Gjesteblogger: Samfunnsansvar lønnsomt?

Mange har nok stilt seg nettopp det spørsmålet. Og det er utvilsomt et viktig spørsmål. Det er med å sette et kritisk blikk på samfunnsansvar som noe annet enn vinduspynt for bedrifter. Og ikke minst; om lønnsomhet kan brukes som drivkraft og motivasjon for et økt samfunnsansvar i bedrifter. Den siste tiden har nok spørsmålet vært stilt noe oftere enn vanlig også her i Stormberg AS. Er samfunnsansvaret en bærebjelke for oss også i nedgangstider?

Faktum er det at også CR-avdelingen her på huset har fått smake den sure svien av dårlig konsernresultat. Sammen med flere andre avdelinger har det blitt foretatt drastiske kutt for å spare kostnader. Nedskjæringer er jo selvsagt aldri særlig hyggelige, føles sjelden rettferdig og er demotiverende når det er en selv det går utover. Men er det moralsk og bedriftsøkonomisk riktig at samfunnsansvar er et av områdene der en skal/bør kutte i nedgangstider?

 

spørsmålstegn.jpg
”Question!” av Stefan Baudy. Tilgjengelig under C.C. License 2,0.

Forskningen på lønnsomheten av samfunnsansvar er fortsatt noe sped, men at det finnes enkelte lønnsomhetsargumenter er det liten tvil om. Spesielt i form av omdømme og legitimitet hos kundene våre så er det mer enn rimelig å anta at samfunnsansvar drar lønnsomhet. Og jeg liker å tro at norske forbrukere ikke lar seg lure av billigkjøpt vinduspynt, men tror på langsiktig og kontinuerlig fokus og arbeid med de riktige områdene som betyr noe og gir merverdi.

Selv om Stormberg nå har valgt å også kutte i lønnskostnadene knyttet til CR arbeidet, så tror jeg ikke våre kunder nødvendigvis vil ”straffe” oss for det. Samtidig er vi moralsk forpliktet til både å ivareta og videreutvikle samfunnsansvaret. Ikke minst siden vi til tross for dårligere resultat blir stadig større og tar stadig større plass i samfunnet vi er en del av. Balansegangen her er viktig og vanskelig. Jeg tror at lønnsomhet i form av engasjerte medarbeidere, lojale kunder, positiv mediaomtale og støtte fra andre interessegrupper blir om mulig enda viktigere i trange tider. Her spiller samfunnsansvaret en viktig rolle, og vi skal jaggu prøve å maksimere det med de ressursene vi har!

Se også bloggposten: «Jakten på løsninger»

Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig, Stormberg AS

Jan-Halvor-Bransdal-tw.jpg

Kommentarer

Kommentarer