2 Comments
  1. God ide:) Det burde vi ha gjort!

    Vi får se om vi kan få gjennomført det i forbindelse med neste Konseptbutikkåpning, så kan vi begynne fotograferingen helt fra rålokale.

Comments are closed.