Nøkkelen til etisk handel

Mye blir sagt og noe blir gjort rundt om i Norge for å få en mer etisk handel. Noe virker mens andre tiltak og virkemidler knapt nok er verdt erfaringen. Det har også vi erfart. En av våre største feilskjær har nok vært å legge ansvaret i størst mulig grad hos produsentene våre. Det ga begrenset suksess. Etter hvert har vi tatt mer og mer ansvar innover oss selv, og vips ser vi at ting skjer og at forbedringer kommer. Hvorfor?

Den rykende ferske uavhengige inspeksjonsrapporten fra Kina viser at vi har funnet noe av nøkkelen. Etter inspeksjon på fabrikker som ikke engang har veldig lang fartstid med Stormberg så var tilbakemeldingene overraskende positive. Vel, fabrikkene var ikke noen udelte glansbilder og det er flere forbedringsområder som bør tas tak i, men mye av grunnlaget er lagt da Stormberg trekkes fram som DEN kunden de liker best å jobbe med.

Langsiktighet, forutsigbarhet, klare verdier og menneskelig relasjonsbygging ser jeg som selve nøkkelen for å komme dit. Bare da kommer vi i posisjon til å utgjøre en forandring på tross av at vi er en liten aktør i et enormt marked. Med andre ord; det er i stor grad opp til oss hvordan vi legger til rette for forbedringer i leverandørkjeden. Og da få en bekreftelse fra uavhengige kilder at det nytter gir selvsagt en boost i arbeidet.

Så er grunnlaget lagt. Men mye av den praktiske implementeringen av forbedringene gjenstår fortsatt. Vi må snakke om arbeidsforhold, priser, overtidsarbeid, organisering, miljø og alle de andre områdene der det stort sett alltid vil være rom for nye løft. De kjenner verdiene våre, de vet det kommer ordrer også i neste omgang, vi har håndhilst og drukket te. Det er nøkkelen når resultatene skal oppnås på andre siden av kloden.

Les også bloggposten: «Innkjøpspraksis forverrer arbeidsforholdene»

Av Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg AS

Kommentarer

Kommentarer