Fra utsatte menn til ungdom med mot

Livet har mange fasetter og dimensjoner. Når en leser alle søknadene som kommer inn til Stormbergstipendet så ser hvor mye moro, trist, oppløftende og deprimerende som møter ulike mennesker i livet. Frivillig og ufrivillig. Juryen har både trukket på smilebåndet og blitt blanke i øynene ved gjennomgangen denne runden. Felles for alle søknadene er derimot HÅP.

Første vinner ut har en særdeles bærekraftig ide som har blitt satt ut i livet og som ønskes videreutviklet. En delefestival der fokuset er å dele på godene må sies å være både inkluderende, modig og bærekraftig. Klær, sko, sportsutstyr, kjøkkenutstyr som noen er ferdige med og som andre trenger. Ikke bare er det solidarisk, det skaper også et fokus på gjenbruk og skaper en sosial møteplass utenom det vanlige. Det blir vinn-vinn situasjoner på flere hold. Gratulerer til Victoria Edwards og hennes prosjekt!

Ungdommer som viser MOT er en ressurs å ta vare på. I Fjell Kommune har de en gruppe ungdommer i alderen 14-25 år som jobber aktivt i sitt nærmiljø for å være gode rollemodeller og verdiskapere. De jobber spesielt i skolemiljøet, noe som stadig er fremme i media om dagen i forhold til mobbing. Vi ønsker å støtte opp om flere arrangementer som kan flere ungdommer MOT.

Et ømtålig og mye tabubelagt tema er menn som er utsatt for grove seksuelle krenkelser før fylte 18 år. Det regnes med at ca 120 000 menn her til lands har vært offer for dette. Dette er et lite kjent problem for mange av oss. Nettsiden utsattmann.no og menneske bak jobber for å få dette mer på dagsorden for å hjelpe de utsatte og forebygge. De kaller prosjektet «Tro, Håp og Overlevelse». Dette ønsker også Stormberg å hjelpe til med.

Aldri har nivået på søknadsbunken vært høyere. Mange var mer enn kvalifisert til stipend, men vi valgte å gå for disse tre kandidatene fordi det kjente lille «ekstra». Vi gratulerer disse og ønsker også alle som leverte søknad LYKKE TIL med det flotte arbeidet dere gjør.

Les også bloggposten: Mafia og hagebruk

Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg AS

Kommentarer

Kommentarer