Lett å være med på fest

2009 og deler av 2010 har vært en krevende periode for Stormbergs medarbeidere. Fjoråret var vårt andre år med underskudd i vår 12-årige historie, og underskuddet var det største vi noen gang har hatt.

Vi har vært i en kontinuerlig omstilling de to siste årene, hvor fokus har vært kostnadsreduksjoner samtidig med at salget skal økes videre. Vi har slått sammen team, funnet smarte måter å arbeide på, forenklet prosesser og gjennomført små og store kostnadsreduksjoner. Flere av endringer har vært og er fortsatt vanskelige.

Mange av Stormbergs medarbeider har gått ned i lønn. For første gang måtte vi denne våren også foreta en bemanningsreduksjon. Tre av våre 88 medarbeidere mottok oppsigelse. 

Frem til for et par år siden, så har det å arbeide i Stormberg på mange måter vært som å være på fest. Vi har hatt det moro, vi har levert gode resultater, vi har vokst hvert år og vi har tatt markedsandeler fra de store og etablerte aktørene i tekstil- og sportsbransjen.

Det er alltid lett å være på fest. Det er ikke like lett når det butter imot og vi ikke klare å levere gode resultater.

I en slik situasjon ville det vært naturlig at en del medarbeidere velger andre utfordringer enn å arbeide i Stormberg. I Stormberg jobber det dyktige mennesker som er attraktive for andre virksomheter.

Status for 2009 og 2010 er at jeg knapt har mottatt oppsigelser. I Stormberg er det historisk sett få som slutter, og i denne omstillingsfasen har det vært enda færre oppsigelser enn normalt.

Omstillingsprosessen har vist at i Stormberg jobber det stayere! Utholdende og lojale medarbeidere som stiller ekstra opp for arbeidsplassen sin når det butter mot.

bak-skyene-skinner-solen.jpg
Sun and clouds by temporolata. Tilgjengeling under C.C 2.0 lisens.

Med slike medarbeidere er det ikke overraskende at omstillingsprosessen de siste månedene har vist gode resultater: Salget har en sunn utvikling og vi tar markedsandeler. Samtidig har vi flere måneder på rad avlagt månedsregnskaper som viser lavere kostnader enn tilsvarende måned året før. Det er første gang vi har klart en slik kostnadsreduksjon i Stormberg. Tidligere har kostnadene økt fra år til år.

Vikaren som måtte sies opp tidligere i år fikk ny jobb før vedkommende sluttet i Stormberg. Blant annet som følge av de bedrede resultatene, er de to som mottok oppsigelse tidligere i år, begge nå tilbake i full jobb i Stormberg. Dette hadde ikke vært mulig uten en fantastisk innsats fra alle stayerne i Stormberg!

En Stormberger er god i medgang, men tydeligvis enda sterkere i motgang!

Se også bloggposten: En god dag på jobb

Kommentarer

Kommentarer

3 Comments
 1. Som jeg skrev i bloggposten, så jobber det i Stormberg utrolig mange dyktige medarbeidere, og de er attraktive for andre arbeidsgivere. Likevel har det både i omstillingsperioden og i årene før, vært få som har sluttet i Stormberg. Det har vært en lav turnover.

  Stabiliteten blant nøkkelpersonene har vært like stor som for resten av teamet. Jeg opprettet en Ledergruppe i Stormberg for noen år siden med 9 nøkkelmedarbeidere. 1 av disse har sluttet.

  Du nevner salgssjef som eksempel på en stilling med mye utskifting. I Stormbergs 12 årige historie har det vært 2 salgssjefer, så stabiliteten må også her anses som god.

  Det er imidlertid årlig medarbeidere i Stormberg som slutter, og slik vil det være også fremover. Vi har som følge av vår nye konseptbutikk i Bergen, denne måneden passert 100 medarbeidere. Veksten i antall medarbeidere fører til at det fremover trolig vil være flere som av forskjellige årsaker velger å slutte.

  Størst utskifting i Stormberg har vi blant våre medarbeidere i konseptbutikkene. Det tror jeg skyldes at vi i butikkene har mange studenter i deltidsstillinger.

 2. Hva skyldes det at så stor andel av nøkkelpersoner har sluttet hos Stormberg de siste 3-4 årene? Vi får jo et inntrykk av at det er et veldig fint sted å jobbe i Stormberg og at det er få som slutter. Hadde vært interessant å høre hvilke tanker du gjør deg om dette. Kan det være noe med bedriftskulturen? Det er mange i bransjen som kommenterer at det er påfallende mange som slutter hos Stormberg. De som jobber på kontor, lager og i butikk har vi ikke hørt så mye om. (Mange distiktssjefer, salgssjefer, designere vet vi har sluttet)
  Det er naturlig med utskiftninger i en hvilken som helst bedrift men vårt inntrykk er at det har vært unaturlig mange i nøkkelposisjoner som har valgt å slutte hos dere. Dette var vel FØR innstramningene du nevner i bloggen din vil jeg tro. Finnes det en naturlig forklaring eller er det tilfeldighetene som gjør at det oppleves slik?

 3. Dette er jo fantastisk og det er lett å være kunde i et selskap som tar et slikt samfunnsansvar som det Stormberg gjør.

  Stå på og fortsett med det gode arbeidet! :o)

Comments are closed.