Næringslivet tar ansvar – staten går fri

I boken Stormberger som lanseres i dag, skriver jeg at norske selskaper som ikke tar et ansvar for sin leverandørkjede, i realiteten får et konkurransefortrinn ved at de får lavere kostnader.

Det blir derfor dobbeltmoral når myndighetene forventer at norske selskaper tar samfunnsansvar og stiller etiske krav i sin leverandørkjede, når det ikke foreligger noen krav til at det offentlige gjør det samme. Her er norske myndigheter på full kollisjonskurs med norske forbrukere.

I forbindelse med lanseringen av Stormberger gjennomførte Norstat en landsdekkende undersøkelse. Det viktigste funnet er at 3 av 4 nordmenn mener det bør være påbudt for offentlige virksomheter å stille krav om etisk handel overfor alle sine leverandører ved kjøp av varer og tjenester.

Syerske-på-hanskefabrikk-blogg.jpg

I går lanserte BLD og direktoratet for forvaltning, noe de kaller for CSR-kompasset. De omtaler selv dette som den nye veilederen for sosialt ansvar ved offentlig anskaffelser. Veilederen stiller imidlertid ingen absolutte krav om at Staten selv skal følge det samme regelverket.

Dette blir feil. Når Staten stiller krav til privat næringsliv og forventer etisk adferd fra forbrukerne, så må de feie for egen dør. Det må komme en lovendring som stiller obligatorisk krav for offentlige innkjøpere om å stille etiske krav til sine leverandører.

Offentlige innkjøp utgjør nesten 400 milliarder kroner årlig. Det gir en enorm markedsmakt, men medfører også et stort ansvar. Er det noen i Norge som har mulighet til å påvirke verdikjeder og sette standard, så er det Staten. Da holder det ikke å bare lansere nok en veileder.

Se også bloggposten: Nordmenn vil ha åpenhet! 

Kommentarer

Kommentarer

2 Comments
  1. Takk for hyggelig kommentar, Tove. Du er en av de som kan bidra til nødvendig endring.

    Lykke til med høstens masteroppgave:)

  2. Hei Steinar!

    Surfa innom bloggen din etter å googla masteroppgaver om csr og offentlig innkjøp. Jobber med off. innkjøp i staten selv og er hjertens enig med deg.

    Skal skrive masteroppgave om emnet fra neste høst, målet er jo å få til noen endringer i etterkant, om ikke de kommer før 🙂

Comments are closed.