Hvem skal overskuddet gå til?

Manuset til boken Stormberger er etter planen ferdig i løpet av august. Som jeg har skrevet i en tidligere bloggpost, skal bokens overskudd gå til et samfunnsnyttig og humanitært formål.

Tiden er nå inne for å starte opp vurderingen av hvilken organisasjon overskuddet skal gå til. Bokens hovedtemaer er grûnderskap, etisk handel, klimakrisen og inkluderende arbeidsliv. Det er en fordel om organisasjonens virksomhet har tilknytning til disse saksområdene, men det er ingen betingelse.

Hvilken organisasjon mener du pengene bør gå til? Hvorfor mener du denne organisasjonen bør få overskuddet fra boksalget?

Her kan du lese hvordan det artet seg da Jens Stoltenberg tidligere i år fikk overlevert utkastet til kapittel om Inkluderende arbeidsliv.

Jens-med-bok_blogg.jpg

Se også bloggposten: Hvilket forlag bør gi ut boken om samfunnsansvar?

Kommentarer

Kommentarer

11 Comments
 1. Jeg arbeider i Cultura Bank (www.cultura.no) og foreslår Cultura Garantifond, som hjelper etiske og miljøvennlige prosjekter med kausjoner. Noen gode prosjekter mangler sikkerheter och forbindelser for å komme igang eller for å utvikle seg. Ved å gi overskuddet til Cultura Garantifond blir pengene i tillegg brukt mange ganger og hjelper til å gjøre arbeidslivet mer inkluderende.

 2. Utviklingsfondet er en verdig mottaker av overskuddet. Utviklingsfondet jobber for bærekraftige løsninger på sult-, fattigdoms- miljø- og klimakrisen, både med prosjekter på grasrota og arbeid for å endre de politiske og økonomiske forholdene som skaper og opprettholder miljøproblemer og fattigdom. (www.utviklingsfondet.no)

 3. Hei, jeg har to forslag for mottak av midler fra et bokoverskudd.Et i Norge og et i den store verden.

  1) HUB er grunderfelleskap for menneskser som ønsker å drive bedrift samtidig som de er med på å bidra positivt i samfunnet. I Norge er det Bergen som har kommet lengst med å etablere en HUB, men andre steder har kontorfelleskapet vært med å bidra positivt.
  Les mer på http://bergen.the-hub.net/public/English.html

  2) KIVA. Mikrokreditt organisert på internett der en selv velger ut hvilke entrepenører en vil støtte. Lokale partnere organiserer transaksjoner og snart er pengene tilbake på Kiva kontoen. Midler satt inn i denne "investerings-institusjonen" kan komme til nytte gang på gang i ulike lokalmiljø.
  Mer på http://www.kiva.org/

 4. Jeg synes organisasjonen Partners er verdige mottakere til overskuddet av boka. De jobber med burmesiske flyktninger i Thailand. Jeg synes det er viktig å rette fokus mot militærregimet i Burma som systematisk utrydder enkelte folkegrupper.

  Se http://www.partnersworld.org

 5. Takk for gode forslag! Forslagene tas med i den videre prosessen.

  Avgjørelse om formål tas ikke før i september, så det er fortsatt mulig å komme med forslag noen uker fremover.

 6. Jeg vil gjerne foreslå Stine Sofies stiftelse.

  Dette sier de om seg selv:

  Arbeidet for vår visjon – en barndom uten vold – anser vi som noe av det viktigste en kan bidra med for barna. Et av våre mottoer er: ”bedre å bygge barn, enn å reparere voksne”

  Stine Sofies Stiftelse er en uredd og kraftfull stemme for voldsutsatte barn og deres pårørende.
  Vi skal bekjempe voksnes vold og overgrep mot barn. Dette gjør vi ved å forebygge og avdekke vold, ivareta det voldsutsatte barnet og dets pårørende, og styrke deres rettsikkerhet gjennom å påvirke myndighetene. Vi bruker våre og andres erfaringer med det verst tenkelige for å hindre at andre skal oppleve det samme.

  Se også http://www.stinesofiesstiftelse.no

 7. Hva med Wayback? (http://wayback.no/). En organisasjon som jobber for å gi løslatte muligheten til å klare seg. Dette er et arbeid som dere i Stormberg allerede er i gang med.

  Over halvparten av de som slipper ut av norske fengsler kommer inn igjen.

  Knut Storberget sier om Wayback:

  "Altfor lenge har vi kun hatt fokus på køen inn i norske fengsler. WayBack har fokus på køen ut."

 8. Støtter tanken om Røde kors. Det er en av få organisasjoner som dekker bredt, både i Norge og internasjonalt. Her i landet gjør de en viktig jobb gjennom Ungdommens Røde kors, Hjelpekorpset, Besøkstjenesten og ikke minst Visitortjenesten. Her snakker vi et helhetlig og inkluderende menneskesyn, og ikke minst aktivt arbeid!

  Og så kommer selvfølgelig den innsatsen som gjøres gjennom det internasjonale arbeidet. Så min stemme går til Røde Kors 😉

 9. Jeg vil gjerne foreslå at et slikt overskudd kunne gå til en gruppe som heter : "Aktiviteter for kreftsyke barn" som hører til under Kristiansand Røde Kors. Grunnen til dette er fordi Kristiansand Røde Kors støttet opp om min henvendelse da min datter i en alder av 3,5 år ble kreftsyk og jeg i den anledning fremmet et ønske om et aktivitets- samt barnehage tilbud for kreftsyke barn og deres familier. Vi er nå 14 familier her i Kristiansand og omegn som gjennom kr.sand røde kors, kr.sand kommune samt via egeninnsats, får positive input og gode opplevelser i en ellers knalltøff hverdag. Grunnet cellegiftbehandling, har disse barna ofte et til tider fraværende immunsystem og kan av denne grunn kun omgås personer man vet er 100% friske. Man kan derav ikke benytte seg av ordinære fritids og aktivitets tilbud og barna kan heller ikke gå ordinært i skole og barnehage. Det er derfor svært viktig både for de syke barna, deres søsken samt øvrige familie at de via dette tilbudet får anledning til å få positive opplevelser og derav økt livsglede:) Vi skal nå den 17/8 stå i regi for ett stort arrangement her i kr.sand. Vi skal bl.a ha fotoutstilling av bilder barna har tatt, løp for barn og voksne samt konserter med Alejandro Fuentes, Sara og Arash, Anne Marie Almedal og Chiwahwah:))) Tanken her er å inkludere barna slik at de får en opplevelse av at de ikke bare er i en posisjon av å trenge hjelp og tilrettelegging – men at de også får en anledning til å se at de også kan stå for noe selv og gi noe til andre:)

  Lykke til med boken:)))

  Mvh
  Inger Mjøs

Comments are closed.