Nordmenn vil ha åpenhet!

Seks av ti nordmenn krever at norske selskaper oppgir på hvilken fabrikk varene de selger produseres. Åpenhet er avgjørende for å vite om virksomhetene overholder internasjonale lover og regler, spesielt på fabrikker i Kina.

Det er gledelig at så mange forbrukere ønsker et pålegg om åpenhet. Stormberg har alltid vært åpne om hvilke fabrikker som har produsert for oss. Siden 2005 har dessuten detaljerte fabrikklister ligget ute på våre nettsider. Åpenheten har ikke ført til negative konsekvenser for oss eller for våre samarbeidspartnere i Kina. Argumentet som selskaper tradisjonelt har brukt om at hemmelighold av produksjonssted er nødvendig av hensyn til konkurrentene, har utgått på dato.

I en undersøkelse gjennomført av Norstat i forbindelse med bokutgivelsen Stormberger, kommer det frem at 57 prosent av menn og 61 prosent av kvinner ønsker et pålegg om å oppgi produksjonssted. Det er et noe høyere antall som er positive i Oslo (65%) og Nord-Norge (63%), enn Sørlandet inkludert Telemark (53%). Det er flere eldre som støtter en slik åpenhet enn yngre aldersgrupper.

fabrikk2.jpg
China — Terra Cotta Factory by puuikibeach. Tilgjengelig under C.C 2.0 license

Etter å gjennomført all Stormbergs produksjon i Kina siden vi startet opp i 1998, vet jeg at åpenhet fører til større fokus på forbedringsområder og -prosjekter på den enkelte fabrikk. Åpenhet er viktig for å få en bedre arbeidshverdag for de som jobber på fabrikkgulvet.

Når åpenhet føre til forbedringer, hvorfor er da hemmelighold så utbredt blant vestlige virksomheter som har produksjon i lavkostland? Det er også et paradoks for meg hvorfor noen er åpne om produksjonsforhold i vesten, men totalt lukket når det er snakk om eksempelvis Kina. Er mangelen på åpenhet noe virksomhetene gjennomfører av gammel vane eller har de noe å skjule? Jeg frykter det siste.

Jeg kunne tenkt meg å utfordre noen av de største norske virksomhetene som har produksjon utenlands, til å offentliggjøre sine komplette fabrikklister, men trenger ditt råd. Det er tydeligvis ikke nok å si at åpenhet fører til forbedringer. Det har vi sagt i flere år, men fortsatt er hemmelighold det vanligste for norske virksomheter. Hva mener du må til for at flere virksomheter skal bli åpne om sin leverandørkjede?

Se også bloggposten: Det er min feil

Steinar J. Olsen, Gründer og daglig leder, Stormberg

Steinar.jpg

 

Kommentarer

Kommentarer

4 Comments
 1. Lykke til med boklanseringen i dag! Jeg gleder meg til å lese et eksemplar. Forøvrig er jo både tur og kaffe, og bok og kaffe – begge gode kombinasjoner! Og vi er enig – åpenhet gir innsyn, og mulighet for forbedringer; begge deler er viktige elementer i et samfunnsansvar perspektiv.

 2. Hei Atle. Sporbar kaffe er et meget godt tiltak i forhold til å gi innsyn og praktisere åpenhet i leverandørkjeden. Det blir Friele kaffe på boklanseringen i morgen! 🙂

  Du er inne på noen viktige poenger, Knut. Økt etterspørsel etter varer som er produsert i en leverandørkjede hvor etisk handel er et viktig prinsipp, og hvor åpenhet praktiseres, vil føre til at flere virksomheter vil se det som "god butikk" å jobbe med etisk handel.
  Foreløpig tror jeg imidlertid at den kommersielle effekten av et etisk handel engasjement er begrenset. Det er nok altfor få forbrukere som bevisst velger etiske produkter i kjøpsøyeblikket.
  Årsakene kan være mange. En av årsakene kan være at det er vanskelig å være en etisk bevisst forbruker. Hvor får man tak i etisk forsvarlige produkter, og hvilke produkter er produsert på etisk forsvarlig måte?`

  Uavhengig av utfordringene knyttet til begrenset etterspørsel etter etisk forsvarlige produkter, mener jeg at en virksomhet skal ha et aktivt forhold til etisk handel og åpenhet. Ikke nødvendigvis fordi det er lønnsomt eller øker etterspørselen, men rett og slett fordi det er det riktig å gjøre.

 3. Det er flott at mange i undersøkelser sier at de ønsker at det skal være åpenhet om produksjonssteder, men hvor mange av disse lar dette være med å påvirke hvilke leverandører de velger? Hvis forbrukerne aktivt etterspør varer fra bedrifter som har full offentlighet om produksjonssteder, så vil vel de andre leverandørene komme etter? Vil en merkeordning (på samme måte som f.eks. Svanemerket) være en løsning for å gjøre varene til de som er flinke på området mer populære?

 4. Vi synes det er spennende at norske forbrukere ønsker større åpenhet om norske virksomheters leverandørkjede. Dette er et viktig tema som Stormberg med dette setter på dagsorden.

  I Kaffehuset Friele har vi iverksatt et sporbarhetssystem http://www.etiskhandel.no/Artikler/4726.html som gjør at norske forbrukere kan spore både hvilken plantasje kaffen vår kommer fra og under hvilke arbeidsforhold den er produsert.

  Les mer om sporbarhet: http://friele.no/utz
  Les mer om Frieles samfunnsansvar: http://friele.no/samfunnsansvar/

  Atle Engelsen, CSR Manager Kaffehuset Friele

Comments are closed.