Små tiltak blir større

Stormbergstipendet har siden starten støttet over 40 ulike samfunnsnyttige tiltak over hele landet. Og til og med noen i utlandet. Lag, foreninger, prosjekter og så videre har fått realisert tiltak som har kommet samfunnet rundt dem til gode. Det liker vi såpass bra at vi nå dobler beløpet på stipendene våre. Nå kan ditt/deres tiltak få 20.000 kroner til å bruke for å gjøre verden til et litt bedre sted.

Kriteriene for hvem som får tildelt stipend er i utgangspunktet vide, men vi har alltid Stormbergs kjerneverdier i bakhodet når søknadene blir vurdert. Verdiene er Ærlig, Modig, Inkluderende  og Bærekraftig. Så lenge søknadene henger på disse så blir de tatt med i vurderingen. Søknaden må gjerne være kreativt formulert, konsis og ikke for lang (maks ca 1500 tegn). Spesifiser gjerne hva pengene konkret skal brukes til.

Av Arria Belli. Tilgjengelig under C.C. License 2,0.

Gå inn på Søknadsskjemaet og lever søknaden i dag! Siste frist for denne runden er 28. februar, med trekning 15. mars.
Det velges i hver runde ut tre søknader som hver mottar 20.000 kroner. Samtidig faller det tidligere «Hovedstipendet» bort fra og med 2013.

Lykke til!

Les også bloggposten: Alternativ jul og mat

Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg AS

Kommentarer

Kommentarer