Må det være enten eller?

Når en står der med valgets kvaler og må velge mellom to goder så er det heldigvis noen ganger det er både lov og riktig å ta en Ole Brumm og si: «Ja takk, begge deler». Når dette er sagt så er det imidlertid viktig å ta begge deler begjærlig med begge hender, og ikke la det ene slå det andre ut. Får man begge deler til å funke sammen, så blir det en vinn-vinn situasjon.

Det blir stadig vekk snakket om mangfold på mange av samfunnets arenaer. Et menneskelig mangfold er av de fleste ønsket, men mange ganger vanskelig å gjennomføre i praksis. Det blir ofte mange hensyn å ta og det har fort for å gå utover andre elementer man er avhengig av å ivareta. I en forretningsmessig setting er lønnsomhet et slikt element som ofte blir sett på som en salderingspost når mangfoldet skal oppdateres. Men det trenger ikke være sånn.

«Winnie the Pooh» av Anton Ruiter. Tilgj. under C.C. Licence 2,0.

NTNU har gjennomført en studie som stiller spørsmålet «Hvorfor mangfold?». Der kommer det fram at det er mange ulike tilnærminger til det å skape et mangfold i arbeidslivet. Vi i Stormberg har valgt å bry oss samtidig som vi ser at samfunnsansvar som sådan er lønnsomt. Også når det gjelder mangfold. Ved en fast policy på å rekruttere 25% har fått inn dyktige og lojale medarbeidere som har vært med å løfte Stormberg til dagens høyde.

Rapporten viser også eksempler på at det er andre måter å gjøre det på. Og nettopp dette er viktig for at den ulike arbeidsplass gjør dette slik det passer dem. Stormberg skal selge turtøy til folk flest og da må vi ha folk flest i Stormberg for å lykkes best mulig. Mangfoldet har blitt en ressurs og ikke bare et politisk korrekt vedtak. Men vi ønsker å komme enda lengre. Mangfoldet kan og må bli større.

«Hvis man mener at et inkluderende arbeidsliv er viktig – og de fleste sier jo at de mener det i dag – så man omsette dette i handling. Appellen til bedriftene er å gjøre det om de virkelig mener det! Det holder ikke å gi penger til en TV-aksjon en gang i blant, eller å rekruttere i ny og ne… Det er ikke det som teller i det lange løp. Samfunnsansvaret må være en del av «business as usual»».

Les også bloggposten: «Kvotering som sparetiltak»

Steinar J. Olsen, Gründer og daglig leder, Stormberg

Steinar.jpg

Kommentarer

Kommentarer

One Comment
  1. Pingback: Må det være enten eller? | TravelSquare

Comments are closed.