Det koker i Kina

For Stormberg som produserer det aller meste av vårt sports- og turtøy i Kina, så har meldinger om prisøkninger fra våre kinesiske samarbeidspartnere kommet hyppig de siste to årene.

De siste dager og måneder, har imidlertid melding om prisøkninger kommet raskere enn noen gang. Senest i går kom en av Stormbergs produsenter med informasjon om at produksjonskostnaden på en av våre modeller ville øke med 31%. Dette er et lite eksempel på hva som skjer i den kinesiske industrien for øyeblikket.

Kombinasjonen av en økonomi som er i sterk vekst, et stigende lønnsnivå og nærmest galopperende råvarepriser, skaper både store muligheter og store utfordringer.

Den sterke økonomiske utviklingen som de kommunistiske myndighetene på en imponerende måte har lagt til rette for, er meget positiv for kineserne. Den bidrar til å løfte millioner av mennesker ut av fattigdom. Fattigdomsreduksjonen hadde ikke vært mulig i verdens mest folkerike land, uten en sterk økonomisk vekst.

Mens Europa og mange vestlige land sliter med et stadig mer truende gjeldsberg, har Kina en sterk nasjonaløkonomi. Kina har nettopp passert Japan som verdens nest største økonomi. Forsetter den sterke utviklingen i Kinas brutto nasjonalprodukt, vil Kinas økonomi om et drøyt tiår kunne passere USA.

Kina har gått fra å være verdens fabrikk til å bli verdens lokomotiv.

Syerske-på-hanskefabrikk-blogg.jpg

For Stormberg som har jobbet aktivt med etisk handel og forbedringer i arbeidshverdagen for fabrikkarbeiderne, så er siste måneders lønnsøkning veldig positiv. De eksterne inspeksjoner vi har fått  gjennomført på fabrikkene Stormberg samarbeider med, viste at lønnen på fabrikkene i gjennomsnitt økte med 20% bare i 2010. 

Dette er positivt. Når dette imidlertid skjer i kombinasjon med en kraftig prisøkning på energi, transport, eiendomspriser og råvarer, så oppstår utfordringene. Bare i 2010 økte bomullsprisene med rundt 120%. Dette fører til et kraftig press på våre marginer.

De fleste synes å ta som en selvfølge at Kinas økonomiske vekst kommer til å fortsette i månedene og årene som kommer, uten særlige tilbakeslag. Selv om Kinas utvikling har vært sterk over lang tid, tror jeg en tankegang om at fremtiden blir lik er farlig.

Jeg opplever mye av det som skjer i Kina nå, som en boble. Boblen vil før eller siden sprekke. Det vil komme økonomiske tilbakeslag også i Kina.

Den sterke økonomiske utviklingen er trolig hovedårsaken til at Kina så langt har unngått sosial uro, og at de kommunistiske myndighetene har klart å slå effektivt ned på tilløp til demonstrasjoner og opprør inspirert av utviklingen i det nordlige Afrika og Midtøsten.

Spørsmålet er hva som skjer når misnøyen blant kineserne øker som følge av fremtidige økonomiske tilbakeslag. Vil det da bli en revolusjon også i Kina?

Se også bloggposten: Besøk fra Kina

Kommentarer

Kommentarer

2 Comments
 1. ….og 2030 made in Europe.

  Europa er en av de regionene som lenge har levd over evne. Det er ikke utenkelig at europerne i fremtiden produserer for de rike asiaterne.

 2. Historien gjentar seg, dvs flytter seg.
  1950 – made in USA
  1960 – made in Japan
  1970 – made in Korea
  1980 – made in Taiwan
  1990 – made in Singapore / China
  2000 – made in China
  2010 – may be made in Africa
  2020 – not made at all

Comments are closed.