Gjesteblogger: Fortsatt ikke så galt at det ikke er godt for noe…

En god floskel kan sjelden gjentas for ofte. Finanskrise, valutasvingninger og galopperende råvarepriser til tross, utfordringenes medalje har en noe mer gyllen bakside. Mens vi tidvis river oss i et stadig tynnere hår over vanskelige forhandlinger og økende priser den ene dagen så gleder vi oss over bedre forhold hos arbeiderne den andre.

En ny uanmeldt inspeksjon av fabrikker i Kina som ble gjennomført i høst bekrefter i stor grad de signalene og den informasjonen vi allerede satt inne med. Den relative mangelen på arbeidskraft i tekstilsektoren setter sitt preg på rapporten og bekrefter at det ikke bare er vi som har vanskelige og vrange leverandører. Utfordringene står i kø for den kinesiske fabrikkeieren også.

Tomme_symaskiner.JPG
Foto: Stormberg AS

Lønnskostnader er en av utfordringene. Et av hovedfokusene i arbeidet med etisk handel har i lengre tid vært å få opp lønningene og de generelle arbeidsforholdene til arbeiderne på tekstilfabrikkene. En 20 % økning i lønn, gratis måltider, bedre boforhold og lengre ferier er noe av det som nå følger i kjølvannet av mangel på arbeidskraft og langvarig fokus på etisk handel. Slike fremskritt er verdt mer enn utfordrende forhandlinger.

Rapporten melder altså om positive trekk i utviklingen på etisk handel, men peker også på utfordringene. Blant annet må lønningene videre opp ettersom levelønnen ligger betydelig høyere enn lønnsnivået i dag. Intern inflasjon og ekstern appresiering byr på sitt. Stormberg på sin side må bidra med tålmodighet, forståelse, fleksibilitet og tillit i den situasjonen og tilpasningen som må skje. Vi må gjøre det beste ut av situasjonen og spille langsiktig på lag med våre leverandører. Som vanlig er det business as unusual.

Hele rapporten kan du lese her.

Les også bloggposten: Nå vil vi opp og fram

Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg AS

Jan-Halvor-Bransdal-tw.jpg

Kommentarer

Kommentarer

2 Comments
  1. Hei! Interessant innlegg og generelt en veldig interessant blogg! Den er veldig nyttig for meg for øyeblikket, da jeg er i Buenos Aires for å studere Corporate Social Responsibility. Om en to månederstid skal vi levere inn en gruppeksamen med selvvalgt tema. Vi leker litt med ideen om å sette en bedrift som fra starten av har hatt samfunnsansvar som en viktig del av sin busiess, opp mot en bedrift som etter tid har bestemt seg for å implementere samfunnsansvar i sin "core business"!

    Uansett, Stormberg er veldig inspirerende. 😀

Comments are closed.