Priser som lønner seg

Lønningsposen er viktig for oss alle. Mat, klær, hus og muligheten til å legge av noe til andre mer «valgfrie» formål, blir muliggjort av en mer eller mindre stødig porsjon midler inn på lønnskontoen. Som samfunnsaktør kan vi i Stormberg ikke tillate oss å være årsaken til at menneskene som syr sports- og turtøyet vi selger, ikke får en lønn de kan leve av. Tvert imot, vi må og kan aktivt bidra til at de får en levelønn.

Ikke nok med at sunt bondevett tilsier at vi bør være vårt ansvar bevisst. Initiativ for Etisk Handel (IEH) har gjennom medlemskapet gjort oss bevisst på det gjennom sin prinsipperklæring. Der heter det seg at «Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.» Denne er igjen bygget på internasjonale konvensjoner. Så har vi da som kunde på fabrikkene også mye å vinne på å betale en fair pris.

Leverandørenes egne rapporter viser at arbeiderne på fabrikkene som produserer for Stormberg i gjennomsnitt får 128% mer i lønn enn de regionale minstelønnsnivåene i Kina. Selv om dette er egenrapportering så er det også delvis verifisert av uavhengige undersøkelser og gir en god indikasjon på hvor nivået ligger. En gjennomsnittlig lønnsøkning i 2011 på 24% på disse fabrikkene, indikerer også at ting går ytterligere i riktig retning. Det er viktig at lønnsutviklingen er sterk, for målet om levelønn er foreløpig ikke oppnådd på alle fabrikkene Stormberg samarbeider med. Åpenhet er en viktig faktor som bidrar til dette, og hemmelighold av fabrikklister tjener man ingenting på. Store aktører har mange unnskyldninger for hvorfor fabrikklister hemmeliggjøres og hvorfor det er vanskelig å heve lønningene, men med forbrukerministeren på banen blir det nå satt fokus på dette.

Den nødvendige lønnsutviklingen på fabrikker i lavkostland, må Stormberg som kunde på fabrikkene være villige til å akseptere. Betaler ikke vi en fair pris for vår produksjon, kan vi heller ikke forvente at fabrikkeierne klarer å betale en fair lønn til sine arbeidere. Det er vårt ansvar å gjøre fabrikkeierne i stand til å innfri de etiske retningslinjene vi krever at de følger.

Selv om det er mange faktorer som spiller inn i lønnsdannelsen, så er det hevet over enhver tvil at langsiktig samarbeid, fair priser, forutsigbare og lange leveringstider, dialog og åpenhet rundt produksjon og fabrikker, er sterke bidragsytere for å oppnå en levelønn.

Vi vinner på det i form av bedre kvalitet, sikker levering, godt samarbeidsklima og en mer etisk handel. Og verden blir et litt bedre sted for enkelte fabrikkarbeidere.

Les også bloggposten: Mellom barken og veden

Steinar J. Olsen, Gründer og daglig leder, Stormberg

Steinar.jpg

Kommentarer

Kommentarer