God dag med God Start

Advdelingsdirektør Thorunn Bakke fra eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet, var en av fire fra departementet som var på besøk og hadde arbeidspraksisdag hos Stormberg.

Her oppsummerer Thorunn dagen og du kan høre hva som hadde gjort mest inntrykk på henne i løpet av dagen hos Stormberg.

I forbindelse med arbeidspraksisdagen, arbeidet departementes folk blant annet med varemottak og lasting av container sammen med arbeidsteamet fra God Start.

God Start er et lavterskel arbeidstilbud for mennesker med psykiske helseplager som ikke kan gjøre seg nytte av det ordinære arbeidsmarkedstilbudet.

Stormberg har i over to år hatt gleden av å ha et arbeidsteam fra God Start som ukentlig ufører arbeidsoppgaver knyttet til vår lagerdrift. To av deltakerne i God Start har etter deltakelse i prosjektet blitt fast ansatt i Stormberg. Arbeid er god medisin!

Se også bloggposten: Psykisk helse – jobb som medisin

Comments

comments