Tabubelagte barnevandrere

For bare 100 år siden var fattigdommen i enkelte bygder og kommuner på Sørlandet så stor at barn måtte forlate familien sin og legge ut på arbeidsvandring for å tjenestegjøre. Ofte måtte små barn gå 15-20 mil for å komme til gårder hvor de kunne bo og arbeide for å brødfø seg selv.

Enkelte barn ble behandlet godt på gårdene de tjenestegjorde på, mens andre barn opplevde rene slavelivet. De tabubelagte barnevandringshistoriene fra Sørlandet ble aktualisert da filmen Yohan kom i 2008.

Her er jeg på tur i området rundt Kvislevann på grensen mellom Kristiansand og Songdalen kommune, på en av barnevandringsstiene som ble brukt den gang.

Det er et tankekors at barnevandringen i Norge foregikk for bare 100 år siden.

På disse 100 årene har Norge blitt et av verdens aller rikeste land. Et enda større tankekors er det derfor at det i Norge i dag lever rundt 85 000 barn i fattige familier.

Se også bloggposten: Barna blir slått, og glemt

Kommentarer

Kommentarer