Gjennomsiktig lønnsomhet

Det kan vanskelig snakkes for mye om suksessfaktorer når det gjelder etisk handel og forbedring av arbeidsforhold i lavkostland. Ofte blir det fokus på hva som ikke fungerer og på hvor vanskelig det er for skandinaviske virksomheter å forbedre arbeidsforhold på fabrikker som ligger på den andre siden av jorden. En  avgjørende suksessfaktor er åpenhet. Vi har gjennom mange år erfart at åpenhet bidrar til bedre arbeidsforhold for fabrikkarbeiderne

Før satt vi en stund på vår høye hest og forlangte bot og bedring hos våre leverandører både hist og her. Da vi etter hvert så at dette hadde begrenset suksess for begge parter så kikket vi litt i speilet og så at det var en og annen bjelke i eget øye som sperret for utsikten. Vi måtte gjøre mer i eget hus for å få god effekt av arbeidet med etisk handel. Det er det dette handler om. Sakte, men sikkert har vi funnet verktøy og tiltak som har virket og gitt resultater og synergieffekter.

«A glimpse of summer» av Genista. Tilgj. under C.C. License 2,0.

Da Stormbergs fabrikkliste åpent ble lagt ut på våre hjemmesider i 2005, så ble de samme argumentene brukt av kritikerne da som nå. «Dette er skadelig for konkurransen». «Fabrikklistene kan ikke offentliggjøres for det er konkurransesensitiv informasjon». Vi noterer 2012 og ikke ett tilfelle av negativ karakter som følge av dette er registrert. Ikke engang da fabrikknavnet kom på produktetiketten på Stormbergs produkter, opplevde vi eller våre produsenter konkurransemessige utfordringer. Hva kan dette si om den stadig tilbakevendende debatten om åpenhet? Er vestlige bedrifters standardargument for hemmelighold av sin leverandørkjede holdbart og reelt?

Fabrikkene vi samarbeider med i Kina er av varierende kvalitet og ikke noe glansbildealbum. Ingen fabrikker innfrir våre etiske retningslinjer fullt ut. Alle har et forbedringspotensiale. Mens noen holder et meget høyt nivå så er det flere vi jobber med å få opp noen hakk på flere områder. En gravende journalist vil ikke ha problemer med å sette fingeren på noe. Hadde vi ikke erkjent dette forbedringspotensialet og verdien av arbeidet med dette så hadde vi nok heller ikke brukt så mye tid på etisk handel engasjementet vårt. Det koster litt i første omgang, men erfaringen har vist at tålmodighet er en dyd også inne etisk handel.

Dette er ikke noe vi gjør bare for åpenhetens skyld. Det lønner seg også. Åpenhet fører til forbedringer i arbeidsforhold. Bedre arbeidsforhold fører til mer fornøyde fabrikkarbeidere. Mer fornøyde fabrikkarbeidere gir økt stabilitet og få slutter, noe som igjen fører til stabile leveringer og økt produktkvalitet. God kvalitet på produktene og levering i rett tid, fører til bedre lønnsomhet for Stormberg. Logikken er der. Men mange store aktører ser dessverre flere utfordringer der de skulle sett muligheter. Presset for økt åpenhet i bransjen øker, og vi håper at flere vil se fordelene av det.

Stormberg lever av at gode medarbeidere leverer hver dag på jobb. Hvorfor skulle det være noe annerledes på fabrikken i Kina? Åpenheten forplikter oss til å gjøre verden til et bedre sted. Kontinuerlig forbedringsarbeid i leverandørkjeden – samfunnsansvar i praksis.

Les også bloggposten: Nordmenn vil ha åpenhet

Steinar J. Olsen, Gründer og daglig leder, Stormberg

Steinar.jpg

Kommentarer

Kommentarer

One comment to “Gjennomsiktig lønnsomhet”
 1. Dette er til å bli klok av. Åpenhet om de utfordringer vi møter i leverandørkjedene våre – som kan være svært ulike for ulike bransjer – er helt nødvendig for vår troverdighet.
  Det er likevel et tankekors at vår åpenhet om problemene og hvilke tiltak vi setter i verk for å gi mennesker i leverandørkjeden bedre liv, ikke hindrer at vi gjentatte ganger blir kritisert for de samme forhold vi er åpne om.
  Det er medienes oppgave å avsløre oss når vi ikke legger to pinner i kors for å bedre en uverdig og uakseptabel situasjon. Det er samtidig flott når mediene går sammen med oss for å bidra til en bedre verden.
  Mitt håp er at åpenhet og innsats gir uttelling – ikke bare «på bakken» i et annet land, men også for bedriftene her hjemme.

  Stå på, Steinar. Din innsats og åpenhet er forbilledlig.

  Vennlig hilsen
  Dag Kjetil Øyna
  Daglig leder Norske Sjokoladefabrikkers Forening

Comments are closed.