast/falt utenfor steder hvor man ikke kommer frem på vanlig vis.

 • Kjersti Halvorsen

  SPCA Norge

 • Sigrid Hagen

  Stine Sofies Stiftelse

 • Steinar, Stormberg

  Frelsesarmeen avdeling Linken Kongsvinger ved Tony Bekkengen. Han tar med folkene ut på turer i skog og mark og trenger både oppmuntring og midler!

 • lolle

  SPCA Norge !!! Dette er en frivillig organisasjon som jobber på spreng for å hjelpe dyr i nød, forebygge og veilede mennesker når det gjelder dyrehold.
  SPCA står for : Society for the prevention of cruelty to animals.
  Helt klart at SPCA Norge er et samfunnsnyttig formål og bør vinne :)

 • http://hverdagschaos.blogspot.com Ida Lindvall

  SPCA Norge – dyreorganisasjonen som sprer forebyggende kunnskap og redder og omplasserer dyr.

 • Bjørg Skagen

  Kattens beskytter Vestfold.

 • Glenn

  SPCA Norge

 • michelle gulhaugen

  SPCA NORGE :-D

 • Linda H johansen

  SPCA Norge dyran treng det virkelig :)

 • Henrik Erlandsen

  SPCA Norge!

 • Tone Kingell

  SPCA Norge!!!

 • inger lise nilsen

  SPCA Norge.

 • http://Www.dnfd.no Jan vimme

  Dnfd, Den Norske Frivillige Dyreredningstjeneste

 • Gry Hansen

  spca norge fortjener virkelig dette.

 • Elouise

  SPCA Norge

 • http://www.kattenssos.no Line

  Kattens SOS som jobber å øke kattens status.

 • Silje Sandvold

  SPCA Norge

  Dyrevelferd får alt for lite midler i forhold til antall dyr som er forsømt!

 • Silje Sandvold

  SPCA Norge :-)

 • Mari Strømsæther
 • Silje Aasen

  SPCA Norge!

  Så de kan fortsette det fantastiske arbeidet de gjør.

 • Hans Georg

  SPCA Norge

  Dyrevelferd får alt for lite midler i forhold til antall dyr som er forsømt!

 • Cathrine

  Drammen Konsertorkester!

 • http://www.turbolotte.com LM

  SPCA Norge!

 • http://fjellturlag.no Arild Halvorsen

  Fjell Turlag på Sotra utenfor Bergen trenger penger til Gapahuker slik at store og små kan få et fint turmål.

 • Marita Rød

  SPCA Norge synes jeg virkelig fortjener dette! :)

 • bente randal

  Fluge og Mella’s forskningsprosjekt på kreftmedisinen Rituximab som har vist seg og ha gitt svært lovende resultater på Me syke.Vi ønsker livene våres tilbake,og Dettw er vårt eneste håp så langt.<3 HÅP <3

 • Mattias

  World Society for Protection of Animals, WSPA!

  Eller Big Life Foundation!

 • Monica Hansen

  SPCA Norge

 • Mari Strømsæther
 • Silje Aasen

  SPCA Norge

  Så de kan fortsette det fantastiske arbeidet de gjør!

 • Lilja Ingolfsdottir

  Utvilsomt NEW CHANCE. Lederen reiste ned med livet som innsats for å redde ungene i Kongo når alt var ekstremt kritisk. Ren idealistisk organisasjon hvor alle midler går direkte dit det trengs. Sjeldent.

 • stian hansen

  spca norge

 • Ann-Helen Røch

  SPCA Norge

 • http://www.turbolotte.com TurboLotte

  SPCA Norge ABSOLUTT

 • Anne

  Stiftelsen Livsglede for eldre.

 • Sissel N. Moen

  SPCA Norge

 • Mona Kristin Kringlemoen

  Maritastiftelsen er en stiftelse som virkelig jobber for andre!! De fortjener å få litt hjelp uten i fra!

  SPCA Norge. De gjør en utrolig bra jobb! Fantastiske mennesker som bruker mye av sin fritid på frivillig arbeid for dyr i nød!

 • Åshild Langeland

  Jeg synes Fattighuset i Oslo skal få penger. De gjør en kjempe innsats for fattige voksne og barn. De er også opptatt av at barn ikke skal lide fordi foreldrene er fattige. Det er også mange grunner til at folk er fattige! De fortjener en heder for arbeidet de gjør frivillig!!!

 • siri

  SPCA Norge

 • Elise

  SPCA Norge uten tvil <3

 • Ida Heggeseth

  SPCA norge :-D

 • Gunnar T Lien

  SPCA Norge

 • May Lena

  SPCA ;)

 • Helén

  SPCA Norge!

 • Inge I Olsen

  SPCA Norge

 • Vero

  SPCA Norge!!

 • May Lis Røtnes

  SPCA Norge

 • Kristel Ø Vardøy

  Eg ønske å nominera Dyrebeskyttelsen Norge avd Bergen og Hordaland, Kattens Vern og Hjemløse katter Løken. Disse jobber alle for at heimlause pusekattar skal få eit verdig og god liv. Desse organisasjonane og prosjektena koster penga, tid og hjertesorg, men dei gjer ikkje opp sjøl om dei oppleve mykje motgang. For dei har eit brennandes ønske og håp om at dyrena skal få eit godt liv med kjærlighet og omsorg. Detta e virkelig eit arbeid som absolutt bør verdsettast!

 • bente randal

  Fluge og Mella’s forskningsprosjekt på Medisinen Rituximab og Me.Fordi de fortjener det,og det er vårt eneste håp.til og bli friske dette gjør de på fritiden sin utenom sin vanlige jobb på kreftavdelingen.Så de fortjener det virkelig,og vi Me syke fortjener og få en kur.

 • Veronica

  SPCA NORGE

 • Marianne

  SPCA Norge. For de gjør en fantastisk jobb for alle små og store dyr som trenger de!

 • Silje Ulekleiv

  SPCA Norge

 • http://www.spca-norge.no Thomas Stensen

  Uten tvil SPCA Norge.

  Flott organisasjon med et profesjonelt syn og fremgangsmåte på jobben de gjør.

 • Marit Gabler

  SPCA Norge

 • Elisabeth

  SPCA Norge

 • Tormod Rokstad

  SPCA Norge

 • Maren

  Hedmark Røde Kors RØFF(Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp), et kjempetiltak for å få barn og unge ut i skogen og opp i trærne samt lære dem førstehjelp, ofte dem som «faller utenfor» organiserte aktiviteter som ski og fotball.

 • http://www.newchancefoundation.no Erlend Ledaal Norheim

  New Chance.
  Støtten bør gå til
  New Chance Foundation.
  Deres arbeid for barn og unge i Kongo er fantastisk.

 • Lisbeth Aune

  SPCA Norge fortjener å vinne :)

 • Brit Bjerkeli

  SPCA Norge

 • http://www.joingoodforces Marit Toppe Berg

  Støtt Mama Jeanne og hennes arbeid blant voldtatte kvinner og barn i DR Kongo. Hver dag kommer nye kvinner og barn som har overlevd brutale voldtekter til JOIN good forces mottakssentre. Her får de omsorg og de som trenger medisinsk behandling transporteres til Kyeshero Hospital i Goma. JOIN good forces har gjennom Mama Jeanne og hennes feltarbeidere hjulpet over 20 000 kvinner og barn som er voldtatt av geriljasoldater, soldater fra hæren, politi og andre. De krysser frontlinjene, forhandler med geriljaledere – alt for å nå ut til de som trenger hjelp. JOIN good forces forener gode krefter – JOIN oss!

 • Marlene Aadnevik

  SPCA Norge<3

 • Ida Margrethe Lundemo

  SPCA norge!

 • Mari

  Helt klart SPCA Norge! Folkene som gjør så mye for dyrene våres, fortjener virkelig å få litt hjelp og støtte! Dyr er LIKE MYE VERDT som mennesker.

 • C. Hagen

  SPCA Norge

 • Lene Larsen

  Spca Norge. <3

 • Susanne G.

  Evangeliesenteret. De hjelper så mange mennesker som sliter med rus og andre problemer, og pengene ville gått til å redde enda flere liv.

 • Cathrine

  SPCA Norge

 • Emily

  Redd Dyra Telemark.

 • Line

  SPCA Norge

 • Bent

  SPCA Norge.
  Dyrenes rettigheter har blitt tilsidesatt og glemt i mange nok år nå.. Gi midler til ovennevnte så vi får beskyttelse å hjelp til noen av de svakeste.

 • http://tanjatokerud.blogg.no Tanja

  SPCA Norge!

 • Line

  Dyrevernalliansen! De gjør en fantastisk jobb for forsøksdyrene, pelsdyrene og dyrene i industrielt landbruk! http://www.dyrevern.no

 • Anita

  SPCA NORGE

 • Terje

  SPCA Norge

 • Bente

  SPCA NORGE

 • Emilie

  SPCA Norge

 • Tanya

  SPCA Norge!!

 • Tanya Bjøntegård

  SPCA NORGE!!!

 • Geir Thune

  Jeg synes brukere og pesonale v Bjørnemyrvn 26, som er en bolig for multifunksjonshemmede på Nesodden burde få det, de er ofte ute i all slags vær, men blir begrenset pga for dårlig utrustning, klær

 • Randi

  SPCA Norge

 • http://www.upcloseandpolished.com Marthe Cecilie

  «SPCA Norge» :) !!!

 • Rebecca

  SPCA Norge

 • marita

  SPCA Norge. De gjør en fantastisk jobb for dyrene. Fantastiske mennesker som bruker masse av egen fritid på frivillig arbeid for dyr i nød.

 • Mette

  The Dale Oen Experience

 • Sylvi

  SPCA Norge

 • Stine

  SPCA Norge

 • http://www.spca.no Daniel

  SPCA Norge

 • TLA

  Hvem tenker med på dyrenes ve og vel enn SPCA?? De gjør en kjempejobb og fortjener helt klart dette!!!
  Så min stemme går til SPCA Norge! :-) :-)

 • Hilde

  SPCA er helt klart en kjempesak, som også Stine Sofies stiftelse! En av de to burde få det!

 • Isabel O.

  SPCA Norge

 • Kristin G.

  SPCA Norge

 • siv

  1, Spca norge 2. Klar magasinet

 • http://lindaruud.wix.com/lm-terapiognegler Linda

  SPCA Norge!!

 • Ann Silje Skogheim

  SPCA NORGE
  De gjør ein kjempejobb :)

 • lena

  SPCA Norge

 • Marita

  SPCA Norge!

 • Heidi Marie Bakke

  SPCA Norge

 • May Torill Horten

  Mange verdige mottakere her, men jeg mener definitivt Norsk Luftambulanse.

 • Inger-Lise

  SPCA Norge

 • Jan Petter Sollien

  SPCA Norge

 • Winther

  SPCA Norge

 • katrine

  SPCA Norge!!

 • Marie lassemo

  SPCA Norge

 • Berit L

  SPCA Norge

 • Silje Solberg

  SPCA Norge

 • http://www.newchancefoundation.no Lise Berger

  NewChance
  Er en humanitær stiftelse som arbeider for å redde barn i Goma- Kongo. Dette er barn som uten New Chance, ikke har noen. Bhaati et av barna ble funnet i et utedo, dumpet bare noen timer gammel. Nå er det en sunn, frisk gutt med hele livet foran seg. Hjelp oss å redde flere!

 • heidi iren kvamme

  spca norge

 • Janine

  SPCA Norge!

 • Vidar

  SPCA Norge

 • Roy Andre

  Frelsesarmeen :)

 • http://www.newchancefoundation.no inger

  SPCA Norge

 • Vigdis

  SPCA burde få litt ekstra. De gjør en kjempejobb :)

 • http://www.velgsunt.no Tom Hansen

  SPCA Norge! Det er på tide en landsomfattende organisasjon tar seg av dyrenes velferd.

 • anita løvland

  SPCA norge :-)

 • Anne-Britt Sætherskar

  Ønsker barneavdelingen på Nordlandsykehuset skal få pengene. Brukes til at langtidspasienter kommer ut fra sykehuset til koselige aktiviter i en vanskelig tid.

 • Monica Ferreira Ask

  SPCA Norge

 • Janne

  Spca Norge

 • http://www.newchancefoundation.no Lise Berger

  Er en humanitær stiftelse som arbeider for å redde barn i Goma- Kongo. Dette er barn som uten New Chance, ikke har noen. Bhaati et av barna ble funnet i et utedo, dumpet bare noen timer gammel. Nå er det en sunn, frisk gutt med hele livet foran seg. Hjelp oss å redde flere!

 • Mari Jacobsen

  SPCA Norge

 • Janne

  SPCA Norge bør være en klar vinner

 • Winnie

  SPCA norge

 • Daniel

  SPCA Norge trenger virkelig støtte til det fantastiske arbeidet de gjør for dyrene .

 • anita løvland

  SPCA

 • Birgit

  SPCA Norge

 • Janne

  Kattens SOS

  Jobber for å forebygge hjemløshet blant katter og omplasserer hjemløse katter til gode trygge hjem.

 • http://www.animalous.blogg.no Line Tekoa

  SPCA norge

 • Katrine Johannessen

  SPCA Norge selvfølgelig!

 • Renate L

  Mit forslag er Karanba

  http://www.karanba.com/

  Karanba er et sosialt prosjekt i Rio de Janeiro. Med fotball som virkemiddel hjelper Karanba vanskeligstilte barn og unge fra slumområdene med utdanning, utvikling og utfoldelse. Karanba organiserer i dag over 1000 barn og ungdommer, både gutter og jenter fra flere ulike områder av Rio de Janeiro.

 • Ellen Milardsdatter

  SPCA. Fordi vi trenger et sterkt frivillig dyrevernstiltak så lenge det offentlige ikke evner å ta vare på og ivareta rollen som dyrenes beskytter!

 • lena svenningsen

  forskning på RITUXIMAB!!!!!!!!!!!

  Professor Olav Mella og overlege Øystein Fluge påviste tidligere i høst en sterk effekt av kreftmedisinen Rituximab mot sykdommen ME. Resultatene av forskningen vakte oppsikt verden over.

  Det er så mange som har et håp om å få et verdig liv som følge av forskningen til de to overnevnte, så et bedre formål finnes det vel ikke!

 • Linn

  SPCA Norge

 • Lasse Brunholtz

  Barn og ungdomsavd. Stjernen Hockey :)

 • Ida Henriksen

  SPCA Norge!

 • Hilde Andersen

  SPCA Norge fortjener dette!

 • Anita Aspås

  SPCA Norge – Så de kan gjøre enda mere for dyrene som virkelig trenger det.

 • Hilde

  SPCA Norge er et meget godt alternativ, men minst like godt er Stine Sofie’s stiftelse!

 • Gro Kvithyll

  SPCA Norge

 • thordis

  SPCA Norge!

 • Berit Sørlie

  SPCA Norge

 • Katrine

  SPCA Norge! :-)

 • Andrea

  SPCA norge!

 • jeanette husås

  SPCA Norge! Helt klart :)

 • Bjørg Åseth

  SPCA Norge

 • cecilie

  SPCA Norge:)))

 • Ida Eliassen-Coker

  NODAT!

 • Ulrikke

  SPCA Norge. Fordi de gjør en jobb i Norge som ingen andre gjør. Og som er så utrolig viktig.

 • Anette

  SPCA Norge og Norsk luftambulanse.

 • Halat Sophie

  Helt klart SPCA Norge!

 • Karolina Fagerland

  SPCA Norge. Husk at dyrevern ikke får statstøtte, så alle som driver å redder dyr trenger all verdens støtte :-)

 • Michelle

  Synes SPCA Norge skal få :) De er en 100% frivillig, non-profit organisasjon, som jobber hardt for å hjelpe dyr som ikke har det bra. De er ikke-politiske; alt de ønsker er å hjelpe dyr med å få et bedre liv. De er den mest seriøse organisasjon jeg vet om når det kommer til dyrevelferd :)

 • Kine Nilsen

  Wayback Tromsø

 • Kine Therese Nilsen

  Wayback Tromsø :-)

 • Pål

  SPCA Norge!

 • http://SPCANorge Ann-wenche Bringsli

  Synes Spca Norge fortjener å bli satt pris på. d er så mange dyr der ute i Norge som ikke har det noe godt:-( så at d er noen som har satt igang å hjelpe er helt fantastisk:-) har tenkt på d mange ganger at hvorfor har ikke Norge et dyrepoliti?? Dyr trenger noen som kan hjelpe. Så heia spca Norge:-)

 • Wence

  SPCA Norge

 • Hanne

  Spca Norge

 • Renate L

  Mitt forslag til mottaker av støtte fra dere er:
  http://www.karanba.com/

  Ref Karanbas nettside:
  Karanba er et sosialt prosjekt i Rio de Janeiro. Med fotball som virkemiddel hjelper Karanba vanskeligstilte barn og unge fra slumområdene med utdanning, utvikling og utfoldelse. Karanba organiserer i dag over 1000 barn og ungdommer, både gutter og jenter fra flere ulike områder av Rio de Janeiro.

 • May Strøm-Olsen

  Synes Kirkens bymisjon fortjener pengene :-)

 • Sandy Aadnevik

  Tiltaket God Start -arbeid gir mening, Kristiansand. Med nedleggelsesspøkelset over seg fortjener deltakerne en oppløftning i en ellers tøff hverdag. Hør bare hva en deltaker sier:«JEG HADDE NESTEN IKKE TRODD JEG GREIDE Å JOBBE, MEN DET ER GODT Å VITE AT DET JEG GJØR BETYR NOE FOR NOEN»

 • Charlotte

  SPCA Norge
  http://www.spca.no

 • Hege

  Gatemagasinet KLAR

 • Inger Th Sundbye

  Jeg synes Norske Redningshunder trenger en oppmuntring og støtte. Deres ekvipasjer legger ned enormt mye tid og penger frivillig og av egen lomme på å trene og utdanne hunder og seg selv. De får ingen offentlig støtte til noe av dette. Det tar ca. 3 – 4 år for å utdanne en hund og fører. Dette betaler de selv. De drar ut på oppdrag fra politiet for å finne og redde mennesker som er i vanskeligheter i fjellet, skogen, byen, eller sammenraste bygninger.

 • http://spca.no Marianne

  Min stemme går til SPCA Norge. Det er en frivillig organisasjon som gjør en fantastisk jobb for dyrene. De trenger vår støtte :)

 • Tonje Bratseth

  SPCA Norge

 • David Vågeng

  Jeg syntes Frelsesarmeens Rusomsorg i Oslo er et godt alternativ til vinner. Frelsesarmeen driver arbeid blant rusklienter, fenglede og tildligere fengslede. Både på gatenivå og i fengsel.

 • Anette Håkonsen

  SPCA Norge!! :)

 • Anette Håkonsen

  SPCA Norge :)

 • Siv Samuelsen

  “Hjelp oss og hjelpe” er en organisasjon som virkelig står på å hjelper ALLE som trenger det! Gratis. De går i Oslos gater en til to ganger i uken og deler ut mat,klær og sko,varm drikke til de trengende. De hjelper alle som tar kontakt uansett hva noen trenger hjelp til så prøver de å hjelpe.
  Hjelp oss og hjelpe fortjener og trenger all støtte de kan få.

 • Mali Hole Skogen

  Strandryddedagen 2013
  Flere tusen frivillige, lag, foreninger, idrettsklubber, velfoninger over hele Norge som rydder strendene våre for søppel gratis før sommersesongen.

 • Kristin

  Kreftsaken, kirkens bymisjon og FOD

 • Merete M.

  Kreftlegene Fluge og Mella på Haukeland sykehus, som jobber med å forske på medisin for ME pasienter! Mange er blitt veldig friske etter deres innsats! Men de trenger mer innskudd for å forske.

 • http://kulturfabrikken.no Lillian Paulsen

  Jeg har et litt mer lokalt forslag. På Hetlevik på Askøy var det i «gamle dager» en sildafabrikk. Etter at den ble lagt ned har det ikke vært mye aktivitet der. Men lokale sjeler (idrettslag, ungdomsklubb, musikklag) og satte i gang en gedigen dugnadsinnsats. Det har vært jobbet i mange, mange år – og resultatet er et fantastisk flott kulturhus som ikke bare bygdens innbyggere – men hele Askøy og også Bergen nyter godt av. Kulturhuset leies ut til private og til firma – og her har vært konfirmasjoner, bryllup og andre store fester. Og selvsagt så blir det også benytte til trening, øving og konserter for musikklaget. Det er en stadig kamp å få tak i penger for å vedlikeholde – og bygge ut – og alle som jobber dugnad hadde fortjent at det kom inn penger som kunne benyttes til profesjonell arbeidskraft – eller generell drift. Og kanskje en liten kake eller to til dugnadsgjengen.

 • Toril

  Brobyggerstiftelsen i Sandenssjøen. Gjør en kjempeimponerende jobb.

 • Audun

  SPCA Norge!!

 • Anne Bjerke

  Ungdom mot rasisme er en relativt nystartet organisasjon som fortjener å få en god start. http://ungdommotrasisme.no/

 • Maria Skjetne

  Jeg synes 22b skal få noen kroner! Plassert i Trondheim sentrum hjelper de ungdom og unge voksne til å bedre klare seg selv. De er et fritidstilbud til unge som ikke har annen mulighet. Turer og aktivitetskvelder blir arrangert ved jevne mellomrom. Billig mat er også mulig å få kjøpt. Til jul får noen av ungdommene dekt innkjøpt til julematen. Nasking og småkriminalitet har gått ned på grunn av arbeidet de gjør. Politiet har flere ganger gått ut med positiv omtale av dette arbeidet. 22b er drevet av Salem menighet, men de fleste medarbeiderne er frivillige. Nå arbeider 22b for å hjelpe noen av de mest trengende ut på boligmarkedet.

 • Geir Amsjø

  Det ville vært kanonbra om de fantastiske forskerne på Haukeland sykehus fikk hjelp til å finansiere videre studier på ME. Se MeAndYoufoundation.org.

 • http://www.charitybikers.no Tom Skabelund-Johansen

  Jeg synes at Stiftelsen Veteranhjelp skal få hjelp av Stormberg. Se mer om stiftelsen her :http://www.nvio.no/?show=veteranhjelpen

  Charitybikers har en egen aksjonsside her : https://www.facebook.com/CharityRunStiftelsenVeteranhjelp

 • Marlis Husvik

  Hei!
  Jeg har kjent til stiftelsen Askeladden i ca. 7 år. Dette er et arbeidstreningssenter og folk som har falt litt utenfor samfunnet. Det er endel tidligere rusmisbrukere som jobber der, men også klienter fra Psykisk Helse og fra «Soning i frihet». Det er et utrolig bra sted der folk får motta omsorg, arbeidstrening og spise en god lunsj i hyggelige omgivelser. Askeladden består av en gjenbruksbutikk i Sandvika med snekkerverksted, systue og maleverksted der deltagerne får lære mange praktiske ting og være kreative. Det finnes alltid oppgaver et eller annet sted på huset som passer for den enkelte. Askeladden har en varebil som henter og bringer ting i hjemmene der ute og det er alltid behov for 2-3 mann på bilen.
  Jeg har personlig tatt fri fra mitt arbeid på sykehus i 1 år for å jobbe i Askeladden (2007) som var et utrolig givende år med mange gode opplevelser. Deltagerne får ofte et nytt liv etter tiden på Askeladden, går over til skolegang eller en vanlig jobb. Askeladden har støtte fra Bærum Kommune, men økonomien er til tider så trang at husleien må vente, eller de ansatte ikke alltid får full lønn.
  Jeg anbefaler Askeladden på det sterkeste! De fortjener en god sum for å kunne overleve som bedrift og jeg håper Stormberg kan hjelpe!!

 • lars kåre pettersson

  Synes Norsk luftambulanse som gjør et supert arbeide skal få det

 • http://facebook Heidny Hansen

  Jeg synes Leger uten grenser fortjener pengestøtten for den fantastiske jobben de gjør internationalt. Mange menneskeliv er reddet takket være dem. De er ikke redde for å utsette sg selv for fare, og er på utsatte steder lenge før de fleste andre hjelpeorganisasjonene.

 • http://facebook Heidny Hansen

  deling mellom norsk luftambulanse og psoriasis forsking

 • http://spca.no Marianne

  Jeg gir min stemme til SPCA Norge. De er en frivillig organisasjon uten subsidier som gjør en fantastisk jobb og som virkelig trenger disse pengene. Dette er et utdrag fra deres hjemmeside som sier litt om hvem de er:

  «SPCA Norge har som mål å få opprettet felles krisemottak for hjemløse og mishandlede dyr i alle fylker. Vi ønsker å være en naturlig nasjonal ressurs i redningsaksjoner hvor dyr er involvert, samt bistå med krisemottak for alle typer dyr.

  Et viktig ledd i vårt formål er opplysningsarbeid. Gjennom faglig utdanning av frivillige og engasjement for forebyggende arbeid ønsker SPCA Norge å bevisstgjøre det ansvar og de plikter som ligger i å eie et dyr. Dette gjør vi med den hensikt å få enkeltindivider til å ta mer ansvar for sine handlinger slik at vi kan skape god velferd og livskvalitet for dyrene.

  SPCA Norge ønsker å holde en ydmyk og undervisende linje. Det kan være mange årsaker til at ting går galt med dyrehold. Vi mener det er lite konstruktivt å kritisere det som har gått galt. Det som fungerer er forandring og forbedring.»

 • nina skog

  ME forskningen Fluge og Mella, mangler penger for å gjennomføre. Dette vil bety så mye for alle de ME syke, som er isolert, uten noen fremtidsutsikter…

 • http://facebook Heidny Hansen

  Jeg synes at leger uten grenser fortjener pengene for den utrolige innsatsen de gjør internasjonalt med fare for sitt eget liv. De er på plass lenge før noen andre.

 • Unni Kvarmesbakk

  Jeg synes at pengene skal gå til kreftforskning, for kreft rammer alle aldre og begge kjønn, så alle som får kreft har bedre muligheter til å få den hjelpen de trenger.

 • http://www.4h.no/vestfold Iren Pande

  Ønsker å gi penger til 4H VESTOLD.

 • Ingvild Kristin Sørgård

  Kreftforeningen

 • Anita Sveum Nordhagen

  En fodgård…gi pengene til noen som driver med vern av dyr.

 • https://twitter.com/ronnyhugo Ronny Warelius

  Sens.org. De forsøker å finne metoder for å reparere skadene forårsaket av aldring.
  Aldring er som en motor uten olje, den skader raskt sin egen evne til å gå rundt, når den går rundt. Bare at i vårt tilfelle er det det meste av energiomdanningssystemet i kroppen som går rundt, og som tar skade av å gå rundt (alt fra magen til leveren og blodårene, hudcellene osv).
  De har klart å foreta en service på mus som reparerte en del aldrings-skade, kun 1 service resulterte i 24% lengre liv: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120514204050.htm
  Tenk resultatet av å kunne gjøre dette på mennesker vært tiår, reparere rusten på bilen før det blir sannsynlig at bilen ikke går gjennom EU kontrollen for å bruke metaforen for mye. Aldring som vi kjenner den ville sluttet å eksistere (ingen ville vært rynkete og ute av stand til å gå på ski).

 • Tonje Hansen

  Professor Olav Mella og overlege Øystein Fluge påviste tidligere i høst en sterk effekt av kreftmedisinen Rituximab mot sykdommen ME. Resultatene av forskningen vakte oppsikt verden over.

  Det er så mange som har et håp om å få et verdig liv som følge av forskningen til de to overnevnte, så et bedre formål finnes det vel ikke!

  Det er selvfølgelig mange som fortjener slike bidrag, men for meg som har vært syk i 5år er den forskningen mitt eneste håp for at jeg skal komme tilbake til livet.

 • Micke Hamberg

  Barnens Rätt I Samhället. BRIS.

 • Håvard Bergheim

  Jeg synes dere kan slå et slag for alle dyrene som lider i norge å gi penger til FOD gården eller dyrebeskytelsen. Altfor mange katter og hunder som lider under menneskets hånd eller alene ute for den saks skyld!

 • Trude Lindgren

  Sterk&Klar-programmet er utviklet med tanke på å øke foreldrenes engasjement. Målet er å flytte fokus fra holdning til handling.
  Sterk&Klar er et foreldreprogram. Et program som skal være til støtte og hjelp for foreldre i deres daglige bestrebelser på å være kompetente og trygge rollemodeller for sine barn.

 • Kjellaug Bjelde

  Norsk Luftambulanse , For oss som bur utanom tettstadene og har 2 -3 timar med ambulansebil til sjukehus er me avhengige av Luftambulansen for og redde liv og helse , som eg opplevde då eg fekk hjerneblødning

 • http://finnmark.sanitetskvinnene.no Annfrid Slettvoll

  Jeg ønsker at Norske Kvinners Sanitetsforening Finnmark skal få pengene fordi de arbeider med å skaffe penger og tilrettelegge for et allsidige formål som omfatter alle aldersgrupper.
  Jeg kan nevne noen: forskning med fokus på kvinnehelse, Sesam som er et integreringstiltak for innvandrerkvinner, veiledningssenteret for pårørende til rusavhengige i Nord-Norge, Ruth Helfjords fond til støtte for kreftsyke og andre alvorlige syke barn i Finnmark, Min dag i dag som arrangerer ønskedag for barn/ungdom som har det vanskelig, dessuten lokale tiltak for barn/unge/eldre.

 • liv-monica løite

  Jeg synes at Froland idrettsanlegg fortjener disse pengene :) De satser veldig på all slags idrett. Fra babyer til – «så gammel som du føler deg » :)
  Alltid god hjelp og få.
  I det siste har det desverre vært noe hærværk som må fikses, og dette koster
  også selvfølgelig penger..

 • Geir Åge Johnsen

  Norsk Luftambulanse

 • Ann K

  Dyrebeskyttelsen Norge Avd Haugaland er en gjør en kjempe innsats for dyrene. Så min stemme går til Dyrebeskyttelsen Norge Avd Haugaland!

 • https://www.facebook.com/pages/4H-Oppland/193256104026152?fref=ts Pål-Anders Skari

  Jeg synes 4H-Oppland skal få pengene. 4H er en religions og politisk nøytral organisasjon som eksisterer i mange land over hele verden. Hver 4H-er lever etter et løfte «Vi lover og arbeide mot det mål og bli en ungdom med; klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse. 4H har også mange prosjekter gående, og flere av dem går blant annet ut på å få ungdom ut. f.eks så er satsingsområdet til 4H-Norge i år «ingen terskel, ingen grenser» som skal få ungdom ut i naturen, både i nærmiljøet og på lengre mer utfordrende turer. 4H er også en medlems-styrt organisasjon, som betyr at det er medlemmene som skal bestemme hva vi driver med. Hver klubb har et styre som jevnlig har styremøter, hvor de lærer å planlegge turer og senere gjennomfører disse. Dette er også et motto i 4H, «Å lære ved å gjøre», derfor har også hver 4H-er et prosjekt gjennom året som den enkelte jobber med, og til slutt stiller ut på klubbens høstfest i oktober. Etter 6 eller 8 godkjente årsprosjekter får 4H-eren plaketten. Utdelingen av plaketten er en høytidelig hendelse, der medlemmen ofte stille i enten dress eller bunad. Plaketten er et symbol på hva en 4H-er er; han/hun har et klart hode som han/hun har brukt for å nå sitt mål; han/hun har et varmt hjerte, for gjennom 4H så har han/hun fått venner for livet og har lært viktigheten av å ta vare på og inkludere alle. Gjennom bruken av et klart hode og mange kurs og prosjekter har 4H-eren utviklet flinke hender. Til slutt så har samholdet, vennskapene og det eksemplariske miljøet i 4H sørget for en god helse, ikke bare fysisk, men også psykisk.
  For 4H er ikke bare prosjektjobbing og organisasjonsarbeid, men det er sosialt og morsomt. Enda et uttrykk som brukes i 4H er «venner du enda ikke har møtt». Noe som jeg av erfaring veit at stemmer. For ved alle leire jeg har vært på. Har jeg alltid møtt nye, kule og dyktige folk. Vi sier at vi i 4H er en eneste stor familie. Det er plass til alle, og her har du muligheten til en start hvis du trenger det.
  Med 50 000 kan 4H arrangere enda flere utfordrende turer som vil fortsette og bygge og styrke allerede eksisterende nettverk.
  Til sist må jeg bare nevne og hedre alle de voksne resursene som gjør 4Hs eksistens i Norge mulig. De som bruker tid på å gi råd og legge til rette for læring og sosiale aktiviteter. Her legges det ned MYE arbeid!
  Håper dere synes 4H-Oppland fortjener pengene :)

 • Elin schjetne Dyrset

  Otnesbrygga veteranbåt klubb sliter med rekrutering og det pga pengemangel. Det går på frivillig basis, men det begrenser seg. Veteranklubben har 2 viktige mål: videreføre gammel byggeskikk, seiling med gamle båter og få med unge for å drive klubben videre. Veteranbåtklubben eier selv en trebåt, en gavlbåt(notbåt) 32 fot. Blir brukt for å nevne til skoleklasser, turer for psykisk syke. Dette på frivillig basis. Med ekstra midler kan flere få bli med på tur. Må nevne at det er et årlig høydept for de psyk syke å få være med på denne båten som hete Nygavln som er en åpen båt og en balsam for sjela :) epost:obvk@hotmail.no. Hjemmeside http://obvk.no

 • Lisbeth Jonassen

  Redningsselskapet !! de hjelper og redder mange på havet :-)

 • http://www.streetlight.org/ kristine kiran

  De har bygget sykehus,skole og hjem til unger som bor på gata..
  De får ingen lønn men folk støtter dem.pengene går til barns formål.

 • Dag EIvind Gangås

  SOS Barnebyer trenger både penger og varme klær, og er en perfekt «samarbeidspartner» for Stormberg.

 • Ragnar W. Nord

  Huset i Vestby som driver med arbeidsmarkedstiltak for hyggeligfe mennesker som har problemer med å komme ut i arbeidslivet. Mange har kommet i arbeid eller tatt utdannelse.

 • Linda

  Jeg synes FOD gården skal få disse pengene, det trengs sårt, og er virkelig fortjent!

 • Ole Petter Jensen

  Jeg syns UngDiabetes i Agder gjør en fantastisk innsats for ungdom med Diabetes mellom 14-30år i Agder fylkene. De gjør en super duper jobb for at de unge som har Diabetes skal få treffe andre med diagnosen og vise at Diabetes er ingen hindring for og gjøre artige aktiviteter.

 • http://www.smstelemark.no Terje

  Senter mot seksuelle overgrep i Telemark

 • Stine

  MOT, Norsk Luftambulanse (og egentlig alle frivillige i ambulansetjenesten!) og Stine Sofie Stiftelsen. Der er så mange gode saker, vanskelig å velge…

 • http://Facebook Harald lindseth

  Gi til Finnmarks Kollektivet som hjelper å få ungdom på rett kjøl. Dem treng pengene veldig mye til drift av hundespannkjøring for ungdom som er kommet inn der, og hvor dette har en enorm effekt på dem.

 • Tara Knauss

  Norway Cup :)

 • May-Britt McNeill

  Stine-Sofies Stiftelse! En utrolig organisasjon som jobber for det viktigste vi har:barna våre!

 • Berit Nilsen

  Kirkens bymisjon stemmer jeg på! De er til hjelp og støtte for mange som har det vanskelig. Er takknemlig for at jeg og min familie har det greitt, det er ikke en selvfølge !

 • Kurt Amundø

  Norske Redninshunder Sunndal og Omegn Lag
  -søker etter og finner savnede og antatte omkomne i skog og mark, i tett bebygde strøk og langt til fjells. På land, og til vanns. Vi søker etter og finner mennesker begravd i store snømasser på flere meters dyp, og vi gjennomsøker ruiner og steinras og markerer funn etter internasjonale retningslinjer. Hundene er trent opp til å takle krevende og ulike miljøer. Vi har utdanning og god trening i livreddende førstehjelp. Vi trener utendørs hele året, i all slags vær. Vi har frivillig og ubetalt beredskap 24 timer i døgnet, 365 dager i året.
  Livreddende førsteinnsats med et redskap (hund) ingen kan måle seg med.

 • Bente Hagen

  Norway Cup, til støtte for fotballaktiviteter i deltagerland og muligheter for lag å komme til Ekebergsletta til sommeren! Dette er barn og ungdom hvor fotballen kan vise vei til håp og tro på livet og fremtiden sin, hvor kanskje nettopp denne aktiviteten og alt rundt gir dem tro på seg selv i et ofte håpløst landskap av fattigdom og resignasjon.

 • May-Britt McNeill

  Stine-Sofies Stiftelse! En utrolig organisasjon som jobber for det viktigste vi har: barna våre!

 • http://fargeklatt1.blogspot.com Petrine

  Jeg synes barnas stasjon skal vinne.
  Barnas stasjon ble startet av Blå kors Norge, og først ut var Fredrikstad.
  Målet deres er å gi direkte utviklingsstøtte til barn i alderen 0 – 8 år, og til å styrke foreldrerollen. Dere kan se en oversikt over hvilke stasjner som finnes her, http://www.blakors.no/?CatID=1220. Der kan dere da linke dere inn på de ulike stedene hvor det blir drevet,
  Det flotte er at de arbeider direkte med familiene og at de gir dem gode opplevelser og erfaringer.

  Jeg heier på barnas stasjon.

 • Trine Didriksen

  Synes Norske Redningshunder fortjener en gave jeg. De betaler all utdannelse av hund og fører selv, får ikke statlig støtte, taper inntekt når de er ute på oppdrag…. og jeg ser ikke at vi andre skal kunne søke i rasområder, fjell, skog osv som disse kan med sine hunder. Mange av dem var også med påUtøya og søkte etter flere levende og/eller døde der… De er speialutdannet mange av dem,og vi kan mange ganger takke dem for at folk kommer vel hjem igjen…mennesker i alle aldere blir funnet av en redningshund.

 • Hanne Ørsleie

  Synes Vivil leken fortjener en oppmerksomhet.

 • Solmøy Hagen Myre

  Norges KFUK / KFUM speidere gjør en fantastisk jobb. De har noe for alle aldre, de skaper gode holdninger til miljø, gir fysisk aktiviet, gjør oss glade i naturen, jobber for samhold mennesker i mellom både nasjonalt og via internasjonale prosjekter osv.

 • Renate

  Røff norge, hedmark fortjener tilskudd. Satt igang for å få ungdom ut i naturen og lære å takle opplevelser og utfordringer friluftsliv fører med seg. Førstehjelpsopplæring er en vesentlig del av dette. Dette synes vi er viktig at de unge får lære :-) Røde Kors som har satt igang dette :-)

 • Erik

  Prosjekt Narko. Ei søster som mista broren sin, og som nå bruker erfaringene sine til å male, blogge og reise rundt og holde foredrag om temaet.
  http://www.facebook.com/#!/ProsjektNarko?fref=ts

 • Cecilie

  Barne avd ved Haukeland sykehus

 • http://www.facebook.com/#!/ProsjektNarko?fref=ts Steinar, Stormberg

  Prosjekt Narko. Ei søster som mista broren sin, og som nå reiser rundt med malerier og holder vernissager og foredrag for barn og ungdom om temaet narkotika.

 • heidi

  jeg synes kreftforeningen skal få pengene.

 • Bjørg Mikalsen

  Barnas ridderuke
  Her får barn med fysiske funksjonshemninger fra hele landet en opplevelse for livet. Det er ikke alltid lett å finne ut av hva barna kan være med på , men her gir dem ikke opp. Barnas ridderuke arrangeres på Beitostølen

 • Tone Nilssen

  Norsk Luftambulanse !!

 • Hilde Amundø

  Sunndal og omegn Lag av Norske Redningshunder

  Vi søker etter og finner savnede og antatte omkomne i skog og mark, i tett bebygde strøk og langt til fjells. På land, og til vanns. Vi søker etter og finner mennesker begravd i store snømasser på flere meters dyp, og vi gjennomsøker ruiner og steinras og markerer funn etter internasjonale retningslinjer. Hundene er trent opp til å takle krevende og ulike miljøer. Vi har utdanning og god trening i livreddende førstehjelp. Vi trener utendørs hele året, i all slags vær. Vi har frivillig og ubetalt beredskap 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi kalles ut via Hovedredningssentralen og/eller Politiet, og er oftest en førsteinnsats før både Sivilforsvaret, Røde Kors, Folkehjelpen og andre letemannskaper.

  Det tar i gjennomsnitt 3 år å utdanne en ekvipasje i en enkelt disiplin.

  Vi har ikke betalt for jobben vi gjør, samt at alt av hundehold, utstyr og rekvisita som trengs på aksjoner og under trening står vi for selv. Vi kjører landet rundt på samlinger, treninger, hovedkurs og prøver.
  Utdanningen er et nåløye å komme igjennom, ekvipasjer som ikke holder mål sorteres ut.

 • Jan

  Til forskning av kreft.

 • Tove

  Får ikke helt bestemt meg om jeg vil nominere Frelsesarmeen, Kreftforeningen eller Leger uten grenser…

 • Stig Olav Stokke

  Gjøvik og Toten Lag av Norske redningshunder tilhører Distrikt Hedmark-Oppland og har 33 medlemmer. I laget har vi 6 godkjente ettersøkningshunder og 1 lavinehund, to som har B-godkjent sine hunder og flere som trener mot det samme målet. Norske Redningshunder er en frivillig organisasjon, og hundeførerne dekker selv sine egne utgifter i forhold til opplæring og trening. Det dreier seg om en tidkrevende, lang og dyr utdannelse. Hundeførerne i NRH rykker ut på kort varsel hele døgnet når de blir utkalt av politidistriktene eller beredskapssentralene, og kan utgjøre den store forskjellen for den som har forsvunnet, gått seg bort eller blitt tatt av et snøras. Vi trenger penger til innkjøp av radioer, gps og annet utstyr!

 • Lars B

  Professor Olav Mella og overlege Øystein Fluge påviste tidligere i høst en sterk effekt av kreftmedisinen Rituximab mot sykdommen ME. Resultatene av forskningen vakte oppsikt verden over.

  Det er så mange som har et håp om å få et verdig liv som følge av forskningen til de to overnevnte, så et bedre formål finnes det vel ikke!

 • Veronica N

  Jeg synes det burde gis til Kreftforeningen som kan bruke de på barn med kreft så de kan få en opplevelse og noe de kan ha på sykehuset som barna kan låne!

 • Ingeborg K. Tørvolt

  Stine Sofies Stiftelse gjør en utrolig god jobb for å forebygge vold og overgrep på barn! Organisasjonen fortjener helt klart pengene!

 • Kathinka

  Norsk Luftambulanse fortjener så absolutt de pengene!

 • Berit C.

  Professor Olav Mella og overlege Øystein Fluge påviste tidligere i høst en sterk effekt av kreftmedisinen Rituximab mot sykdommen ME. Resultatene av forskningen vakte oppsikt verden over.

  Det er så mange som har et håp om å få et verdig liv som følge av forskningen til de to overnevnte, så et bedre formål finnes det vel ikke!

 • Hege Våtevik

  Eg synest at Fjærland bygdahus skal få dei. Huset blir brukt av ungdomslaget , røde kors, musikverkstad, skytebane ,bygdakino, seniordans og mykje meir. Huset har fått vann skade og treng å skifte tak. Dette er ei stor utgift og dei treng hjelp til den.

 • Camilla L

  Norsk Luftambulanse. Jeg har så stor respekt for den jobben de gjør, og hvor viktig den er. De jobber med alle, uavhengig av tilhørighet eller alder. De trengs, og de utgjør en vesentlig forskjell på liv og død i enkelte situasjoner. Det er grunn nok. Vi kan alle ha behov for den hjelpen en gang, så jeg mener de fortjener en slik gave. Det kommer nok godt med.

 • http://facebook Elin Helen

  Krisesenteret i Haugesund. Etter det ble slutt på Statlig støtte er det så vidt de får hjulene til å gå rundt. En vet aldri hvem som har bruk for dem. Bodde der selv for 18 år siden i 3 mnd og klarte og stable meg på beina. for 10 år siden traff jeg den mest fantastiske mannen i verden. Uten hjelp fra krisesenteret når det røynet på vet jeg ikke vor jeg hadde vært i dag <3

 • Laila Furunes

  Partners Relief & Development fortjener disse pengene! De gjør en fantastisk jobb for flyktninger fra Burma som lever under umenneskelige forhold.

 • Mette Høyem

  Friminuttet i Drammen. Drives av kirken sbymisjon, og er ett tilbud til barn som trenger det. Barna Får mat og leksehjelp, samt voksen kontakt.

 • Bodil Jacobsen

  HLF Hørselshemmedes landsforening fortjener og trenger penger spesielt til HLF Briskeby. Det er en videregående skole for elever med Hørselsproblem fra hele landet. Med internat! All undervisning er tilrettelagt for Hørselshemmede. Briskeby er også et Rehabiliteringssenter der det jobbes for at personer m Hørselsproblem får beholde jobben / får hjelp til å delta i arbeidslivet. HLF arbeider spes for å HINDRE hørselsskader . Se http://www.HLF.no

 • http://www.gummibåtfestivalen.no ronny solberg

  Mener GBfestivalen. Vi har en aksjon som heter rotak for kreft. Der formålet er å samle inn penger til kreftforeningen. Roturen går fra hirtshals til kr.sand den 8 juni. Vi gir også videre 10 prosent av overskuddet av festivalen til kreftforeningen. http://www.gummibåtfestivalen.no

 • http://Dyrebesyttelsen Tone

  Gjør en super jobbe på dugnat for å ta vare på husdyr som har blitt fortatt rundt om i landet.

 • elisabeth gjødalstuen

  Kreft avdelingen for barn fortjener de pengene :-)

 • Renate Aase

  Organdonasjon stiftelsen. Viktig å få frem hvor mange folk rundt i Norges land/ Skandinavia som kan få livet tilbake med å få et nytt organ. Et menneske kan redde 7 Liv <3

 • Anne-Kjersti

  Frelsesarmeen

 • Camilla Landmark

  Norsk Luftambulanse. Jeg har så respekt for den jobben de gjør, og hvor viktig den er. Vi kan alle ha behov for dem en dag, og jeg håper de kan få denne gaven. Den kommer nok godt med. De utgjør en vesentlig forskjell på liv og død i enkelte situasjoner. Det er grunn nok. :)

 • http://www.nystartnorge.org June Elise Fagerbekk

  Nystart er en nyopprettet veldedighetsorganisasjon som hjelper fattige barnehjem i Sør-Afrika, Thailand og Kambodsja. Det er allerede 6 backpackere som har reist til Cape Town til et barnehjem som heter Al Noor Orphanage for å hjelpe de med å bli bærekraftige på mange måter. Det er en non-profitt organisasjon som gir dokumentasjon på at det faktisk er sant, pengene går virkelig til de som trenger det mest! Men vi trenger mer støtte for å kunne hjelpe flere!

 • Synnøve Roseth Strømman

  Frelsesarmenen fortjener disse pengene

 • Monika Sivertsen

  Foreslår Café X i Tromsø.
  http://www.kafex.no/omkafex/

 • Stig Olav Stokke

  Norske Redningshunder er en frivillig organisasjon med en ofte avgjørende funksjon i situasjoner der mennesker har forsvunnet, gått seg bort, blitt tatt av snøras osv. Hundeførerne betaler så godt som alle utgifter selv, og det er en tidkrevende, lang og dyr prosess å utdanne en redningshundekvipasje. Hundeførerne stiller opp på kort varsel døgnet rundt når de kalles ut av politidistriktene eller beredskapssentralene. Hvert enkelt lokallag har sitt eget budsjett, og det trengs alltid penger til innkjøp av utstyr som radioer, gps og annet utstyr. Gjøvik og Toten Lag av Norske redningshunder tilhører Distrikt Hedmark-Oppland og har 33 medlemmer. I laget har vi 6 godkjente ettersøkningshunder og 1 lavinehund samt 2 som har B-godkjent sine hunder.Vi har også flere under trening med mål om godkjenning. Vi trenger penger ! :0)

 • http://frelsearmenenfortjenerdissepengene. Synnøve Roseth Strømman

  Frelsesarmenen fortjener disse pengene.De gjør mye godt for mennesker i en vanskelig situasjon

 • http://www.nystartnorge.org June Elise Fagerbekk

  Hei mitt navn er June Elise Fagerbekk jeg representerer Nystart i Trondheim . Jeg legger med litt informasjon om organisasjonen og hva vi jobber med.

  Organisasjonen ble lansert fredag 21 desember og på denne korte tiden har det vært overveldende respons fra unge mennesker i hele landet. Vi har opparbeidet oss 1900 likes på facebook, samt engasjert 21 ledere i forskjellige byer som jobber frivillig med dette i Norge idag .

  Joachim bekkevold startet engasjementet rundt dette og har fått med meg i oppstarten, Nystart har nådd ut til mer enn 80 000 mennesker siden det ble lansert. Nå er tiden inne for at han skal skape engasjementet i Stavanger. Jeg håper derfor det er mulig å få til en reportasje angående dette så snart som mulig, da vi allerede er på jakt etter sponsorer lokalt. Det er en fantastisk sak, der givere og sponsorer får fysiske bevis på at bidraget deres virkelig hjelper. Vi har allerede sendt 6 av våre backpackere ned til Cape Town hvor de skal være i 3 mnd. og hjelpe et barnehjem som heter Al Noor Orphanage. Under får dere litt informajson og link til hjemmeside og Facebook pagen vår, legger også ved kontaktinformasjonen min her.

  Hjemmeside:

  http://www.nystartnorge.org/

  Facebook:
  http://www.facebook.com/nystartbackpacker?fref=ts

  Kontakt informasjon:
  Mail: Nystart.norge@gmail.com
  Telefon: 97880960

  NyStart er en norsk organisasjon som blir etablert i utgangen av 2012. Hele formålet er å engasjere backpackere rundt omkring i verden til å gjøre en innsats for de lokale barnhjemmene i Sør Afrika,Thailand og Kambodsja. Det finnes utrolig mange barnehjem i disse landene som gjør alt de kan for å klare seg fra dag til dag, uten og egentlig ha tilstrekkelig med midler. Vårt mål er å reise til flere av disse barnhjemmene og overraske de med arbeidskraft, midler og positivitet . Vi jobber etter «hjelp til selvhjelp» prinsippet og vil bidra til at barnehjemmene blir bærekraftige.

  NB ! Alle våre frivillige backpackere betaler alle reiseutgifter selv, noen ganger blir de tilbudt kost og losji direkte fra barnehjemmene der dette er mulig.

  Våre backpackere tar på seg maleklærne og står klare med kosten for å gjøre en forskjell som vil forandre hverdagen til barna, ledere og lærere.

  ♥ Mange barnhjem trenger midler til aktivitetsrom
  ♥ Mange barnhjem trenger flere skolebøker og annet skolematriell
  ♥ Mange barnhjem trenger mer midler til mat, vann og medisiner
  ♥ Mange barnhjem trenger hjelp til oppussing generelt
  ♥ Mange barnhjem trenger mer midler til administrering (lærere, trenere etc.)

  Dette er noen av promblemstillingene vi som backpackere skal gjøre noe med når vi nå skal reise. Vårt første stopp blir capetown, her reiser vi ned og vurdere i samarbeid med ledelsen på barnehjemmet hva som absolutt må prioriteres. Vi lager en filmsnutt der vi intervjuer både barn, ledere og lærere slik at du som giver også skal forstå behovet de etterspør. Deretter skal vi gjennomføre en hyppig crowdfounding i norge, sverige og danmark slik at vi får samlet inn nok midler på kortest mulig tid. Vi har ingen tidsperspektiv på våre prosjekter, vi blir til jobben er gjort. Og du som er giver kan med sikkerhet være stolt over å være en del av prosjektet.

  Ved å gjøre det på denne måten vil alle givere få en større personlig tilhørighet til hvert enkelt prosjekt de støtter. Alle som bidrar vil få tilsendt en filmsnutt når prosjektet starter, og en filmsnutt når prosjektet er gjennomført.I tilegg vil vi ha løpende oppdateringer med videoblogg hver uke Vi mener der er særdeles viktig at også lokale «små» barnhjem får støtte og bistand, på lik linje som barnhjemmene som blir støttet av større organisasjoner.

  Dette er en vinn/vinn situasjon for alle parter. Backpackerne som reiser rundt og får oppfylt sin drøm, barnehjemmet får midler til det mest trengende og du som giver får se hele prosessen og en tilhørighet når du faktisk vet hva pengene DINE går til. Forskjellen er også at dersom du ønsker å gjøre ett besøk og selv bidra mer så har du selvfølgelig mulighet til det.

  Vi takker for at du tok deg tid til å lese om arbeidet vårt, og håper på positivt svar!

  Med vennlig hilsen

  June Elise Fagerbekk

 • Malena aasen

  Frelsesarmeen gjer mykje godt for alle menneske i alle aldrar. Det er vel mest rettferdig at dei vert støtta i arbeidet sitt. Det er fleire enn me trur som fell utanfor i vårt samfunn.

 • Aud Finstad

  Morodalsfestivalen . Et berikende arrangement .

 • Ragnhild Holden

  Frelsearmenen fortjener disse pengene,da de gjør mye for mennesker som sliter i Norge

 • http://facebook Sylvia Kaarud

  Disse pengene fortjener Incestsenteret i Vestfold.
  De har vært pionerer i sitt arbeid i mange år, all ære til dem og den viktige jobben de gjør

 • Frelsearmenen fortjener disse pengene,da de gjør mye for mennesker som har det vanskelig i Norge.

  F

 • http://facebook Kine Henriksen

  Framtiden i våre hender! Fordi de både er opptatt av miljø lokalt og globalt samt levelønn for verdens arbeidere.

 • Ragnhild Holden

  Autismeforeningen i Norge har fortjent å få tilskudd til sin sommerleir for barn/unge med diagnose og deres søsken. Det betyr en STOR forskjell for disse familiene å få være med på sommerleir.

 • http://www.barnekreftforeningen.no/ Hemmelig

  Støtteforeningen for Kreftsyke barn for alt de gjør for de barna som får kreft.

 • http://facebook Anne-Lene Sagmo

  Jeg synes sykehusklovnene skal få pengene. De gleder så mange med det de gjør, og mange, syke barn har ikke så mye å glede seg over i sin hverdag. :) De gjør en flott jobb!!!

 • Jan Huseth

  Santisuk v/ Rakel yttervik, Frei fortjener et bidrag. De har hittil skaffet skolegang / utdannelse til mer enn 6000 barn fra slummen i Bangkok, og således gitt dem mulighet til et godt liv

 • Mats Hagberg-Torgersen

  Gjentar meg selv til det «kjedsommelige»; Norsk Luftambulanse fortjener å få litt ekstra støtte for den innsatsen de gjør i fjellet og andre steder! :-)

 • Knut S. Forsmark

  KFUM/KFUK-speiderne Norge de fremmer friluftsliv og naturbruk og vern.

 • http://www.autismeforeningen.no Ragnhild Holden

  Autismeforeningen hjelper veldig mange personer med autismediagnoser og deres familier til å få en bedre hverdag. De betyr en stor forskjell for mange, og jeg ønsker at de skal få et tilskudd til sommerleiren for barn!!

 • Iva fischer Nilsen

  http://Www.tofeitefyrer.no – kreftforeningen

  Organisasjonen http://www.tofeitefyrer.no er en organisasjon som gir alle donasjoner helhetlig til kreftsaken. Min bror og hans kamerat har startet sine egne kamper mot et bedre liv med en bedre helse gjennom trening, kosthold og flere andre store livsendringer. Vi støtter kreftsaken også fordi vi har sett at denne sykdommen har tatt flere mennesker vi er glad i. 06.02.2013 tapte vår mor kampen mot kreften.

 • Marie

  Kirkens bymisjon Oslo fortjener å motta disse pengene.Så mange fattige de hjelper hvert eneste år og enda flere får de hjulpet hvis de får 50.000. Det blir en del middager det:)

 • http://www.padling.no/grener/Flattvann/Sider/Flattvann.aspx Anna Margrete

  Farsund kajakklubb!!!!! fordi at de prøver å få med flest mulig ungdommer til et bra miljø innen kajakk sporten, og de har verken dusj eller orgentlige garderober, de har klubblokale nedi en kjeller, og jeg synest at de fortjener et bedre klubbhus, noen fler båter, og det er kipt å ikke ha dusj på vinteren! De fortjener det aller mest av alle i hele verden, for det er kipt å gå kald hjem fra trening selv om treningen var gøy og å måtte gå langt fra klubben for å komme til nærmeste styrkerom..!!! FAKK/Farsund kajakklubb, eller norges padleforbund flattvann i sin helhet, de gjør en utmerket jobb med å få norges padleungdom og vokse til marathon VM, EM, nordisk mesterskal OL, vil bare nevne at dere burde se på Eirik og Mira Verås Larsen

 • http://facebook Trine Waag Strømsvik

  Jeg synes Meløy hestesportslag fortjener 100 000 kr til ridehall. De gjør en flott innsats for barn og unge.

 • Silje Kofstad

  Jeg syntes Vågan Bowlingklubb fortjener de pengene, fordi det er så mange som har kommet så langt i spillet, og banene og oljemaskinen begynner å bli veldig dårlige, så har vi ikke råd til å kjøpe ny! Håper dere kan hjelpe<3

 • Ine Øverbye

  4h Norge, Akershus og Oslo :)

 • Marita

  Barneavdeligen på stavanger universitetsykehus.. de gjør en fantastisk jobb,vært der mange ganger ned sønnen min.. dyktige folk,men kjedelige rom og ganger for barna! Kunne fått d mer til å se ut som en barneavd viss d var mer malerier på veggene,mer leker+++

 • Anne-Marie Bustnes

  «Hjelp oss og hjelpe» er en organisasjon som virkelig står på å hjelper ALLE som trenger det! Gratis. De går i Oslos gater en til to ganger i uken og deler ut mat,klær og sko,varm drikke til de trengende. De hjelper alle som tar kontakt uansett hva noen trenger hjelp til så prøver de å hjelpe.
  Hjelp oss og hjelpe fortjener og trenger all støtte de kan få.

 • Unni Flatås

  Norsk Luftambulanse. Fordi de kan være forskjellen på liv og død

 • Kenneth Remi Iversen

  Norkes Røde kors
  Dyrehagen i Kristiansand

 • http://facebook Trine Waag Strømsvik

  Meløy hestesportslag! De gjør en flott innsats for mange barn og unge. Og samler for tiden inn penger til ridehall:-)

 • http://www.vestvatn.no/ Ragnhild Høgseth

  Vil gjerne nominere Misvær idrettslag ved Ken Ludvigsen som en belønning for en utrettelig kamp for å bevare og videreutvikle alpinanlegget som er en viktig kromtapp for lille samfunnet vårt.

 • Elisabeth K

  Jeg stemmer for Kirkens Bymisjon og gjerne helst avdelingen i Tromsø!

 • irene fjellet

  Fattighuset!!!!

 • Janny Sjo Førre

  Frelsesarmeen er en verdig mottaker av disse midlene. De gjør et fantastisk arbeid og får mye utav hver krone.

 • nemi jeanette

  Folkehjelpa i Elverum. Dette fordi dem er nyoppstartet og trenger litt ekstra til innkjøp av materialer og redningsutstyr. Får de det vil de være bedre skikket for redningsoppdrag i fremtiden. Redningsutstyr er dyrt, derfor hadde de kommet langt med noen ekstra penger i kassa :-)

 • Heidi Brandt

  Vestvågøy skytterlags ungdomsgruppe fortjener å få en påskjønnelse/gave. Jørn Zakariassen, Finn Kåre Karlsen, Rune Vian og Richard Martinussen gjør en formidabel jobb med ungdommene våre. De tre siste er foreldre som stiller opp til en hver tid. Vi har også en del foreldre som alltid stiller opp når det er treninger, konkuransen og vasking/rydding. Disse fortjener en oppmuntring fordi de holder organisasjonen i gang :-)

 • Berit C.

  http://www.mentalhelse.no/

  De gjør en viktig jobb, ikke minst i forholdt til mer åpenhet om psykisk helse. Noe vi trenger i vårt samfunn.
  http://www.mentalhelse.no/dette-jobber-vi-med

  Mvh Berit

 • http://Hjelpende-hender.no Ellen Bakke

  Hjelpende hender er en frivillig organisasjon som er ny startet i November 2012
  årsaken til at denne organisasjonen så dagen lys, er som sikker for de fleste et ønske om å hjelpe…leder i denne organisasjonen har mange år i helse sektoren, også i hjemmesykepleien, og den erfaringen er god å ha med da man kan se hva som er et behov innen for hjemmets dører, og hvorfor ting ofte blir som de blir. Leder har i over 22 år hjulpet mennesker med pent brukte klær, sko, og annet..Det er også det denne organisasjonene i hovedsak gjør pr. i dag.
  Vi samler inn, sorterer, lagrer og deler ut til de som trenger det.
  Driver via facebook som er den beste arenaen for å komme i kontakt med folk, vi er i dag over 900 følgere som alle bidrar på forskjellige måter.
  Organisasjonen ønsker å jobbe for rusmisbrukere , eldre, småbarnsfamilier, enslige, ellers alle med dårlig økonomi i perioder :) vi deler ut og skaffer ting utifra andres overskudd, det folk skal kaste av ulike grunner så her er det også miljø hensyn , og signaler om at vi må gi det som er fullt bruktbart videre.
  Vi ønsker å lage sosiale tilstelninger for eldre på sykehjem, få til besøks tjenester, tur venner både for eldre i rulle stol o.l. så de kommer seg mer ut, noe som i dag er alt for dårlig.
  Også tilbud for barn og da særlig de som faller uten for, de som har foreldre som sliter på en eller annen måte.
  Psykisk syke er noe vi brenner veldig for, da u.t og leder i organisasjonene selv sliter veldig med angst(ikke sosial angst) og vet av erfaring at tilbudene er for dårlig, og mye venting…vet også hvor godt det er med noen å snakke med, noen som har opplevd noen lignende…her snakker man ikke om mennesker med tunge diagnoser som går til tett behandling i det offentlige, men de av oss som går på en smell rett og slett, for mye jobbing, en fortid som innhenter en, tap av noen som står deg nær, ubehagelige opplevelser, sykdom o.l. det å vite at du har noen rundt deg, noen du kan snakke med.
  Vi jobber i dag sammen med bymisjon, krise sentret, helse stasjoner, diakoner i kommunene, og rundt 50 familier som vi hjelper så godt vi kan.
  Det vi opplever når vi møter familier er at de trenger ofte mye mer enn vi kan gi som bleier, mat, kremer, salver, smertestillende, bensin, andre apotek varer o.l. det er vondt å ikke kunne hjelpe til da du står ansikt til ansikt med de.
  så behovet for noe inntekt er kommet, og det kommer vi ikke uten om.
  i dag jobber alle frivillig og uten lønn, bensin, tlf utgifter eller noe :)
  Vi etablerer oss i et og et fylke med frivillige kontakt personer, og jobber da ut i fra hva som er konkret behov i det enkle fylket/kommunen.
  Vi har også stor behov for lager plass, da vi i dag bruker egne kjellere og stuer.
  Vi er ennå i start fasen, og håper jo vi kan vinne litt penger så vi kan få jobbet ennå mer, med tanker og ideer som svømme kurs for voksen og barn som ikke kan svømme, i 2012 døde en gutt her i området fordi han ikke kunne svømme. Vi ønsker også å kunne få til en utlåns sentral med dvd, spill, skøyter, ski o.l. for de som ikke har økonomi til å kjøpe.
  Ideene er mange, og vi er en fin klikk med ca 15 kontakt personer, som alle gjør en flott jobb, også mange andre som bidrar hele tiden.
  Flott av dere ,og gi oss andre denne muligheten, og helt sikkert mange verdige vinnere….vi håper på et positivt svar.

  Mvh Ellen