Operasjon Kina

Siden Stormberg valgte Kina som produsentland har vi hele tiden visst at dette ville forplikte oss på mer enn punktlig betaling og høflighetsvisitter. Det ligger en forpliktelse i å jobbe for at Stormberg er med på å skape vekst og velferd også i Kina, og belaste miljøet så lite som mulig. To Stormbergmedarbeidere er i skrivende stund på plass hos våre venner og samarbeidspartnere i Kina for å ta pulsen på hvordan ting ligger an.

Denne gangen er det produktsjef Eilef Solheim og innkjøpssjef Hans Jørgen Kile som har fått oppdraget med å besøke, inspisere, snakke- og diskutere med fabrikker og eksportører. Fra Beijing i nord til Guangzhou i sør. Tilbakemeldingene fra turen så langt er interessante og indikerer at ting er i ferd med å stabilisere seg noe.

ES_og_HJK_i_Kina.jpg

Den store lønnsveksten blant fabrikkarbeiderne i Kina har vært omtalt på bloggen her tidligere. Dette er positivt og noe vi har ønsket i lengre tid, på tross av at det vil føre til høyere priser over tid. Etter noen måneder med mange kvantesprang ser utviklingen nå ut til å nærme seg et mer stabilt nivå. Tilfeller hvor månedslønnen ligger på 2-3 ganger minstelønn er ikke uvanlig i enkelte områder.

Situasjonen med lite arbeidskraft på fabrikkene, spesielt etter kinesisk nyttår, har også vært en utfordring for både fabrikkeiere og oss. Her ser det også ut til at ting har stabilisert seg noe. Fabrikkene vi samarbeider med melder om full produksjonskapasitet og mindre problemer enn fryktet. I tillegg kan vi nå nyte godt av de langsiktige samarbeidende, de regelmessige besøkene og samtalene vi har med leverandørene våre og dermed få prioritet på fabrikkene.

Les også bloggposten: Det koker i Kina 

Kommentarer

Kommentarer

2 Comments
  1. Hei Kristine. Jeg kjenner ikke detaljene i den kinesiske miljølovgivningen, men vet at kineserne generelt har en streng og god lovgivning. Min erfaring er at utfordringen ikke er lovgivningen, men manglende respektering av lovgivningen i store deler av den kinesiske industrien.

    Det er derfor viktig at kunder som Stormberg som har produksjon på kinesiske fabrikker, stiller krav og viser at vi er opptatt at både grunnleggende arbeidstakerrettigheter respektere, og at kjemikaler, utslipp m.m. håndteres på en miljømessig forsvarlig måte.

    Gjennom våre Codes of conduct ser du noen av kravene vi stiller til våre kinesiske samarbeidspartnere: http://bit.ly/gzjUOz
    Se også: http://bit.ly/cwqZaR

  2. Heisann!

    Med tanke på rensing av utslipp, hvor streng er Kina i forhold til Norge? Og imøtekommer dere Kinas krav til rensing eller Norge? Eller legger dere det på et annet nivå? Jeg tar et fag som omhandler blant annet internasjonal lokalisering av industri, og det er jo veldig spennende 🙂

Comments are closed.