Stem på den du mener pengene skal gå til

I bloggposten Hvem mener du bør få bokhonoraret har det kommet frem mange gode forslag til organisasjoner som kan være aktuelle som mottakere av forfatterhonoraret til boken Stormberger.

Boken lanseres 1. uken i mai det er Hegnar Media som er forlaget som utgir boken. Forfatterhonoraret forlaget utbetaler, skal i sin helhet sendes videre til et samfunnsnyttig eller humanitært formål.

Hvor stort honoraret blir, avhenger av salgstallene boken oppnår. Beløpet blir på minimum kroner femtitusen, men det kan bli på flere hundretusen.

På bakgrunn av alle de gode forslagene som er kommet inn til samfunnsnyttig- og humanitært formål, har jeg plukket ut 10 kandidater.Penger_2.jpg
Money 2 av borman 818 , tilgjengelig under CC 2.0 lisens

Det formålet som stemmes frem av Stormbergs følgere i sosiale medier, vil være den organisasjonen som mottar forfatterhonoraret til Stormberger. Avstemmingen pågår frem til den 16.3. kl. 23.00.

I kommentarene til denne bloggposten ser du hvem som har foreslått den enkelte organisasjon og begrunnelsen de har gitt.

Stem frem din favorittorganisasjon gjennom avstemmingen på bloggens høyre side!

Se også bloggposten: Ekte vare, ikke glansbilde

Kommentarer

Kommentarer

22 Comments
 1. SOS barnebyer, som jobber for å gi trygt hjem for alle barn, både her hjemme og i utlandet!

 2. Takk for alle innspill og et flott engasjement. Mer enn 1000 har nå stemt, og avstemmingen avsluttes med dette siden fristen er gått ut.

 3. Frelsersarmeen, de gjør mye for de svakeste i samfunnet og fortjerner pengene, en annet godt alternativ er å gi pengene til kreftforeningen, tatt i betrakning at 1 av 3 vil få kreft er dette en sak som anngår alle uavhengi av status osv

 4. Jeg stemmer på LEGER UTEN GRENSER, fordi jeg vet at de hjelper mennesker i nød uavhengig av politisk tilhørighet, uansett land, uansett grunnen til at de trenger legehjelp.

 5. SOS-barnebyer får så avgjort min stemme. det er en ideell organisasjon som får lite offentlig støtte, men scorer høyt i folks bevissthet . Mange kjenner til SOS-barnebyer og det umistelig gode frivillig arbeid de gjør blant de som står alene i verden. En flott 40-års gave til SOS-barnebyen ville vært kjærkommen!

 6. Regnskogfondet!

  Å beskytte regn­skog er noe av det vik­tigste vi kan gjøre for mil­jø/klima (som og betyr at det red­der men­neske­liv nå og i fram­tida). Sam­ti­dig beskyt­ter det de men­nes­kene som lever i og av regn­sko­gen. Det kan komme til nytte for oss i Norge mer direkte og gjen­nomså opp­da­gelse av nye medi­sinske stof­fer og måter å gjøre ting på som kan bru­kes i “bio­mi­micry”. I til­legg tar det vare på mange utryd­nings­truede dyrearter.

  Her snakker vi beskyttelse av de svakeste i samfunnet på mange måter, og mange definisjoner av svakest. 🙂

 7. Gir min stemme til Kirkens bymisjon fordi de gjør en fantastisk jobb for de svakeste i samfunnet.

 8. LFSS, landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord!
  En forening som hjelper andre utrolig mye, men helt uten offentlig økonomisk støtte!
  JEG stemmer på mammaen min <3

 9. Ja, det er viktig, Eva, å ikke glemme norske barn som lever i en vanskelig livssituasjon.

  Det er en av hovedårsakene til at Stormberg støtter flere Krisesentre i Norge. Det er dessverre mange barn som synes å være glemt…: http://blogg.stormberg.no/post/Barna-blir-slatt-men-glemt

  Fafo har beregnet at det i Norge levere rundt 85 000 barn i fattige familier. Jeg forsøkte å sette fokus på barnefattigdom og sosial eksklusjon i forbindelse med mitt engasjement i Fattigdomsåret i fjor. http://blogg.stormberg.no/post/Klassetur

  Flere av de 10 organisasjonene man kan stemme på i forbindelse med forfatterhonoraret, gjør en viktig jobb også for barn. En av organisasjonene, BAR – barn av rusmisbrukere, jobber spesielt for barn.

 10. Kirkens Bymisjon Kristiansand…en ny start for så mange. En meningsfylt plass å være…tilhørighet,mestring og mye,mye mer.

 11. Pårørende er ofte en glemt gruppe. Det er lett å glemme at det er disse som rammes av all galskapen som blir en konsekvens av livet sammen med eller tett på en rusmisbruker. Ofte må de takle disse negative konsekvensene alene. Voksne, som barn.
  Derfor stemmer jeg Retretten.

 12. Takk til Kirkens bymisjon som har støttet meg (og mange andre) på veien ut av rus helvete og på vei inn i et liv med verdighet, normale verdier samt en mening med dagen.

  Mange flotte organisasjoner å velge mellom, men min stemme går i dag til Kirkens Bymisjon

 13. SOS Barnelandsbyer, Vi trenger sikkert flere barnelandsbyer i Norge også. Men okke som SOS Barnelandsbyer gjør fantastisk mye godt for barna, vår neste generasjons verdensborgere

 14. For EN GANGS SKYLD….kunne barn i NORGE bli tilgodesett med noe ekstra. Og da snakker jeg IKKE om de barna som får i hytt og pine fra før….men barn av fattige foreldre. Det er de i vårt samfunn som må gi avkall på alt andre tar som en selvfølge! Dette er en skammelig stor gruppe.

  Disse barna får aldri dra på en ferie, sportsutsyr og deltagelse i idrett er noe de kan drømme om….det er for dyrt, enkelt og greit!!

  Så….en gang….la vær å send pengene utenlands. Gi de til Fattighuset med øremerke for barna ! Eller, gjør litt arbeid, finn ut hvilke barn som ikke har….

  Tenk om noen av disse barna kunne få et nytt klesplagg? Istedet for bare de arvede. Eller, en kinobillett? Rett og slett en oppmuntring i hverdagen.
  Eller…bli tatt med på Pizza og bowling? Det er mye som kan gjøres for barn.

  Norske barn!!!

  Mange av de er sultne, mange av de fryser mer enn godt er. Fordi Mor/Far ikke har penger til å fyre så mye, og utendørs pga manglende klær og varme sko!!!

  Tenk litt !!!

Comments are closed.