Det saken handler om

Det skrives støtt og stadig om levelønn, barnearbeid, miljøgifter, korrupsjon, åpenhet og andre mer eller mindre viktige sider ved etisk handel og samfunnsansvar som sådan. Både her på bloggen og i mange andre ulike medier. Iblant viker det som om det er mer politikk, strategi og omdømmebygging. Selv liker jeg å tro at det bor mer i det enn som så og at dagen i dag, 10. desember, peker på noe av den virkelige motivasjonen.

Dagen i dag er FNs menneskerettighetsdag. 10. desember 1948 ble FNs verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt. Etter to verdenskriger og millioner av menneskeliv tapt så mange stater behovet for et internasjonalt lovverk for å ivareta menneskers rettigheter. Dette er det viktigste dokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter, men også så mye mer enn det. Det er også en av de absolutt viktigste motivasjonen for samfunnsansvaret vårt.

Foto: FN Sambandet

 For oss som forholder oss i stor grad til Kina og kinesiske fabrikker og arbeidere så er dette mer enn en middels utfordring. I et land der menneskerettighetene ikke på langt nær har den samme status og betydning som i Norge så er kommunikasjon og forståelse av våre etiske retningslinjer og deres bakgrunn for et C-moment å regne. Åpenhet, egne meninger og toleranse er tre av de viktigste verktøyene vi bruker i møtet med andre oppfatninger. Og vi ser at det nytter.

Så vil noen mene at menneskerettighetene er et resultat av Vestens tankesett. Andre har mye flott staffasje å pakke inn samfunnsansvar i. Det saken egentlig handler om for oss er ganske enkelt å fullføre Stormbergs misjon. Skal vi lykkes med å gjøre verden til et litt bedre sted så er implementering av menneskerettighetene sentralt. Vi gratulerer alle som står i frontlinjen for menneskers rettigheter verden over!

Les også bloggposten: Verdien fra toppen av pariserhjulet

Av Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg AS

Kommentarer

Kommentarer