Gaver til besvær

Samfunnstopper og politiske partier har den siste siste tiden vært i hardt vært på grunn av avsløringer om en uheldig gave- og bestikkelseskultur.

Jeg har i tidligere bloggposter skrevet om den norske smørekulturen og forskjellene jeg har erfart fra Kina og fra Norge når det gjelder forsøk på bestikkelser og smøring.

Dersom man som politiker, offentlig tjenestemann, ansatt i næringslivet osv, ikke ønsker å la seg bestikke eller motta gaver som kan være egnet til å stille spørsmål om habilitet, så må man enkelt og greit takke nei til å ta imot gaver som har noen verdi av betydning.

gave_til_besvær.jpg
Gift :D by Marcin Moga. Tilgjengelig under C.C. License 2,0.

Det bør dessuten være klare og konkrete retningslinjer etablert i virksomheten for hva man har lov til å gi og ta imot av gaver og tjenester, både for den enkelte medarbeider og for virksomheten.

Her kan du se Stormbergs policy innenfor dette området, og  retningslinjene som gjelder for Stormberg og Stormbergs medarbeidere:

1. Stormberg gir ikke gaver til forretningsforbindelser.

2. Medarbeidere i Stormberg har ikke lov til å ta imot gaver eller tjenester fra forretningsforbindelser, samarbeidspartnere e.l., som har en verdi på mer enn kr 250,-.

3. Ansatte i Stormberg skal ikke delta på reiser, turer eller arrangementer helt eller delvis betalt av forretningsforbindelser eller samarbeidspartnere, med mindre reisene, turene eller arrangementene har et klart faglig innhold.

4. Stormberg skal ikke bidra til finansiering av kundearrangementer dersom disse arrangementene ikke har et klart faglig innhold.

5. Stormberg har nulltoleranse for enhver form for korrupsjon og forsøk på korrupsjon.

Se også bloggposten: Smøre godt og kjøre godt

Comments

comments