Ikke mer pressemeldinger

Da Stormberg for snart 10 år siden fikk egne hjemmesider, var det en selvfølge at vi la pressemeldingene ut på våre hjemmesider og at vi hadde et eget menyvalg for dette kommunikasjonsverktøyet.

Ut fra veksten i selskapet og alt det spennende som har skjedd, skulle man kanskje tro at Stormberg de siste årene har sendt ut masse pressemeldinger. Det har vi ikke. I dagens sosiale medieverden opplever jeg en klassisk pressemelding som et gammeldags og lite fremtidsrettet informasjonsverktøy.

Papirball.png
«Paperball» av waterboy_of_the_lord. Tilgjengelig under C.C. License 2,0

Det å dele nyheter gjennom blogg, Twitter og Facebook er nyttigere, mer lærerikt og mer effektivt. Det gir muligheter for dialog og raske tilbakemeldinger.

Derfor er små og store nyheter fra Stormberg, i større og større grad delt til de som følger oss i sosiale medier, i stedet for å bli formidlet gjennom pressemeldinger som sendes ut til nyhetsredaksjoner rundt forbi i landet.

Jeg har nå bestemt meg for å fjerne pressemeldingsmenyen fra våre hjemmesider. Vi har ikke bruk for den lenger. Jeg tror siste pressemelding er sendt fra Stormberg.

Se også bloggposten: Sosial revolusjon

Kommentarer

Kommentarer

12 Comments
 1. Ja, mitt inntrykk er at journalister er flinke til å følge med i sosiale medier og på den måten fange opp saker det kan lages noe interessant på. Du kan få det nyeste eksempelet:

  Jeg ble tidligere i dag kontaktet på Twitter av @journalisten/jo – Fagbladet for norske journalister. De hadde fanget opp denne bloggposten. De har nettopp intervjuet meg om saken.

  Lurer på om noen hadde laget en sak på dette dersom min tanker omkring pressemelding var formidlet via en pressemelding…:-)

 2. Hei Steinar,

  Opplever dere at journalister pleier å ta tak i ting dere legger ut på sosiale medier? Jeg spør av ren og pur nysgjerrighet – og ikke for å prøve å sette deg fast. 🙂

  Hilsen Henning

 3. Interessant bloggpost du linket til. Jeg er enig med deg i viktigheten av å tenke helhetlig, og at man er bevisst på hvilke måter man formidler hvilke saker.

  For ordens skyld: Jeg har ikke skrevet at vi "aldri" kommer til å sende ut pressemelding igjen. Det jeg skriver er at "jeg tror siste pressemelding er sendt fra Stormberg". Formuleringen er altså ikke helt skråsikker:-)

 4. Takk for mange interessante kommentarer. Når jeg i bloggposten skriver at jeg tror siste pressemelding er sendt fra Stormberg, så betyr ikke det at vi ikke kommer til å være aktive overfor redaksjoner og medier, men heller at vi nok i fremtiden kommer til å bruke andre verktøy i vår kommunikasjon.

  Etter at vi for et par år siden tok i bruk sosiale medier aktivt, har vi i mindre grad brukt pressemeldinger enn det antall mediesaker skulle tilsi, ref http://www.stormberg.no/no/Om-Stormberg/Presse/Stormberg-i-media/

  I samme periode som prm er brukt mindre og mindre, så har vi delt mer og mer med journalister og redaksjoner. Delingen og formidlingen av små og store saker, har hovedsaklig vært gjort via sosial medier.

  Vi tar i noen tilfeller kontakt direkte med redaksjoner, men det er unntaksvis. Etter at Stormberg for alvor tok i bruk sosiale medier som dialog og delingsplattform, så har vi hatt mer kontakt med journalister og representanter for media enn noen gang tidligere.

  Vi kommer i fremtiden til å være like opptatt som vi alltid har vært av åpenhet og av å dele små og store saker med de som er interessert.

  Enig med de som sier at det ikke nødvendigvis er et enten eller, eller at man kun skal bruke en kanal, men samtidig er det vel slik at på et eller annet tidspunkt så har gamle verktøy en tendens til å ble erstattet av nye og forbedrede verktøy…

 5. Jeg synes det går an å tenke to tanker på én gang. Jeg har sendt ut nyhetsmeldinger til media flere ganger i uken i over 10 år, og ser ingen tegn til at de brukes mindre enn før.

  Sosiale medier er viktige – og kommer til å bli enda viktigere. Men sosiale medier er like fullt bare én av flere kanaler, og det beste resultatet får man etter min erfaring ved å bruke flere kanaler samtidig.

 6. Jeg tror fortsatt på en kombinasjon å være synlig og aktiv i sosiale medier i kombinasjon med den gode, gammedagse pressemeldingen, dog i en litt modernisert versjon der man lenker til relevant selskapsinformasjon på Facebook, YouTube, Flickr, blogg, osv.

  Har selv erfaring med at pressemeldinger ofte er et godt virkemiddel.

 7. Enig i at man skal ta i bruk nye verktøy for å løse de kommunikasjonsbehov man har. Du kunne kanskje vurdert en integrasjon med twitter på dine hjemmesider, og tagget de tweet`sene du vil ha listet på siden med "#pressemelding".

  I og med at du er så aktiv i de sosiale kanaler er ofte filtrering av informasjon den største utfordringen…

 8. Hei,

  Min erfaring er at en en e-post til landets redaksjoner som ofte gir en mye større effekt enn man får til bare ved å dele en artikkel gjennom ulike sosiale medier og egne nettsider. Ofte holder det bare å legge ved en link til egne nettsider med en kort forklaring i pressemeldingen.

  Er ikke Stormberg redd for at selskapet blir "glemt" dersom man slutter å være proaktive ovenfor mediene på denne måten?

  Ellers er jeg enig i at pressemeldinger for så vidt er "et gammeldags og lite fremtidsrettet informasjonsverktøy". Men samtidig skal man ikke glemme at mediene jo ofte nettopp er litt gammeldagse og lite fremtidsrettet… 🙂

 9. Vi har brukt pressemeldinger svært sjeldent de siste årene, uten at det har medført mindre medieomtale.

  Jeg har inntrykk av at journalister er flinke til selv å finne frem til nyhetssaker, og mange bruker sosiale medier aktivt i dette arbeidet.

  Forhåpentligvis kan en bloggpost være like velformulert som en pressemelding:-) Jeg tror pressemelding som verktøy blir mindre og mindre aktuelt å bruke i fremtiden.

 10. Hei Steinar.

  Interessant at Stormberg beslutter å stoppe utsendelse av pressemeldinger.

  Jeg er enig i at deling av nyheter gjennom sosiale medier både er nyttig og effektivt, men er du ikke redd for å miste eksponeringen som gode og velformulerte pressemeldinger ofte gir?

  Lasse

Comments are closed.